Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Acil Tıp İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid 4 0 78 0 0 0 82
Adli Tıp 1014 302 533 0 4 0 1853
Ağaç İşleri 711 132 0 1 0 0 844
Aile Hekimliği 76 14 3066 0 0 0 3156
Aile Planlaması 100 17 33 0 0 0 150
Aktüerya Bilimleri 125 30 0 0 0 0 155
Allerji ve İmmünoloji 244 154 391 0 0 52 841
Alman Dili ve Edebiyatı 863 324 0 0 0 0 1187
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 490 138 0 0 0 0 628
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 680 354 157 0 3 0 1194
Anestezi ve Reanimasyon 51 28 4884 0 4 1 4968
Antropoloji 774 288 12 1 1 0 1076
Arkeoloji 2721 692 0 0 0 0 3413
Arkeometri 192 35 0 0 0 0 227
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 144 26 0 2 0 0 172
Askeri Sağlık Hizmetleri 0 0 0 0 0 0 0
Astronomi ve Uzay Bilimleri 647 204 0 0 0 0 851
Bale ve Dans 171 18 0 13 0 0 202
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 288 83 0 0 0 0 371
Bankacılık 3968 829 0 0 0 0 4797
Batı Dilleri ve Edebiyatı 896 320 0 1 0 0 1217
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 457 245 0 0 0 0 702
Beslenme ve Diyetetik 2931 437 67 1 0 1 3437
Bibliyografya 119 12 0 1 1 0 133
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 868 219 0 0 0 0 1087
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 13867 2664 2 0 1 0 16534
Bilim ve Teknoloji 3536 687 1 4 0 0 4228
Biyofizik 604 345 11 0 0 0 960
Biyografi 764 174 0 3 0 0 941
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 569 242 8 0 0 0 819
Biyokimya 4598 1917 1578 0 3 0 8096
Biyoloji 12668 3476 8 0 0 0 16152
Biyomühendislik 2720 828 15 0 1 0 3564
Biyoteknoloji 4159 1522 13 0 1 0 5695
Botanik 1586 572 0 0 0 0 2158
Coğrafya 2868 687 0 0 0 0 3555
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4041 779 0 0 0 0 4820
Çevre Mühendisliği 6576 1202 0 0 0 0 7778
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 33 9 537 0 0 0 579
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1172 320 8557 0 4 338 10391
Demografi 231 57 14 0 0 0 302
Deniz Bilimleri 591 257 0 0 0 0 848
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 4 68 0 0 0 77
Denizcilik 722 237 0 1 0 0 960
Deontoloji ve Tıp Tarihi 156 156 21 0 0 0 333
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 775 184 0 0 0 0 959
Deri Mühendisliği 57 27 0 0 0 0 84
Deri ve Kürk Teknolojisi 71 16 0 0 0 0 87
Dermatoloji 52 16 1714 0 0 0 1782
Dilbilim 4589 1254 0 1 0 1 5845
Din 15480 3721 0 1 0 0 19202
Diş Hekimliği 401 5715 34 0 2797 0 8947
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1878 507 0 0 0 0 2385
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 87 23 0 0 0 0 110
Ebelik 125 35 0 0 0 0 160
Eczacılık ve Farmakoloji 3895 1827 362 0 1 1 6098
Eğitim ve Öğretim 51136 10227 9 75 0 1 61448
Ekonometri 2088 686 0 0 0 0 2774
Ekonomi 18300 4572 1 0 0 0 22873
El Sanatları 1723 117 0 128 0 0 1968
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 17050 3512 3 0 0 0 20565
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 215 126 2752 0 1 116 3210
Endüstri Ürünleri Tasarımı 668 151 0 8 0 0 827
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 7652 1355 0 4 0 0 9011
Enerji 5176 1222 0 0 0 0 6398
Ergoterapi 37 4 0 0 0 0 41
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 262 114 0 0 0 0 376
Ev Ekonomisi 526 168 0 0 0 0 694
Farmasötik Toksikoloji 11 4 0 0 0 0 15
Felsefe 5017 1333 0 3 0 0 6353
Fizik ve Fizik Mühendisliği 9694 3445 1 0 0 0 13140
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 913 262 2291 0 0 2 3468
Fizyoloji 1376 817 320 0 1 0 2514
Fizyopatoloji 29 30 46 0 0 0 105
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2098 427 59 0 0 1 2585
Fransız Dili ve Edebiyatı 511 171 0 0 0 0 682
Gastroenteroloji 93 41 2065 0 0 127 2326
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 343 38 0 0 0 0 381
Gazetecilik İletişim Bilimleri 2597 613 0 1 0 0 3211
Gemi Mühendisliği Denizcilik 618 147 0 0 0 0 765
Genel Cerrahi 191 53 3612 0 0 12 3869
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 2507 1065 432 0 4 4 4012
Geriatri 143 80 240 0 1 4 470
Gıda Mühendisliği 6448 1457 0 0 0 0 7905
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 827 84 0 39 0 0 950
Göğüs Hastalıkları 121 47 2007 0 0 4 2179
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 235 28 1631 0 0 3 1897
Göz Hastalıkları 77 41 2998 0 0 1 3117
Güzel Sanatlar 8411 607 0 1268 0 0 10286
