Tez No İndirme Tez Künye Durumu
208099
14-18 yaş arası çocuklarda kişilik gelişiminin değerlendirilmesi ve ruhsal belirtilerin saptanması / Assessment of personality development and determination of psychological characteristics of children in ages of 14 to 18
Yazar:KENT SEZER
Danışman: DOÇ.DR. GÜLSEN ERDEN
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Psikoloji = Psychology
Dizin:Kişilik = Personality ; Kişilik değerlendirme = Personality assessment ; Kişilik testleri = Personality tests
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
65 s.
Kisiligin uzmanlarca yapılmıs birçok tanımı vardır. Kisiligin tek bir tanımı yapılamadıgı gibi kisiligi tek bir yönden degerlendirmekte olanaksızdır. Türkiye'de ise 12?18 yaslar arsındaki çocuk ve gençlerin kisilik degerlendirilmesi için halihazırda iki envanter kullanılmaktadır. Bunlar 6?15 yas arası çocuklar için kullanılan Çocuklar çin Kisilik Envanteri ile 16 yas ve üzeri gençler için kullanılan Minnesota Çok Yönlü Kisilik Envanteri 'dir. Çocuklar çin Kisilik Ölçegi'nin ilk sekli, 1977 yılında çocuk kisiligini çok yönlü olarak ölçmek için yayınlanmıstır (Lachar ve Gdoeski, 1987). 1981 ve 1990 yıllarında iki kez gözden geçirilerek bugünkü seklini almıstır. Kısa formu ?dogru-yanlıs? seklinde yanıtlanabilen 280 sorudan olusmaktadır. 20 alt ölçegi ile genis kapsamlı ve standart bir degerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır. Bu çalısma ile 12?18 yas normal ve patolojik çocukların kisilik örüntülerinin degerlendirilmesi istenmistir. Bu amaçla Çocuklar çin Kisilik Ölçegi soru kitapçıkları, 12 ile 18 yaslar arasındaki normal (100 çocuk) ve psikopatoloji bulunan (100 çocuk) toplam 200 çocuga uygulanmıstır. Sonuçlar, patolojik ve normal gruba göre ve patolojik üç grup (davranım bozuklugu, duygudurum bozuklugu, psikoz) arasında her faktör ve alt test için ayrı ayrı karsılastırılmıstır. Bu çalısmada, çocuk kisiliginin önemi, olusumu, çocuk psikopatolojisi ve çocuga yönelik degerlendirme araçları incelenmis, çocuga yönelik yapılmıs çalısma ve ulasılan gelismeler de özetlenmistir. Çocuklar çin Kisilik Ölçegi ve çocuklarla yapılmıs degerlendirme çalısmaları bulguları bu çalısma bulguları ile karsılastırılarak tartısılmıstır
There are many definitions of personality made by the experts. It is both impossible to make one definition of personality and assess it from one perspective. There are many scales abroad to assess personality. Among them are the ones applied to the child, his/her family and teachers (Raynold ve Kamphaus, 2003). There are two available inventories used in Turkey to assess the personality of children and adolescents between the ages 12-18. These are Personality Inventory for Children used for the children between the ages 6-16 and Minnesota Multiphasic Personality Inventory used for the adolescents at the age of 16 and older. The first form of Personality Inventory for Children was published in 1977 to assess the child personality in different dimensions (Lachar ve Gdoeski, 1987). It took its present form by being revised twice in 1981 and 1990. Its short form consists of 280 ?true-false? questions. It is used as a comprehensive and standardized assessment tool with its 20 subscales. The aim of this study is to assess the normal and pathological children?s personality traits between the ages 13-18. Moreover, it was desired to get data related to the reliability of the scale. For this reason, the booklets of Personality Inventory for Children were applied to 200 children (100 normal and 100 psychopathological) between the ages 13-18. The results were compared separately for each factor and subtest according to pathological and normal and 3 pathological groups (behaviour disorder, emotional disorder and psychosis). In this study, the importance and formation of child personality and assessment tools for the child and child psychopathology were examined; the studies and developments related to the child were summarized. The findings from Personality Inventory for Children and other assessment studies conducted with children were compared with the ones from this study and discussed.