Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 826 273 417 0 4 0 1520
Ağaç İşleri 654 104 0 1 0 0 759
Aile Hekimliği 66 11 1644 0 0 0 1721
Aile Planlaması 78 16 22 0 0 0 116
Aktüerya Bilimleri 113 21 0 0 0 0 134
Allerji ve İmmünoloji 199 125 344 0 0 46 714
Alman Dili ve Edebiyatı 808 293 0 0 0 0 1101
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 423 122 0 0 0 0 545
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 469 258 118 0 1 0 846
Anestezi ve Reanimasyon 47 27 4087 0 1 1 4163
Antropoloji 677 252 11 2 1 0 943
Arkeoloji 2332 596 0 0 0 0 2928
Arkeometri 170 27 0 0 0 0 197
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 127 21 3 2 0 0 153
Astronomi ve Uzay Bilimleri 565 170 0 0 0 0 735
Bale ve Dans 140 15 1 10 0 0 166
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 257 73 0 0 0 0 330
Bankacılık 3329 699 1 0 0 0 4029
Batı Dilleri ve Edebiyatı 777 256 0 1 0 0 1034
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 385 229 2 0 0 0 616
Beslenme ve Diyetetik 1910 314 59 0 0 1 2284
Bibliyografya 109 13 0 1 0 0 123
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 738 184 1 0 0 0 923
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 11551 2045 1 0 0 0 13597
Bilim ve Teknoloji 2840 542 1 4 0 0 3387
Biyofizik 506 284 9 0 0 0 799
Biyografi 671 152 0 1 0 0 824
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 449 176 5 0 0 0 630
Biyokimya 3868 1664 1439 0 3 0 6974
Biyoloji 11264 3098 8 0 0 0 14370
Biyomühendislik 2129 640 11 0 0 0 2780
Biyoteknoloji 3236 1230 11 0 0 0 4477
Botanik 1408 522 0 0 0 0 1930
Coğrafya 2464 587 1 0 0 0 3052
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3400 650 0 0 0 0 4050
Çevre Mühendisliği 5740 1049 0 0 0 0 6789
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 19 7 450 0 0 0 476
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 912 248 6974 0 2 302 8438
Demografi 203 48 12 0 0 0 263
Deniz Bilimleri 513 202 0 0 0 0 715
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 3 57 0 0 0 65
Denizcilik 584 181 0 1 0 0 766
Deontoloji ve Tıp Tarihi 113 141 21 0 0 0 275
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 622 158 0 0 0 0 780
Deri Mühendisliği 50 24 0 0 0 0 74
Deri ve Kürk Teknolojisi 70 16 0 0 0 0 86
Dermatoloji 46 15 1500 0 0 0 1561
Dilbilim 3496 1001 0 0 0 1 4498
Din 12676 3002 2 1 0 0 15681
Diş Hekimliği 343 5332 42 0 1253 0 6970
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1500 383 0 0 0 0 1883
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 85 19 0 0 0 0 104
Eczacılık ve Farmakoloji 3439 1542 333 1 1 1 5317
Eğitim ve Öğretim 42012 8415 9 63 0 1 50500
Ekonometri 1728 554 0 0 0 0 2282
Ekonomi 15738 3909 2 0 0 0 19649
El Sanatları 1413 101 0 108 0 0 1622
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 14849 2921 2 0 0 0 17772
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 199 106 2462 0 0 107 2874
Endüstri Ürünleri Tasarımı 554 103 0 6 0 0 663
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 6742 1145 0 4 0 0 7891
Enerji 4086 948 0 0 0 0 5034
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 219 105 0 0 0 0 324
Ev Ekonomisi 516 164 0 0 0 0 680
Felsefe 4079 1107 0 4 0 0 5190
Fizik ve Fizik Mühendisliği 8947 3098 0 0 0 0 12045
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 843 248 1943 0 0 2 3036
Fizyoloji 1136 684 291 0 0 0 2111
Fizyopatoloji 21 25 44 0 0 0 90
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1198 237 49 0 0 1 1485
Fransız Dili ve Edebiyatı 475 160 0 0 0 0 635
Gastroenteroloji 84 32 1784 0 0 106 2006
Gazetecilik İletişim Bilimleri 2047 513 0 1 0 0 2561
Gemi Mühendisliği Denizcilik 549 108 0 0 0 0 657
Genel Cerrahi 168 40 3091 0 0 8 3307
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 1997 861 366 0 1 3 3228
Geriatri 116 52 177 0 0 3 348
Gıda Mühendisliği 5446 1200 0 0 0 0 6646
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 700 77 0 33 0 0 810
Göğüs Hastalıkları 112 39 1658 0 0 3 1812
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 139 21 1381 0 0 2 1543
Göz Hastalıkları 65 32 2578 0 0 0 2675
Güzel Sanatlar 7184 487 0 1063 0 0 8734
Halk Bilimi (Folklor) 1696 359 0 10 0 0 2065
Halk Sağlığı 1981 607 848 0 0 1 3437
