Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 735 249 377 0 1 0 1362
Ağaç İşleri 559 93 0 1 0 0 653
Aile Hekimliği 54 11 1297 0 0 0 1362
Aile Planlaması 71 16 20 0 0 0 107
Aktüerya Bilimleri 104 17 0 0 0 0 121
Allerji ve İmmünoloji 171 118 318 0 0 46 653
Alman Dili ve Edebiyatı 734 281 0 0 0 0 1015
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 384 117 0 0 0 0 501
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 376 231 108 0 0 0 715
Anestezi ve Reanimasyon 43 26 3974 0 1 1 4045
Antropoloji 582 233 10 0 0 0 825
Arkeoloji 1932 555 0 0 0 0 2487
Arkeometri 138 25 0 0 0 0 163
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 105 18 1 2 0 0 126
Astronomi ve Uzay Bilimleri 497 159 0 0 0 0 656
Bale ve Dans 115 12 1 10 0 0 138
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 229 70 0 0 0 0 299
Bankacılık 2928 653 0 0 0 0 3581
Batı Dilleri ve Edebiyatı 673 234 0 0 0 0 907
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 342 217 2 0 0 0 561
Beslenme ve Diyetetik 1522 276 53 0 0 1 1852
Bibliyografya 98 12 0 1 0 0 111
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 626 172 1 0 0 0 799
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 10182 1820 1 0 0 0 12003
Bilim ve Teknoloji 2375 489 1 3 0 0 2868
Biyofizik 467 271 9 0 0 0 747
Biyografi 604 151 0 1 0 0 756
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 369 154 3 0 0 0 526
Biyokimya 3417 1580 1397 0 1 0 6395
Biyoloji 10199 2939 8 0 0 0 13146
Biyomühendislik 1836 568 9 0 0 0 2413
Biyoteknoloji 2773 1090 10 0 0 0 3873
Botanik 1237 486 0 0 0 0 1723
Coğrafya 2127 541 0 0 0 0 2668
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2894 608 0 0 0 0 3502
Çevre Mühendisliği 5042 973 0 0 0 0 6015
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 19 6 431 0 0 0 456
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 787 230 6566 0 2 288 7873
Demografi 179 46 11 0 0 0 236
Deniz Bilimleri 451 186 0 0 0 0 637
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 2 56 0 0 0 63
Denizcilik 495 149 0 1 0 0 645
Deontoloji ve Tıp Tarihi 99 131 20 0 0 0 250
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 515 142 0 0 0 0 657
Deri Mühendisliği 35 23 0 0 0 0 58
Deri ve Kürk Teknolojisi 69 16 0 0 0 0 85
Dermatoloji 42 15 1448 0 0 0 1505
Dilbilim 2988 910 0 0 0 1 3899
Din 10315 2725 0 1 0 0 13041
Diş Hekimliği 301 5168 38 0 918 0 6425
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1261 326 0 0 0 0 1587
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 71 18 0 0 0 0 89
Eczacılık ve Farmakoloji 3100 1420 325 1 1 1 4848
Eğitim ve Öğretim 35422 7644 7 50 0 1 43124
Ekonometri 1409 496 0 0 0 0 1905
Ekonomi 13853 3658 2 0 0 0 17513
El Sanatları 1259 95 0 103 0 0 1457
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 13441 2718 2 0 0 0 16161
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 178 99 2358 0 0 101 2736
Endüstri Ürünleri Tasarımı 445 93 0 5 0 0 543
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 6085 1035 0 4 0 0 7124
Enerji 3381 818 0 0 0 0 4199
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 199 97 0 0 0 0 296
Ev Ekonomisi 503 161 0 0 0 0 664
Felsefe 3336 1016 0 3 0 0 4355
Fizik ve Fizik Mühendisliği 8285 2921 0 0 0 0 11206
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 817 249 1827 0 0 2 2895
Fizyoloji 993 630 276 0 0 0 1899
Fizyopatoloji 19 22 40 0 0 0 81
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 822 184 45 0 0 1 1052
Fransız Dili ve Edebiyatı 436 153 0 0 0 0 589
Gastroenteroloji 79 30 1683 0 0 103 1895
Gazetecilik İletişim Bilimleri 1744 475 0 1 0 0 2220
Gemi Mühendisliği Denizcilik 493 97 0 0 0 0 590
Genel Cerrahi 157 39 2971 0 0 7 3174
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 1703 783 345 0 0 3 2834
Geriatri 97 49 156 0 0 3 305
Gıda Mühendisliği 4668 1095 0 0 0 0 5763
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 625 68 0 33 0 0 726
Göğüs Hastalıkları 109 37 1587 0 0 2 1735
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 111 17 1319 0 0 2 1449
Göz Hastalıkları 54 28 2454 0 0 0 2536
Güzel Sanatlar 5742 436 0 956 0 0 7134
Halk Bilimi (Folklor) 1465 323 0 9 0 0 1797
Halk Sağlığı 1662 571 789 0 0 1 3023
