Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 851 275 424 0 4 0 1554
Ağaç İşleri 665 106 0 1 0 0 772
Aile Hekimliği 69 11 1703 0 0 0 1783
Aile Planlaması 80 16 22 0 0 0 118
Aktüerya Bilimleri 114 21 0 0 0 0 135
Allerji ve İmmünoloji 202 125 346 0 0 47 720
Alman Dili ve Edebiyatı 811 295 0 0 0 0 1106
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 425 124 0 0 0 0 549
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 498 274 120 0 2 0 894
Anestezi ve Reanimasyon 47 27 4136 0 3 1 4214
Antropoloji 684 255 11 2 1 0 953
Arkeoloji 2357 596 0 0 0 0 2953
Arkeometri 171 27 0 0 0 0 198
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 128 22 3 2 0 0 155
Astronomi ve Uzay Bilimleri 571 172 0 0 0 0 743
Bale ve Dans 142 15 1 10 0 0 168
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 265 74 0 0 0 0 339
Bankacılık 3380 706 1 0 0 0 4087
Batı Dilleri ve Edebiyatı 782 260 0 1 0 0 1043
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 393 230 2 0 0 0 625
Beslenme ve Diyetetik 2056 320 62 0 0 1 2439
Bibliyografya 109 13 0 1 0 0 123
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 741 184 1 0 0 0 926
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 11702 2081 1 0 0 0 13784
Bilim ve Teknoloji 2893 546 1 4 0 0 3444
Biyofizik 515 290 9 0 0 0 814
Biyografi 672 153 0 1 0 0 826
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 457 185 5 0 0 0 647
Biyokimya 3925 1690 1450 0 3 0 7068
Biyoloji 11385 3122 8 0 0 0 14515
Biyomühendislik 2170 650 11 0 1 0 2832
Biyoteknoloji 3313 1248 11 0 0 0 4572
Botanik 1430 529 0 0 0 0 1959
Coğrafya 2488 595 1 0 0 0 3084
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3442 659 0 0 0 0 4101
Çevre Mühendisliği 5819 1059 0 0 0 0 6878
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 22 7 459 0 0 0 488
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 956 256 7094 0 2 307 8615
Demografi 206 48 12 0 0 0 266
Deniz Bilimleri 521 208 0 0 0 0 729
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 3 58 0 0 0 66
Denizcilik 591 181 0 1 0 0 773
Deontoloji ve Tıp Tarihi 119 141 21 0 0 0 281
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 629 159 0 0 0 0 788
Deri Mühendisliği 50 24 0 0 0 0 74
Deri ve Kürk Teknolojisi 70 16 0 0 0 0 86
Dermatoloji 49 15 1515 0 0 0 1579
Dilbilim 3542 1012 0 0 0 1 4555
Din 12800 3034 2 1 0 0 15837
Diş Hekimliği 355 5374 43 0 1320 0 7092
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1526 393 0 0 0 0 1919
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 85 19 0 0 0 0 104
Eczacılık ve Farmakoloji 3509 1580 334 0 1 1 5425
Eğitim ve Öğretim 42599 8522 9 63 0 1 51194
Ekonometri 1750 562 0 0 0 0 2312
Ekonomi 15867 3939 2 0 0 0 19808
El Sanatları 1442 103 0 108 0 0 1653
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 15015 2955 2 0 0 0 17972
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 203 109 2493 0 0 107 2912
Endüstri Ürünleri Tasarımı 560 104 0 6 0 0 670
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 6809 1159 0 4 0 0 7972
Enerji 4167 962 0 0 0 0 5129
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 221 105 0 0 0 0 326
Ev Ekonomisi 518 164 0 0 0 0 682
Felsefe 4128 1115 0 4 0 0 5247
Fizik ve Fizik Mühendisliği 9009 3125 0 0 0 0 12134
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 850 251 1978 0 0 2 3081
Fizyoloji 1179 705 291 0 0 0 2175
Fizyopatoloji 24 25 44 0 0 0 93
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1286 253 49 0 0 1 1589
Fransız Dili ve Edebiyatı 477 160 0 0 0 0 637
Gastroenteroloji 84 34 1820 0 0 109 2047
Gazetecilik İletişim Bilimleri 2084 516 0 1 0 0 2601
Gemi Mühendisliği Denizcilik 554 109 0 0 0 0 663
Genel Cerrahi 172 41 3138 0 0 8 3359
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 2068 889 371 0 1 3 3332
Geriatri 121 52 178 0 0 3 354
Gıda Mühendisliği 5522 1211 0 0 0 0 6733
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 708 78 0 33 0 0 819
Göğüs Hastalıkları 112 39 1693 0 0 3 1847
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 142 22 1410 0 0 2 1576
Göz Hastalıkları 68 34 2612 0 0 0 2714
Güzel Sanatlar 7286 490 0 1078 0 0 8854
Halk Bilimi (Folklor) 1727 362 0 10 0 0 2099
Halk Sağlığı 2056 622 863 0 0 1 3542
