Tez No İndirme Tez Künye Durumu
566897
Innocence, privacy and deprivation in Nuri Bilge Ceylan's rural films / Masumiyet, mahrumiyet, mahremiyet: Nuri Bilge Ceylan'nın taşra filmleri
Yazar:CEREN KARADAYI
Danışman: DOÇ. DR. AYSUN AKAN
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı / Radyo-Televizyon ve Sinema Bilim Dalı
Konu:Radyo-Televizyon = Radio and Television ; Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
Dizin:Ceylan, Nuri Bilge = Ceylan, Nuri Bilge ; Film = Film ; Masumiyet = Innocence ; Sinema = Cinema ; Taşra = Provinces ; Türk sineması = Turkish cinema
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
90 s.
Bu çalışma, Nuri Bilge Ceylan'nın filmlerindeki taşra kavramını incelemektedir. Altı tane film seçtim. Bunlar Kasaba, Mayıs Sıkıntısı, Uzak, Kış Uykusu, Anadolu'da Bir Zamanlar ve Ahlat Ağacı filmleridir. Melih Pekdemir'in "Taşranın Taşı Toprağı Altında Ne Var?" adlı makalesi, yoksunluk, mahremiyet ve masumiyet sözcükleriyle taşra kavramını incelemektedir. Araştırmada makalenin tartışma şeklinden ilham aldım, bu yüzden filmleri ve taşra konseptini araştırmadaki kavramlar üzerinden inceledim. Araştırmadaki kavramlar (masumiyet, mahrumiyet ve mahremiyet) taşra kavramını tartışabilmek için bir araçtır. Tezin ilk bölümünde, taşra ve Ceylan sinemasını taşra kavramı üzerinden inceledim. Araştırmanın ikinci bölümünde modernleşmeyi farklı bakış açılarıyla tartıştım. Üçüncü bölüm, filmleri değerlendirdiğim yoksunluk, masumiyet ve mahremiyet kavramlarıyla ile ilgilidir. Dördüncü bölümde seçilen filmleri eleştirdim. Son bölüm, taşra ve modernleşme kavramını filmler bağlamında tartışığım sonuç bölümüdür. Anahtar Kelimeler: Taşra, Nuri Bilge Ceylan'nın taşra filmleri, Modernleşme, TürkiyE
This thesis analyzes the concept of rural in Nuri Bilge Ceylan's films. I chose six films. These are The Small Town, Clouds of May, Distant, Winter Sleep, Once Upon A Time in Anatolia and Wild Pear Tree. Melih Pekdemir's article "Taşranın Taşı Toprağı Altında Ne Var ?" (What is under the soil and rock of the rural?) highlights the concept of rural through the notions of deprivation, privacy, and innocence. I am inspired by the way the article discusses these concepts, so I use these concepts to examine the films and the concept of rural in the research. In the first part of the thesis, I examine the concept of rural followed by Ceylan's cinema through the concept of rural. I discuss the modernization from a different point of view in the second part of the research. The third part is about the notions of deprivation, innocent and privacy, which I evaluate through the film critics. I criticize the chosen films in the fourth part. The last part is the conclusion and discussion in view of the concept of rural, modernization and the films. Keywords: Rural, Nuri Bilge Ceylan's rural films, Modernisation, Turkey