Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 894 281 465 0 4 0 1644
Ağaç İşleri 682 116 0 1 0 0 799
Aile Hekimliği 71 12 2148 0 0 0 2231
Aile Planlaması 87 16 27 0 0 0 130
Aktüerya Bilimleri 116 25 0 0 0 0 141
Allerji ve İmmünoloji 216 132 362 0 0 48 758
Alman Dili ve Edebiyatı 833 305 0 0 0 0 1138
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 440 129 0 0 0 0 569
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 558 303 132 0 2 0 995
Anestezi ve Reanimasyon 48 27 4395 0 4 1 4475
Antropoloji 725 266 9 2 1 0 1003
Arkeoloji 2481 632 0 0 0 0 3113
Arkeometri 179 29 0 0 0 0 208
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 135 23 0 2 0 0 160
Astronomi ve Uzay Bilimleri 595 183 0 0 0 0 778
Bale ve Dans 149 15 0 10 0 0 174
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 274 78 0 0 0 0 352
Bankacılık 3579 747 0 0 0 0 4326
Batı Dilleri ve Edebiyatı 838 281 0 1 0 0 1120
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 422 237 0 0 0 0 659
Beslenme ve Diyetetik 2344 355 63 0 0 1 2763
Bibliyografya 117 12 0 1 1 0 131
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 790 202 0 0 0 0 992
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 12341 2291 1 0 0 0 14633
Bilim ve Teknoloji 3089 598 0 4 0 0 3691
Biyofizik 538 307 10 0 0 0 855
Biyografi 711 163 0 2 0 0 876
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 494 201 8 0 0 0 703
Biyokimya 4132 1773 1504 0 3 0 7412
Biyoloji 11787 3247 7 0 0 0 15041
Biyomühendislik 2359 711 12 0 1 0 3083
Biyoteknoloji 3590 1338 11 0 1 0 4940
Botanik 1480 540 0 0 0 0 2020
Coğrafya 2623 621 0 0 0 0 3244
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3680 703 0 0 0 0 4383
Çevre Mühendisliği 6067 1097 0 0 0 0 7164
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 27 7 479 0 0 0 513
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1029 281 7698 0 3 330 9341
Demografi 218 50 12 0 0 0 280
Deniz Bilimleri 535 220 0 0 0 0 755
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 3 61 0 0 0 69
Denizcilik 641 204 0 1 0 0 846
Deontoloji ve Tıp Tarihi 138 147 21 0 0 0 306
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 684 168 0 0 0 0 852
Deri Mühendisliği 51 26 0 0 0 0 77
Deri ve Kürk Teknolojisi 70 16 0 0 0 0 86
Dermatoloji 51 15 1592 0 0 0 1658
Dilbilim 3935 1107 0 0 0 1 5043
Din 13716 3250 0 1 0 0 16967
Diş Hekimliği 371 5484 29 0 1851 0 7735
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1669 439 0 0 0 0 2108
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 85 21 0 0 0 0 106
Ebelik 9 2 0 0 0 0 11
Eczacılık ve Farmakoloji 3640 1673 350 0 1 1 5665
Eğitim ve Öğretim 45531 9141 7 67 0 1 54747
Ekonometri 1859 606 0 0 0 0 2465
Ekonomi 16736 4158 0 0 0 0 20894
El Sanatları 1566 109 0 115 0 0 1790
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 15639 3146 2 0 0 0 18787
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 205 114 2613 0 1 112 3045
Endüstri Ürünleri Tasarımı 585 126 0 6 0 0 717
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 7075 1231 0 4 0 0 8310
Enerji 4521 1053 0 0 0 0 5574
Ergoterapi 14 1 0 0 0 0 15
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 235 107 0 0 0 0 342
Ev Ekonomisi 520 165 0 0 0 0 685
Felsefe 4412 1186 0 3 0 0 5601
Fizik ve Fizik Mühendisliği 9243 3243 0 0 0 0 12486
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 878 253 2112 0 0 2 3245
Fizyoloji 1259 738 300 0 0 0 2297
Fizyopatoloji 26 27 45 0 0 0 98
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1556 310 54 0 0 1 1921
Fransız Dili ve Edebiyatı 480 163 0 0 0 0 643
Gastroenteroloji 89 36 1938 0 0 122 2185
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 7 0 0 0 0 0 7
Gazetecilik İletişim Bilimleri 2285 551 0 1 0 0 2837
Gemi Mühendisliği Denizcilik 578 118 0 0 0 0 696
Genel Cerrahi 178 45 3299 0 0 10 3532
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 2222 951 405 0 1 3 3582
Geriatri 130 64 207 0 0 4 405
Gıda Mühendisliği 5811 1302 0 0 0 0 7113
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 741 82 0 35 0 0 858
Göğüs Hastalıkları 114 39 1831 0 0 3 1987
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 184 22 1491 0 0 3 1700
Göz Hastalıkları 72 35 2775 0 0 0 2882
Güzel Sanatlar 7616 529 0 1132 0 0 9277
Halk Bilimi (Folklor) 1877 388 0 10 0 0 2275
Halk Sağlığı 2185 663 953 0 0 1 3802
