Tez No İndirme Tez Künye Durumu
17507
Cumhuriyetin ilk yıllarında tarım politikası ve aşarın ekonomik etkileri /
Yazar:TANSEL GÜLAL
Danışman: DOÇ. DR. AHMET YÖRÜK
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics
Dizin:Cumhuriyet Dönemi = Republican Period ; Ekonomi tarihi = Economic history ; Tarım politikaları = Agricultural policies ; Öşür = Tithe
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
1991
89 s.