Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 863 276 434 0 4 0 1577
Ağaç İşleri 667 107 0 1 0 0 775
Aile Hekimliği 71 12 1748 0 0 0 1831
Aile Planlaması 82 16 23 0 0 0 121
Aktüerya Bilimleri 114 22 0 0 0 0 136
Allerji ve İmmünoloji 203 126 349 0 0 47 725
Alman Dili ve Edebiyatı 813 297 0 0 0 0 1110
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 427 125 0 0 0 0 552
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 511 278 121 0 2 0 912
Anestezi ve Reanimasyon 48 27 4182 0 3 1 4261
Antropoloji 686 257 11 2 1 0 957
Arkeoloji 2376 603 0 0 0 0 2979
Arkeometri 170 27 0 0 0 0 197
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 127 23 3 2 0 0 155
Astronomi ve Uzay Bilimleri 572 174 0 0 0 0 746
Bale ve Dans 142 15 1 10 0 0 168
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 267 74 0 0 0 0 341
Bankacılık 3411 718 1 0 0 0 4130
Batı Dilleri ve Edebiyatı 792 264 0 1 0 0 1057
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 398 231 2 0 0 0 631
Beslenme ve Diyetetik 2109 323 62 0 0 1 2495
Bibliyografya 114 12 0 1 0 0 127
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 751 185 1 0 0 0 937
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 11753 2095 1 0 0 0 13849
Bilim ve Teknoloji 2910 552 2 4 0 0 3468
Biyofizik 517 290 9 0 0 0 816
Biyografi 679 155 0 2 0 0 836
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 466 186 5 0 0 0 657
Biyokimya 3957 1701 1460 0 3 0 7121
Biyoloji 11430 3133 8 0 0 0 14571
Biyomühendislik 2185 656 11 0 1 0 2853
Biyoteknoloji 3332 1258 11 0 0 0 4601
Botanik 1441 531 0 0 0 0 1972
Coğrafya 2506 598 1 0 0 0 3105
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3491 669 0 0 0 0 4160
Çevre Mühendisliği 5852 1063 0 0 0 0 6915
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 24 7 463 0 0 0 494
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 973 259 7228 0 2 309 8771
Demografi 208 49 12 0 0 0 269
Deniz Bilimleri 524 212 0 0 0 0 736
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 3 58 0 0 0 66
Denizcilik 598 183 0 1 0 0 782
Deontoloji ve Tıp Tarihi 124 143 21 0 0 0 288
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 648 161 0 0 0 0 809
Deri Mühendisliği 51 24 0 0 0 0 75
Deri ve Kürk Teknolojisi 70 16 0 0 0 0 86
Dermatoloji 49 15 1544 0 0 0 1608
Dilbilim 3612 1024 0 0 0 1 4637
Din 12956 3082 2 1 0 0 16041
Diş Hekimliği 356 5391 44 0 1415 0 7206
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1554 399 0 0 0 0 1953
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 83 19 0 0 0 0 102
Eczacılık ve Farmakoloji 3539 1592 339 0 1 1 5472
Eğitim ve Öğretim 43153 8632 9 64 0 1 51859
Ekonometri 1775 568 0 0 0 0 2343
Ekonomi 16023 3966 2 0 0 0 19991
El Sanatları 1454 105 0 110 0 0 1669
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 15081 2973 2 0 0 0 18056
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 203 110 2528 0 0 108 2949
Endüstri Ürünleri Tasarımı 564 109 0 6 0 0 679
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 6841 1166 0 4 0 0 8011
Enerji 4202 972 0 0 0 0 5174
Ergoterapi 0 0 0 0 0 0 0
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 222 105 0 0 0 0 327
Ev Ekonomisi 518 164 0 0 0 0 682
Felsefe 4163 1123 0 4 0 0 5290
Fizik ve Fizik Mühendisliği 9031 3137 0 0 0 0 12168
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 856 252 2016 0 0 2 3126
Fizyoloji 1198 710 293 0 0 0 2201
Fizyopatoloji 24 25 44 0 0 0 93
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1344 264 50 0 0 1 1659
Fransız Dili ve Edebiyatı 478 160 0 0 0 0 638
Gastroenteroloji 85 34 1851 0 0 110 2080
Gazetecilik İletişim Bilimleri 2119 524 0 1 0 0 2644
Gemi Mühendisliği Denizcilik 556 110 0 0 0 0 666
Genel Cerrahi 172 41 3161 0 0 9 3383
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 2089 893 380 0 1 3 3366
Geriatri 123 53 189 0 0 3 368
Gıda Mühendisliği 5556 1214 0 0 0 0 6770
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 717 78 0 33 0 0 828
Göğüs Hastalıkları 112 39 1712 0 0 3 1866
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 150 22 1422 0 0 2 1596
Göz Hastalıkları 69 34 2663 0 0 0 2766
Güzel Sanatlar 7373 495 0 1086 0 0 8954
Halk Bilimi (Folklor) 1754 367 0 10 0 0 2131
Halk Sağlığı 2077 632 884 0 0 1 3594
