Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 701 233 324 0 1 0 1259
Ağaç İşleri 483 78 0 1 0 0 562
Aile Hekimliği 48 10 880 0 0 0 938
Aile Planlaması 70 14 15 0 0 0 99
Aktüerya Bilimleri 89 14 0 0 0 0 103
Allerji ve İmmünoloji 153 105 285 0 0 45 588
Alman Dili ve Edebiyatı 701 261 0 0 0 0 962
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 354 108 0 0 0 0 462
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 314 182 93 0 0 0 589
Anestezi ve Reanimasyon 42 25 3526 0 0 0 3593
Antropoloji 511 209 8 0 0 0 728
Arkeoloji 1745 504 0 0 0 0 2249
Arkeometri 126 20 0 0 0 0 146
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 97 12 0 2 0 0 111
Astronomi ve Uzay Bilimleri 462 147 0 0 0 0 609
Bale ve Dans 104 10 1 9 0 0 124
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 207 65 0 0 0 0 272
Bankacılık 2636 587 0 0 0 0 3223
Batı Dilleri ve Edebiyatı 631 189 0 0 0 0 820
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 314 201 1 0 0 0 516
Beslenme ve Diyetetik 1085 230 43 0 0 1 1359
Bibliyografya 95 12 0 1 0 0 108
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 565 161 1 0 0 0 727
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 9093 1537 1 0 0 0 10631
Bilim ve Teknoloji 2080 419 1 4 0 0 2504
Biyofizik 422 239 6 0 0 0 667
Biyografi 545 137 0 1 0 0 683
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 298 124 3 0 0 0 425
Biyokimya 3039 1436 1314 0 1 0 5790
Biyoloji 9375 2697 7 0 0 0 12079
Biyomühendislik 1577 467 9 0 0 0 2053
Biyoteknoloji 2366 893 9 0 0 0 3268
Botanik 1143 446 0 0 0 0 1589
Coğrafya 1938 487 0 0 0 0 2425
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2578 550 0 1 0 0 3129
Çevre Mühendisliği 4621 889 0 0 0 0 5510
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 17 5 395 0 0 0 417
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 684 203 5824 0 0 279 6990
Demografi 168 43 11 0 0 0 222
Deniz Bilimleri 397 165 0 0 0 0 562
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 2 52 0 0 0 59
Denizcilik 439 132 0 1 0 0 572
Deontoloji ve Tıp Tarihi 86 127 20 0 0 0 233
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 477 125 0 0 0 0 602
Deri Mühendisliği 30 21 0 0 0 0 51
Deri ve Kürk Teknolojisi 68 15 0 0 0 0 83
Dermatoloji 34 11 1328 0 0 0 1373
Dilbilim 2599 775 0 0 0 0 3374
Din 9212 2437 0 1 0 0 11650
Diş Hekimliği 275 4959 33 0 393 0 5660
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1034 286 0 0 0 0 1320
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 68 18 0 0 0 0 86
Eczacılık ve Farmakoloji 2887 1281 320 0 0 1 4489
Eğitim ve Öğretim 31313 6573 5 46 0 1 37938
Ekonometri 1225 419 0 0 0 0 1644
Ekonomi 12671 3317 1 0 0 0 15989
El Sanatları 1148 84 0 94 0 0 1326
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 12272 2414 2 0 0 0 14688
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 170 90 2141 0 0 99 2500
Endüstri Ürünleri Tasarımı 371 81 0 5 0 0 457
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 5600 933 0 4 0 0 6537
Enerji 2831 660 0 0 0 0 3491
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 182 82 0 0 0 0 264
Ev Ekonomisi 492 160 0 0 0 0 652
Felsefe 2970 912 0 2 0 0 3884
Fizik ve Fizik Mühendisliği 7768 2692 0 0 0 0 10460
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 799 246 1651 0 0 2 2698
Fizyoloji 867 561 263 0 0 0 1691
Fizyopatoloji 15 21 36 0 0 0 72
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 508 118 32 0 0 1 659
Fransız Dili ve Edebiyatı 419 145 0 0 0 0 564
Gastroenteroloji 74 28 1523 0 0 99 1724
Gazetecilik İletişim Bilimleri 1543 429 0 1 0 0 1973
Gemi Mühendisliği Denizcilik 444 84 0 0 0 0 528
Genel Cerrahi 136 35 2759 0 0 5 2935
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 1406 640 313 0 0 3 2362
Geriatri 81 38 124 0 0 3 246
Gıda Mühendisliği 4141 962 0 0 0 0 5103
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 552 64 0 29 0 0 645
Göğüs Hastalıkları 107 32 1479 0 0 2 1620
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 87 13 1210 0 0 2 1312
Göz Hastalıkları 48 24 2228 0 0 0 2300
Güzel Sanatlar 5214 371 0 839 0 0 6424
Halk Bilimi (Folklor) 1280 282 0 10 0 0 1572
Halk Sağlığı 1477 519 665 0 0 1 2662
