Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 672 219 288 0 1 0 1180
Ağaç İşleri 441 75 0 1 0 0 517
Aile Hekimliği 43 10 649 0 0 0 702
Aile Planlaması 64 14 14 0 0 0 92
Aktüerya Bilimleri 86 14 0 0 0 0 100
Allerji ve İmmünoloji 130 96 272 0 0 41 539
Alman Dili ve Edebiyatı 681 245 0 0 0 0 926
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 332 103 0 0 0 0 435
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 264 157 86 0 0 0 507
Anestezi ve Reanimasyon 37 24 3273 0 0 0 3334
Antropoloji 492 193 8 0 0 0 693
Arkeoloji 1632 471 0 0 0 0 2103
Arkeometri 124 19 0 0 0 0 143
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 89 15 0 2 0 0 106
Astronomi ve Uzay Bilimleri 430 140 0 0 0 0 570
Bale ve Dans 88 10 0 7 0 0 105
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 193 61 0 0 0 0 254
Bankacılık 2461 533 0 0 0 0 2994
Batı Dilleri ve Edebiyatı 575 164 0 0 0 0 739
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 299 189 1 0 0 0 489
Beslenme ve Diyetetik 935 209 41 0 0 1 1186
Bibliyografya 92 9 0 1 0 0 102
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 531 145 1 0 0 0 677
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 8524 1401 1 0 0 0 9926
Bilim ve Teknoloji 1919 379 1 3 0 0 2302
Biyofizik 386 222 5 0 0 0 613
Biyografi 509 129 0 1 0 0 639
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 265 116 2 0 0 0 383
Biyokimya 2778 1342 1262 0 0 0 5382
Biyoloji 8760 2521 7 0 0 0 11288
Biyomühendislik 1406 399 9 0 0 0 1814
Biyoteknoloji 2101 773 9 0 0 0 2883
Botanik 1058 414 0 0 0 0 1472
Coğrafya 1846 467 0 0 0 0 2313
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2372 521 0 0 0 0 2893
Çevre Mühendisliği 4369 840 0 0 0 0 5209
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 16 5 370 0 0 0 391
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 644 191 5378 0 0 271 6484
Demografi 158 42 10 0 0 0 210
Deniz Bilimleri 366 155 0 0 0 0 521
Deniz ve Sualtı Hekimliği 4 2 40 0 0 0 46
Denizcilik 406 124 0 1 0 0 531
Deontoloji ve Tıp Tarihi 79 119 20 0 0 0 218
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 448 118 0 0 0 0 566
Deri Mühendisliği 30 21 0 0 0 0 51
Deri ve Kürk Teknolojisi 68 15 0 0 0 0 83
Dermatoloji 29 9 1263 0 0 0 1301
Dilbilim 2303 693 0 0 0 0 2996
Din 8546 2278 0 1 0 0 10825
Diş Hekimliği 263 4788 24 0 158 0 5233
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 865 261 0 0 0 0 1126
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 63 15 0 0 0 0 78
Eczacılık ve Farmakoloji 2757 1192 312 0 0 1 4262
Eğitim ve Öğretim 29183 6021 5 44 0 1 35254
Ekonometri 1122 369 0 0 0 0 1491
Ekonomi 11987 3100 1 0 0 0 15088
El Sanatları 1090 77 0 82 0 0 1249
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 11610 2247 2 0 0 0 13859
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 160 86 2028 0 0 97 2371
Endüstri Ürünleri Tasarımı 330 69 0 5 0 0 404
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 5324 857 0 4 0 0 6185
Enerji 2548 576 0 0 0 0 3124
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 172 76 0 0 0 0 248
Ev Ekonomisi 487 156 0 0 0 0 643
Felsefe 2776 848 0 2 0 0 3626
Fizik ve Fizik Mühendisliği 7359 2532 0 0 0 0 9891
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 784 244 1503 0 0 2 2533
Fizyoloji 793 512 260 0 0 0 1565
Fizyopatoloji 15 20 34 0 0 0 69
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 322 91 27 0 0 1 441
Fransız Dili ve Edebiyatı 405 142 0 0 0 0 547
Gastroenteroloji 72 26 1403 0 0 97 1598
Gazetecilik İletişim Bilimleri 1433 386 0 1 0 0 1820
Gemi Mühendisliği Denizcilik 427 79 0 0 0 0 506
Genel Cerrahi 129 34 2620 0 0 5 2788
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 1219 551 276 0 0 3 2049
Geriatri 72 32 101 0 0 3 208
Gıda Mühendisliği 3849 889 0 0 0 0 4738
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 516 63 0 24 0 0 603
Göğüs Hastalıkları 103 29 1399 0 0 2 1533
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 56 13 1140 0 0 2 1211
Göz Hastalıkları 44 23 2070 0 0 0 2137
Güzel Sanatlar 4919 339 0 782 0 0 6040
Halk Bilimi (Folklor) 1194 259 0 9 0 0 1462
Halk Sağlığı 1383 489 574 0 0 1 2447