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 2080 495 0 0 0 0 2575
Hastaneler 1342 170 16 1 0 0 1529
Hava ve Uzay Hekimliği 14 3 6 0 0 0 23
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 800 120 0 0 0 0 920
Hematoloji 174 69 1185 0 0 48 1476
Hemşirelik 7332 1646 3 0 0 0 8981
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 904 313 149 0 0 0 1366
Hukuk 11738 2625 1 1 0 0 14365
İç Hastalıkları 0 0 2 0 0 0 2
İç Mimari ve Dekorasyon 1400 106 0 109 0 0 1615
İletişim Bilimleri 3599 1031 0 9 0 0 4639
İlk ve Acil Yardım 137 14 1722 0 1 0 1874
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2789 612 0 0 0 0 3401
İnşaat Mühendisliği 12517 2070 1 0 0 0 14588
İstatistik 2747 783 3 1 1 0 3535
İşletme 36566 7740 1 2 0 0 44309
Jeodezi ve Fotogrametri 1813 461 0 0 0 0 2274
Jeofizik Mühendisliği 912 265 0 0 0 0 1177
Jeoloji Mühendisliği 4120 1053 0 0 0 0 5173
Kadın Hastalıkları ve Doğum 868 233 3851 0 0 12 4964
Kamu Yönetimi 8345 1721 0 0 0 0 10066
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 200 87 2979 0 0 15 3281
Karşılaştırmalı Edebiyat 302 80 0 0 0 0 382
Kazalar 407 64 9 0 0 0 480
Kimya 13419 3904 0 0 0 0 17323
Kimya Mühendisliği 5488 1151 0 0 0 0 6639
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 139 54 1257 0 0 3 1453
Kulak Burun ve Boğaz 676 115 2115 0 1 0 2907
Maden Mühendisliği ve Madencilik 2190 568 0 0 0 0 2758
Makine Mühendisliği 15126 2883 1 0 0 0 18010
Maliye 2492 583 0 0 0 0 3075
Matbaacılık 169 39 0 4 0 0 212
Matematik 9616 2939 0 0 0 0 12555
Mekatronik Mühendisliği 808 142 0 0 0 0 950
Metalurji Mühendisliği 4161 774 0 0 0 0 4935
Meteoroloji 249 67 1 0 0 0 317
Mikrobiyoloji 2543 1177 1442 0 4 8 5174
Mimarlık 9044 1567 0 27 0 0 10638
Moleküler Tıp 517 337 85 0 0 4 943
Morfoloji 311 370 207 0 0 0 888
Mühendislik Bilimleri 4797 1064 0 0 0 0 5861
Mütercim-Tercümanlık 611 165 0 0 0 0 776
Müzecilik 439 40 0 7 0 0 486
Müzik 4461 744 1 370 0 0 5576
Nefroloji 87 36 1513 0 0 87 1723
Nöroloji 550 204 2160 0 1 13 2928
Nöroşirürji 33 33 1254 0 0 0 1320
Nükleer Mühendislik 601 154 1 0 0 0 756
Onkoloji 894 334 1977 0 0 76 3281
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 2580 590 1 0 0 0 3171
Ortopedi ve Travmatoloji 119 53 2446 0 1 1 2620
Parazitoloji 287 165 40 0 0 1 493
Patoloji 116 103 1357 0 1 5 1582
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 371 49 0 0 0 0 420
Peyzaj Mimarlığı 1753 401 0 1 0 0 2155
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 18 22 964 0 0 1 1005
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1654 494 0 0 0 0 2148
Psikiyatri 769 205 2805 1 0 1 3781
Psikoloji 10394 1543 75 3 1 0 12016
Radyoloji ve Nükleer Tıp 351 94 3752 0 9 1 4207
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1807 423 0 14 0 0 2244
Reklamcılık İletişim Bilimleri 1186 251 0 3 0 0 1440
Romatoloji 56 31 716 0 0 36 839
Sağlık Eğitimi 534 116 46 0 0 0 696
Sağlık Kurumları Yönetimi 2923 382 8 0 0 0 3313
Sahne ve Görüntü Sanatları 3157 514 0 196 0 0 3867
Sanat Tarihi 3180 801 1 87 0 0 4069
Savunma ve Savunma Teknolojileri 811 124 0 0 0 0 935
Seramik Mühendisliği 487 128 0 4 1 0 620
Sigortacılık 856 115 1 0 0 0 972
Sivil Havacılık 454 131 0 0 0 0 585
Siyasal Bilimler 6431 1683 0 3 0 0 8117
Sosyal Hizmetler 1148 209 4 0 0 0 1361
Sosyoloji 9095 2101 2 13 0 0 11211
Spor 6395 1468 87 0 0 0 7950
Su Ürünleri 2923 977 0 0 0 0 3900
Şehircilik ve Bölge Planlama 2961 613 0 0 0 0 3574
Tarih 13832 3297 0 5 0 0 17134
Teknik Eğitim 1551 325 0 0 0 0 1876
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 1997 395 0 40 0 0 2432
Tıbbi Biyoloji 1604 705 79 0 0 1 2389
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 17 17 28 0 0 0 62
Trafik 468 72 3 0 0 0 543
Turizm 3797 985 0 2 0 0 4784
Türk Dili ve Edebiyatı 11743 2739 0 3 0 0 14485
Türk İnkılap Tarihi 1727 593 0 0 0 0 2320
Uçak Mühendisliği 618 98 0 0 0 0 716
Ulaşım 1663 321 1 0 0 0 1985
Uluslararası İlişkiler 8662 1526 0 0 0 0 10188
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 101 20 20 0 0 0 141
Üroloji 87 29 1813 0 0 0 1929
Veteriner Hekimliği 1706 2426 2 0 0 1 4135
Ziraat 17185 4631 2 0 0 0 21818
Zooloji 1064 386 0 0 0 0 1450
2020 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.