Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 891 280 463 0 4 0 1638
Ağaç İşleri 678 110 0 1 0 0 789
Aile Hekimliği 71 12 2039 0 0 0 2122
Aile Planlaması 87 16 26 0 0 0 129
Aktüerya Bilimleri 116 25 0 0 0 0 141
Allerji ve İmmünoloji 213 132 359 0 0 48 752
Alman Dili ve Edebiyatı 824 304 0 0 0 0 1128
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 436 128 0 0 0 0 564
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 546 297 129 0 2 0 974
Anestezi ve Reanimasyon 48 27 4340 0 3 1 4419
Antropoloji 718 262 9 2 1 0 992
Arkeoloji 2453 625 0 0 0 0 3078
Arkeometri 177 29 0 0 0 0 206
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 129 23 1 2 0 0 155
Astronomi ve Uzay Bilimleri 588 182 0 0 0 0 770
Bale ve Dans 146 15 0 10 0 0 171
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 269 76 0 0 0 0 345
Bankacılık 3531 737 0 0 0 0 4268
Batı Dilleri ve Edebiyatı 829 277 0 1 0 0 1107
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 417 236 1 0 0 0 654
Beslenme ve Diyetetik 2267 344 64 1 0 1 2677
Bibliyografya 116 12 0 1 0 0 129
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 768 197 0 0 0 0 965
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 12203 2236 1 0 0 0 14440
Bilim ve Teknoloji 3033 588 0 4 0 0 3625
Biyofizik 532 300 10 0 0 0 842
Biyografi 701 162 0 2 0 0 865
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 483 196 7 0 0 0 686
Biyokimya 4094 1752 1495 0 3 0 7344
Biyoloji 11673 3212 7 0 0 0 14892
Biyomühendislik 2313 701 12 0 1 0 3027
Biyoteknoloji 3517 1322 11 0 1 0 4851
Botanik 1465 537 0 0 0 0 2002
Coğrafya 2595 615 0 0 0 0 3210
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3605 693 0 0 0 0 4298
Çevre Mühendisliği 6008 1083 0 0 0 0 7091
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 26 7 474 0 0 0 507
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1017 272 7561 1 3 319 9173
Demografi 211 50 12 0 0 0 273
Deniz Bilimleri 534 219 0 0 0 0 753
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 3 60 0 0 0 68
Denizcilik 631 202 0 1 0 0 834
Deontoloji ve Tıp Tarihi 134 146 21 0 0 0 301
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 675 167 0 0 0 0 842
Deri Mühendisliği 51 25 0 0 0 0 76
Deri ve Kürk Teknolojisi 70 16 0 0 0 0 86
Dermatoloji 51 15 1576 0 0 0 1642
Dilbilim 3842 1084 0 0 0 1 4927
Din 13521 3190 0 1 0 0 16712
Diş Hekimliği 365 5458 27 0 1731 0 7581
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1638 419 0 0 0 0 2057
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 84 20 0 0 0 0 104
Eczacılık ve Farmakoloji 3610 1658 347 0 1 1 5617
Eğitim ve Öğretim 44887 8958 7 65 0 1 53918
Ekonometri 1848 600 0 0 0 0 2448
Ekonomi 16553 4115 1 0 0 0 20669
El Sanatları 1524 107 0 113 0 0 1744
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 15509 3111 2 0 0 0 18622
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 205 114 2589 0 1 110 3019
Endüstri Ürünleri Tasarımı 581 120 0 6 0 0 707
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 7022 1218 0 4 0 0 8244
Enerji 4438 1038 0 0 0 0 5476
Ergoterapi 10 1 0 0 0 0 11
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 233 107 0 0 0 0 340
Ev Ekonomisi 519 164 0 0 0 0 683
Felsefe 4350 1162 0 4 0 0 5516
Fizik ve Fizik Mühendisliği 9181 3209 0 0 0 0 12390
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 870 252 2089 0 0 2 3213
Fizyoloji 1240 729 298 0 0 0 2267
Fizyopatoloji 26 26 45 0 0 0 97
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1500 291 53 0 0 1 1845
Fransız Dili ve Edebiyatı 481 163 0 0 0 0 644
Gastroenteroloji 88 35 1928 0 0 115 2166
Gazetecilik İletişim Bilimleri 2235 543 0 1 0 0 2779
Gemi Mühendisliği Denizcilik 575 114 0 0 0 0 689
Genel Cerrahi 176 44 3262 0 0 9 3491
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 2184 939 398 0 1 3 3525
Geriatri 128 59 199 0 0 3 389
Gıda Mühendisliği 5741 1282 0 0 0 0 7023
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 730 81 0 35 0 0 846
Göğüs Hastalıkları 114 39 1799 0 0 3 1955
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 176 22 1468 0 0 2 1668
Göz Hastalıkları 71 35 2743 0 0 0 2849
Güzel Sanatlar 7569 512 0 1118 0 0 9199
Halk Bilimi (Folklor) 1831 383 0 10 0 0 2224
Halk Sağlığı 2157 653 936 0 0 1 3747
