Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 741 249 384 0 2 0 1376
Ağaç İşleri 567 97 0 1 0 0 665
Aile Hekimliği 56 11 1363 0 0 0 1430
Aile Planlaması 71 16 20 0 0 0 107
Aktüerya Bilimleri 103 17 0 0 0 0 120
Allerji ve İmmünoloji 175 120 322 0 0 46 663
Alman Dili ve Edebiyatı 736 282 0 0 0 0 1018
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 387 117 0 0 0 0 504
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 390 235 111 0 0 0 736
Anestezi ve Reanimasyon 43 26 3990 0 1 1 4061
Antropoloji 586 237 11 0 0 0 834
Arkeoloji 1952 557 0 0 0 0 2509
Arkeometri 141 26 0 0 0 0 167
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 105 18 1 2 0 0 126
Astronomi ve Uzay Bilimleri 502 162 0 0 0 0 664
Bale ve Dans 115 14 1 10 0 0 140
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 232 71 0 0 0 0 303
Bankacılık 2956 657 0 0 0 0 3613
Batı Dilleri ve Edebiyatı 676 237 0 0 0 0 913
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 348 218 2 0 0 0 568
Beslenme ve Diyetetik 1541 279 54 0 0 1 1875
Bibliyografya 99 12 0 1 0 0 112
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 631 173 1 0 0 0 805
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 10345 1858 1 0 0 0 12204
Bilim ve Teknoloji 2424 498 1 3 0 0 2926
Biyofizik 471 273 9 0 0 0 753
Biyografi 605 152 0 1 0 0 758
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 376 158 3 0 0 0 537
Biyokimya 3467 1596 1403 0 1 0 6467
Biyoloji 10337 2972 8 0 0 0 13317
Biyomühendislik 1881 582 9 0 0 0 2472
Biyoteknoloji 2824 1121 10 0 0 0 3955
Botanik 1259 492 0 0 0 0 1751
Coğrafya 2146 546 0 0 0 0 2692
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2924 613 0 0 0 0 3537
Çevre Mühendisliği 5125 996 0 0 0 0 6121
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 19 7 432 0 0 0 458
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 798 234 6655 0 2 289 7978
Demografi 180 46 11 0 0 0 237
Deniz Bilimleri 463 191 0 0 0 0 654
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 2 56 0 0 0 63
Denizcilik 500 152 0 1 0 0 653
Deontoloji ve Tıp Tarihi 100 133 20 0 0 0 253
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 528 147 0 0 0 0 675
Deri Mühendisliği 36 23 0 0 0 0 59
Deri ve Kürk Teknolojisi 69 16 0 0 0 0 85
Dermatoloji 42 15 1456 0 0 0 1513
Dilbilim 3009 925 0 0 0 1 3935
Din 10435 2766 0 1 0 0 13202
Diş Hekimliği 303 5203 38 0 977 0 6521
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1274 330 0 0 0 0 1604
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 71 18 0 0 0 0 89
Eczacılık ve Farmakoloji 3135 1442 326 1 1 1 4906
Eğitim ve Öğretim 35922 7752 7 51 0 1 43733
Ekonometri 1427 499 0 0 0 0 1926
Ekonomi 13971 3686 2 0 0 0 17659
El Sanatları 1274 97 0 105 0 0 1476
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 13612 2758 2 0 0 0 16372
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 180 102 2374 0 0 102 2758
Endüstri Ürünleri Tasarımı 453 94 0 5 0 0 552
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 6154 1061 0 4 0 0 7219
Enerji 3467 856 0 0 0 0 4323
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 203 97 0 0 0 0 300
Ev Ekonomisi 502 161 0 0 0 0 663
Felsefe 3369 1023 0 2 0 0 4394
Fizik ve Fizik Mühendisliği 8376 2956 0 0 0 0 11332
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 822 250 1853 0 0 2 2927
Fizyoloji 1010 641 280 0 0 0 1931
Fizyopatoloji 19 23 41 0 0 0 83
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 870 191 45 0 0 1 1107
Fransız Dili ve Edebiyatı 438 156 0 0 0 0 594
Gastroenteroloji 79 30 1698 0 0 104 1911
Gazetecilik İletişim Bilimleri 1759 482 0 1 0 0 2242
Gemi Mühendisliği Denizcilik 497 100 0 0 0 0 597
Genel Cerrahi 160 40 2982 0 0 7 3189
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 1747 807 348 0 0 3 2905
Geriatri 98 50 159 0 0 3 310
Gıda Mühendisliği 4756 1118 0 0 0 0 5874
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 628 68 0 33 0 0 729
Göğüs Hastalıkları 109 37 1603 0 0 2 1751
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 113 17 1327 0 0 2 1459
Göz Hastalıkları 55 28 2479 0 0 0 2562
Güzel Sanatlar 5802 438 0 969 0 0 7209
Halk Bilimi (Folklor) 1482 327 0 9 0 0 1818
Halk Sağlığı 1688 576 797 0 0 1 3062
