Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Acil Tıp İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid 57 7 575 0 0 0 639
Adli Tıp 1149 349 635 0 7 0 2140
Ağaç İşleri 750 158 0 1 0 0 909
Aile Hekimliği 85 14 4174 0 0 0 4273
Aile Planlaması 121 24 39 0 0 0 184
Aktüerya Bilimleri 139 34 0 0 0 0 173
Allerji ve İmmünoloji 297 182 419 0 0 54 952
Alman Dili ve Edebiyatı 922 354 0 0 0 0 1276
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 562 152 0 0 0 0 714
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 831 465 182 2 5 0 1485
Anestezi ve Reanimasyon 55 33 5426 0 5 1 5520
Antropoloji 853 324 16 1 1 0 1195
Arkeoloji 3035 815 0 2 0 0 3852
Arkeometri 212 44 0 0 0 0 256
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 165 37 0 2 0 0 204
Askeri Sağlık Hizmetleri 2 1 1 0 0 0 4
Astronomi ve Uzay Bilimleri 728 256 0 0 0 0 984
Bale ve Dans 184 21 0 18 0 0 223
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 303 97 0 0 0 0 400
Bankacılık 4437 974 0 0 0 0 5411
Batı Dilleri ve Edebiyatı 1011 391 0 1 0 0 1403
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 515 287 0 0 0 0 802
Beslenme ve Diyetetik 3637 583 69 1 0 1 4291
Bibliyografya 135 15 0 1 1 0 152
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 999 257 0 0 0 0 1256
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 16116 3322 5 0 1 0 19444
Bilim ve Teknoloji 4134 841 2 4 0 0 4981
Biyofizik 678 412 12 0 0 0 1102
Biyografi 824 188 0 3 0 0 1015
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 653 304 9 0 0 0 966
Biyokimya 5292 2171 1657 0 3 0 9123
Biyoloji 14079 3833 9 0 0 0 17921
Biyomühendislik 3295 1045 18 0 1 0 4359
Biyoteknoloji 5013 1829 14 0 1 0 6857
Botanik 1732 641 0 0 0 0 2373
Coğrafya 3190 793 0 0 0 0 3983
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4511 938 0 0 0 0 5449
Çevre Mühendisliği 7175 1369 0 0 0 0 8544
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 39 13 590 0 0 0 642
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1378 401 9580 0 5 352 11716
Demografi 263 74 14 0 0 0 351
Deniz Bilimleri 645 313 0 0 0 0 958
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 6 78 0 0 0 89
Denizcilik 826 282 0 1 0 0 1109
Deontoloji ve Tıp Tarihi 176 174 21 0 0 0 371
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 876 226 0 0 0 0 1102
Deri Mühendisliği 62 29 0 0 0 0 91
Deri ve Kürk Teknolojisi 72 16 0 0 0 0 88
Dermatoloji 60 17 1841 0 0 0 1918
Dilbilim 5424 1558 0 1 0 1 6984
Din 18288 4431 2 1 0 0 22722
Diş Hekimliği 456 6131 43 0 3619 0 10249
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 2179 632 0 0 0 0 2811
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 89 31 0 0 0 0 120
Ebelik 338 67 0 0 0 0 405
Eczacılık ve Farmakoloji 4219 2068 383 0 1 1 6702
Eğitim ve Öğretim 59426 12035 10 80 0 1 71552
Ekonometri 2337 828 0 0 0 0 3165
Ekonomi 20090 5270 1 1 0 0 25362
El Sanatları 1900 128 0 150 0 0 2178
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 18851 4091 3 0 0 0 22945