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 1660 457 0 0 0 0 2117
Hastaneler 1208 151 16 1 0 0 1376
Hava ve Uzay Hekimliği 12 3 3 0 0 0 18
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 670 104 0 0 0 0 774
Hematoloji 146 59 1097 0 0 45 1347
Hemşirelik 5790 1387 3 0 0 0 7180
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 761 257 134 0 0 0 1152
Hukuk 9696 2391 1 1 0 0 12089
İç Mimari ve Dekorasyon 1135 91 0 97 0 0 1323
İletişim Bilimleri 2894 900 0 8 0 0 3802
İlk ve Acil Yardım 94 9 1487 0 1 0 1591
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2500 547 0 0 0 0 3047
İnşaat Mühendisliği 10938 1899 1 0 0 0 12838
İstatistik 2396 725 2 1 1 0 3125
İşletme 31401 6908 0 2 0 0 38311
Jeodezi ve Fotogrametri 1527 428 0 0 0 0 1955
Jeofizik Mühendisliği 812 245 0 0 0 0 1057
Jeoloji Mühendisliği 3707 996 0 0 0 0 4703
Kadın Hastalıkları ve Doğum 657 190 3548 0 0 10 4405
Kamu Yönetimi 7286 1606 0 0 0 0 8892
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 183 85 2802 0 0 14 3084
Karşılaştırmalı Edebiyat 238 60 0 0 0 0 298
Kazalar 315 60 6 0 0 0 381
Kimya 12167 3687 0 0 0 0 15854
Kimya Mühendisliği 4839 1067 0 0 0 0 5906
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 114 48 1182 0 0 2 1346
Kulak Burun ve Boğaz 518 89 1969 0 1 0 2577
Maden Mühendisliği ve Madencilik 1969 540 0 0 0 0 2509
Makine Mühendisliği 13454 2635 0 0 0 0 16089
Maliye 1840 490 0 0 0 0 2330
Matbaacılık 163 39 0 3 0 0 205
Matematik 8572 2722 0 0 0 0 11294
Mekatronik Mühendisliği 600 111 0 0 0 0 711
Metalurji Mühendisliği 3644 702 0 0 0 0 4346
Meteoroloji 220 61 1 0 0 0 282
Mikrobiyoloji 2192 1086 1396 0 3 6 4683
Mimarlık 7561 1435 0 24 0 0 9020
Moleküler Tıp 426 277 82 0 0 3 788
Morfoloji 298 368 206 0 0 0 872
Mühendislik Bilimleri 3845 914 0 0 0 0 4759
Mütercim-Tercümanlık 503 140 0 0 0 0 643
Müzecilik 355 37 0 7 0 0 399
Müzik 3609 670 1 337 0 0 4617
Nefroloji 82 32 1407 0 0 83 1604
Nöroloji 423 160 2038 0 0 13 2634
Nöroşirürji 28 28 1182 0 0 0 1238
Nükleer Mühendislik 551 147 0 0 0 0 698
Onkoloji 780 297 1889 0 0 72 3038
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 2156 564 0 0 0 0 2720
Ortopedi ve Travmatoloji 106 48 2288 0 1 1 2444
Parazitoloji 244 140 40 0 0 1 425
Patoloji 93 99 1293 0 1 5 1491
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 339 46 0 0 0 0 385
Peyzaj Mimarlığı 1446 383 0 1 0 0 1830
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 14 18 914 0 0 1 947
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1417 439 0 0 0 0 1856
Psikiyatri 647 168 2527 0 0 1 3343
Psikoloji 8080 1342 63 2 1 0 9488
Radyoloji ve Nükleer Tıp 310 84 3583 0 6 1 3984
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1444 388 0 14 0 0 1846
Reklamcılık İletişim Bilimleri 950 224 0 3 0 0 1177
Romatoloji 48 30 650 0 0 33 761
Sağlık Eğitimi 404 101 38 0 0 0 543
Sağlık Kurumları Yönetimi 2342 303 8 0 0 0 2653
Sahne ve Görüntü Sanatları 2742 473 0 175 0 0 3390
Sanat Tarihi 2632 729 1 77 0 0 3439
Savunma ve Savunma Teknolojileri 729 115 0 0 0 0 844
Seramik Mühendisliği 446 114 0 4 0 0 564
Sigortacılık 757 104 1 0 0 0 862
Sivil Havacılık 347 119 0 0 0 0 466
Siyasal Bilimler 5275 1490 0 3 0 0 6768
Sosyal Hizmetler 787 169 4 0 0 0 960
Sosyoloji 7583 1864 2 13 0 0 9462
Spor 5087 1304 82 0 0 0 6473
Su Ürünleri 2600 923 0 0 0 0 3523
Şehircilik ve Bölge Planlama 2496 563 0 0 0 0 3059
Tarih 11502 3015 0 6 0 0 14523
Teknik Eğitim 1508 321 0 0 0 0 1829
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 1753 363 0 38 0 0 2154
Tıbbi Biyoloji 1444 647 77 0 0 1 2169
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 18 17 25 0 0 0 60
Trafik 428 67 2 0 0 0 497
Turizm 3093 848 0 2 0 0 3943
Türk Dili ve Edebiyatı 9830 2503 0 3 0 0 12336
Türk İnkılap Tarihi 1554 561 0 0 0 0 2115
Uçak Mühendisliği 552 92 0 0 0 0 644
Ulaşım 1348 271 0 0 0 0 1619
Uluslararası İlişkiler 7331 1353 0 0 0 0 8684
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 79 17 17 0 0 0 113
Üroloji 82 26 1716 0 0 0 1824
Veteriner Hekimliği 1369 2293 2 0 0 1 3665
Ziraat 14585 4344 1 0 0 0 18930
Zooloji 969 376 0 0 0 0 1345
2019 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.