Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 799 264 412 0 4 0 1479
Ağaç İşleri 648 103 0 1 0 0 752
Aile Hekimliği 67 11 1610 0 0 0 1688
Aile Planlaması 77 16 21 0 0 0 114
Aktüerya Bilimleri 112 21 0 0 0 0 133
Allerji ve İmmünoloji 197 124 341 0 0 46 708
Alman Dili ve Edebiyatı 805 292 0 0 0 0 1097
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 423 122 0 0 0 0 545
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 465 256 117 0 1 0 839
Anestezi ve Reanimasyon 46 27 4071 0 1 1 4146
Antropoloji 674 251 11 2 1 0 939
Arkeoloji 2312 587 0 0 0 0 2899
Arkeometri 170 27 0 0 0 0 197
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 125 20 3 2 0 0 150
Astronomi ve Uzay Bilimleri 556 170 0 0 0 0 726
Bale ve Dans 140 15 1 10 0 0 166
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 257 72 0 0 0 0 329
Bankacılık 3298 695 1 0 0 0 3994
Batı Dilleri ve Edebiyatı 773 252 0 1 0 0 1026
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 379 229 2 0 0 0 610
Beslenme ve Diyetetik 1885 309 59 0 0 1 2254
Bibliyografya 105 13 0 1 0 0 119
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 732 181 1 0 0 0 914
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 11364 2001 1 0 0 0 13366
Bilim ve Teknoloji 2789 533 1 4 0 0 3327
Biyofizik 502 282 9 0 0 0 793
Biyografi 665 152 0 1 0 0 818
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 440 175 5 0 0 0 620
Biyokimya 3821 1656 1430 0 3 0 6910
Biyoloji 11182 3075 8 0 0 0 14265
Biyomühendislik 2092 633 11 0 0 0 2736
Biyoteknoloji 3176 1208 11 0 0 0 4395
Botanik 1399 513 0 0 0 0 1912
Coğrafya 2441 580 1 0 0 0 3022
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3354 642 0 0 0 0 3996
Çevre Mühendisliği 5664 1041 0 0 0 0 6705
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 19 7 447 0 0 0 473
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 906 244 6938 0 2 302 8392
Demografi 199 47 12 0 0 0 258
Deniz Bilimleri 505 199 0 0 0 0 704
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 3 57 0 0 0 65
Denizcilik 578 180 0 1 0 0 759
Deontoloji ve Tıp Tarihi 111 141 21 0 0 0 273
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 573 156 0 0 0 0 729
Deri Mühendisliği 48 23 0 0 0 0 71
Deri ve Kürk Teknolojisi 70 16 0 0 0 0 86
Dermatoloji 46 15 1495 0 0 0 1556
Dilbilim 3462 987 0 0 0 1 4450
Din 12470 2968 2 1 0 0 15441
Diş Hekimliği 342 5317 42 0 1226 0 6927
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1488 377 0 0 0 0 1865
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 84 19 0 0 0 0 103
Eczacılık ve Farmakoloji 3423 1526 332 1 1 1 5284
Eğitim ve Öğretim 41603 8338 9 60 0 1 50011
Ekonometri 1719 551 0 0 0 0 2270
Ekonomi 15602 3880 2 0 0 0 19484
El Sanatları 1404 101 0 108 0 0 1613
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 14681 2888 2 0 0 0 17571
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 197 106 2443 0 0 107 2853
Endüstri Ürünleri Tasarımı 541 102 0 6 0 0 649
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 6683 1128 0 4 0 0 7815
Enerji 4026 931 0 0 0 0 4957
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 217 104 0 0 0 0 321
Ev Ekonomisi 515 164 0 0 0 0 679
Felsefe 4029 1099 0 4 0 0 5132
Fizik ve Fizik Mühendisliği 8885 3084 0 0 0 0 11969
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 835 248 1930 0 0 2 3015
Fizyoloji 1121 677 290 0 0 0 2088
Fizyopatoloji 21 25 44 0 0 0 90
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1163 230 48 0 0 1 1442
Fransız Dili ve Edebiyatı 473 159 0 0 0 0 632
Gastroenteroloji 84 31 1773 0 0 106 1994
Gazetecilik İletişim Bilimleri 2017 509 0 1 0 0 2527
Gemi Mühendisliği Denizcilik 540 107 0 0 0 0 647
Genel Cerrahi 167 40 3073 0 0 7 3287
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 1977 853 362 0 1 3 3196
Geriatri 115 51 176 0 0 3 345
Gıda Mühendisliği 5352 1185 0 0 0 0 6537
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 696 75 0 33 0 0 804
Göğüs Hastalıkları 112 37 1651 0 0 3 1803
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 138 20 1374 0 0 2 1534
Göz Hastalıkları 65 32 2567 0 0 0 2664
Güzel Sanatlar 7088 483 0 1053 0 0 8624
Halk Bilimi (Folklor) 1688 356 0 10 0 0 2054
Halk Sağlığı 1960 603 837 0 0 1 3401