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 229 149 2903 0 2 125 3408
Endüstri Ürünleri Tasarımı 773 188 0 10 0 0 971
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 8396 1552 0 4 0 0 9952
Enerji 6051 1509 0 0 0 0 7560
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 209 85 1611 0 1 5 1912
Ergoterapi 90 14 1 0 0 0 105
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 286 136 0 0 0 0 422
Ev Ekonomisi 534 171 0 0 0 0 705
Farmasötik Toksikoloji 44 28 1 0 0 0 73
Felsefe 5772 1621 0 6 0 0 7399
Fizik ve Fizik Mühendisliği 10268 3808 1 0 0 0 14077
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 982 274 2506 0 0 2 3764
Fizyoloji 1540 956 347 1 1 0 2845
Fizyopatoloji 32 40 49 0 0 0 121
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2831 626 61 0 0 1 3519
Fransız Dili ve Edebiyatı 537 186 0 0 0 0 723
Gastroenteroloji 99 52 2228 0 0 130 2509
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 706 81 0 0 0 0 787
Gazetecilik İletişim Bilimleri 2949 735 0 1 0 0 3685
Gemi Mühendisliği Denizcilik 668 175 0 0 0 0 843
Genel Cerrahi 208 62 3905 0 0 13 4189
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 2987 1296 488 0 6 4 4781
Geriatri 173 105 273 1 1 4 559
Gıda Mühendisliği 7216 1688 0 0 0 0 8904
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 919 95 0 47 0 0 1061
Göğüs Cerrahisi 4 2 25 0 0 0 31
Göğüs Hastalıkları 129 52 2199 0 0 4 2384
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 263 39 1751 0 0 3 2056
Göz Hastalıkları 86 50 3245 0 2 1 3384
Güzel Sanatlar 9651 695 0 1498 0 0 11844
Halk Bilimi (Folklor) 2458 541 0 13 0 0 3012
Halk Sağlığı 2925 828 1192 1 0 1 4947
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 2784 756 1 0 0 0 3541
Hastaneler 1600 233 19 0 0 0 1852
Hava ve Uzay Hekimliği 20 5 17 0 0 0 42
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Uçak Mühendisliği 1180 211 0 0 0 0 1391
Hematoloji 221 89 1524 0 0 57 1892
Hemşirelik 11427 2665 4 0 0 0 14096
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 1149 507 221 0 0 0 1877
Hukuk 16357 3793 5 1 0 0 20156
İç Hastalıkları 73 38 1603 0 1 4 1719
İç Mimari ve Dekorasyon 1926 201 0 128 0 0 2255
İletişim Bilimleri 5604 1601 3 18 0 0 7226
İlk ve Acil Yardım 279 21 2445 0 1 0 2746
İngiliz Dili ve Edebiyatı 3693 838 0 0 0 0 4531
İnşaat Mühendisliği 16120 2759 0 0 0 0 18879
İstatistik 3348 1040 4 1 1 0 4394
İşletme 48119 11062 0 3 0 0 59184
Jeodezi ve Fotogrametri 2380 587 0 0 0 0 2967
Jeofizik Mühendisliği 1033 327 0 0 0 0 1360
Jeoloji Mühendisliği 4695 1245 0 0 0 0 5940
Kadın Hastalıkları ve Doğum 1231 333 5390 0 0 16 6970
Kamu Yönetimi 11203 2377 0 0 0 0 13580
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 243 130 3570 0 1 19 3963
Karşılaştırmalı Edebiyat 474 179 0 0 0 0 653
Kazalar 582 105 14 0 0 0 701
Kimya 15755 4760 0 0 0 0 20515
Kimya Mühendisliği 6720 1475 0 0 0 0 8195
Kulak Burun ve Boğaz 1251 196 2542 0 3 0 3992
Maden Mühendisliği ve Madencilik 2439 655 0 0 0 0 3094
Makine Mühendisliği 18792 3897 0 0 0 0 22689
