Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 965 296 500 0 4 0 1765
Ağaç İşleri 704 127 0 1 0 0 832
Aile Hekimliği 76 14 2701 0 0 0 2791
Aile Planlaması 96 16 30 0 0 0 142
Aktüerya Bilimleri 121 28 0 0 0 0 149
Allerji ve İmmünoloji 236 144 381 0 0 50 811
Alman Dili ve Edebiyatı 856 315 0 0 0 0 1171
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 470 134 0 0 0 0 604
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 624 334 150 0 3 0 1111
Anestezi ve Reanimasyon 51 27 4698 0 4 1 4781
Antropoloji 754 279 9 2 1 0 1045
Arkeoloji 2634 670 0 0 0 0 3304
Arkeometri 185 33 0 0 0 0 218
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 146 24 0 2 0 0 172
Astronomi ve Uzay Bilimleri 622 194 0 0 0 0 816
Bale ve Dans 165 17 0 12 0 0 194
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 280 80 0 0 0 0 360
Bankacılık 3769 784 0 0 0 0 4553
Batı Dilleri ve Edebiyatı 872 311 0 1 0 0 1184
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 444 240 0 0 0 0 684
Beslenme ve Diyetetik 2668 394 67 1 0 1 3131
Bibliyografya 116 12 0 1 1 0 130
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 843 211 0 0 0 0 1054
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 13278 2509 1 0 0 0 15788
Bilim ve Teknoloji 3381 644 1 4 0 0 4030
Biyofizik 582 334 11 0 0 0 927
Biyografi 747 168 0 3 0 0 918
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 537 226 8 0 0 0 771
Biyokimya 4361 1846 1544 0 3 0 7754
Biyoloji 12291 3388 8 0 0 0 15687
Biyomühendislik 2579 778 13 0 1 0 3371
Biyoteknoloji 3932 1436 12 0 1 0 5381
Botanik 1542 559 0 0 0 0 2101
Coğrafya 2773 657 0 0 0 0 3430
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3874 754 0 0 0 0 4628
Çevre Mühendisliği 6346 1161 0 0 0 0 7507
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 30 9 517 0 0 0 556
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1124 305 8200 0 3 337 9969
Demografi 227 54 12 0 0 0 293
Deniz Bilimleri 554 238 0 0 0 0 792
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 3 64 0 0 0 72
Denizcilik 683 221 0 1 0 0 905
Deontoloji ve Tıp Tarihi 145 153 21 0 0 0 319
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 740 174 0 0 0 0 914
Deri Mühendisliği 55 26 0 0 0 0 81
Deri ve Kürk Teknolojisi 70 16 0 0 0 0 86
Dermatoloji 52 16 1664 0 0 0 1732
Dilbilim 4305 1188 0 1 0 1 5495
Din 14820 3521 0 1 0 0 18342
Diş Hekimliği 390 5614 31 0 2345 0 8380
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1798 474 0 0 0 0 2272
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 91 21 0 0 0 0 112
Ebelik 75 26 0 0 0 0 101
Eczacılık ve Farmakoloji 3793 1757 360 0 1 1 5916
Eğitim ve Öğretim 48865 9812 7 74 0 1 58759
Ekonometri 1986 650 0 0 0 0 2636
Ekonomi 17696 4380 0 0 0 0 22076
El Sanatları 1646 114 0 122 0 0 1882
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 16502 3361 3 0 0 0 19866
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 215 121 2697 0 1 113 3147
Endüstri Ürünleri Tasarımı 635 138 0 7 0 0 780
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 7452 1303 0 4 0 0 8759
Enerji 4921 1162 0 0 0 0 6083
Ergoterapi 29 3 0 0 0 0 32
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 251 112 0 0 0 0 363
Ev Ekonomisi 525 166 0 0 0 0 691
Farmasötik Toksikoloji 0 0 0 0 0 0 0
Felsefe 4781 1279 0 3 0 0 6063
Fizik ve Fizik Mühendisliği 9506 3365 0 0 0 0 12871
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 897 256 2216 0 0 2 3371
Fizyoloji 1314 785 314 0 0 0 2413
Fizyopatoloji 26 27 46 0 0 0 99
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1868 386 58 0 0 1 2313
Fransız Dili ve Edebiyatı 501 167 0 0 0 0 668
Gastroenteroloji 90 38 2009 0 0 125 2262
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 198 21 0 0 0 0 219
Gazetecilik İletişim Bilimleri 2474 585 0 1 0 0 3060
Gemi Mühendisliği Denizcilik 596 136 0 0 0 0 732
Genel Cerrahi 182 51 3470 0 0 11 3714
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 2392 1016 425 0 3 3 3839
Geriatri 138 71 226 0 1 4 440
Gıda Mühendisliği 6194 1395 0 0 0 0 7589
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 786 83 0 36 0 0 905
Göğüs Hastalıkları 119 40 1926 0 0 4 2089
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 219 24 1576 0 0 3 1822
Göz Hastalıkları 74 40 2914 0 0 1 3029
Güzel Sanatlar 8142 580 0 1213 0 0 9935
Halk Bilimi (Folklor) 2025 415 0 10 0 0 2450