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 1473 392 0 0 0 0 1865
Hastaneler 1038 129 15 0 0 0 1182
Hava ve Uzay Hekimliği 12 2 3 0 0 0 17
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 577 82 0 0 0 0 659
Hematoloji 132 47 979 0 0 45 1203
Hemşirelik 4766 1177 3 0 0 0 5946
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 624 210 121 0 0 0 955
Hukuk 8565 2129 0 1 0 0 10695
İç Mimari ve Dekorasyon 962 82 0 90 0 0 1134
İletişim Bilimleri 2462 775 0 8 0 0 3245
İlk ve Acil Yardım 70 7 1195 0 1 0 1273
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2340 470 0 0 0 0 2810
İnşaat Mühendisliği 10034 1728 0 0 0 0 11762
İstatistik 2189 642 2 1 0 0 2834
İşletme 27776 6001 0 2 0 0 33779
Jeodezi ve Fotogrametri 1375 394 0 0 0 0 1769
Jeofizik Mühendisliği 759 229 0 0 0 0 988
Jeoloji Mühendisliği 3457 954 0 0 0 0 4411
Kadın Hastalıkları ve Doğum 543 162 3146 0 0 9 3860
Kamu Yönetimi 6420 1416 0 0 0 0 7836
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 170 77 2571 0 0 14 2832
Karşılaştırmalı Edebiyat 185 49 0 0 0 0 234
Kazalar 266 47 6 0 0 0 319
Kimya 11235 3379 0 1 0 0 14615
Kimya Mühendisliği 4433 988 0 0 0 0 5421
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 102 42 1086 0 0 2 1232
Kulak Burun ve Boğaz 428 76 1808 0 1 0 2313
Maden Mühendisliği ve Madencilik 1865 506 0 0 0 0 2371
Makine Mühendisliği 12289 2385 0 0 0 0 14674
Maliye 1540 386 0 0 0 0 1926
Matbaacılık 157 40 0 2 0 0 199
Matematik 7828 2475 0 0 0 0 10303
Mekatronik Mühendisliği 458 80 0 0 0 0 538
Metalurji Mühendisliği 3323 622 0 0 0 0 3945
Meteoroloji 204 58 1 0 0 0 263
Mikrobiyoloji 1952 983 1341 0 0 4 4280
Mimarlık 6801 1300 0 19 0 0 8120
Moleküler Tıp 361 223 71 0 0 3 658
Morfoloji 288 362 205 0 0 0 855
Mühendislik Bilimleri 3310 771 0 0 0 0 4081
Mütercim-Tercümanlık 444 109 0 0 0 0 553
Müzecilik 303 23 0 6 0 0 332
Müzik 3173 597 1 312 0 0 4083
Nefroloji 77 31 1250 0 0 78 1436
Nöroloji 351 134 1845 0 0 13 2343
Nöroşirürji 25 27 1073 0 0 0 1125
Nükleer Mühendislik 525 141 0 0 0 0 666
Onkoloji 668 258 1773 0 0 71 2770
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 1939 513 0 0 0 0 2452
Ortopedi ve Travmatoloji 90 45 2012 0 0 1 2148
Parazitoloji 211 129 40 0 0 0 380
Patoloji 83 86 1182 0 1 5 1357
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 311 42 0 0 0 0 353
Peyzaj Mimarlığı 1313 348 0 1 0 0 1662
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 13 18 823 0 0 1 855
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1221 378 0 0 0 0 1599
Psikiyatri 583 147 2188 0 0 1 2919
Psikoloji 6376 1109 48 3 0 0 7536
Radyoloji ve Nükleer Tıp 281 78 3327 0 3 1 3690
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1273 350 0 13 0 0 1636
Reklamcılık İletişim Bilimleri 799 199 0 1 0 0 999
Romatoloji 45 26 581 0 0 32 684
Sağlık Eğitimi 323 87 24 0 0 0 434
Sağlık Kurumları Yönetimi 1875 230 7 0 0 0 2112
Sahne ve Görüntü Sanatları 2384 394 0 158 0 0 2936
Sanat Tarihi 2349 656 0 70 0 0 3075
Savunma ve Savunma Teknolojileri 675 102 0 0 0 0 777
Seramik Mühendisliği 422 103 0 5 0 0 530
Sigortacılık 687 96 1 0 0 0 784
Sivil Havacılık 265 89 0 0 0 0 354
Siyasal Bilimler 4468 1281 0 3 0 0 5752
Sosyal Hizmetler 589 119 2 0 0 0 710
Sosyoloji 6535 1609 1 14 0 0 8159
Spor 4284 1133 78 0 0 0 5495
Su Ürünleri 2407 859 0 0 0 0 3266
Şehircilik ve Bölge Planlama 2275 522 0 0 0 0 2797
Tarih 10158 2657 0 5 0 0 12820
Teknik Eğitim 1481 316 0 0 0 0 1797
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 1619 319 0 34 0 0 1972
Tıbbi Biyoloji 1316 589 75 0 0 1 1981
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 15 16 23 0 0 0 54
Trafik 398 58 1 0 0 0 457
Turizm 2658 679 0 2 0 0 3339
Türk Dili ve Edebiyatı 8794 2265 0 3 0 0 11062
Türk İnkılap Tarihi 1485 527 0 0 0 0 2012
Uçak Mühendisliği 505 78 0 0 0 0 583
Ulaşım 1161 230 0 0 0 0 1391
Uluslararası İlişkiler 6387 1177 0 0 0 0 7564
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 63 13 14 0 0 0 90
Üroloji 73 24 1563 0 0 0 1660
Veteriner Hekimliği 1164 2150 3 0 0 1 3318
Ziraat 13131 4069 0 0 0 0 17200
Zooloji 867 354 0 0 0 0 1221
2018 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.