Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 682 222 312 0 1 0 1217
Ağaç İşleri 464 77 0 1 0 0 542
Aile Hekimliği 45 10 799 0 0 0 854
Aile Planlaması 68 14 14 0 0 0 96
Aktüerya Bilimleri 87 14 0 0 0 0 101
Allerji ve İmmünoloji 148 99 284 0 0 44 575
Alman Dili ve Edebiyatı 690 257 0 0 0 0 947
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 349 109 0 0 0 0 458
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 296 171 92 0 0 0 559
Anestezi ve Reanimasyon 41 25 3444 0 0 0 3510
Antropoloji 502 203 8 0 0 0 713
Arkeoloji 1694 487 0 0 0 0 2181
Arkeometri 125 20 0 0 0 0 145
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 92 14 0 2 0 0 108
Astronomi ve Uzay Bilimleri 446 147 0 0 0 0 593
Bale ve Dans 95 10 1 8 0 0 114
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 201 64 0 0 0 0 265
Bankacılık 2567 573 0 0 0 0 3140
Batı Dilleri ve Edebiyatı 606 177 0 0 0 0 783
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 308 198 1 0 0 0 507
Beslenme ve Diyetetik 1001 223 42 0 0 1 1267
Bibliyografya 95 12 0 1 0 0 108
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 551 155 1 0 0 0 707
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 8814 1468 1 0 0 0 10283
Bilim ve Teknoloji 2004 396 1 3 0 0 2404
Biyofizik 402 231 6 0 0 0 639
Biyografi 539 134 0 1 0 0 674
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 287 122 3 0 0 0 412
Biyokimya 2920 1402 1292 0 1 0 5615
Biyoloji 9117 2626 7 0 0 0 11750
Biyomühendislik 1499 430 9 0 0 0 1938
Biyoteknoloji 2254 841 9 0 0 0 3104
Botanik 1115 429 0 0 0 0 1544
Coğrafya 1889 482 0 0 0 0 2371
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2502 541 0 1 0 0 3044
Çevre Mühendisliği 4514 868 0 0 0 0 5382
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 15 5 388 0 0 0 408
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 664 197 5671 0 0 275 6807
Demografi 164 43 10 0 0 0 217
Deniz Bilimleri 383 162 0 0 0 0 545
Deniz ve Sualtı Hekimliği 4 2 49 0 0 0 55
Denizcilik 417 129 0 1 0 0 547
Deontoloji ve Tıp Tarihi 84 126 20 0 0 0 230
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 461 121 0 0 0 0 582
Deri Mühendisliği 30 21 0 0 0 0 51
Deri ve Kürk Teknolojisi 68 15 0 0 0 0 83
Dermatoloji 34 12 1308 0 0 0 1354
Dilbilim 2497 757 0 0 0 0 3254
Din 8908 2383 0 1 0 0 11292
Diş Hekimliği 272 4914 31 0 302 0 5519
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 980 279 0 0 0 0 1259
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 65 17 0 0 0 0 82
Eczacılık ve Farmakoloji 2835 1239 317 0 0 1 4392
Eğitim ve Öğretim 30529 6416 5 45 0 1 36996
Ekonometri 1191 401 0 0 0 0 1592
Ekonomi 12396 3238 1 0 0 0 15635
El Sanatları 1126 84 0 90 0 0 1300
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 11963 2333 2 0 0 0 14298
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 165 89 2095 0 0 97 2446
Endüstri Ürünleri Tasarımı 347 74 0 5 0 0 426
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 5463 898 0 4 0 0 6365
Enerji 2678 619 0 0 0 0 3297
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 180 78 0 0 0 0 258
Ev Ekonomisi 490 159 0 0 0 0 649
Felsefe 2878 882 0 2 0 0 3762
Fizik ve Fizik Mühendisliği 7594 2615 0 0 0 0 10209
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 788 245 1596 0 0 2 2631
Fizyoloji 842 535 262 0 0 0 1639
Fizyopatoloji 15 21 35 0 0 0 71
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 397 104 30 0 0 1 532
Fransız Dili ve Edebiyatı 414 145 0 0 0 0 559
Gastroenteroloji 73 28 1484 0 0 99 1684
Gazetecilik İletişim Bilimleri 1505 413 0 1 0 0 1919
Gemi Mühendisliği Denizcilik 437 83 0 0 0 0 520
Genel Cerrahi 135 35 2695 0 0 5 2870
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 1329 599 303 0 0 3 2234
Geriatri 79 34 118 0 0 3 234
Gıda Mühendisliği 3975 932 0 0 0 0 4907
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 539 64 0 28 0 0 631
Göğüs Hastalıkları 105 31 1457 0 0 2 1595
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 78 13 1189 0 0 2 1282
Göz Hastalıkları 46 23 2178 0 0 0 2247
Güzel Sanatlar 5062 361 0 813 0 0 6236
Halk Bilimi (Folklor) 1248 273 0 10 0 0 1531
Halk Sağlığı 1430 510 631 0 0 1 2572