Halk Sağlığı 2353 699 1013 0 0 1 4066
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 2427 599 0 0 0 0 3026
Hastaneler 1460 193 17 0 0 0 1670
Hava ve Uzay Hekimliği 15 3 9 0 0 0 27
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 900 148 0 0 0 0 1048
Hematoloji 190 73 1346 0 0 51 1660
Hemşirelik 8643 1964 2 0 0 0 10609
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 1003 399 177 0 0 0 1579
Hukuk 13617 3023 2 1 0 0 16643
İç Hastalıkları 19 7 523 0 0 3 552
İç Mimari ve Dekorasyon 1609 139 0 119 0 0 1867
İletişim Bilimleri 4459 1235 1 14 0 0 5709
İlk ve Acil Yardım 185 20 2252 0 1 0 2458
İngiliz Dili ve Edebiyatı 3093 690 0 0 0 0 3783
İnşaat Mühendisliği 13836 2289 0 0 0 0 16125
İstatistik 2968 881 4 1 1 0 3855
İşletme 41593 9047 0 3 0 0 50643
Jeodezi ve Fotogrametri 2042 501 0 0 0 0 2543
Jeofizik Mühendisliği 969 289 0 0 0 0 1258
Jeoloji Mühendisliği 4338 1137 0 0 0 0 5475
Kadın Hastalıkları ve Doğum 1008 272 4414 0 0 15 5709
Kamu Yönetimi 9460 1936 0 0 0 0 11396
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 217 99 3255 0 0 17 3588
Karşılaştırmalı Edebiyat 372 105 0 0 0 0 477
Kazalar 477 84 11 0 0 0 572
Kimya 14281 4181 0 0 0 0 18462
Kimya Mühendisliği 5920 1250 0 0 0 0 7170
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 168 62 1401 0 1 4 1636
Kulak Burun ve Boğaz 874 141 2308 0 2 0 3325
Maden Mühendisliği ve Madencilik 2292 601 0 0 0 0 2893
Makine Mühendisliği 16440 3237 0 0 0 0 19677
Maliye 3016 729 0 0 0 0 3745
Matbaacılık 179 41 0 5 0 0 225
Matematik 10609 3185 0 0 0 0 13794
Mekatronik Mühendisliği 1010 185 0 0 0 0 1195
Metalurji Mühendisliği 4608 865 0 0 0 0 5473
Meteoroloji 267 73 0 0 0 0 340
Mikrobiyoloji 2822 1280 1526 0 4 11 5643
Mimarlık 10085 1764 0 28 0 0 11877
Moleküler Tıp 623 384 92 0 0 4 1103
Morfoloji 326 376 208 0 0 0 910
Mühendislik Bilimleri 5677 1259 0 0 0 0 6936
Mütercim-Tercümanlık 706 204 0 0 0 0 910
Müzecilik 528 47 0 7 0 0 582
Müzik 5095 868 2 439 0 0 6404
Nefroloji 91 40 1658 0 0 94 1883
Nöroloji 658 224 2363 0 1 26 3272
Nöroşirürji 44 33 1430 0 0 0 1507
Nükleer Mühendislik 634 163 0 0 0 0 797
Onkoloji 1020 391 2143 0 0 83 3637
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 2751 642 0 0 0 0 3393
Ortopedi ve Travmatoloji 138 62 2793 0 1 3 2997
Otomotiv Mühendisliği 3 1 0 0 0 0 4
Parazitoloji 312 189 41 0 0 1 543
Patoloji 135 112 1499 0 1 6 1753
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 396 53 0 0 0 0 449
Peyzaj Mimarlığı 1941 445 0 1 0 0 2387
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 22 22 1062 0 0 1 1107
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1854 562 1 0 0 0 2417
Psikiyatri 897 241 3323 0 0 1 4462
Psikoloji 13398 1925 83 4 2 0 15412
Radyasyon Onkolojisi 24 7 13 0 0 0 44
Radyoloji ve Nükleer Tıp 392 111 4098 0 11 1 4613
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 2101 484 0 15 0 0 2600
Reklamcılık İletişim Bilimleri 1435 291 0 4 0 0 1730
Romatoloji 60 33 797 0 1 38 929
Sağlık Eğitimi 676 135 67 0 0 0 878
Sağlık Kurumları Yönetimi 3307 476 9 0 0 0 3792
Sağlık Yönetimi 169 50 0 0 0 0 219
Sahne ve Görüntü Sanatları 3716 565 0 225 0 0 4506
Sanat Tarihi 3639 899 0 94 0 0 4632
Savunma ve Savunma Teknolojileri 917 141 0 0 0 0 1058
Seramik Mühendisliği 525 136 0 4 1 0 666
Sigortacılık 942 128 0 0 0 0 1070
Sivil Havacılık 616 185 0 0 0 0 801
Siyasal Bilimler 7596 1979 0 4 0 0 9579
Sosyal Hizmetler 1441 274 0 0 0 0 1715
Sosyoloji 10589 2391 2 13 0 0 12995
Spor 7860 1742 97 0 0 0 9699
Su Ürünleri 3043 1039 0 0 0 0 4082
Şehircilik ve Bölge Planlama 3235 673 0 0 0 0 3908
Tarih 15823 3729 0 5 0 0 19557
Teknik Eğitim 1569 329 0 1 0 0 1899
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 2159 439 0 43 0 0 2641
Tıbbi Biyoloji 1752 798 83 0 0 2 2635
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 21 18 34 0 0 0 73
Trafik 512 80 2 0 0 0 594
Turizm 4597 1194 0 2 0 0 5793
Türk Dili ve Edebiyatı 13412 3156 0 3 0 0 16571
Türk İnkılap Tarihi 1843 635 0 0 0 0 2478
Uçak Mühendisliği 681 117 0 0 0 0 798
Ulaşım 1959 382 0 0 0 0 2341
Uluslararası İlişkiler 10052 1833 0 0 0 0 11885
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 133 25 24 0 0 0 182
Üroloji 88 32 2003 0 0 1 2124
Veteriner Hekimliği 1928 2591 0 0 0 1 4520
Ziraat 18879 5031 0 0 0 0 23910
Zooloji 1127 413 0 0 0 0 1540
2022 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.