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 1357 359 0 0 0 0 1716
Hastaneler 930 116 13 0 0 0 1059
Hava ve Uzay Hekimliği 12 1 3 0 0 0 16
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 524 77 0 0 0 0 601
Hematoloji 126 41 886 0 0 44 1097
Hemşirelik 4179 1047 3 0 0 0 5229
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 527 187 115 0 0 0 829
Hukuk 7958 1973 0 1 0 0 9932
İç Mimari ve Dekorasyon 845 74 0 89 0 0 1008
İletişim Bilimleri 2210 702 0 8 0 0 2920
İlk ve Acil Yardım 59 7 948 0 0 0 1014
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2237 438 0 0 0 0 2675
İnşaat Mühendisliği 9495 1611 0 0 0 0 11106
İstatistik 2074 591 2 0 0 0 2667
İşletme 25504 5397 0 2 0 0 30903
Jeodezi ve Fotogrametri 1298 373 0 0 0 0 1671
Jeofizik Mühendisliği 728 219 0 0 0 0 947
Jeoloji Mühendisliği 3282 923 1 0 0 0 4206
Kadın Hastalıkları ve Doğum 488 154 2914 0 0 5 3561
Kamu Yönetimi 5976 1299 0 0 0 0 7275
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 163 75 2399 0 0 14 2651
Karşılaştırmalı Edebiyat 164 38 0 0 0 0 202
Kazalar 229 47 5 0 0 0 281
Kimya 10571 3179 0 0 0 0 13750
Kimya Mühendisliği 4170 929 0 0 0 0 5099
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 95 36 1007 0 0 2 1140
Kulak Burun ve Boğaz 395 72 1696 0 0 0 2163
Maden Mühendisliği ve Madencilik 1791 486 0 0 0 0 2277
Makine Mühendisliği 11670 2246 0 0 0 0 13916
Maliye 1351 328 0 0 0 0 1679
Matbaacılık 151 36 0 2 0 0 189
Matematik 7350 2299 0 0 0 0 9649
Mekatronik Mühendisliği 389 59 0 0 0 0 448
Metalurji Mühendisliği 3123 588 0 0 0 0 3711
Meteoroloji 189 54 0 0 0 0 243
Mikrobiyoloji 1756 927 1289 0 0 3 3975
Mimarlık 6369 1215 0 19 0 0 7603
Moleküler Tıp 304 191 65 0 0 2 562
Morfoloji 280 360 205 0 0 0 845
Mühendislik Bilimleri 3000 715 0 0 0 0 3715
Mütercim-Tercümanlık 398 94 0 0 0 0 492
Müzecilik 284 18 0 6 0 0 308
Müzik 2958 556 1 293 0 0 3808
Nefroloji 71 30 1149 0 0 75 1325
Nöroloji 318 119 1713 0 0 13 2163
Nöroşirürji 23 27 1003 0 0 0 1053
Nükleer Mühendislik 511 136 0 0 0 0 647
Onkoloji 607 240 1671 0 0 70 2588
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 1781 494 0 0 0 0 2275
Ortopedi ve Travmatoloji 82 43 1840 0 0 1 1966
Parazitoloji 191 116 37 0 0 0 344
Patoloji 72 84 1112 0 0 5 1273
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 299 37 0 0 0 0 336
Peyzaj Mimarlığı 1256 321 0 1 0 0 1578
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 9 18 772 0 0 1 800
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1105 333 0 0 0 0 1438
Psikiyatri 548 130 1941 0 0 1 2620
Psikoloji 5476 1012 43 2 0 0 6533
Radyoloji ve Nükleer Tıp 264 71 3178 0 3 1 3517
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1173 327 0 10 0 0 1510
Reklamcılık İletişim Bilimleri 711 181 0 1 0 0 893
Romatoloji 42 24 520 0 0 31 617
Sağlık Eğitimi 290 76 18 0 0 0 384
Sağlık Kurumları Yönetimi 1549 193 6 0 0 0 1748
Sahne ve Görüntü Sanatları 2164 353 0 140 0 0 2657
Sanat Tarihi 2183 601 0 60 0 0 2844
Savunma ve Savunma Teknolojileri 645 95 0 0 0 0 740
Seramik Mühendisliği 398 100 0 4 0 0 502
Sigortacılık 652 86 0 0 0 0 738
Sivil Havacılık 229 72 0 0 0 0 301
Siyasal Bilimler 4069 1140 0 1 0 0 5210
Sosyal Hizmetler 472 101 1 0 0 0 574
Sosyoloji 6037 1473 1 11 0 0 7522
Spor 3867 1024 65 0 0 0 4956
Su Ürünleri 2271 820 0 0 0 0 3091
Şehircilik ve Bölge Planlama 2153 493 0 0 0 0 2646
Tarih 9443 2445 1 5 0 0 11894
Teknik Eğitim 1458 310 1 0 0 0 1769
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 1533 304 0 29 0 0 1866
Tıbbi Biyoloji 1214 561 75 0 0 1 1851
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 15 15 21 0 0 0 51
Trafik 381 56 0 0 0 0 437
Turizm 2387 592 0 1 0 0 2980
Türk Dili ve Edebiyatı 8191 2099 0 3 0 0 10293
Türk İnkılap Tarihi 1434 498 0 0 0 0 1932
Uçak Mühendisliği 484 71 0 0 0 0 555
Ulaşım 1028 207 0 0 0 0 1235
Uluslararası İlişkiler 5917 1075 0 0 0 0 6992
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 56 11 11 0 0 0 78
Üroloji 66 22 1475 0 0 0 1563
Veteriner Hekimliği 1025 2082 3 0 0 1 3111
Ziraat 12284 3871 0 0 0 0 16155
Zooloji 833 340 0 0 0 0 1173
2017 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.