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 1422 382 0 0 0 0 1804
Hastaneler 1015 127 14 0 0 0 1156
Hava ve Uzay Hekimliği 12 2 3 0 0 0 17
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 555 79 0 0 0 0 634
Hematoloji 131 47 954 0 0 44 1176
Hemşirelik 4526 1132 3 0 0 0 5661
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 587 201 119 0 0 0 907
Hukuk 8297 2070 0 1 0 0 10368
İç Mimari ve Dekorasyon 897 78 0 89 0 0 1064
İletişim Bilimleri 2348 745 0 8 0 0 3101
İlk ve Acil Yardım 65 7 1104 0 1 0 1177
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2298 460 0 0 0 0 2758
İnşaat Mühendisliği 9771 1664 0 0 0 0 11435
İstatistik 2138 624 2 0 0 0 2764
İşletme 26899 5769 0 2 0 0 32670
Jeodezi ve Fotogrametri 1342 385 0 0 0 0 1727
Jeofizik Mühendisliği 747 223 0 0 0 0 970
Jeoloji Mühendisliği 3379 942 0 0 0 0 4321
Kadın Hastalıkları ve Doğum 525 158 3053 0 0 9 3745
Kamu Yönetimi 6274 1370 0 0 0 0 7644
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 167 76 2517 0 0 14 2774
Karşılaştırmalı Edebiyat 180 47 0 0 0 0 227
Kazalar 247 47 5 0 0 0 299
Kimya 10931 3292 0 0 0 0 14223
Kimya Mühendisliği 4318 959 0 0 0 0 5277
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 99 41 1052 0 0 2 1194
Kulak Burun ve Boğaz 417 72 1769 0 0 0 2258
Maden Mühendisliği ve Madencilik 1835 501 0 0 0 0 2336
Makine Mühendisliği 12011 2326 0 0 0 0 14337
Maliye 1442 364 0 0 0 0 1806
Matbaacılık 155 39 0 2 0 0 196
Matematik 7579 2415 0 0 0 0 9994
Mekatronik Mühendisliği 428 68 0 0 0 0 496
Metalurji Mühendisliği 3239 609 0 0 0 0 3848
Meteoroloji 198 58 1 0 0 0 257
Mikrobiyoloji 1883 959 1324 0 0 4 4170
Mimarlık 6601 1270 0 19 0 0 7890
Moleküler Tıp 335 209 69 0 0 3 616
Morfoloji 285 360 205 0 0 0 850
Mühendislik Bilimleri 3181 747 0 0 0 0 3928
Mütercim-Tercümanlık 424 106 0 0 0 0 530
Müzecilik 298 20 0 6 0 0 324
Müzik 3095 583 1 304 0 0 3983
Nefroloji 76 30 1219 0 0 75 1400
Nöroloji 332 128 1798 0 0 13 2271
Nöroşirürji 24 27 1048 0 0 0 1099
Nükleer Mühendislik 520 139 0 0 0 0 659
Onkoloji 647 249 1740 0 0 71 2707
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 1860 504 0 0 0 0 2364
Ortopedi ve Travmatoloji 87 45 1948 0 0 1 2081
Parazitoloji 201 124 39 0 0 0 364
Patoloji 77 86 1156 0 1 5 1325
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 305 41 0 0 0 0 346
Peyzaj Mimarlığı 1290 341 0 1 0 0 1632
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 11 18 808 0 0 1 838
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1169 359 0 0 0 0 1528
Psikiyatri 565 143 2109 0 0 1 2818
Psikoloji 6008 1082 46 3 0 0 7139
Radyoloji ve Nükleer Tıp 275 75 3288 0 3 1 3642
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1223 342 0 13 0 0 1578
Reklamcılık İletişim Bilimleri 755 195 0 1 0 0 951
Romatoloji 43 26 562 0 0 31 662
Sağlık Eğitimi 308 82 20 0 0 0 410
Sağlık Kurumları Yönetimi 1748 219 6 0 0 0 1973
Sahne ve Görüntü Sanatları 2297 380 0 154 0 0 2831
Sanat Tarihi 2278 628 0 66 0 0 2972
Savunma ve Savunma Teknolojileri 664 99 0 0 0 0 763
Seramik Mühendisliği 414 101 0 4 0 0 519
Sigortacılık 678 92 0 0 0 0 770
Sivil Havacılık 243 83 0 0 0 0 326
Siyasal Bilimler 4307 1225 0 2 0 0 5534
Sosyal Hizmetler 538 112 2 0 0 0 652
Sosyoloji 6353 1561 1 13 0 0 7928
Spor 4105 1097 72 0 0 0 5274
Su Ürünleri 2356 839 0 0 0 0 3195
Şehircilik ve Bölge Planlama 2231 512 0 0 0 0 2743
Tarih 9864 2575 1 5 0 0 12445
Teknik Eğitim 1469 316 1 0 0 0 1786
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 1588 314 0 33 0 0 1935
Tıbbi Biyoloji 1274 577 75 0 0 1 1927
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 15 16 23 0 0 0 54
Trafik 392 57 0 0 0 0 449
Turizm 2531 637 0 2 0 0 3170
Türk Dili ve Edebiyatı 8562 2212 0 3 0 0 10777
Türk İnkılap Tarihi 1473 520 0 0 0 0 1993
Uçak Mühendisliği 501 77 0 0 0 0 578
Ulaşım 1100 221 0 0 0 0 1321
Uluslararası İlişkiler 6192 1140 0 0 0 0 7332
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 62 12 14 0 0 0 88
Üroloji 68 23 1532 0 0 0 1623
Veteriner Hekimliği 1102 2123 3 0 0 1 3229
Ziraat 12781 4029 0 0 0 0 16810
Zooloji 854 349 0 0 0 0 1203
2017 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.