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 2116 503 0 0 0 0 2619
Hastaneler 1366 173 16 1 0 0 1556
Hava ve Uzay Hekimliği 15 3 6 0 0 0 24
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 800 120 0 0 0 0 920
Hematoloji 178 69 1210 0 0 48 1505
Hemşirelik 7475 1669 3 0 0 0 9147
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 916 322 153 0 0 0 1391
Hukuk 11878 2649 1 1 0 0 14529
İç Hastalıkları 1 0 19 0 0 1 21
İç Mimari ve Dekorasyon 1413 112 0 110 0 0 1635
İletişim Bilimleri 3668 1059 0 10 0 0 4737
İlk ve Acil Yardım 143 16 1768 0 1 0 1928
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2804 616 0 0 0 0 3420
İnşaat Mühendisliği 12592 2081 1 0 0 0 14674
İstatistik 2759 791 3 1 1 0 3555
İşletme 37048 7887 1 2 0 0 44938
Jeodezi ve Fotogrametri 1827 461 0 0 0 0 2288
Jeofizik Mühendisliği 916 265 0 0 0 0 1181
Jeoloji Mühendisliği 4144 1054 0 0 0 0 5198
Kadın Hastalıkları ve Doğum 880 239 3926 0 0 12 5057
Kamu Yönetimi 8476 1750 0 0 0 0 10226
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 202 89 3012 0 0 15 3318
Karşılaştırmalı Edebiyat 306 82 0 0 0 0 388
Kazalar 416 68 9 0 0 0 493
Kimya 13478 3916 0 0 0 0 17394
Kimya Mühendisliği 5513 1156 0 0 0 0 6669
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 141 54 1268 0 0 4 1467
Kulak Burun ve Boğaz 684 115 2141 0 1 0 2941
Maden Mühendisliği ve Madencilik 2200 571 0 0 0 0 2771
Makine Mühendisliği 15192 2903 1 0 0 0 18096
Maliye 2537 601 0 0 0 0 3138
Matbaacılık 169 39 0 4 0 0 212
Matematik 9653 2949 0 0 0 0 12602
Mekatronik Mühendisliği 812 146 0 0 0 0 958
Metalurji Mühendisliği 4188 777 0 0 0 0 4965
Meteoroloji 250 66 1 0 0 0 317
Mikrobiyoloji 2564 1184 1453 0 4 9 5214
Mimarlık 9084 1593 0 27 0 0 10704
Moleküler Tıp 520 345 86 0 0 4 955
Morfoloji 312 370 207 0 0 0 889
Mühendislik Bilimleri 4833 1070 0 0 0 0 5903
Mütercim-Tercümanlık 615 167 0 0 0 0 782
Müzecilik 441 40 0 7 0 0 488
Müzik 4506 751 1 377 0 0 5635
Nefroloji 87 36 1537 0 0 88 1748
Nöroloji 552 206 2182 0 1 14 2955
Nöroşirürji 34 33 1266 0 0 0 1333
Nükleer Mühendislik 601 154 1 0 0 0 756
Onkoloji 900 339 2002 0 0 76 3317
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 2591 593 1 0 0 0 3185
Ortopedi ve Travmatoloji 120 53 2479 0 1 2 2655
Parazitoloji 291 167 40 0 0 1 499
Patoloji 116 104 1379 0 1 5 1605
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 371 49 0 0 0 0 420
Peyzaj Mimarlığı 1776 403 0 1 0 0 2180
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 19 22 971 0 0 1 1013
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1666 495 0 0 0 0 2161
Psikiyatri 784 207 2864 1 0 1 3857
Psikoloji 10614 1572 75 3 1 0 12265
Radyoloji ve Nükleer Tıp 353 94 3797 0 9 1 4254
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1825 428 0 15 0 0 2268
Reklamcılık İletişim Bilimleri 1205 257 0 3 0 0 1465
Romatoloji 57 31 730 0 0 37 855
Sağlık Eğitimi 549 122 48 0 0 0 719
Sağlık Kurumları Yönetimi 2970 389 9 0 0 0 3368
Sahne ve Görüntü Sanatları 3205 520 0 203 0 0 3928
Sanat Tarihi 3217 809 1 88 0 0 4115
Savunma ve Savunma Teknolojileri 819 125 0 0 0 0 944
Seramik Mühendisliği 489 128 0 4 1 0 622
Sigortacılık 858 115 1 0 0 0 974
Sivil Havacılık 477 137 0 0 0 0 614
Siyasal Bilimler 6503 1710 0 3 0 0 8216
Sosyal Hizmetler 1168 215 4 0 0 0 1387
Sosyoloji 9205 2128 2 13 0 0 11348
Spor 6545 1496 87 0 0 0 8128
Su Ürünleri 2936 981 0 0 0 0 3917
Şehircilik ve Bölge Planlama 2980 616 0 0 0 0 3596
Tarih 14021 3334 0 5 0 0 17360
Teknik Eğitim 1552 325 0 0 0 0 1877
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 2013 397 0 40 0 0 2450
Tıbbi Biyoloji 1623 715 79 0 0 1 2418
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 17 17 28 0 0 0 62
Trafik 473 73 3 0 0 0 549
Turizm 3891 1018 0 2 0 0 4911
Türk Dili ve Edebiyatı 11856 2771 0 3 0 0 14630
Türk İnkılap Tarihi 1739 596 0 0 0 0 2335
Uçak Mühendisliği 621 99 0 0 0 0 720
Ulaşım 1678 329 1 0 0 0 2008
Uluslararası İlişkiler 8772 1546 0 0 0 0 10318
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 106 21 21 0 0 0 148
Üroloji 88 29 1834 0 0 0 1951
Veteriner Hekimliği 1732 2429 2 0 0 1 4164
Ziraat 17275 4653 2 0 0 0 21930
Zooloji 1066 388 0 0 0 0 1454
2020 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.