Tez No İndirme Tez Künye Durumu
211482
Batı sanatında rönesanstan günümüze resim eğitiminde geleneğin payı / The role of tradition in art education, in the western art from renassaince to our time
Yazar:AYSUN İÇSEL
Danışman: PROF. FAHRİ SÜMER
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı / Güzel Sanatlar Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Güzel Sanatlar = Fine Arts
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
144 s.
Dogadaki hiçbir sey yoktan var olmayacagı gibi, sanatçılarda eserlerini yoktan var etmezler. Üretirken sürekli olarak diger sanatçılara ve geçmisteki sanatsal geleneklere özenirler. Gelenege karsı dururlarken bile, sanatçılar ona bagımlılıklarını gösterirler. (Woodford, 1983: 75) ?Hatta Lichtenstein'in dedigi gibi ?açıkça alay ettigim seyler aslında hayran olduklarımdır.? En büyük ve en orijinal ressamlar, hatta en çok hayrete düsüren yenilikçiler dahi gelenege duyarlıdırlar.? Gelenek halen geçerli ve güncel olan modeller önümüze koymaktadır. Bu modeller tarihsel sürekliligi saglamakta, bir anlamda yapılması planlanan bir isin üretiminde rehberlik yapmaktadır. Bu arastırmada sanatçıların Rönesans'tan günümüze degin kendi espas anlayıslarını olusturmak için degisik zaman ve cografyalardaki kültürlerin resim alanındaki verilerinden nasıl etkilendikleri incelenmistir. Her zaman için güncelligini koruyacak bir problem olan gelenek konusu ve resim egitimindeki yeri tartısılmıstır. Bu anlayıs, gelenekle bagların azaldıgı modernite de; deneysel çalısmaların, yaratıcılıgın ve degisik teknolojik uygulamaların ön plana çıktıgı çagdas sanatın; modernist ve post-modernist tavırlarında degisik görünüm ve anlamlar kazanarak ortaya çıkmıstır. Modernizm de gelenegin etkisi hazmedilmistir: Örnegin Rembrandt etkilendigi tüm sanatçıları kendi tarzı içinde sentezledigi için, onun resimlerine bakarak kimden etkilendigini anlamak zordur. Ancak modernizmde örtülü olan gelenek etkisi, post- modernizm de ise açıkça vurgulanmıstır. Sonuç olarak degisik zaman ve cografyaların kültürlerinin verilerinden özgün bir kisilik olusturabilmek için (Sümer, 1990: 48) ?? antikite kaynaklı Rönesans'tan günümüze, batı resminde olusan temel tasarım elemanlarının, -çizgi, renk, valörgramerlerinin deneysel olarak yorum baglamında irdelenmesi gerekir. Canlı, cansız modellerin yanı sıra antik Yunan heykellerinden, Rönesans ustalarından etütler yapmak, bir yetenegin kopya alanında bilinçsiz virtiyozite gösterisi için degil, dogayı Yunan sanatından, Rönesans ustalarından yorumlamayı ögrenmek içindir.? Bu süreç içinde stilizasyon, deformasyon, mecaz, kompozisyon gibi kavramların anlasılması gerekir. Bu nedenle müzeler ve kütüphaneler, günümüz resim egitiminin ayrılmaz birer parçası olarak karsımıza çıkar.
Neither something come to existence from nothing in nature,nor artists create something from nothing. They always elaborate on the other artists and tradition from the past. They show their addiction to tradition even they stand against it.(Woodford , 1983:75)?In fact,as Lichtenstein said ?The things that I have appearently parodied , I actually admire?. The greatest and most original artists ,even the most astonishing innovators,are deeply sensitive to tradition. Tradition still provides acceptable and actual models. These models maintain historical continuity ,in case they quide creating a planned work. What examined in this research is ,how artists influenced by the datas in field of drawing in different ages and geography to create their own espace mentality from Renaissance up to now.Tradition and its place in art education ,being always an actual problem, is discussed. This mentality,in modernity where the bonds are shorten with tradition;in modern art, experimental works ,creativity and different technological applications come forward; appears by gaining diffrent aspects and meanings in modernist and post-modernist manner.The impact of tradition is tolerated in modernism ,for example looking at Rembrandt?s paintings it is very hard to understand by whom he was impressed because he synthesized the artists he was affected in his own style.But the impact of tradition is underlined covered in modernism and clearly in postmodernism. As a result,to create a unique character from datas of different ages and geographies (Sümer ,1990: 48)?? from Renaissance to our time antiquity sourced,basic design elements formed in western art ? line,color,tone- grammars should be examined in commentary context experimentally. Making etudes from Renaissance masters of art,antique Greek sculptures besides living or dead models ,is not for a senseless virtuosity show of an ebility in replication field,is to learn how to construe the nature from the Greek art and the Renaissance masters? . In this process,concpts like stylization,deformation,tropology,composition must be understood . That?s why ,museums and liberaries have become inseparable parts of art education today.