Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Acil Tıp İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid 18 0 240 0 0 0 258
Adli Tıp 1068 326 571 0 6 0 1971
Ağaç İşleri 719 141 0 1 0 0 861
Aile Hekimliği 78 14 3448 0 0 0 3540
Aile Planlaması 103 17 36 0 0 0 156
Aktüerya Bilimleri 135 32 0 0 0 0 167
Allerji ve İmmünoloji 267 163 401 0 0 53 884
Alman Dili ve Edebiyatı 880 334 0 0 0 0 1214
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 513 140 0 0 0 0 653
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 740 392 168 0 3 0 1303
Anestezi ve Reanimasyon 52 29 5080 0 4 1 5166
Antropoloji 793 299 14 1 1 0 1108
Arkeoloji 2849 734 0 1 0 0 3584
Arkeometri 200 39 0 0 0 0 239
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 150 28 0 2 0 0 180
Askeri Sağlık Hizmetleri 1 0 1 0 0 0 2
Astronomi ve Uzay Bilimleri 683 214 0 0 0 0 897
Bale ve Dans 176 18 0 15 0 0 209
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 294 86 0 0 0 0 380
Bankacılık 4143 879 0 0 0 0 5022
Batı Dilleri ve Edebiyatı 948 337 0 1 0 0 1286
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 478 257 0 0 0 0 735
Beslenme ve Diyetetik 3166 488 67 1 0 1 3723
Bibliyografya 125 13 0 1 1 0 140
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 919 232 0 0 0 0 1151
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 14723 2865 2 0 1 0 17591
Bilim ve Teknoloji 3757 732 1 4 0 0 4494
Biyofizik 637 362 12 0 0 0 1011
Biyografi 791 178 0 3 0 0 972
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 608 266 8 0 0 0 882
Biyokimya 4861 1988 1607 0 3 0 8459
Biyoloji 13183 3599 8 0 0 0 16790
Biyomühendislik 2918 885 16 0 1 0 3820
Biyoteknoloji 4485 1609 13 0 1 0 6108
Botanik 1629 592 0 0 0 0 2221
Coğrafya 3008 719 0 0 0 0 3727
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4210 833 0 0 0 0 5043
Çevre Mühendisliği 6826 1257 0 0 0 0 8083
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 36 9 555 0 0 0 600
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1247 348 8925 0 5 341 10866
Demografi 240 57 14 0 0 0 311
Deniz Bilimleri 605 278 0 0 0 0 883
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 5 75 0 0 0 85
Denizcilik 746 254 0 1 0 0 1001
Deontoloji ve Tıp Tarihi 166 163 21 0 0 0 350
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 814 197 0 0 0 0 1011
Deri Mühendisliği 59 27 0 0 0 0 86
Deri ve Kürk Teknolojisi 72 16 0 0 0 0 88
Dermatoloji 52 16 1759 0 0 0 1827
Dilbilim 4850 1324 0 1 0 1 6176
Din 16559 3953 0 1 0 0 20513
Diş Hekimliği 417 5845 36 0 3143 0 9441
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 2010 538 0 0 0 0 2548
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 93 26 0 0 0 0 119
Ebelik 212 46 0 0 0 0 258
Eczacılık ve Farmakoloji 4008 1921 370 0 1 1 6318
Eğitim ve Öğretim 54433 10833 9 76 0 1 65352
Ekonometri 2201 729 0 0 0 0 2930
Ekonomi 18992 4785 1 0 0 0 23778
El Sanatları 1794 124 0 133 0 0 2051
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 17695 3668 3 0 0 0 21366
