Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 747 253 391 0 3 0 1394
Ağaç İşleri 577 99 0 1 0 0 677
Aile Hekimliği 57 11 1413 0 0 0 1481
Aile Planlaması 72 16 20 0 0 0 108
Aktüerya Bilimleri 105 17 0 0 0 0 122
Allerji ve İmmünoloji 177 120 328 0 0 46 671
Alman Dili ve Edebiyatı 757 285 0 0 0 0 1042
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 390 119 0 0 0 0 509
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 404 243 112 0 1 0 760
Anestezi ve Reanimasyon 43 26 4002 0 1 1 4073
Antropoloji 604 239 11 1 1 0 856
Arkeoloji 2003 565 0 0 0 0 2568
Arkeometri 147 26 0 0 0 0 173
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 110 19 2 2 0 0 133
Astronomi ve Uzay Bilimleri 509 164 0 0 0 0 673
Bale ve Dans 120 14 1 10 0 0 145
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 236 72 0 0 0 0 308
Bankacılık 3021 662 0 0 0 0 3683
Batı Dilleri ve Edebiyatı 696 240 0 1 0 0 937
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 352 225 2 0 0 0 579
Beslenme ve Diyetetik 1593 286 54 0 0 1 1934
Bibliyografya 101 12 0 1 0 0 114
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 645 175 1 0 0 0 821
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 10439 1876 1 0 0 0 12316
Bilim ve Teknoloji 2479 505 1 3 0 0 2988
Biyofizik 473 274 9 0 0 0 756
Biyografi 618 152 0 1 0 0 771
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 385 169 4 0 0 0 558
Biyokimya 3536 1607 1405 0 1 0 6549
Biyoloji 10457 2986 8 0 0 0 13451
Biyomühendislik 1907 596 9 0 0 0 2512
Biyoteknoloji 2864 1142 10 0 0 0 4016
Botanik 1280 496 0 0 0 0 1776
Coğrafya 2183 555 1 0 0 0 2739
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2999 619 0 0 0 0 3618
Çevre Mühendisliği 5199 1003 0 0 0 0 6202
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 19 7 435 0 0 0 461
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 816 235 6716 0 2 291 8060
Demografi 183 46 11 0 0 0 240
Deniz Bilimleri 471 194 0 0 0 0 665
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 2 56 0 0 0 63
Denizcilik 525 158 0 1 0 0 684
Deontoloji ve Tıp Tarihi 102 133 20 0 0 0 255
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 532 149 0 0 0 0 681
Deri Mühendisliği 36 23 0 0 0 0 59
Deri ve Kürk Teknolojisi 69 16 0 0 0 0 85
Dermatoloji 42 15 1465 0 0 0 1522
Dilbilim 3105 949 0 0 0 1 4055
Din 10772 2810 0 1 0 0 13583
Diş Hekimliği 307 5239 38 0 1090 0 6674
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1304 346 0 0 0 0 1650
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 77 19 0 0 0 0 96
Eczacılık ve Farmakoloji 3166 1463 326 1 1 1 4958
Eğitim ve Öğretim 36857 7910 7 52 0 1 44827
Ekonometri 1471 512 0 0 0 0 1983
Ekonomi 14272 3746 2 0 0 0 18020
El Sanatları 1295 99 0 106 0 0 1500
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 13757 2782 2 0 0 0 16541
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 180 103 2386 0 0 105 2774
Endüstri Ürünleri Tasarımı 458 94 0 5 0 0 557
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 6214 1076 0 4 0 0 7294
Enerji 3540 865 0 0 0 0 4405
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 206 99 0 0 0 0 305
Ev Ekonomisi 505 163 0 0 0 0 668
Felsefe 3464 1041 0 3 0 0 4508
Fizik ve Fizik Mühendisliği 8430 2976 0 0 0 0 11406
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 823 250 1872 0 0 2 2947
Fizyoloji 1032 646 282 0 0 0 1960
Fizyopatoloji 19 25 42 0 0 0 86
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 897 196 48 0 0 1 1142
Fransız Dili ve Edebiyatı 446 156 0 0 0 0 602
Gastroenteroloji 81 30 1715 0 0 104 1930
Gazetecilik İletişim Bilimleri 1816 490 0 1 0 0 2307
Gemi Mühendisliği Denizcilik 512 102 0 0 0 0 614
Genel Cerrahi 162 40 3005 0 0 7 3214
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 1790 812 352 0 0 3 2957
Geriatri 100 50 167 0 0 3 320
Gıda Mühendisliği 4830 1130 0 0 0 0 5960
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 646 69 0 33 0 0 748
Göğüs Hastalıkları 109 37 1616 0 0 3 1765
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 116 17 1334 0 0 2 1469
Göz Hastalıkları 57 28 2497 0 0 0 2582
Güzel Sanatlar 5978 459 0 997 0 0 7434
Halk Bilimi (Folklor) 1519 332 0 9 0 0 1860
Halk Sağlığı 1738 583 806 0 0 1 3128