Halk Bilimi (Folklor) 2132 433 0 12 0 0 2577
Halk Sağlığı 2472 738 1052 1 0 1 4264
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 2511 631 1 0 0 0 3143
Hastaneler 1500 207 18 0 0 0 1725
Hava ve Uzay Hekimliği 15 3 10 0 0 0 28
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 950 160 0 0 0 0 1110
Hematoloji 198 75 1390 0 0 52 1715
Hemşirelik 9283 2133 2 0 0 0 11418
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 1039 421 189 0 0 0 1649
Hukuk 14229 3182 3 1 0 0 17415
İç Hastalıkları 32 11 778 0 0 3 824
İç Mimari ve Dekorasyon 1686 153 0 120 0 0 1959
İletişim Bilimleri 4750 1314 2 14 0 0 6080
İlk ve Acil Yardım 215 20 2396 0 1 0 2632
İngiliz Dili ve Edebiyatı 3214 716 0 0 0 0 3930
İnşaat Mühendisliği 14370 2396 0 0 0 0 16766
İstatistik 3055 918 4 1 1 0 3979
İşletme 43436 9497 0 3 0 0 52936
Jeodezi ve Fotogrametri 2127 522 0 0 0 0 2649
Jeofizik Mühendisliği 987 293 0 0 0 0 1280
Jeoloji Mühendisliği 4445 1162 0 0 0 0 5607
Kadın Hastalıkları ve Doğum 1071 290 4649 0 0 16 6026
Kamu Yönetimi 9892 2034 0 0 0 0 11926
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 225 106 3335 0 1 19 3686
Karşılaştırmalı Edebiyat 390 119 0 0 0 0 509
Kazalar 512 90 13 0 0 0 615
Kimya 14623 4297 0 0 0 0 18920
Kimya Mühendisliği 6092 1292 0 0 0 0 7384
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 176 70 1461 0 1 5 1714
Kulak Burun ve Boğaz 961 151 2378 0 2 0 3492
Maden Mühendisliği ve Madencilik 2334 611 0 0 0 0 2945
Makine Mühendisliği 16978 3361 0 0 0 0 20339
Maliye 3211 781 0 0 0 0 3992
Matbaacılık 182 42 0 5 0 0 229
Matematik 10963 3300 0 0 0 0 14263
Mekatronik Mühendisliği 1087 201 0 0 0 0 1288
Metalurji Mühendisliği 4773 904 0 0 0 0 5677
Meteoroloji 272 76 1 0 0 0 349
Mikrobiyoloji 2962 1324 1557 0 5 12 5860
Mimarlık 10489 1862 0 29 0 0 12380
Moleküler Tıp 682 407 95 0 0 4 1188
Morfoloji 328 376 208 0 0 0 912
Mühendislik Bilimleri 5996 1332 0 0 0 0 7328
Mütercim-Tercümanlık 748 219 0 0 0 0 967
Müzecilik 573 50 0 7 0 0 630
Müzik 5273 911 2 451 0 0 6637
Nefroloji 93 42 1715 0 0 96 1947
Nöroloji 718 250 2435 0 1 26 3430
Nöroşirürji 44 33 1482 0 0 0 1559
Nükleer Mühendislik 658 165 0 0 0 0 823
Onkoloji 1054 405 2185 0 0 84 3728
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 2813 660 0 0 0 0 3473
Ortopedi ve Travmatoloji 143 67 2904 0 1 3 3118
Otomotiv Mühendisliği 47 8 0 0 0 0 55
Parazitoloji 329 196 41 0 0 1 567
Patoloji 140 116 1553 0 1 6 1816
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 410 56 0 0 0 0 466
Peyzaj Mimarlığı 2015 451 0 1 0 0 2467
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 22 22 1098 0 0 1 1143
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1929 588 1 0 0 0 2518
Psikiyatri 960 260 3482 0 0 1 4703
Psikoloji 14314 2043 87 3 2 0 16449
Radyasyon Onkolojisi 42 10 26 0 0 0 78
Radyoloji ve Nükleer Tıp 406 115 4191 0 11 1 4724
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 2182 508 0 15 0 0 2705
Reklamcılık İletişim Bilimleri 1501 311 0 4 0 0 1816
Romatoloji 66 33 824 0 1 39 963
Sağlık Eğitimi 722 142 76 0 0 0 940
Sağlık Kurumları Yönetimi 3426 513 10 0 0 0 3949
Sağlık Yönetimi 308 85 2 0 0 0 395
Sahne ve Görüntü Sanatları 3936 597 0 236 0 0 4769
Sanat Tarihi 3847 945 0 98 0 0 4890
Savunma ve Savunma Teknolojileri 964 147 0 0 0 0 1111
Seramik Mühendisliği 538 139 0 4 1 0 682
Sigortacılık 979 132 0 0 0 0 1111
Sivil Havacılık 672 208 0 0 0 0 880
Siyasal Bilimler 7953 2101 0 4 0 0 10058
Sosyal Hizmetler 1560 307 0 0 0 0 1867
Sosyoloji 11165 2501 2 15 0 0 13683
Spor 8371 1834 101 0 0 0 10306
Su Ürünleri 3103 1058 0 0 0 0 4161
Şehircilik ve Bölge Planlama 3355 699 0 0 0 0 4054
Tarih 16429 3895 0 5 0 0 20329
Teknik Eğitim 1572 331 0 0 0 0 1903
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 2238 467 0 45 0 0 2750
Tıbbi Biyoloji 1809 824 84 0 0 2 2719
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 21 18 34 0 0 0 73
Trafik 528 84 3 0 0 0 615
Turizm 4828 1258 0 2 0 0 6088
Türk Dili ve Edebiyatı 13943 3263 0 3 0 0 17209
Türk İnkılap Tarihi 1868 651 0 0 0 0 2519
Uçak Mühendisliği 711 125 0 0 0 0 836
Ulaşım 2068 409 0 0 0 0 2477
Uluslararası İlişkiler 10506 1917 0 0 0 0 12423
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 141 25 24 0 0 0 190
Üroloji 89 33 2060 0 0 1 2183
Veteriner Hekimliği 2017 2655 0 0 0 1 4673
Ziraat 19602 5159 0 0 0 0 24761
Zooloji 1144 424 0 0 0 0 1568
2022 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.