Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 734 248 374 0 1 0 1357
Ağaç İşleri 551 91 0 1 0 0 643
Aile Hekimliği 53 11 1254 0 0 0 1318
Aile Planlaması 71 17 18 0 0 0 106
Aktüerya Bilimleri 103 17 0 0 0 0 120
Allerji ve İmmünoloji 170 117 313 0 0 45 645
Alman Dili ve Edebiyatı 731 278 0 0 0 0 1009
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 380 117 0 0 0 0 497
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 368 227 105 0 0 0 700
Anestezi ve Reanimasyon 43 26 3930 0 1 1 4001
Antropoloji 579 232 10 0 0 0 821
Arkeoloji 1920 552 0 0 0 0 2472
Arkeometri 135 24 0 0 0 0 159
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 106 19 1 2 0 0 128
Astronomi ve Uzay Bilimleri 494 158 0 0 0 0 652
Bale ve Dans 114 11 1 10 0 0 136
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 227 70 0 0 0 0 297
Bankacılık 2900 643 0 0 0 0 3543
Batı Dilleri ve Edebiyatı 677 229 0 0 0 0 906
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 340 216 2 0 0 0 558
Beslenme ve Diyetetik 1466 271 52 0 0 1 1790
Bibliyografya 98 13 0 1 0 0 112
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 625 174 1 0 0 0 800
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 10093 1787 1 0 0 0 11881
Bilim ve Teknoloji 2352 486 1 3 0 0 2842
Biyofizik 462 271 9 0 0 0 742
Biyografi 602 151 0 1 0 0 754
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 361 151 3 0 0 0 515
Biyokimya 3393 1570 1387 0 1 0 6351
Biyoloji 10127 2922 8 0 0 0 13057
Biyomühendislik 1814 561 9 0 0 0 2384
Biyoteknoloji 2722 1064 10 0 0 0 3796
Botanik 1227 485 0 0 0 0 1712
Coğrafya 2111 536 0 0 0 0 2647
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2868 606 0 0 0 0 3474
Çevre Mühendisliği 4999 963 0 0 0 0 5962
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 19 6 427 0 0 0 452
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 776 229 6456 0 1 281 7743
Demografi 179 46 11 0 0 0 236
Deniz Bilimleri 448 186 0 0 0 0 634
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 2 56 0 0 0 63
Denizcilik 488 148 0 1 0 0 637
Deontoloji ve Tıp Tarihi 97 130 20 0 0 0 247
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 507 139 0 0 0 0 646
Deri Mühendisliği 35 23 0 0 0 0 58
Deri ve Kürk Teknolojisi 69 16 0 0 0 0 85
Dermatoloji 42 15 1427 0 0 0 1484
Dilbilim 2952 901 0 0 0 1 3854
Din 10210 2694 0 1 0 0 12905
Diş Hekimliği 296 5146 37 0 864 0 6343
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1244 322 0 0 0 0 1566
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 72 18 0 0 0 0 90
Eczacılık ve Farmakoloji 3083 1404 324 1 0 1 4813
Eğitim ve Öğretim 35083 7557 7 50 0 1 42698
Ekonometri 1396 490 0 0 0 0 1886
Ekonomi 13766 3632 2 0 0 0 17400
El Sanatları 1251 95 0 103 0 0 1449
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 13331 2689 2 0 0 0 16022
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 176 98 2334 0 0 99 2707
Endüstri Ürünleri Tasarımı 438 90 0 5 0 0 533
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 6037 1012 0 4 0 0 7053
Enerji 3333 805 0 0 0 0 4138
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 198 97 0 0 0 0 295
Ev Ekonomisi 504 161 0 0 0 0 665
Felsefe 3301 1005 0 3 0 0 4309
Fizik ve Fizik Mühendisliği 8236 2891 0 0 0 0 11127
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 815 248 1811 0 0 2 2876
Fizyoloji 981 626 275 0 0 0 1882
Fizyopatoloji 17 22 40 0 0 0 79
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 761 171 44 0 0 1 977
Fransız Dili ve Edebiyatı 434 152 0 0 0 0 586
Gastroenteroloji 78 30 1663 0 0 102 1873
Gazetecilik İletişim Bilimleri 1731 470 0 1 0 0 2202
Gemi Mühendisliği Denizcilik 488 95 0 0 0 0 583
Genel Cerrahi 156 39 2945 0 0 7 3147
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 1685 775 343 0 0 3 2806
Geriatri 94 49 151 0 0 3 297
Gıda Mühendisliği 4619 1086 0 0 0 0 5705
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 612 68 0 33 0 0 713
Göğüs Hastalıkları 109 37 1571 0 0 2 1719
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 111 17 1306 0 0 2 1436
Göz Hastalıkları 53 28 2431 0 0 0 2512
Güzel Sanatlar 5710 430 0 948 0 0 7088
Halk Bilimi (Folklor) 1448 322 0 9 0 0 1779
Halk Sağlığı 1646 567 779 0 0 1 2993
