Tez No İndirme Tez Künye Durumu
518996
Programlanabilir cihazlar için komut setlerini yönetme ve komut yanıtlarını izleme amaçlı özgün bir test yazılımı gerçekleştirilmesi / Implementation of a novel test software for managing instruction sets and monitoring responses of programmable devices
Yazar:YASİR KARADENİZ
Danışman: PROF. DR. HALUK KÜÇÜK
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mekatronik Anabilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Mekatronik Mühendisliği = Mechatronics Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
86 s.
Aygıtların uzak bir noktadan kontrolü artık teknolojinin temel unsurlarından biridir ve nesnelerin interneti gibi kavramlarla gelişimini devam ettirerek, kısa zamanda bütün elektronik aygıtların normal bir özelliği olma yolunda ilerlemektedir. Uzaktan kontrol ve monitör özelliği olan her cihazın bir komut seti mevcuttur ve bu komut seti cihazın geliştirilmesi esnasında sürekli test edilmek durumundadır. Cihazın geliştirilmesinin yanında, cihaz için uygulama geliştirenler de komut setini test ve analiz etmeye ihtiyaç duyarlar. Analiz ve test işlemi için ise ayrı bir program gereklidir. Bunun için HyperTerminal, Putty gibi farklı programlar mevcuttur ancak komutların açıklamaları ile birlikte kaydedilmesi, detaylı loglanması, gelen cevabın aynı anda ASCII, HEX ve desimal ve bit seviyesinde görüntülenmesi gibi bazı çok temel özellikler bunların hiçbirinde mevcut değildir. Bu temel özellikler için bir haberleşme programının yanında, farklı yardımcı programlara da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tez çalışmasındaki temel amaç, bir cihazla haberleşme için gerekli bütün araçları bünyesinde barındıran bir yazılım ortaya çıkarmaktır.
For any electronic device which has a remote monitoring and control feature via a computer-based system, there is an instruction set and this instruction set should be tested continuously during the development period of the related device. Also, for any kind of control software development for that device, test and analysis of the instruction set is inevitable. For those requirements, a software is needed, which can communicate with devices, send them instructions and receive the reply and then process it. There are many programs which implement those tasks such as Hyperterminal, but they are limited in many respects like saving tested instructions with explanations and logging reply in details. The software that is developed here is not only able to communicate with devices, but also provides the user with some other features which increase development speed and efficiency.