Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 678 220 310 0 1 0 1209
Ağaç İşleri 461 77 0 1 0 0 539
Aile Hekimliği 44 10 763 0 0 0 817
Aile Planlaması 67 14 14 0 0 0 95
Aktüerya Bilimleri 87 14 0 0 0 0 101
Allerji ve İmmünoloji 141 97 283 0 0 43 564
Alman Dili ve Edebiyatı 689 257 0 0 0 0 946
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 348 109 0 0 0 0 457
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 293 170 92 0 0 0 555
Anestezi ve Reanimasyon 40 24 3402 0 0 0 3466
Antropoloji 501 201 8 0 0 0 710
Arkeoloji 1684 484 0 0 0 0 2168
Arkeometri 124 19 0 0 0 0 143
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 90 13 0 2 0 0 105
Astronomi ve Uzay Bilimleri 443 146 0 0 0 0 589
Bale ve Dans 93 9 1 8 0 0 111
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 199 64 0 0 0 0 263
Bankacılık 2535 560 0 0 0 0 3095
Batı Dilleri ve Edebiyatı 600 176 0 0 0 0 776
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 308 196 1 0 0 0 505
Beslenme ve Diyetetik 979 218 41 0 0 1 1239
Bibliyografya 94 12 0 1 0 0 107
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 546 150 1 0 0 0 697
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 8762 1448 1 0 0 0 10211
Bilim ve Teknoloji 1982 393 1 3 0 0 2379
Biyofizik 402 229 6 0 0 0 637
Biyografi 534 134 0 1 0 0 669
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 284 120 3 0 0 0 407
Biyokimya 2897 1394 1286 0 1 0 5578
Biyoloji 9047 2600 7 0 0 0 11654
Biyomühendislik 1481 420 9 0 0 0 1910
Biyoteknoloji 2225 825 9 0 0 0 3059
Botanik 1108 428 0 0 0 0 1536
Coğrafya 1880 479 0 0 0 0 2359
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2478 532 0 1 0 0 3011
Çevre Mühendisliği 4481 862 0 0 0 0 5343
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 15 5 385 0 0 0 405
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 660 194 5612 0 0 275 6741
Demografi 163 41 10 0 0 0 214
Deniz Bilimleri 381 162 0 0 0 0 543
Deniz ve Sualtı Hekimliği 4 2 49 0 0 0 55
Denizcilik 417 128 0 1 0 0 546
Deontoloji ve Tıp Tarihi 82 124 20 0 0 0 226
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 459 120 0 0 0 0 579
Deri Mühendisliği 30 21 0 0 0 0 51
Deri ve Kürk Teknolojisi 68 15 0 0 0 0 83
Dermatoloji 34 10 1303 0 0 0 1347
Dilbilim 2438 745 0 0 0 0 3183
Din 8858 2365 0 1 0 0 11224
Diş Hekimliği 270 4880 30 0 257 0 5437
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 956 275 0 0 0 0 1231
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 65 15 0 0 0 0 80
Eczacılık ve Farmakoloji 2810 1222 316 0 0 1 4349
Eğitim ve Öğretim 30163 6282 5 45 0 1 36496
Ekonometri 1181 394 0 0 0 0 1575
Ekonomi 12287 3197 1 0 0 0 15485
El Sanatları 1118 84 0 89 0 0 1291
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 11881 2318 2 0 0 0 14201
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 164 89 2084 0 0 97 2434
Endüstri Ürünleri Tasarımı 342 73 0 5 0 0 420
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 5442 889 0 4 0 0 6335
Enerji 2652 613 0 0 0 0 3265
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 178 77 0 0 0 0 255
Ev Ekonomisi 489 159 0 0 0 0 648
Felsefe 2856 876 0 2 0 0 3734
Fizik ve Fizik Mühendisliği 7530 2602 0 0 0 0 10132
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 787 245 1572 0 0 2 2606
Fizyoloji 833 531 262 0 0 0 1626
Fizyopatoloji 15 21 35 0 0 0 71
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 377 101 30 0 0 1 509
Fransız Dili ve Edebiyatı 413 143 0 0 0 0 556
Gastroenteroloji 72 28 1468 0 0 99 1667
Gazetecilik İletişim Bilimleri 1481 407 0 1 0 0 1889
Gemi Mühendisliği Denizcilik 436 81 0 0 0 0 517
Genel Cerrahi 135 35 2682 0 0 5 2857
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 1301 591 297 0 0 3 2192
Geriatri 74 33 114 0 0 3 224
Gıda Mühendisliği 3951 921 0 0 0 0 4872
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 533 64 0 26 0 0 623
Göğüs Hastalıkları 105 29 1441 0 0 2 1577
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 72 13 1177 0 0 2 1264
Göz Hastalıkları 46 23 2149 0 0 0 2218
Güzel Sanatlar 5040 352 0 805 0 0 6197
Halk Bilimi (Folklor) 1237 269 0 10 0 0 1516
Halk Sağlığı 1424 500 612 0 0 1 2537