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 1645 455 0 0 0 0 2100
Hastaneler 1193 149 16 1 0 0 1359
Hava ve Uzay Hekimliği 12 3 3 0 0 0 18
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 662 101 0 0 0 0 763
Hematoloji 143 57 1071 0 0 45 1316
Hemşirelik 5690 1368 3 0 0 0 7061
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 740 255 132 0 0 0 1127
Hukuk 9603 2366 1 1 0 0 11971
İç Mimari ve Dekorasyon 1117 91 0 97 0 0 1305
İletişim Bilimleri 2860 888 0 8 0 0 3756
İlk ve Acil Yardım 93 9 1463 0 1 0 1566
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2491 538 0 0 0 0 3029
İnşaat Mühendisliği 10845 1875 1 0 0 0 12721
İstatistik 2378 713 2 1 0 0 3094
İşletme 31126 6819 0 2 0 0 37947
Jeodezi ve Fotogrametri 1509 419 0 0 0 0 1928
Jeofizik Mühendisliği 804 244 0 0 0 0 1048
Jeoloji Mühendisliği 3684 992 0 0 0 0 4676
Kadın Hastalıkları ve Doğum 646 185 3496 0 0 10 4337
Kamu Yönetimi 7226 1593 0 0 0 0 8819
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 183 85 2755 0 0 14 3037
Karşılaştırmalı Edebiyat 236 59 0 0 0 0 295
Kazalar 312 58 6 0 0 0 376
Kimya 12083 3654 0 0 0 0 15737
Kimya Mühendisliği 4801 1061 0 0 0 0 5862
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 114 47 1179 0 0 2 1342
Kulak Burun ve Boğaz 505 86 1951 0 1 0 2543
Maden Mühendisliği ve Madencilik 1961 536 0 0 0 0 2497
Makine Mühendisliği 13349 2612 0 0 0 0 15961
Maliye 1823 484 0 0 0 0 2307
Matbaacılık 162 39 0 3 0 0 204
Matematik 8516 2698 0 0 0 0 11214
Mekatronik Mühendisliği 585 107 0 0 0 0 692
Metalurji Mühendisliği 3611 685 0 0 0 0 4296
Meteoroloji 218 61 1 0 0 0 280
Mikrobiyoloji 2173 1078 1392 0 2 5 4650
Mimarlık 7477 1426 0 24 0 0 8927
Moleküler Tıp 419 275 81 0 0 3 778
Morfoloji 295 368 206 0 0 0 869
Mühendislik Bilimleri 3779 895 0 0 0 0 4674
Mütercim-Tercümanlık 500 137 0 0 0 0 637
Müzecilik 353 37 0 7 0 0 397
Müzik 3571 662 1 331 0 0 4565
Nefroloji 81 31 1384 0 0 82 1578
Nöroloji 417 157 2015 0 0 13 2602
Nöroşirürji 28 28 1169 0 0 0 1225
Nükleer Mühendislik 547 145 0 0 0 0 692
Onkoloji 768 292 1870 0 0 71 3001
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 2128 556 0 0 0 0 2684
Ortopedi ve Travmatoloji 105 47 2243 0 1 1 2397
Parazitoloji 237 140 40 0 0 0 417
Patoloji 93 98 1286 0 1 5 1483
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 338 46 0 0 0 0 384
Peyzaj Mimarlığı 1432 380 0 1 0 0 1813
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 14 18 898 0 0 1 931
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1397 432 0 0 0 0 1829
Psikiyatri 647 166 2494 0 0 1 3308
Psikoloji 7986 1319 63 2 1 0 9371
Radyoloji ve Nükleer Tıp 310 84 3551 0 6 1 3952
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1425 387 0 14 0 0 1826
Reklamcılık İletişim Bilimleri 942 222 0 2 0 0 1166
Romatoloji 48 29 641 0 0 32 750
Sağlık Eğitimi 394 101 37 0 0 0 532
Sağlık Kurumları Yönetimi 2301 291 8 0 0 0 2600
Sahne ve Görüntü Sanatları 2709 469 0 172 0 0 3350
Sanat Tarihi 2609 723 1 75 0 0 3408
Savunma ve Savunma Teknolojileri 728 114 0 0 0 0 842
Seramik Mühendisliği 442 112 0 4 0 0 558
Sigortacılık 755 104 1 0 0 0 860
Sivil Havacılık 341 115 0 0 0 0 456
Siyasal Bilimler 5219 1475 0 3 0 0 6697
Sosyal Hizmetler 761 164 3 0 0 0 928
Sosyoloji 7508 1841 2 13 0 0 9364
Spor 5015 1285 82 0 0 0 6382
Su Ürünleri 2578 917 0 0 0 0 3495
Şehircilik ve Bölge Planlama 2467 557 0 0 0 0 3024
Tarih 11395 2989 0 6 0 0 14390
Teknik Eğitim 1505 321 0 0 0 0 1826
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 1734 359 0 38 0 0 2131
Tıbbi Biyoloji 1432 640 76 0 0 1 2149
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 18 17 25 0 0 0 60
Trafik 428 65 2 0 0 0 495
Turizm 3059 832 0 2 0 0 3893
Türk Dili ve Edebiyatı 9765 2490 0 3 0 0 12258
Türk İnkılap Tarihi 1546 557 0 0 0 0 2103
Uçak Mühendisliği 550 91 0 0 0 0 641
Ulaşım 1332 266 0 0 0 0 1598
Uluslararası İlişkiler 7275 1334 0 0 0 0 8609
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 78 17 15 0 0 0 110
Üroloji 82 26 1694 0 0 0 1802
Veteriner Hekimliği 1343 2283 2 0 0 1 3629
Ziraat 14418 4322 1 0 0 0 18741
Zooloji 962 376 0 0 0 0 1338
2019 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.