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 2042 486 0 0 0 0 2528
Hastaneler 1313 166 16 1 0 0 1496
Hava ve Uzay Hekimliği 14 3 6 0 0 0 23
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 772 116 0 0 0 0 888
Hematoloji 163 65 1147 0 0 47 1422
Hemşirelik 6902 1566 3 0 0 0 8471
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 877 287 148 0 0 0 1312
Hukuk 11386 2571 1 1 0 0 13959
İç Mimari ve Dekorasyon 1346 104 0 109 0 0 1559
İletişim Bilimleri 3478 989 0 8 0 0 4475
İlk ve Acil Yardım 132 14 1636 0 1 0 1783
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2766 600 0 0 0 0 3366
İnşaat Mühendisliği 12201 2021 1 0 0 0 14223
İstatistik 2693 770 3 1 1 0 3468
İşletme 35646 7532 1 2 0 0 43181
Jeodezi ve Fotogrametri 1775 451 0 0 0 0 2226
Jeofizik Mühendisliği 895 262 0 0 0 0 1157
Jeoloji Mühendisliği 4048 1036 0 0 0 0 5084
Kadın Hastalıkları ve Doğum 829 224 3746 0 0 11 4810
Kamu Yönetimi 8114 1691 0 0 0 0 9805
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 194 86 2917 0 0 15 3212
Karşılaştırmalı Edebiyat 291 79 0 0 0 0 370
Kazalar 385 63 9 0 0 0 457
Kimya 13186 3866 0 0 0 0 17052
Kimya Mühendisliği 5357 1137 0 0 0 0 6494
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 130 50 1234 0 0 3 1417
Kulak Burun ve Boğaz 629 103 2066 0 1 0 2799
Maden Mühendisliği ve Madencilik 2153 567 0 0 0 0 2720
Makine Mühendisliği 14792 2814 0 0 0 0 17606
Maliye 2414 567 0 0 0 0 2981
Matbaacılık 166 39 0 4 0 0 209
Matematik 9482 2891 0 0 0 0 12373
Mekatronik Mühendisliği 767 132 0 0 0 0 899
Metalurji Mühendisliği 4056 760 0 0 0 0 4816
Meteoroloji 241 66 1 0 0 0 308
Mikrobiyoloji 2458 1152 1427 0 4 7 5048
Mimarlık 8702 1539 0 27 0 0 10268
Moleküler Tıp 496 318 84 0 0 3 901
Morfoloji 309 369 207 0 0 0 885
Mühendislik Bilimleri 4591 1021 0 0 0 0 5612
Mütercim-Tercümanlık 594 160 0 0 0 0 754
Müzecilik 425 40 0 7 0 0 472
Müzik 4364 726 1 362 0 0 5453
Nefroloji 87 34 1470 0 0 87 1678
Nöroloji 516 195 2116 0 0 13 2840
Nöroşirürji 33 31 1224 0 0 0 1288
Nükleer Mühendislik 589 153 0 0 0 0 742
Onkoloji 871 327 1951 0 0 74 3223
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 2535 587 1 0 0 0 3123
Ortopedi ve Travmatoloji 115 51 2385 0 1 1 2553
Parazitoloji 274 156 40 0 0 1 471
Patoloji 110 102 1337 0 1 5 1555
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 363 47 0 0 0 0 410
Peyzaj Mimarlığı 1695 396 0 1 0 0 2092
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 17 21 946 0 0 1 985
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1608 486 0 0 0 0 2094
Psikiyatri 741 198 2716 1 0 1 3657
Psikoloji 10072 1497 70 3 1 0 11643
Radyoloji ve Nükleer Tıp 339 90 3712 0 8 1 4150
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1767 417 0 15 0 0 2199
Reklamcılık İletişim Bilimleri 1152 245 0 3 0 0 1400
Romatoloji 56 30 693 0 0 36 815
Sağlık Eğitimi 503 114 43 0 0 0 660
Sağlık Kurumları Yönetimi 2788 365 8 0 0 0 3161
Sahne ve Görüntü Sanatları 3057 502 0 190 0 0 3749
Sanat Tarihi 3112 785 1 84 0 0 3982
Savunma ve Savunma Teknolojileri 792 121 0 0 0 0 913
Seramik Mühendisliği 476 123 0 4 0 0 603
Sigortacılık 837 112 1 0 0 0 950
Sivil Havacılık 433 126 0 0 0 0 559
Siyasal Bilimler 6242 1637 0 3 0 0 7882
Sosyal Hizmetler 1100 197 4 0 0 0 1301
Sosyoloji 8823 2041 2 13 0 0 10879
Spor 6154 1416 85 0 0 0 7655
Su Ürünleri 2865 965 0 0 0 0 3830
Şehircilik ve Bölge Planlama 2852 602 0 0 0 0 3454
Tarih 13505 3238 0 5 0 0 16748
Teknik Eğitim 1540 324 0 0 0 0 1864
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 1954 383 0 39 0 0 2376
Tıbbi Biyoloji 1564 681 78 0 0 1 2324
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 17 17 28 0 0 0 62
Trafik 458 71 3 0 0 0 532
Turizm 3718 959 0 2 0 0 4679
Türk Dili ve Edebiyatı 11502 2692 0 3 0 0 14197
Türk İnkılap Tarihi 1694 583 0 0 0 0 2277
Uçak Mühendisliği 607 96 0 0 0 0 703
Ulaşım 1606 310 1 0 0 0 1917
Uluslararası İlişkiler 8437 1490 0 0 0 0 9927
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 97 18 19 0 0 0 134
Üroloji 88 28 1771 0 0 0 1887
Veteriner Hekimliği 1614 2381 2 0 0 1 3998
Ziraat 16719 4542 1 0 0 0 21262
Zooloji 1048 384 0 0 0 0 1432
2020 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.