Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 721 243 347 0 1 0 1312
Ağaç İşleri 518 86 0 1 0 0 605
Aile Hekimliği 52 11 1118 0 0 0 1181
Aile Planlaması 71 17 17 0 0 0 105
Aktüerya Bilimleri 94 16 0 0 0 0 110
Allerji ve İmmünoloji 168 116 303 0 0 45 632
Alman Dili ve Edebiyatı 722 275 0 0 0 0 997
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 373 115 0 0 0 0 488
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 347 213 102 0 0 0 662
Anestezi ve Reanimasyon 43 25 3796 0 1 1 3866
Antropoloji 552 223 10 0 0 0 785
Arkeoloji 1848 537 0 0 0 0 2385
Arkeometri 131 23 0 0 0 0 154
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 98 19 1 2 0 0 120
Astronomi ve Uzay Bilimleri 477 154 0 0 0 0 631
Bale ve Dans 113 11 1 9 0 0 134
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 225 68 0 0 0 0 293
Bankacılık 2794 624 0 0 0 0 3418
Batı Dilleri ve Edebiyatı 661 217 0 0 0 0 878
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 332 214 2 0 0 0 548
Beslenme ve Diyetetik 1299 257 49 0 0 1 1606
Bibliyografya 96 13 0 1 0 0 110
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 605 173 1 0 0 0 779
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 9727 1684 1 0 0 0 11412
Bilim ve Teknoloji 2243 459 1 3 0 0 2706
Biyofizik 448 264 8 0 0 0 720
Biyografi 581 145 0 1 0 0 727
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 337 146 3 0 0 0 486
Biyokimya 3258 1527 1370 0 1 0 6156
Biyoloji 9837 2854 8 0 0 0 12699
Biyomühendislik 1728 525 9 0 0 0 2262
Biyoteknoloji 2603 1011 10 0 0 0 3624
Botanik 1201 470 0 0 0 0 1671
Coğrafya 2028 522 0 0 0 0 2550
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2774 588 0 0 0 0 3362
Çevre Mühendisliği 4869 938 0 0 0 0 5807
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 19 6 418 0 0 0 443
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 750 220 6233 0 0 280 7483
Demografi 173 46 11 0 0 0 230
Deniz Bilimleri 439 179 0 0 0 0 618
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 2 54 0 0 0 61
Denizcilik 477 144 0 1 0 0 622
Deontoloji ve Tıp Tarihi 93 130 20 0 0 0 243
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 496 137 0 0 0 0 633
Deri Mühendisliği 34 23 0 0 0 0 57
Deri ve Kürk Teknolojisi 68 16 0 0 0 0 84
Dermatoloji 39 12 1398 0 0 0 1449
Dilbilim 2841 861 0 0 0 0 3702
Din 9794 2595 0 1 0 0 12390
Diş Hekimliği 287 5106 36 0 700 0 6129
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1184 304 0 0 0 0 1488
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 68 18 0 0 0 0 86
Eczacılık ve Farmakoloji 3014 1370 321 0 0 1 4706
Eğitim ve Öğretim 33540 7158 6 49 0 1 40754
Ekonometri 1327 470 0 0 0 0 1797
Ekonomi 13355 3507 2 0 0 0 16864
El Sanatları 1214 94 0 96 0 0 1404
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 12939 2600 2 0 0 0 15541
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 172 96 2277 0 0 99 2644
Endüstri Ürünleri Tasarımı 419 89 0 5 0 0 513
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 5860 987 0 4 0 0 6851
Enerji 3148 755 0 0 0 0 3903
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 191 89 0 0 0 0 280
Ev Ekonomisi 500 160 0 0 0 0 660
Felsefe 3173 978 0 3 0 0 4154
Fizik ve Fizik Mühendisliği 8057 2827 0 0 0 0 10884
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 811 248 1762 0 0 2 2823
Fizyoloji 941 600 273 0 0 0 1814
Fizyopatoloji 16 21 38 0 0 0 75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 693 153 40 0 0 1 887
Fransız Dili ve Edebiyatı 427 149 0 0 0 0 576
Gastroenteroloji 77 29 1621 0 0 101 1828
Gazetecilik İletişim Bilimleri 1671 461 0 1 0 0 2133
Gemi Mühendisliği Denizcilik 473 89 0 0 0 0 562
Genel Cerrahi 149 38 2886 0 0 6 3079
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 1593 730 336 0 0 3 2662
Geriatri 88 44 144 0 0 3 279
Gıda Mühendisliği 4434 1050 0 0 0 0 5484
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 591 66 0 31 0 0 688
Göğüs Hastalıkları 109 35 1542 0 0 2 1688
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 102 16 1271 0 0 2 1391
Göz Hastalıkları 52 26 2366 0 0 0 2444
Güzel Sanatlar 5478 408 0 898 0 0 6784
Halk Bilimi (Folklor) 1403 308 0 9 0 0 1720
Halk Sağlığı 1592 550 740 0 0 1 2883
