Tez No İndirme Tez Künye Durumu
488276
İşbirlikçi olmayan oyunlarda ve çift taraflı eşleşme problemlerinde yordamsal adalet üzerine bir çalışma / A study on the procedural fairness in non-cooperative games and two-sided stable matching problems
Yazar:AYCAN VARGÜN
Danışman: PROF. DR. MEHMET EMİN DALKILIÇ
Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Uluslararası Bilgisayar Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Matematik = Mathematics
Dizin:
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2017
171 s.
Bu tezde oyunlarda yordamsal adalet kavramı oyun teorisi temelinde incelenmiştir. Sıfır toplamlı normal form iki kişilik oyunlarda adalet kavramı araştırılmıştır. Ardından, yordamsal adaletli olmayan normal form ve mükemmel bilgi genişletilmiş form oyunların nasıl yordamsal adaletli hale getirilebileceğine ilişkin bir yöntem sunulmuştur. Yordamsal adalet kavramı ile oyunlarda sonuçsal adaletin tanımına ilişkin çeşitli yaklaşımlar karşılaştırılmış ve bir sentez sunulmuştur. Ardından oyun dengelerinde adalet ve kararlılık arasındaki ilişki güncel literatür temelinde incelenerek, dengelerin kararlı ve adaletli olmasını garantileyen koşullar araştırılmıştır. Son olarak çift taraflı kararlı eşleşme problemi için yordamsal adaletli ve sonuçsal adaletli eşleşme algoritmaları sunulmuştur. Üç başlık altında incelenen bu algoritmalar çalışma zamanı karmaşıklığı, sonucun kararlılığı, sonuçtaki eşitlikçilik, cinsiyet eşitlikçilik ve rank ortalamaları gibi çeşitli ölçütler kullanılarak analiz edilmiştir.
In this thesis, the procedural fairness concept in games is studied on the basis of game theory. The fairness concept in zero-sum normal form games with two players is investigated. Afterwards, a method regarding how procedurally unfair normal form and perfect information extensive form games can be transformed into procedurally fair games is presented. The procedural fairness concept and various fairness approaches regarding the definition of end state fairness in games are compared and a synthesis is presented. Afterwards, the conditions which guarantees equilibria to be stable and fair are researched by studying the relation between fairness and stability in equilibria of games based on current literature. Eventually, procedurally fair algorithms and algorithms with end state fairness are presented for two-sided stable matching problem. These algorithms which are examined under three headings are analyzed by using the measures such as runtime complexity, stability in results, egalitarianism, equitability and rank averages.