Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 940 291 482 0 4 0 1717
Ağaç İşleri 689 122 0 1 0 0 812
Aile Hekimliği 74 13 2452 0 0 0 2539
Aile Planlaması 89 16 28 0 0 0 133
Aktüerya Bilimleri 119 25 0 0 0 0 144
Allerji ve İmmünoloji 223 138 372 0 0 50 783
Alman Dili ve Edebiyatı 839 314 0 0 0 0 1153
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 453 131 0 0 0 0 584
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 588 313 143 0 3 0 1047
Anestezi ve Reanimasyon 49 27 4574 0 4 1 4655
Antropoloji 736 271 9 2 1 0 1019
Arkeoloji 2567 653 0 0 0 0 3220
Arkeometri 184 32 0 0 0 0 216
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 140 23 0 2 0 0 165
Astronomi ve Uzay Bilimleri 611 192 0 0 0 0 803
Bale ve Dans 159 16 0 12 0 0 187
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 275 79 0 0 0 0 354
Bankacılık 3693 771 0 0 0 0 4464
Batı Dilleri ve Edebiyatı 853 303 0 1 0 0 1157
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 435 238 0 0 0 0 673
Beslenme ve Diyetetik 2477 376 65 1 0 1 2920
Bibliyografya 117 12 0 1 1 0 131
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 812 209 0 0 0 0 1021
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 12788 2397 1 0 0 0 15186
Bilim ve Teknoloji 3233 625 1 4 0 0 3863
Biyofizik 562 320 11 0 0 0 893
Biyografi 728 164 0 3 0 0 895
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 515 216 8 0 0 0 739
Biyokimya 4231 1807 1526 0 3 0 7567
Biyoloji 11997 3303 7 0 0 0 15307
Biyomühendislik 2435 743 13 0 1 0 3192
Biyoteknoloji 3729 1390 12 0 1 0 5132
Botanik 1510 546 0 0 0 0 2056
Coğrafya 2697 634 0 0 0 0 3331
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3794 735 0 0 0 0 4529
Çevre Mühendisliği 6201 1120 0 0 0 0 7321
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 27 7 501 0 0 0 535
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1070 291 7969 0 3 335 9668
Demografi 221 51 12 0 0 0 284
Deniz Bilimleri 543 226 0 0 0 0 769
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 3 62 0 0 0 70
Denizcilik 666 213 0 1 0 0 880
Deontoloji ve Tıp Tarihi 140 151 21 0 0 0 312
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 714 173 0 0 0 0 887
Deri Mühendisliği 52 26 0 0 0 0 78
Deri ve Kürk Teknolojisi 70 16 0 0 0 0 86
Dermatoloji 52 16 1625 0 0 0 1693
Dilbilim 4137 1167 0 0 0 1 5305
Din 14236 3394 0 1 0 0 17631
Diş Hekimliği 380 5537 30 0 2077 0 8024
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1745 463 0 0 0 0 2208
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 89 21 0 0 0 0 110
Ebelik 32 13 0 0 0 0 45
Eczacılık ve Farmakoloji 3710 1716 354 0 1 1 5782
Eğitim ve Öğretim 47106 9542 7 72 0 1 56728
Ekonometri 1920 632 0 0 0 0 2552
Ekonomi 17200 4283 0 0 0 0 21483
El Sanatları 1614 111 0 120 0 0 1845
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 16067 3253 3 0 0 0 19323
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 211 117 2667 0 1 113 3109
Endüstri Ürünleri Tasarımı 613 130 0 7 0 0 750
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 7248 1268 0 4 0 0 8520
Enerji 4713 1106 0 0 0 0 5819
Ergoterapi 18 2 0 0 0 0 20
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 247 110 0 0 0 0 357
Ev Ekonomisi 523 166 0 0 0 0 689
Felsefe 4610 1239 0 3 0 0 5852
Fizik ve Fizik Mühendisliği 9365 3298 0 0 0 0 12663
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 886 255 2162 0 0 2 3305
Fizyoloji 1280 762 308 0 0 0 2350
Fizyopatoloji 26 27 46 0 0 0 99
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1692 354 56 0 0 1 2103
Fransız Dili ve Edebiyatı 492 164 0 0 0 0 656
Gastroenteroloji 90 37 1972 0 0 125 2224
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 103 15 0 0 0 0 118
Gazetecilik İletişim Bilimleri 2408 573 0 1 0 0 2982
Gemi Mühendisliği Denizcilik 584 127 0 0 0 0 711
Genel Cerrahi 178 50 3395 0 0 11 3634
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 2301 983 409 0 1 3 3697
Geriatri 132 66 215 0 0 4 417
Gıda Mühendisliği 5967 1347 0 0 0 0 7314
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 768 83 0 35 0 0 886
Göğüs Hastalıkları 114 40 1890 0 0 4 2048
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 198 23 1534 0 0 3 1758
Göz Hastalıkları 72 38 2848 0 0 1 2959
Güzel Sanatlar 7895 556 0 1181 0 0 9632
Halk Bilimi (Folklor) 1965 405 0 10 0 0 2380
Halk Sağlığı 2254 681 977 0 0 1 3913