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 1401 374 0 0 0 0 1775
Hastaneler 1000 126 14 0 0 0 1140
Hava ve Uzay Hekimliği 12 1 3 0 0 0 16
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 541 79 0 0 0 0 620
Hematoloji 130 46 945 0 0 44 1165
Hemşirelik 4458 1103 3 0 0 0 5564
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 579 195 119 0 0 0 893
Hukuk 8233 2047 0 1 0 0 10281
İç Mimari ve Dekorasyon 888 78 0 89 0 0 1055
İletişim Bilimleri 2305 733 0 8 0 0 3046
İlk ve Acil Yardım 64 7 1068 0 1 0 1140
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2287 460 0 0 0 0 2747
İnşaat Mühendisliği 9709 1653 0 0 0 0 11362
İstatistik 2116 612 2 0 0 0 2730
İşletme 26577 5678 0 2 0 0 32257
Jeodezi ve Fotogrametri 1328 383 0 0 0 0 1711
Jeofizik Mühendisliği 743 223 0 0 0 0 966
Jeoloji Mühendisliği 3338 937 1 0 0 0 4276
Kadın Hastalıkları ve Doğum 514 157 3024 0 0 7 3702
Kamu Yönetimi 6226 1360 0 0 0 0 7586
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 166 75 2500 0 0 14 2755
Karşılaştırmalı Edebiyat 177 43 0 0 0 0 220
Kazalar 246 47 5 0 0 0 298
Kimya 10860 3267 0 0 0 0 14127
Kimya Mühendisliği 4277 949 0 0 0 0 5226
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 98 41 1041 0 0 2 1182
Kulak Burun ve Boğaz 415 72 1753 0 0 0 2240
Maden Mühendisliği ve Madencilik 1820 498 0 0 0 0 2318
Makine Mühendisliği 11947 2316 0 0 0 0 14263
Maliye 1423 358 0 0 0 0 1781
Matbaacılık 154 39 0 2 0 0 195
Matematik 7528 2397 0 0 0 0 9925
Mekatronik Mühendisliği 416 67 0 0 0 0 483
Metalurji Mühendisliği 3205 604 0 0 0 0 3809
Meteoroloji 193 58 0 0 0 0 251
Mikrobiyoloji 1859 950 1316 0 0 3 4128
Mimarlık 6554 1255 0 19 0 0 7828
Moleküler Tıp 327 201 68 0 0 2 598
Morfoloji 285 359 205 0 0 0 849
Mühendislik Bilimleri 3140 738 0 0 0 0 3878
Mütercim-Tercümanlık 415 102 0 0 0 0 517
Müzecilik 296 20 0 6 0 0 322
Müzik 3045 566 1 300 0 0 3912
Nefroloji 74 30 1202 0 0 75 1381
Nöroloji 328 125 1782 0 0 13 2248
Nöroşirürji 24 27 1038 0 0 0 1089
Nükleer Mühendislik 516 137 0 0 0 0 653
Onkoloji 639 247 1731 0 0 71 2688
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 1849 501 0 0 0 0 2350
Ortopedi ve Travmatoloji 87 45 1930 0 0 1 2063
Parazitoloji 201 122 39 0 0 0 362
Patoloji 75 86 1149 0 1 5 1316
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 300 38 0 0 0 0 338
Peyzaj Mimarlığı 1282 335 0 1 0 0 1618
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 11 18 801 0 0 1 831
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1151 351 0 0 0 0 1502
Psikiyatri 565 140 2068 0 0 1 2774
Psikoloji 5882 1055 47 3 0 0 6987
Radyoloji ve Nükleer Tıp 271 74 3271 0 3 1 3620
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1210 340 0 9 0 0 1559
Reklamcılık İletişim Bilimleri 740 193 0 1 0 0 934
Romatoloji 43 26 559 0 0 31 659
Sağlık Eğitimi 308 79 20 0 0 0 407
Sağlık Kurumları Yönetimi 1702 215 6 0 0 0 1923
Sahne ve Görüntü Sanatları 2257 371 0 149 0 0 2777
Sanat Tarihi 2256 621 0 64 0 0 2941
Savunma ve Savunma Teknolojileri 656 98 0 0 0 0 754
Seramik Mühendisliği 412 101 0 4 0 0 517
Sigortacılık 672 92 0 0 0 0 764
Sivil Havacılık 240 79 0 0 0 0 319
Siyasal Bilimler 4256 1213 0 2 0 0 5471
Sosyal Hizmetler 514 109 1 0 0 0 624
Sosyoloji 6288 1540 1 11 0 0 7840
Spor 4039 1074 72 0 0 0 5185
Su Ürünleri 2336 833 0 0 0 0 3169
Şehircilik ve Bölge Planlama 2205 507 0 0 0 0 2712
Tarih 9798 2542 1 4 0 0 12345
Teknik Eğitim 1469 315 1 0 0 0 1785
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 1582 312 0 29 0 0 1923
Tıbbi Biyoloji 1255 574 75 0 0 1 1905
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 15 15 23 0 0 0 53
Trafik 388 57 0 0 0 0 445
Turizm 2499 624 0 2 0 0 3125
Türk Dili ve Edebiyatı 8487 2189 0 3 0 0 10679
Türk İnkılap Tarihi 1467 516 0 0 0 0 1983
Uçak Mühendisliği 495 76 0 0 0 0 571
Ulaşım 1075 216 0 0 0 0 1291
Uluslararası İlişkiler 6129 1130 0 0 0 0 7259
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 62 11 13 0 0 0 86
Üroloji 67 23 1517 0 0 0 1607
Veteriner Hekimliği 1092 2114 3 0 0 1 3210
Ziraat 12664 3941 0 0 0 0 16605
Zooloji 851 348 0 0 0 0 1199
2017 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.