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 2215 530 0 0 0 0 2745
Hastaneler 1398 178 17 1 0 0 1594
Hava ve Uzay Hekimliği 15 3 7 0 0 0 25
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 826 133 0 0 0 0 959
Hematoloji 182 72 1260 0 0 48 1562
Hemşirelik 7848 1753 2 0 0 0 9603
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 933 354 163 0 0 0 1450
Hukuk 12369 2737 0 1 0 0 15107
İç Hastalıkları 2 2 200 0 0 1 205
İç Mimari ve Dekorasyon 1470 124 0 114 0 0 1708
İletişim Bilimleri 3930 1102 0 10 0 0 5042
İlk ve Acil Yardım 155 17 1934 0 1 0 2107
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2865 635 0 0 0 0 3500
İnşaat Mühendisliği 12978 2148 0 0 0 0 15126
İstatistik 2830 828 4 1 1 0 3664
İşletme 38519 8234 0 3 0 0 46756
Jeodezi ve Fotogrametri 1889 472 0 0 0 0 2361
Jeofizik Mühendisliği 937 271 0 0 0 0 1208
Jeoloji Mühendisliği 4207 1083 0 0 0 0 5290
Kadın Hastalıkları ve Doğum 926 247 4087 0 0 13 5273
Kamu Yönetimi 8795 1794 0 0 0 0 10589
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 205 93 3105 0 0 15 3418
Karşılaştırmalı Edebiyat 331 87 0 0 0 0 418
Kazalar 432 73 10 0 0 0 515
Kimya 13740 4014 0 0 0 0 17754
Kimya Mühendisliği 5637 1186 0 0 0 0 6823
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 148 57 1312 0 1 4 1522
Kulak Burun ve Boğaz 743 124 2198 0 2 0 3067
Maden Mühendisliği ve Madencilik 2231 586 0 0 0 0 2817
Makine Mühendisliği 15563 3009 0 0 0 0 18572
Maliye 2668 632 0 0 0 0 3300
Matbaacılık 171 39 0 4 0 0 214
Matematik 9992 3034 0 0 0 0 13026
Mekatronik Mühendisliği 868 157 0 0 0 0 1025
Metalurji Mühendisliği 4310 806 0 0 0 0 5116
Meteoroloji 255 70 0 0 0 0 325
Mikrobiyoloji 2649 1217 1481 0 4 10 5361
Mimarlık 9394 1656 0 28 0 0 11078
Moleküler Tıp 557 355 88 0 0 4 1004
Morfoloji 318 374 208 0 0 0 900
Mühendislik Bilimleri 5091 1130 0 0 0 0 6221
Mütercim-Tercümanlık 657 180 0 0 0 0 837
Müzecilik 464 41 0 7 0 0 512
Müzik 4679 781 2 392 0 0 5854
Nefroloji 88 38 1581 0 0 88 1795
Nöroloji 574 198 2226 0 1 25 3024
Nöroşirürji 37 31 1325 0 0 0 1393
Nükleer Mühendislik 616 157 0 0 0 0 773
Onkoloji 946 361 2064 0 0 78 3449
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 2634 609 0 0 0 0 3243
Ortopedi ve Travmatoloji 128 57 2576 0 1 2 2764
Parazitoloji 297 181 41 0 0 1 520
Patoloji 119 108 1419 0 1 6 1653
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 379 51 0 0 0 0 430
Peyzaj Mimarlığı 1826 415 0 1 0 0 2242
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 21 22 1004 0 0 1 1048
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1731 522 0 0 0 0 2253
Psikiyatri 813 213 3048 0 0 1 4075
Psikoloji 11305 1679 75 3 1 0 13063
Radyasyon Onkolojisi 0 0 1 0 0 0 1
Radyoloji ve Nükleer Tıp 366 102 3911 0 10 1 4390
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1895 441 0 15 0 0 2351
Reklamcılık İletişim Bilimleri 1290 264 0 3 0 0 1557
Romatoloji 58 31 757 0 1 37 884
Sağlık Eğitimi 586 128 55 0 0 0 769
Sağlık Kurumları Yönetimi 3092 419 9 0 0 0 3520
Sağlık Yönetimi 1 1 0 0 0 0 2
Sahne ve Görüntü Sanatları 3359 540 0 208 0 0 4107
Sanat Tarihi 3341 833 0 88 0 0 4262
Savunma ve Savunma Teknolojileri 840 129 0 0 0 0 969
Seramik Mühendisliği 499 131 0 4 1 0 635
Sigortacılık 882 119 0 0 0 0 1001
Sivil Havacılık 516 156 0 0 0 0 672
Siyasal Bilimler 6843 1780 0 4 0 0 8627
Sosyal Hizmetler 1238 222 0 0 0 0 1460
Sosyoloji 9614 2193 0 13 0 0 11820
Spor 6956 1563 91 0 0 0 8610
Su Ürünleri 2966 993 0 0 0 0 3959
Şehircilik ve Bölge Planlama 3077 632 0 0 0 0 3709
Tarih 14569 3446 0 5 0 0 18020
Teknik Eğitim 1561 327 0 0 0 0 1888
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 2052 409 0 43 0 0 2504
Tıbbi Biyoloji 1659 743 79 0 0 1 2482
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 19 18 28 0 0 0 65
Trafik 486 75 2 0 0 0 563
Turizm 4113 1062 0 2 0 0 5177
Türk Dili ve Edebiyatı 12415 2923 0 3 0 0 15341
Türk İnkılap Tarihi 1776 618 0 0 0 0 2394
Uçak Mühendisliği 642 103 0 0 0 0 745
Ulaşım 1768 346 0 0 0 0 2114
Uluslararası İlişkiler 9154 1606 0 0 0 0 10760
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 113 24 22 0 0 0 159
Üroloji 87 29 1872 0 0 1 1989
Veteriner Hekimliği 1780 2481 0 0 0 1 4262
Ziraat 17740 4768 0 0 0 0 22508
Zooloji 1080 391 0 0 0 0 1471
2021 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.