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 1687 462 0 0 0 0 2149
Hastaneler 1229 153 16 1 0 0 1399
Hava ve Uzay Hekimliği 12 3 3 0 0 0 18
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 681 109 0 0 0 0 790
Hematoloji 147 59 1104 0 0 45 1355
Hemşirelik 5903 1437 3 0 0 0 7343
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 773 265 136 0 0 0 1174
Hukuk 9829 2412 1 1 0 0 12243
İç Mimari ve Dekorasyon 1144 95 0 99 0 0 1338
İletişim Bilimleri 2936 914 0 8 0 0 3858
İlk ve Acil Yardım 97 9 1510 0 1 0 1617
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2521 562 0 0 0 0 3083
İnşaat Mühendisliği 11093 1940 1 0 0 0 13034
İstatistik 2430 736 2 1 1 0 3170
İşletme 31798 7009 0 2 0 0 38809
Jeodezi ve Fotogrametri 1552 434 0 0 0 0 1986
Jeofizik Mühendisliği 826 249 0 0 0 0 1075
Jeoloji Mühendisliği 3756 1008 0 0 0 0 4764
Kadın Hastalıkları ve Doğum 672 203 3593 0 0 10 4478
Kamu Yönetimi 7347 1627 0 0 0 0 8974
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 186 86 2822 0 0 14 3108
Karşılaştırmalı Edebiyat 243 61 0 0 0 0 304
Kazalar 325 60 6 0 0 0 391
Kimya 12333 3729 0 0 0 0 16062
Kimya Mühendisliği 4923 1085 0 0 0 0 6008
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 115 49 1189 0 0 2 1355
Kulak Burun ve Boğaz 530 93 1993 0 1 0 2617
Maden Mühendisliği ve Madencilik 1983 550 0 0 0 0 2533
Makine Mühendisliği 13587 2685 0 0 0 0 16272
Maliye 1867 503 0 0 0 0 2370
Matbaacılık 162 39 0 3 0 0 204
Matematik 8715 2764 0 0 0 0 11479
Mekatronik Mühendisliği 618 115 0 0 0 0 733
Metalurji Mühendisliği 3700 715 0 0 0 0 4415
Meteoroloji 224 64 1 0 0 0 289
Mikrobiyoloji 2226 1108 1402 0 4 7 4747
Mimarlık 7729 1465 0 25 0 0 9219
Moleküler Tıp 433 288 82 0 0 3 806
Morfoloji 300 369 207 0 0 0 876
Mühendislik Bilimleri 3959 940 0 0 0 0 4899
Mütercim-Tercümanlık 508 141 0 0 0 0 649
Müzecilik 360 38 0 7 0 0 405
Müzik 3631 676 1 340 0 0 4648
Nefroloji 82 32 1423 0 0 83 1620
Nöroloji 435 174 2048 0 0 13 2670
Nöroşirürji 29 28 1191 0 0 0 1248
Nükleer Mühendislik 557 147 0 0 0 0 704
Onkoloji 793 302 1899 0 0 72 3066
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 2185 572 0 0 0 0 2757
Ortopedi ve Travmatoloji 107 49 2309 0 1 1 2467
Parazitoloji 246 144 40 0 0 1 431
Patoloji 95 100 1301 0 1 5 1502
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 341 46 0 0 0 0 387
Peyzaj Mimarlığı 1479 386 0 1 0 0 1866
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 14 18 924 0 0 1 957
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1445 448 0 0 0 0 1893
Psikiyatri 653 179 2578 1 0 1 3412
Psikoloji 8336 1365 64 2 1 0 9768
Radyoloji ve Nükleer Tıp 315 86 3603 0 6 1 4011
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1461 392 0 14 0 0 1867
Reklamcılık İletişim Bilimleri 956 229 0 3 0 0 1188
Romatoloji 48 30 662 0 0 33 773
Sağlık Eğitimi 413 103 38 0 0 0 554
Sağlık Kurumları Yönetimi 2397 318 8 0 0 0 2723
Sahne ve Görüntü Sanatları 2773 478 0 177 0 0 3428
Sanat Tarihi 2658 738 1 76 0 0 3473
Savunma ve Savunma Teknolojileri 736 117 0 0 0 0 853
Seramik Mühendisliği 451 116 0 4 0 0 571
Sigortacılık 762 106 1 0 0 0 869
Sivil Havacılık 351 121 0 0 0 0 472
Siyasal Bilimler 5362 1509 0 3 0 0 6874
Sosyal Hizmetler 822 174 4 0 0 0 1000
Sosyoloji 7661 1887 2 13 0 0 9563
Spor 5182 1320 84 0 0 0 6586
Su Ürünleri 2643 935 0 0 0 0 3578
Şehircilik ve Bölge Planlama 2524 577 0 0 0 0 3101
Tarih 11639 3051 0 6 0 0 14696
Teknik Eğitim 1512 324 0 0 0 0 1836
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 1768 367 0 38 0 0 2173
Tıbbi Biyoloji 1458 653 77 0 0 1 2189
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 17 17 25 0 0 0 59
Trafik 431 67 2 0 0 0 500
Turizm 3146 865 0 2 0 0 4013
Türk Dili ve Edebiyatı 9943 2519 0 3 0 0 12465
Türk İnkılap Tarihi 1560 564 0 0 0 0 2124
Uçak Mühendisliği 562 93 0 0 0 0 655
Ulaşım 1377 279 0 0 0 0 1656
Uluslararası İlişkiler 7441 1372 0 0 0 0 8813
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 80 17 17 0 0 0 114
Üroloji 82 27 1722 0 0 0 1831
Veteriner Hekimliği 1385 2312 2 0 0 1 3700
Ziraat 14845 4401 1 0 0 0 19247
Zooloji 976 381 0 0 0 0 1357
2019 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.