Tez No İndirme Tez Künye Durumu
87435
Karamanoğulları Beyliği (Ala`ed-din Ali Bey Dönemi 1357-1398) /
Yazar:YAHYA BAŞKAN
Danışman: PROF. DR. SALİM CÖHÇE
Yer Bilgisi: İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı / Genel Türk Tarihi Bilim Dalı
Konu:Tarih = History
Dizin:Alaeddin Ali Bey = Alaeddin Ali Bey ; Karamanoğulları = Karamanoğulları ; Türk tarihi = Turkish history
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
1999
102 s.