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 2252 545 0 0 0 0 2797
Hastaneler 1421 184 17 0 0 0 1622
Hava ve Uzay Hekimliği 15 3 8 0 0 0 26
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 836 137 0 0 0 0 973
Hematoloji 183 73 1279 0 0 51 1586
Hemşirelik 7975 1805 2 0 0 0 9782
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 949 366 166 0 0 0 1481
Hukuk 12609 2803 2 1 0 0 15415
İç Hastalıkları 3 3 254 0 0 2 262
İç Mimari ve Dekorasyon 1494 125 0 116 0 0 1735
İletişim Bilimleri 4028 1126 0 13 0 0 5167
İlk ve Acil Yardım 160 16 1979 0 1 0 2156
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2892 647 0 0 0 0 3539
İnşaat Mühendisliği 13105 2175 0 0 0 0 15280
İstatistik 2855 840 4 1 1 0 3701
İşletme 39133 8410 0 3 0 0 47546
Jeodezi ve Fotogrametri 1914 478 0 0 0 0 2392
Jeofizik Mühendisliği 941 273 0 0 0 0 1214
Jeoloji Mühendisliği 4229 1091 0 0 0 0 5320
Kadın Hastalıkları ve Doğum 942 251 4151 0 0 14 5358
Kamu Yönetimi 8955 1829 0 0 0 0 10784
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 206 93 3137 0 0 15 3451
Karşılaştırmalı Edebiyat 338 96 0 0 0 0 434
Kazalar 440 77 10 0 0 0 527
Kimya 13829 4046 0 0 0 0 17875
Kimya Mühendisliği 5692 1204 0 0 0 0 6896
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 152 58 1331 0 1 4 1546
Kulak Burun ve Boğaz 750 130 2218 0 2 0 3100
Maden Mühendisliği ve Madencilik 2238 588 0 0 0 0 2826
Makine Mühendisliği 15710 3054 0 0 0 0 18764
Maliye 2723 646 0 0 0 0 3369
Matbaacılık 173 40 0 4 0 0 217
Matematik 10089 3065 0 0 0 0 13154
Mekatronik Mühendisliği 893 160 0 0 0 0 1053
Metalurji Mühendisliği 4358 814 0 0 0 0 5172
Meteoroloji 256 70 0 0 0 0 326
Mikrobiyoloji 2682 1230 1492 0 4 10 5418
Mimarlık 9488 1672 0 28 0 0 11188
Moleküler Tıp 566 361 88 0 0 4 1019
Morfoloji 319 375 208 0 0 0 902
Mühendislik Bilimleri 5187 1151 0 0 0 0 6338
Mütercim-Tercümanlık 664 186 0 0 0 0 850
Müzecilik 475 41 0 7 0 0 523
Müzik 4743 796 2 398 0 0 5939
Nefroloji 88 38 1597 0 0 90 1813
Nöroloji 587 202 2244 0 1 25 3059
Nöroşirürji 39 32 1347 0 0 0 1418
Nükleer Mühendislik 617 159 0 0 0 0 776
Onkoloji 965 367 2079 0 0 79 3490
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 2649 617 0 0 0 0 3266
Ortopedi ve Travmatoloji 128 58 2617 0 1 3 2807
Parazitoloji 297 182 41 0 0 1 521
Patoloji 121 108 1438 0 1 6 1674
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 383 51 0 0 0 0 434
Peyzaj Mimarlığı 1849 418 0 1 0 0 2268
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 19 22 1015 0 0 1 1057
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1745 527 0 0 0 0 2272
Psikiyatri 827 221 3099 0 0 1 4148
Psikoloji 11607 1723 75 3 2 0 13410
Radyasyon Onkolojisi 2 2 5 0 0 0 9
Radyoloji ve Nükleer Tıp 374 103 3951 0 10 1 4439
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1936 444 0 15 0 0 2395
Reklamcılık İletişim Bilimleri 1311 274 0 3 0 0 1588
Romatoloji 58 31 765 0 1 37 892
Sağlık Eğitimi 597 129 58 0 0 0 784
Sağlık Kurumları Yönetimi 3153 432 9 0 0 0 3594
Sağlık Yönetimi 13 4 0 0 0 0 17
Sahne ve Görüntü Sanatları 3446 551 0 211 0 0 4208
Sanat Tarihi 3412 845 0 88 0 0 4345
Savunma ve Savunma Teknolojileri 854 133 0 0 0 0 987
Seramik Mühendisliği 500 131 0 4 1 0 636
Sigortacılık 893 119 0 0 0 0 1012
Sivil Havacılık 540 165 0 0 0 0 705
Siyasal Bilimler 6982 1826 0 4 0 0 8812
Sosyal Hizmetler 1262 228 0 0 0 0 1490
Sosyoloji 9801 2237 1 13 0 0 12052
Spor 7076 1597 92 0 0 0 8765
Su Ürünleri 2986 1008 0 0 0 0 3994
Şehircilik ve Bölge Planlama 3098 638 0 0 0 0 3736
Tarih 14818 3503 0 5 0 0 18326
Teknik Eğitim 1562 327 0 1 0 0 1890
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 2067 414 0 43 0 0 2524
Tıbbi Biyoloji 1684 751 81 0 0 2 2518
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 19 18 30 0 0 0 67
Trafik 491 78 2 0 0 0 571
Turizm 4206 1088 0 2 0 0 5296
Türk Dili ve Edebiyatı 12555 2969 0 3 0 0 15527
Türk İnkılap Tarihi 1794 622 0 0 0 0 2416
Uçak Mühendisliği 646 108 0 0 0 0 754
Ulaşım 1799 355 0 0 0 0 2154
Uluslararası İlişkiler 9317 1654 0 0 0 0 10971
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 114 24 22 0 0 0 160
Üroloji 87 29 1900 0 0 1 2017
Veteriner Hekimliği 1795 2498 0 0 0 1 4294
Ziraat 17949 4826 0 0 0 0 22775
Zooloji 1085 399 0 0 0 0 1484
2021 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.