Maliye 3848 1022 0 0 0 0 4870
Matbaacılık 188 43 0 5 0 0 236
Matematik 12370 3715 0 0 0 0 16085
Mekatronik Mühendisliği 1325 266 0 0 0 0 1591
Metalurji Mühendisliği 5380 1057 0 0 0 0 6437
Meteoroloji 293 89 1 0 0 0 383
Mikrobiyoloji 3375 1487 1646 0 5 13 6526
Mimarlık 11985 2152 0 31 0 0 14168
Moleküler Tıp 830 520 103 0 0 5 1458
Morfoloji 342 386 208 0 0 0 936
Mühendislik Bilimleri 6951 1625 0 0 0 0 8576
Mütercim-Tercümanlık 877 271 0 0 0 0 1148
Müzecilik 657 62 0 8 0 0 727
Müzik 6085 1081 2 517 0 0 7685
Nefroloji 100 56 1854 0 0 101 2112
Nöroloji 904 336 2588 0 1 27 3856
Nöroşirürji 52 50 1636 0 0 1 1739
Nükleer Mühendislik 711 178 0 0 0 0 889
Onkoloji 1153 506 2324 0 0 87 4072
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 3001 738 0 0 0 0 3739
Ortopedi ve Travmatoloji 178 75 3252 0 1 3 3509
Otomotiv Mühendisliği 187 48 0 0 0 0 235
Parazitoloji 367 236 43 0 0 1 647
Patoloji 159 139 1693 0 1 7 1999
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 439 66 0 0 0 0 505
Peyzaj Mimarlığı 2270 519 0 1 0 0 2790
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 29 23 1182 0 0 1 1235
Polimer Bilim ve Teknolojisi 2185 693 1 0 0 0 2879
Psikiyatri 1157 317 3997 0 0 1 5472
Psikoloji 17604 2617 99 6 2 0 20328
Radyasyon Onkolojisi 85 34 54 0 1 0 174
Radyoloji ve Nükleer Tıp 451 155 4512 0 13 1 5132
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 2538 591 0 16 0 0 3145
Reklamcılık İletişim Bilimleri 1763 379 0 9 0 0 2151
Romatoloji 71 39 902 0 1 42 1055
Sağlık Eğitimi 876 198 84 0 0 0 1158
Sağlık Kurumları Yönetimi 3739 619 12 0 0 0 4370
Sağlık Yönetimi 803 209 3 0 0 0 1015
Sahne ve Görüntü Sanatları 4440 712 0 273 0 0 5425
Sanat Tarihi 4309 1063 0 122 0 0 5494
Savunma ve Savunma Teknolojileri 1189 172 0 0 0 0 1361
Seramik Mühendisliği 578 155 0 4 1 0 738
Sigortacılık 1049 147 0 0 0 0 1196
Sivil Havacılık 905 252 0 0 0 0 1157
Siyasal Bilimler 9376 2568 0 4 0 0 11948
Sosyal Hizmet 1944 427 0 0 0 0 2371
Sosyoloji 13008 2996 3 19 0 0 16026
Spor 10202 2247 113 0 0 0 12562
Su Ürünleri 3258 1145 0 0 0 0 4403
Şehircilik ve Bölge Planlama 3760 821 0 0 0 0 4581
Tarih 18396 4611 0 6 0 0 23013
Teknik Eğitim 1599 340 0 0 0 0 1939
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 2387 516 0 50 0 0 2953
Tıbbi Biyoloji 2024 945 88 0 0 2 3059
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 28 24 34 0 0 0 86
Trafik 568 95 3 0 0 0 666
Turizm 5658 1475 0 2 0 0 7135
Türk Dili ve Edebiyatı 15639 3798 0 3 0 0 19440
Türk İnkılap Tarihi 1978 728 0 0 0 0 2706
Uçak Mühendisliği 823 155 0 0 0 0 978
Ulaşım 2377 479 0 0 0 0 2856
Uluslararası İlişkiler 12093 2353 0 1 0 0 14447
Uluslararası Ticaret 3 0 0 0 0 0 3
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 165 33 27 0 0 0 225
Üroloji 94 38 2253 0 0 1 2386
Veteriner Hekimliği 2323 2997 0 0 0 1 5321
Yönetim Bilişim Sistemleri 160 33 0 0 0 0 193
Ziraat 21494 5714 0 0 0 0 27208
Zooloji 1233 482 0 0 0 0 1715
11111 21 8 0 0 0 0 29
2023 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.