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 2046 492 0 0 0 0 2538
Hastaneler 1319 167 16 1 0 0 1503
Hava ve Uzay Hekimliği 14 3 6 0 0 0 23
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 791 117 0 0 0 0 908
Hematoloji 164 65 1158 0 0 47 1434
Hemşirelik 6992 1584 3 0 0 0 8579
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 884 294 148 0 0 0 1326
Hukuk 11527 2589 1 1 0 0 14118
İç Mimari ve Dekorasyon 1370 105 0 109 0 0 1584
İletişim Bilimleri 3526 1019 0 9 0 0 4554
İlk ve Acil Yardım 133 14 1659 0 1 0 1807
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2775 606 0 0 0 0 3381
İnşaat Mühendisliği 12366 2050 1 0 0 0 14417
İstatistik 2714 776 3 1 1 0 3495
İşletme 35936 7610 1 2 0 0 43549
Jeodezi ve Fotogrametri 1796 455 0 0 0 0 2251
Jeofizik Mühendisliği 903 263 0 0 0 0 1166
Jeoloji Mühendisliği 4088 1042 0 0 0 0 5130
Kadın Hastalıkları ve Doğum 838 228 3770 0 0 11 4847
Kamu Yönetimi 8209 1699 0 0 0 0 9908
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 197 86 2929 0 0 15 3227
Karşılaştırmalı Edebiyat 295 80 0 0 0 0 375
Kazalar 392 63 9 0 0 0 464
Kimya 13305 3886 0 0 0 0 17191
Kimya Mühendisliği 5421 1143 0 0 0 0 6564
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 131 50 1241 0 0 3 1425
Kulak Burun ve Boğaz 643 104 2079 0 1 0 2827
Maden Mühendisliği ve Madencilik 2175 568 0 0 0 0 2743
Makine Mühendisliği 14959 2843 0 0 0 0 17802
Maliye 2440 578 0 0 0 0 3018
Matbaacılık 168 39 0 4 0 0 211
Matematik 9545 2918 0 0 0 0 12463
Mekatronik Mühendisliği 788 138 0 0 0 0 926
Metalurji Mühendisliği 4114 767 0 0 0 0 4881
Meteoroloji 244 66 1 0 0 0 311
Mikrobiyoloji 2486 1160 1433 0 4 7 5090
Mimarlık 8874 1544 0 27 0 0 10445
Moleküler Tıp 502 329 84 0 0 3 918
Morfoloji 310 369 207 0 0 0 886
Mühendislik Bilimleri 4686 1043 0 0 0 0 5729
Mütercim-Tercümanlık 604 162 0 0 0 0 766
Müzecilik 429 40 0 7 0 0 476
Müzik 4412 728 1 366 0 0 5507
Nefroloji 87 35 1484 0 0 87 1693
Nöroloji 527 200 2129 0 0 13 2869
Nöroşirürji 33 32 1232 0 0 0 1297
Nükleer Mühendislik 593 153 0 0 0 0 746
Onkoloji 878 329 1957 0 0 74 3238
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 2554 589 1 0 0 0 3144
Ortopedi ve Travmatoloji 116 51 2403 0 1 1 2572
Parazitoloji 277 156 40 0 0 1 474
Patoloji 111 102 1343 0 1 5 1562
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 368 49 0 0 0 0 417
Peyzaj Mimarlığı 1725 399 0 1 0 0 2125
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 17 21 953 0 0 1 992
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1630 488 0 0 0 0 2118
Psikiyatri 752 200 2747 1 0 1 3701
Psikoloji 10177 1519 72 3 1 0 11772
Radyoloji ve Nükleer Tıp 341 92 3726 0 8 1 4168
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1778 418 0 15 0 0 2211
Reklamcılık İletişim Bilimleri 1163 249 0 3 0 0 1415
Romatoloji 56 31 701 0 0 36 824
Sağlık Eğitimi 510 113 44 0 0 0 667
Sağlık Kurumları Yönetimi 2817 370 8 0 0 0 3195
Sahne ve Görüntü Sanatları 3083 509 0 191 0 0 3783
Sanat Tarihi 3137 787 1 85 0 0 4010
Savunma ve Savunma Teknolojileri 802 122 0 0 0 0 924
Seramik Mühendisliği 481 125 0 4 0 0 610
Sigortacılık 844 112 1 0 0 0 957
Sivil Havacılık 438 129 0 0 0 0 567
Siyasal Bilimler 6316 1658 0 3 0 0 7977
Sosyal Hizmetler 1120 201 4 0 0 0 1325
Sosyoloji 8939 2065 2 13 0 0 11019
Spor 6232 1438 85 0 0 0 7755
Su Ürünleri 2895 975 0 0 0 0 3870
Şehircilik ve Bölge Planlama 2918 606 0 0 0 0 3524
Tarih 13635 3264 0 5 0 0 16904
Teknik Eğitim 1544 325 0 0 0 0 1869
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 1973 391 0 39 0 0 2403
Tıbbi Biyoloji 1574 690 79 0 0 1 2344
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 17 17 28 0 0 0 62
Trafik 466 71 3 0 0 0 540
Turizm 3753 970 0 2 0 0 4725
Türk Dili ve Edebiyatı 11593 2717 0 3 0 0 14313
Türk İnkılap Tarihi 1705 590 0 0 0 0 2295
Uçak Mühendisliği 615 96 0 0 0 0 711
Ulaşım 1641 318 1 0 0 0 1960
Uluslararası İlişkiler 8514 1510 0 0 0 0 10024
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 98 18 20 0 0 0 136
Üroloji 87 28 1781 0 0 0 1896
Veteriner Hekimliği 1627 2392 2 0 0 1 4022
Ziraat 16958 4600 1 0 0 0 21559
Zooloji 1054 386 0 0 0 0 1440
2020 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.