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 1785 468 0 0 0 0 2253
Hastaneler 1245 157 16 1 0 0 1419
Hava ve Uzay Hekimliği 12 3 3 0 0 0 18
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 699 111 0 0 0 0 810
Hematoloji 151 61 1120 0 0 45 1377
Hemşirelik 6059 1471 3 0 0 0 7533
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 788 267 139 0 0 0 1194
Hukuk 10119 2464 1 1 0 0 12585
İç Mimari ve Dekorasyon 1167 96 0 102 0 0 1365
İletişim Bilimleri 3077 932 0 8 0 0 4017
İlk ve Acil Yardım 105 9 1537 0 1 0 1652
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2565 571 0 0 0 0 3136
İnşaat Mühendisliği 11250 1956 1 0 0 0 13207
İstatistik 2459 738 3 1 1 0 3202
İşletme 32653 7153 0 2 0 0 39808
Jeodezi ve Fotogrametri 1590 437 0 0 0 0 2027
Jeofizik Mühendisliği 846 255 0 0 0 0 1101
Jeoloji Mühendisliği 3791 1015 0 0 0 0 4806
Kadın Hastalıkları ve Doğum 695 211 3632 0 0 10 4548
Kamu Yönetimi 7479 1647 0 0 0 0 9126
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 188 86 2841 0 0 14 3129
Karşılaştırmalı Edebiyat 251 68 0 0 0 0 319
Kazalar 334 61 6 0 0 0 401
Kimya 12417 3752 0 0 0 0 16169
Kimya Mühendisliği 4950 1097 0 0 0 0 6047
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 119 49 1201 0 0 2 1371
Kulak Burun ve Boğaz 548 94 2016 0 1 0 2659
Maden Mühendisliği ve Madencilik 2012 557 0 0 0 0 2569
Makine Mühendisliği 13763 2717 0 0 0 0 16480
Maliye 1949 520 0 0 0 0 2469
Matbaacılık 162 39 0 3 0 0 204
Matematik 8813 2791 0 0 0 0 11604
Mekatronik Mühendisliği 637 117 0 0 0 0 754
Metalurji Mühendisliği 3748 728 0 0 0 0 4476
Meteoroloji 227 64 1 0 0 0 292
Mikrobiyoloji 2258 1118 1408 0 4 7 4795
Mimarlık 7821 1476 0 25 0 0 9322
Moleküler Tıp 441 295 83 0 0 3 822
Morfoloji 302 369 207 0 0 0 878
Mühendislik Bilimleri 4059 953 0 0 0 0 5012
Mütercim-Tercümanlık 530 149 0 0 0 0 679
Müzecilik 373 40 0 7 0 0 420
Müzik 3782 694 1 346 0 0 4823
Nefroloji 82 33 1436 0 0 84 1635
Nöroloji 447 179 2064 0 0 13 2703
Nöroşirürji 29 30 1204 0 0 0 1263
Nükleer Mühendislik 563 148 0 0 0 0 711
Onkoloji 806 306 1911 0 0 72 3095
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 2221 577 0 0 0 0 2798
Ortopedi ve Travmatoloji 108 50 2325 0 1 1 2485
Parazitoloji 246 151 40 0 0 1 438
Patoloji 98 100 1307 0 1 5 1511
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 343 46 0 0 0 0 389
Peyzaj Mimarlığı 1502 390 0 1 0 0 1893
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 15 18 933 0 0 1 967
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1459 461 0 0 0 0 1920
Psikiyatri 663 183 2613 1 0 1 3461
Psikoloji 8694 1400 64 2 1 0 10161
Radyoloji ve Nükleer Tıp 316 86 3634 0 8 1 4045
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1530 400 0 15 0 0 1945
Reklamcılık İletişim Bilimleri 1014 236 0 3 0 0 1253
Romatoloji 50 30 667 0 0 33 780
Sağlık Eğitimi 437 107 39 0 0 0 583
Sağlık Kurumları Yönetimi 2486 334 8 0 0 0 2828
Sahne ve Görüntü Sanatları 2829 482 0 179 0 0 3490
Sanat Tarihi 2740 746 1 79 0 0 3566
Savunma ve Savunma Teknolojileri 744 120 0 0 0 0 864
Seramik Mühendisliği 459 117 0 4 0 0 580
Sigortacılık 779 107 1 0 0 0 887
Sivil Havacılık 364 124 0 0 0 0 488
Siyasal Bilimler 5537 1545 0 3 0 0 7085
Sosyal Hizmetler 891 179 4 0 0 0 1074
Sosyoloji 7877 1931 2 13 0 0 9823
Spor 5338 1343 84 0 0 0 6765
Su Ürünleri 2656 938 0 0 0 0 3594
Şehircilik ve Bölge Planlama 2556 579 0 0 0 0 3135
Tarih 11955 3095 0 6 0 0 15056
Teknik Eğitim 1514 325 0 0 0 0 1839
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 1791 369 0 38 0 0 2198
Tıbbi Biyoloji 1467 661 77 0 0 1 2206
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 17 17 25 0 0 0 59
Trafik 439 67 2 0 0 0 508
Turizm 3280 898 0 2 0 0 4180
Türk Dili ve Edebiyatı 10250 2563 0 3 0 0 12816
Türk İnkılap Tarihi 1582 572 0 0 0 0 2154
Uçak Mühendisliği 575 94 0 0 0 0 669
Ulaşım 1425 285 1 0 0 0 1711
Uluslararası İlişkiler 7602 1396 0 0 0 0 8998
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 83 17 17 0 0 0 117
Üroloji 84 27 1738 0 0 0 1849
Veteriner Hekimliği 1426 2334 2 0 0 1 3763
Ziraat 15090 4426 1 0 0 0 19517
Zooloji 989 381 0 0 0 0 1370
2019 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.