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 216 135 2798 0 1 119 3269
Endüstri Ürünleri Tasarımı 705 159 0 8 0 0 872
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 7960 1420 0 4 0 0 9384
Enerji 5523 1323 0 0 0 0 6846
Ergoterapi 54 11 0 0 0 0 65
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 274 119 0 0 0 0 393
Ev Ekonomisi 527 168 0 0 0 0 695
Farmasötik Toksikoloji 21 14 0 0 0 0 35
Felsefe 5308 1427 0 3 0 0 6738
Fizik ve Fizik Mühendisliği 9896 3563 1 0 0 0 13460
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 945 262 2379 0 0 2 3588
Fizyoloji 1432 867 328 0 1 0 2628
Fizyopatoloji 31 34 48 0 0 0 113
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2351 486 59 0 0 1 2897
Fransız Dili ve Edebiyatı 521 173 0 0 0 0 694
Gastroenteroloji 95 45 2121 0 0 128 2389
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 481 52 0 0 0 0 533
Gazetecilik İletişim Bilimleri 2730 657 0 1 0 0 3388
Gemi Mühendisliği Denizcilik 631 159 0 0 0 0 790
Genel Cerrahi 197 57 3729 0 0 12 3996
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 2697 1136 458 0 5 4 4300
Geriatri 154 90 254 1 1 4 506
Gıda Mühendisliği 6755 1525 0 0 0 0 8280
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 864 90 0 42 0 0 996
Göğüs Cerrahisi 1 0 5 0 0 0 6
Göğüs Hastalıkları 122 48 2079 0 0 4 2253
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 242 31 1675 0 0 3 1951
Göz Hastalıkları 83 42 3098 0 0 1 3224
Güzel Sanatlar 8885 645 0 1344 0 0 10874
Halk Bilimi (Folklor) 2254 466 0 12 0 0 2732
Halk Sağlığı 2627 765 1118 1 0 1 4512
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 2609 682 1 0 0 0 3292
Hastaneler 1532 216 19 0 0 0 1767
Hava ve Uzay Hekimliği 15 3 13 0 0 0 31
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 1026 177 0 0 0 0 1203
Hematoloji 206 78 1436 0 0 54 1774
Hemşirelik 10048 2343 4 0 0 0 12395
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 1077 439 202 0 0 0 1718
Hukuk 15020 3387 4 1 0 0 18412
İç Hastalıkları 45 20 1051 0 0 3 1119
İç Mimari ve Dekorasyon 1800 168 0 123 0 0 2091
İletişim Bilimleri 5046 1398 3 14 0 0 6461
İlk ve Acil Yardım 241 20 2417 0 1 0 2679
İngiliz Dili ve Edebiyatı 3399 744 0 0 0 0 4143
İnşaat Mühendisliği 15071 2513 0 0 0 0 17584
İstatistik 3172 956 4 1 1 0 4134
İşletme 45212 10013 0 3 0 0 55228
Jeodezi ve Fotogrametri 2235 551 0 0 0 0 2786
Jeofizik Mühendisliği 996 307 0 0 0 0 1303
Jeoloji Mühendisliği 4527 1180 0 0 0 0 5707
Kadın Hastalıkları ve Doğum 1127 305 4891 0 0 16 6339
Kamu Yönetimi 10340 2132 0 0 0 0 12472
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 230 112 3415 0 1 19 3777
Karşılaştırmalı Edebiyat 421 140 0 0 0 0 561
Kazalar 537 96 14 0 0 0 647
Kimya 15023 4460 0 0 0 0 19483
Kimya Mühendisliği 6314 1337 0 0 0 0 7651
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 189 76 1515 0 1 5 1787
Kulak Burun ve Boğaz 1070 171 2436 0 2 0 3679
Maden Mühendisliği ve Madencilik 2372 632 0 0 0 0 3004
Makine Mühendisliği 17631 3531 0 0 0 0 21162