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 2348 581 0 0 0 0 2929
Hastaneler 1448 188 17 0 0 0 1653
Hava ve Uzay Hekimliği 15 3 8 0 0 0 26
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 874 141 0 0 0 0 1015
Hematoloji 185 73 1307 0 0 51 1616
Hemşirelik 8219 1861 2 0 0 0 10082
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 972 379 169 0 0 0 1520
Hukuk 13137 2940 2 1 0 0 16080
İç Hastalıkları 9 6 391 0 0 2 408
İç Mimari ve Dekorasyon 1556 133 0 119 0 0 1808
İletişim Bilimleri 4254 1199 0 14 0 0 5467
İlk ve Acil Yardım 169 16 2122 0 1 0 2308
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2987 668 0 0 0 0 3655
İnşaat Mühendisliği 13464 2236 0 0 0 0 15700
İstatistik 2898 860 4 1 1 0 3764
İşletme 40438 8759 0 3 0 0 49200
Jeodezi ve Fotogrametri 1973 486 0 0 0 0 2459
Jeofizik Mühendisliği 960 284 0 0 0 0 1244
Jeoloji Mühendisliği 4293 1117 0 0 0 0 5410
Kadın Hastalıkları ve Doğum 970 259 4291 0 0 15 5535
Kamu Yönetimi 9244 1899 0 0 0 0 11143
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 211 98 3214 0 0 17 3540
Karşılaştırmalı Edebiyat 352 101 0 0 0 0 453
Kazalar 454 80 10 0 0 0 544
Kimya 14046 4111 0 0 0 0 18157
Kimya Mühendisliği 5802 1224 0 0 0 0 7026
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 159 59 1371 0 1 4 1594
Kulak Burun ve Boğaz 779 135 2267 0 2 0 3183
Maden Mühendisliği ve Madencilik 2254 595 0 0 0 0 2849
Makine Mühendisliği 16050 3149 0 0 0 0 19199
Maliye 2855 690 0 0 0 0 3545
Matbaacılık 176 41 0 5 0 0 222
Matematik 10306 3119 0 0 0 0 13425
Mekatronik Mühendisliği 950 173 0 0 0 0 1123
Metalurji Mühendisliği 4481 848 0 0 0 0 5329
Meteoroloji 261 72 0 0 0 0 333
Mikrobiyoloji 2756 1253 1507 0 4 11 5531
Mimarlık 9783 1723 0 28 0 0 11534
Moleküler Tıp 590 368 90 0 0 4 1052
Morfoloji 321 375 208 0 0 0 904
Mühendislik Bilimleri 5420 1205 0 0 0 0 6625
Mütercim-Tercümanlık 685 199 0 0 0 0 884
Müzecilik 507 44 0 7 0 0 558
Müzik 4927 843 2 429 0 0 6201
Nefroloji 90 39 1635 0 0 92 1856
Nöroloji 610 211 2309 0 1 26 3157
Nöroşirürji 42 32 1397 0 0 0 1471
Nükleer Mühendislik 624 160 0 0 0 0 784
Onkoloji 992 376 2109 0 0 82 3559
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 2707 633 0 0 0 0 3340
Ortopedi ve Travmatoloji 134 59 2727 0 1 3 2924
Parazitoloji 304 183 41 0 0 1 529
Patoloji 131 109 1466 0 1 6 1713
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 387 52 0 0 0 0 439
Peyzaj Mimarlığı 1896 424 0 1 0 0 2321
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 21 21 1038 0 0 1 1081
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1793 546 0 0 0 0 2339
Psikiyatri 847 229 3207 0 0 1 4284
Psikoloji 12297 1833 79 3 2 0 14214
Radyasyon Onkolojisi 9 3 7 0 0 0 19
Radyoloji ve Nükleer Tıp 381 103 4035 0 11 1 4531
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 2021 467 0 15 0 0 2503
Reklamcılık İletişim Bilimleri 1379 286 0 4 0 0 1669
Romatoloji 60 31 781 0 1 37 910
Sağlık Eğitimi 619 133 61 0 0 0 813
Sağlık Kurumları Yönetimi 3247 458 9 0 0 0 3714
Sağlık Yönetimi 75 35 0 0 0 0 110
Sahne ve Görüntü Sanatları 3619 563 0 222 0 0 4404
Sanat Tarihi 3549 873 0 90 0 0 4512
Savunma ve Savunma Teknolojileri 882 137 0 0 0 0 1019
Seramik Mühendisliği 516 134 0 4 1 0 655
Sigortacılık 923 123 0 0 0 0 1046
Sivil Havacılık 583 179 0 0 0 0 762
Siyasal Bilimler 7282 1914 0 4 0 0 9200
Sosyal Hizmetler 1347 255 0 0 0 0 1602
Sosyoloji 10205 2312 2 13 0 0 12532
Spor 7383 1652 96 0 0 0 9131
Su Ürünleri 3003 1018 0 0 0 0 4021
Şehircilik ve Bölge Planlama 3158 658 0 0 0 0 3816
Tarih 15316 3629 0 5 0 0 18950
Teknik Eğitim 1562 328 0 1 0 0 1891
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 2118 425 0 43 0 0 2586
Tıbbi Biyoloji 1711 766 81 0 0 2 2560
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 20 19 30 0 0 0 69
Trafik 499 80 2 0 0 0 581
Turizm 4419 1152 0 2 0 0 5573
Türk Dili ve Edebiyatı 13010 3078 0 3 0 0 16091
Türk İnkılap Tarihi 1820 625 0 0 0 0 2445
Uçak Mühendisliği 668 116 0 0 0 0 784
Ulaşım 1885 368 0 0 0 0 2253
Uluslararası İlişkiler 9682 1756 0 0 0 0 11438
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 121 25 23 0 0 0 169
Üroloji 87 32 1955 0 0 1 2075
Veteriner Hekimliği 1864 2540 0 0 0 1 4405
Ziraat 18323 4912 0 0 0 0 23235
Zooloji 1103 406 0 0 0 0 1509
2021 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.