Tez No İndirme Tez Künye Durumu
440622
ABD'nin Meksika uyuşturucu savaşı stratejisinin uygulanabilirliğinin çatışma çözümü açısından analizi / Analysis of the viability of the strategy pursued by the US on Mexico's war on drugs from a conflict resolution perspective
Yazar:LAURA AMELIA CANTU GARZA
Danışman: YRD. DOÇ. DR. SENEM ATVUR
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
Konu:Uluslararası İlişkiler = International Relations
Dizin:Amerika Birleşik Devletleri = United States of America ; Kolombiya = Colombia ; Meksika = Mexico ; Narkotik suçlar = Narcotic crimes ; Narkotikler = Narcotics ; Uyuşmazlık = Incompatibility ; Çatışma çözme = Conflict resolution
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
91 s.
Bu çalışmanın amacı, fikir ayrılıklarına sebep veren bu stratejinin sonuçlarının beklentileri karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek ve Meksika'daki uyuşturucu şiddeti ve bağımlılığına yönelik problemlere alternatif ve yeni barışçıl çözümler önermektir. Tez, çatışmaya bir son getirmeye çalışmamaktadır fakat onu değiştirerek ve tüm tarafları dahil ederek onun yönetilebilir bir hal almasını sağlamaktadır. Bu tez Amerika kıtasındaki uyuşturucu mücadelesinin genel durumunu, Birleşik Devletler'de bu mücadelenin nasıl başladığını ve kartellerin sürekli gelişmekte olan taleplerini tamamen kontrol altına almak yerine kaçakçılık ağları ve üretim üzerinde bir zarar oluşturma adına nasıl çözümler üretilmesi gerektiğini incelemektedir. Bu strateji, Meksika'yı da dahil etmek üzere, başka ülkeleri de kapsamaktadır. Bugün Meksika, uyuşturucuyla mücadele konusunda en çok savaş veren ülkelerden biri konumundadır ve burada elde edilen sonuçlar ileriki aşamalarda bir avantaj sağlayıp sağlanmaması konusunda oldukça önem taşımaktadır. Olayların daha iyi anlaşılabilmesi için Meksika'daki uyuşturucu mücadelesi tarihteki bazı benzer olaylar, örneğin Kolombiya'daki uyuşturucu mücadelesi ve ABD'deki Yasaklar dönemi ile kıyaslanmaktadır. Kolombiya'daki uyuşturucu mücadelesi bazıları tarafından ulusal ölçekte bir başarı olarak kabul edilmektedir; fakat küresel ölçekte uyuşturucu ticaretine bakıldığında bu başarı sorgulanabilir niteliktedir. Yasaklar dönemi ise bir başka açıdan ele alındığında uyuşturucu çeteleri tarafından işlenen şiddetin nasıl saf dışı bırakıldığını gösteren güzel bir örnektir. Ayrıca alkolizm gibi bir ahlaki sorunun, baskıcı yöntemler yerine nasıl toplum sağlını ve önleyici kampanyalarla tedavi edilebildiğini göstermektedir. Çalışmada bu olaylar çatışma çözümü perspektifinden analiz edilmektedir; böylece şu an uygulanan stratejinin dezavantajları tanımlanmaktadır. Ayrıca çalışmada bu alanındaki farklı teoriler göz önünde bulundurularak, varsayımsal bir değişiklik durumunda izlenilen yol haritasının gelecekteki olası çıktıları analiz edilmektedir. Buna ilaveten çalışmada bu durumun şiddete alışkın olarak gelişen nüfus üzerindeki etkileri de değerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler: Uyuşturucu Mücadelesi, Meksika, Birleşik Devletler, Uyuşmazlık Çözümü, Kolombiya, Yasaklama
The main objective is to assess whether or not the results of the confrontational strategy have met expectations, and to propose alternative and peaceful solutions to the problems of drug addiction and drug violence. This work does not attempt to bring an end to the conflict, but to transform it and make it manageable for all the parties involved. The thesis goes into the context of the drug war in the American continent; how drug consumption became a problem in the US, and how their attempts to solve it have focused entirely on the destruction of production and smuggling networks, instead of controlling their growing demand. This strategy has taken their war to other countries, including Mexico. Today, Mexico is one of the most important battlefields in the war against drugs; and its outcome is crucial in defining whether or not it is advantageous to carry on with it any longer. For better understanding, the Mexican Drug War is compared to some historically similar examples: the Colombian Drug War and the Prohibition. The Colombian Drug War is seen as a success by some at a national scale, but when we look at the consequences the struggle had on drug business at a worldwide level, this success is put into question. On the other hand, the Prohibition is a clear example of how ending a war on an inanimate object can push out gang violence out of the streets; also, it demonstrates how a vice, such as alcoholism, can be treated through public health and prevention campaigns, instead of inadequately suppressed. These events are then assessed from a conflict resolution perspective, thus identifying the disadvantages of the current strategy. Based on relevant theories from this academic branch,the possible future outcomes derived from a hypothetical change in course of action are analyzed. The effects this would have on a population that has grown accustomed to violence are also discussed. Keywords: Drug War, Mexico, United States, Conflict Resolution, Colombia, Prohibition