Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 873 277 448 0 4 0 1602
Ağaç İşleri 670 110 0 1 0 0 781
Aile Hekimliği 72 12 1828 0 0 0 1912
Aile Planlaması 83 16 23 0 0 0 122
Aktüerya Bilimleri 114 22 0 0 0 0 136
Allerji ve İmmünoloji 205 128 352 0 0 47 732
Alman Dili ve Edebiyatı 819 297 0 0 0 0 1116
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 430 126 0 0 0 0 556
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 520 284 123 0 2 0 929
Anestezi ve Reanimasyon 48 27 4235 0 3 1 4314
Antropoloji 698 261 11 2 1 0 973
Arkeoloji 2410 611 0 0 0 0 3021
Arkeometri 175 28 0 0 0 0 203
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 129 23 3 2 0 0 157
Astronomi ve Uzay Bilimleri 579 178 0 0 0 0 757
Bale ve Dans 145 16 1 10 0 0 172
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 267 75 0 0 0 0 342
Bankacılık 3447 724 1 0 0 0 4172
Batı Dilleri ve Edebiyatı 808 268 0 1 0 0 1077
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 405 232 2 0 0 0 639
Beslenme ve Diyetetik 2138 332 64 1 0 1 2536
Bibliyografya 114 12 0 1 0 0 127
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 756 192 1 0 0 0 949
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 11942 2152 1 0 0 0 14095
Bilim ve Teknoloji 2965 568 2 4 0 0 3539
Biyofizik 519 291 9 0 0 0 819
Biyografi 692 158 0 2 0 0 852
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 468 193 6 0 0 0 667
Biyokimya 3996 1720 1469 0 3 0 7188
Biyoloji 11534 3168 8 0 0 0 14710
Biyomühendislik 2240 666 12 0 1 0 2919
Biyoteknoloji 3397 1286 11 0 0 0 4694
Botanik 1452 534 0 0 0 0 1986
Coğrafya 2534 606 1 0 0 0 3141
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3535 678 0 0 0 0 4213
Çevre Mühendisliği 5906 1074 0 0 0 0 6980
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 24 7 467 0 0 0 498
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 985 264 7331 1 3 309 8893
Demografi 210 49 12 0 0 0 271
Deniz Bilimleri 526 216 0 0 0 0 742
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 3 59 0 0 0 67
Denizcilik 618 194 0 1 0 0 813
Deontoloji ve Tıp Tarihi 124 144 21 0 0 0 289
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 660 163 0 0 0 0 823
Deri Mühendisliği 51 24 0 0 0 0 75
Deri ve Kürk Teknolojisi 70 16 0 0 0 0 86
Dermatoloji 50 15 1557 0 0 0 1622
Dilbilim 3707 1037 0 0 0 1 4745
Din 13151 3126 2 1 0 0 16280
Diş Hekimliği 359 5410 44 0 1497 0 7310
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1581 403 0 0 0 0 1984
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 83 19 0 0 0 0 102
Eczacılık ve Farmakoloji 3558 1611 341 0 1 1 5512
Eğitim ve Öğretim 43850 8764 9 64 0 1 52688
Ekonometri 1800 579 0 0 0 0 2379
Ekonomi 16198 4025 3 0 0 0 20226
El Sanatları 1488 106 0 110 0 0 1704
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 15253 3007 2 0 0 0 18262
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 204 110 2549 0 0 108 2971
Endüstri Ürünleri Tasarımı 568 114 0 6 0 0 688
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 6914 1179 0 4 0 0 8097
Enerji 4296 1000 0 0 0 0 5296
Ergoterapi 1 1 0 0 0 0 2
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 226 106 0 0 0 0 332
Ev Ekonomisi 519 164 0 0 0 0 683
Felsefe 4228 1138 0 4 0 0 5370
Fizik ve Fizik Mühendisliği 9089 3169 0 0 0 0 12258
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 862 252 2044 0 0 2 3160
Fizyoloji 1206 715 294 0 0 0 2215
Fizyopatoloji 24 25 44 0 0 0 93
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1396 274 51 0 0 1 1722
Fransız Dili ve Edebiyatı 482 161 0 0 0 0 643
Gastroenteroloji 87 34 1880 0 0 110 2111
Gazetecilik İletişim Bilimleri 2166 533 0 1 0 0 2700
Gemi Mühendisliği Denizcilik 567 112 0 0 0 0 679
Genel Cerrahi 175 42 3187 0 0 9 3413
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 2118 910 385 0 1 3 3417
Geriatri 124 56 194 0 0 3 377
Gıda Mühendisliği 5647 1248 0 0 0 0 6895
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 725 80 0 34 0 0 839
Göğüs Hastalıkları 112 39 1742 0 0 3 1896
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 163 22 1432 0 0 2 1619
Göz Hastalıkları 70 34 2684 0 0 0 2788
Güzel Sanatlar 7472 503 0 1109 0 0 9084
Halk Bilimi (Folklor) 1788 373 0 10 0 0 2171
Halk Sağlığı 2100 639 903 0 0 1 3643