Maliye 3438 850 0 0 0 0 4288
Matbaacılık 185 42 0 5 0 0 232
Matematik 11521 3403 0 0 0 0 14924
Mekatronik Mühendisliği 1181 218 0 0 0 0 1399
Metalurji Mühendisliği 4984 946 0 0 0 0 5930
Meteoroloji 282 81 1 0 0 0 364
Mikrobiyoloji 3117 1375 1588 0 5 13 6098
Mimarlık 11063 1961 0 31 0 0 13055
Moleküler Tıp 728 438 98 0 0 5 1269
Morfoloji 333 378 208 0 0 0 919
Mühendislik Bilimleri 6341 1424 0 0 0 0 7765
Mütercim-Tercümanlık 785 241 0 0 0 0 1026
Müzecilik 603 54 0 8 0 0 665
Müzik 5586 969 2 480 0 0 7037
Nefroloji 95 47 1758 0 0 96 1997
Nöroloji 787 279 2493 0 1 27 3587
Nöroşirürji 46 37 1541 0 0 0 1624
Nükleer Mühendislik 676 166 0 0 0 0 842
Onkoloji 1084 428 2237 0 0 86 3836
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 2868 692 0 0 0 0 3560
Ortopedi ve Travmatoloji 157 74 3008 0 1 3 3243
Otomotiv Mühendisliği 103 27 0 0 0 0 130
Parazitoloji 342 209 42 0 0 1 594
Patoloji 145 118 1601 0 1 6 1871
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 420 57 0 0 0 0 477
Peyzaj Mimarlığı 2120 470 0 1 0 0 2591
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 28 22 1123 0 0 1 1174
Polimer Bilim ve Teknolojisi 2025 627 1 0 0 0 2653
Psikiyatri 1024 277 3663 0 0 1 4965
Psikoloji 15555 2199 95 4 2 0 17855
Radyasyon Onkolojisi 61 16 32 0 0 0 109
Radyoloji ve Nükleer Tıp 419 122 4305 0 11 1 4858
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 2306 531 0 15 0 0 2852
Reklamcılık İletişim Bilimleri 1595 331 0 4 0 0 1930
Romatoloji 67 38 857 0 1 41 1004
Sağlık Eğitimi 798 158 76 0 0 0 1032
Sağlık Kurumları Yönetimi 3543 558 11 0 0 0 4112
Sağlık Yönetimi 484 132 2 0 0 0 618
Sahne ve Görüntü Sanatları 4110 630 0 254 0 0 4994
Sanat Tarihi 4058 994 0 107 0 0 5159
Savunma ve Savunma Teknolojileri 1027 154 0 0 0 0 1181
Seramik Mühendisliği 552 147 0 4 1 0 704
Sigortacılık 1005 136 0 0 0 0 1141
Sivil Havacılık 763 231 0 0 0 0 994
Siyasal Bilimler 8443 2235 0 4 0 0 10682
Sosyal Hizmet 1711 350 0 0 0 0 2061
Sosyoloji 11852 2634 3 17 0 0 14506
Spor 9059 1950 105 0 0 0 11114
Su Ürünleri 3157 1087 0 0 0 0 4244
Şehircilik ve Bölge Planlama 3505 745 0 0 0 0 4250
Tarih 17273 4137 0 5 0 0 21415
Teknik Eğitim 1581 332 0 0 0 0 1913
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 2294 487 0 48 0 0 2829
Tıbbi Biyoloji 1878 856 84 0 0 2 2820
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 21 19 34 0 0 0 74
Trafik 544 90 3 0 0 0 637
Turizm 5152 1335 0 2 0 0 6489
Türk Dili ve Edebiyatı 14656 3476 0 3 0 0 18135
Türk İnkılap Tarihi 1909 674 0 0 0 0 2583
Uçak Mühendisliği 751 136 0 0 0 0 887
Ulaşım 2171 431 0 0 0 0 2602
Uluslararası İlişkiler 11111 2060 0 0 0 0 13171
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 149 27 25 0 0 0 201
Üroloji 90 35 2134 0 0 1 2260
Veteriner Hekimliği 2134 2773 0 0 0 1 4908
Yönetim Bilişim Sistemleri 9 1 0 0 0 0 10
Ziraat 20350 5377 0 0 0 0 25727
Zooloji 1171 432 0 0 0 0 1603
11111 2 1 0 0 0 0 3
2023 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.