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 1577 432 0 0 0 0 2009
Hastaneler 1150 140 16 1 0 0 1307
Hava ve Uzay Hekimliği 12 2 3 0 0 0 17
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 629 93 0 0 0 0 722
Hematoloji 137 53 1044 0 0 45 1279
Hemşirelik 5325 1311 3 0 0 0 6639
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 706 240 126 0 0 0 1072
Hukuk 9162 2275 0 1 0 0 11438
İç Mimari ve Dekorasyon 1039 88 0 92 0 0 1219
İletişim Bilimleri 2733 839 0 8 0 0 3580
İlk ve Acil Yardım 84 8 1375 0 1 0 1468
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2446 526 0 0 0 0 2972
İnşaat Mühendisliği 10532 1830 1 0 0 0 12363
İstatistik 2302 689 2 1 0 0 2994
İşletme 29972 6508 0 2 0 0 36482
Jeodezi ve Fotogrametri 1453 408 0 0 0 0 1861
Jeofizik Mühendisliği 783 236 0 0 0 0 1019
Jeoloji Mühendisliği 3594 979 0 0 0 0 4573
Kadın Hastalıkları ve Doğum 611 180 3380 0 0 10 4181
Kamu Yönetimi 6962 1524 0 0 0 0 8486
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 179 81 2690 0 0 14 2964
Karşılaştırmalı Edebiyat 224 54 0 0 0 0 278
Kazalar 297 57 6 0 0 0 360
Kimya 11797 3572 0 0 0 0 15369
Kimya Mühendisliği 4678 1038 0 0 0 0 5716
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 110 46 1151 0 0 2 1309
Kulak Burun ve Boğaz 480 85 1899 0 1 0 2465
Maden Mühendisliği ve Madencilik 1922 524 0 0 0 0 2446
Makine Mühendisliği 12988 2517 0 0 0 0 15505
Maliye 1691 446 0 0 0 0 2137
Matbaacılık 161 39 0 3 0 0 203
Matematik 8228 2621 0 0 0 0 10849
Mekatronik Mühendisliği 528 100 0 0 0 0 628
Metalurji Mühendisliği 3514 667 0 0 0 0 4181
Meteoroloji 211 59 1 0 0 0 271
Mikrobiyoloji 2109 1050 1378 0 1 5 4543
Mimarlık 7235 1386 0 22 0 0 8643
Moleküler Tıp 404 256 76 0 0 3 739
Morfoloji 293 368 206 0 0 0 867
Mühendislik Bilimleri 3618 846 0 0 0 0 4464
Mütercim-Tercümanlık 484 124 0 0 0 0 608
Müzecilik 334 32 0 7 0 0 373
Müzik 3434 642 1 323 0 0 4400
Nefroloji 80 31 1340 0 0 82 1533
Nöroloji 399 151 1974 0 0 13 2537
Nöroşirürji 26 28 1140 0 0 0 1194
Nükleer Mühendislik 538 143 0 0 0 0 681
Onkoloji 731 287 1835 0 0 71 2924
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 2062 547 0 0 0 0 2609
Ortopedi ve Travmatoloji 103 46 2162 0 0 1 2312
Parazitoloji 231 134 40 0 0 0 405
Patoloji 91 97 1257 0 1 5 1451
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 329 46 0 0 0 0 375
Peyzaj Mimarlığı 1390 370 0 1 0 0 1761
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 13 18 877 0 0 1 909
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1323 409 0 0 0 0 1732
Psikiyatri 622 161 2388 0 0 1 3172
Psikoloji 7345 1251 57 2 1 0 8656
Radyoloji ve Nükleer Tıp 298 82 3469 0 3 1 3853
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1356 377 0 13 0 0 1746
Reklamcılık İletişim Bilimleri 901 210 0 2 0 0 1113
Romatoloji 47 29 623 0 0 32 731
Sağlık Eğitimi 366 96 34 0 0 0 496
Sağlık Kurumları Yönetimi 2159 272 8 0 0 0 2439
Sahne ve Görüntü Sanatları 2624 442 0 170 0 0 3236
Sanat Tarihi 2504 699 1 73 0 0 3277
Savunma ve Savunma Teknolojileri 703 111 0 0 0 0 814
Seramik Mühendisliği 436 108 0 4 0 0 548
Sigortacılık 729 101 1 0 0 0 831
Sivil Havacılık 317 111 0 0 0 0 428
Siyasal Bilimler 4937 1410 0 3 0 0 6350
Sosyal Hizmetler 689 145 3 0 0 0 837
Sosyoloji 7173 1768 1 13 0 0 8955
Spor 4718 1217 80 0 0 0 6015
Su Ürünleri 2528 899 0 0 0 0 3427
Şehircilik ve Bölge Planlama 2393 548 0 0 0 0 2941
Tarih 10961 2876 0 6 0 0 13843
Teknik Eğitim 1491 319 0 0 0 0 1810
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 1700 347 0 35 0 0 2082
Tıbbi Biyoloji 1394 618 76 0 0 1 2089
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 18 17 25 0 0 0 60
Trafik 420 62 1 0 0 0 483
Turizm 2909 778 0 2 0 0 3689
Türk Dili ve Edebiyatı 9398 2407 0 3 0 0 11808
Türk İnkılap Tarihi 1533 550 0 0 0 0 2083
Uçak Mühendisliği 533 85 0 0 0 0 618
Ulaşım 1267 254 0 0 0 0 1521
Uluslararası İlişkiler 6953 1281 0 0 0 0 8234
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 72 16 15 0 0 0 103
Üroloji 78 25 1648 0 0 0 1751
Veteriner Hekimliği 1291 2243 2 0 0 1 3537
Ziraat 13988 4241 1 0 0 0 18230
Zooloji 932 370 0 0 0 0 1302
2018 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.