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 2159 516 0 0 0 0 2675
Hastaneler 1380 173 16 1 0 0 1570
Hava ve Uzay Hekimliği 15 3 6 0 0 0 24
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 811 125 0 0 0 0 936
Hematoloji 178 71 1223 0 0 48 1520
Hemşirelik 7569 1710 3 0 0 0 9282
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 919 332 156 0 0 0 1407
Hukuk 12066 2695 1 1 0 0 14763
İç Hastalıkları 1 1 93 0 0 1 96
İç Mimari ve Dekorasyon 1435 114 0 111 0 0 1660
İletişim Bilimleri 3766 1068 0 11 0 0 4845
İlk ve Acil Yardım 143 17 1827 0 1 0 1988
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2832 624 0 0 0 0 3456
İnşaat Mühendisliği 12756 2104 1 0 0 0 14861
İstatistik 2789 805 4 1 1 0 3600
İşletme 37656 8019 2 3 0 0 45680
Jeodezi ve Fotogrametri 1855 466 0 0 0 0 2321
Jeofizik Mühendisliği 925 269 0 0 0 0 1194
Jeoloji Mühendisliği 4171 1064 0 0 0 0 5235
Kadın Hastalıkları ve Doğum 894 242 3983 0 0 12 5131
Kamu Yönetimi 8628 1766 0 0 0 0 10394
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 203 90 3050 0 0 15 3358
Karşılaştırmalı Edebiyat 315 86 0 0 0 0 401
Kazalar 425 72 9 0 0 0 506
Kimya 13607 3958 0 0 0 0 17565
Kimya Mühendisliği 5564 1168 0 0 0 0 6732
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 143 55 1286 0 0 4 1488
Kulak Burun ve Boğaz 712 119 2164 0 1 0 2996
Maden Mühendisliği ve Madencilik 2217 577 0 0 0 0 2794
Makine Mühendisliği 15362 2959 1 0 0 0 18322
Maliye 2569 612 0 0 0 0 3181
Matbaacılık 170 39 0 4 0 0 213
Matematik 9799 2996 0 0 0 0 12795
Mekatronik Mühendisliği 837 151 0 0 0 0 988
Metalurji Mühendisliği 4262 792 0 0 0 0 5054
Meteoroloji 253 68 1 0 0 0 322
Mikrobiyoloji 2598 1194 1461 0 4 9 5266
Mimarlık 9223 1622 0 27 0 0 10872
Moleküler Tıp 528 349 86 0 0 4 967
Morfoloji 316 371 208 0 0 0 895
Mühendislik Bilimleri 4949 1094 0 0 0 0 6043
Mütercim-Tercümanlık 636 173 0 0 0 0 809
Müzecilik 447 41 0 7 0 0 495
Müzik 4569 769 1 381 0 0 5720
Nefroloji 87 36 1556 0 0 88 1767
Nöroloji 561 209 2206 0 1 14 2991
Nöroşirürji 35 33 1276 0 0 0 1344
Nükleer Mühendislik 607 155 1 0 0 0 763
Onkoloji 906 347 2022 0 0 76 3351
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 2609 603 1 0 0 0 3213
Ortopedi ve Travmatoloji 124 55 2513 0 1 2 2695
Parazitoloji 294 172 41 0 0 1 508
Patoloji 116 105 1395 0 1 5 1622
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 374 50 0 0 0 0 424
Peyzaj Mimarlığı 1798 410 0 1 0 0 2209
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 21 22 987 0 0 1 1031
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1695 501 0 0 0 0 2196
Psikiyatri 792 212 2929 1 0 1 3935
Psikoloji 10812 1618 75 3 1 0 12509
Radyoloji ve Nükleer Tıp 355 96 3841 0 10 1 4303
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1857 437 0 15 0 0 2309
Reklamcılık İletişim Bilimleri 1234 261 0 3 0 0 1498
Romatoloji 58 31 740 0 0 37 866
Sağlık Eğitimi 562 124 50 0 0 0 736
Sağlık Kurumları Yönetimi 3005 402 9 0 0 0 3416
Sahne ve Görüntü Sanatları 3272 526 0 204 0 0 4002
Sanat Tarihi 3269 821 1 89 0 0 4180
Savunma ve Savunma Teknolojileri 830 125 0 0 0 0 955
Seramik Mühendisliği 494 129 0 4 1 0 628
Sigortacılık 867 116 1 0 0 0 984
Sivil Havacılık 495 146 0 0 0 0 641
Siyasal Bilimler 6629 1729 0 4 0 0 8362
Sosyal Hizmetler 1207 217 4 0 0 0 1428
Sosyoloji 9359 2152 2 13 0 0 11526
Spor 6665 1525 90 0 0 0 8280
Su Ürünleri 2948 984 0 0 0 0 3932
Şehircilik ve Bölge Planlama 3025 625 0 0 0 0 3650
Tarih 14240 3374 0 5 0 0 17619
Teknik Eğitim 1556 327 0 0 0 0 1883
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 2028 402 0 40 0 0 2470
Tıbbi Biyoloji 1630 723 80 0 0 1 2434
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 17 17 28 0 0 0 62
Trafik 480 74 3 0 0 0 557
Turizm 3950 1031 0 2 0 0 4983
Türk Dili ve Edebiyatı 12072 2838 0 3 0 0 14913
Türk İnkılap Tarihi 1766 611 0 0 0 0 2377
Uçak Mühendisliği 636 101 0 0 0 0 737
Ulaşım 1717 335 1 0 0 0 2053
Uluslararası İlişkiler 8918 1568 0 0 0 0 10486
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 109 21 22 0 0 0 152
Üroloji 88 29 1849 0 0 0 1966
Veteriner Hekimliği 1745 2443 2 0 0 1 4191
Ziraat 17477 4708 2 0 0 0 22187
Zooloji 1068 388 0 0 0 0 1456
2020 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.