Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 675 220 298 0 1 0 1194
Ağaç İşleri 450 75 0 1 0 0 526
Aile Hekimliği 44 10 696 0 0 0 750
Aile Planlaması 65 14 14 0 0 0 93
Aktüerya Bilimleri 86 14 0 0 0 0 100
Allerji ve İmmünoloji 137 96 273 0 0 41 547
Alman Dili ve Edebiyatı 684 251 0 0 0 0 935
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 340 106 0 0 0 0 446
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 278 162 89 0 0 0 529
Anestezi ve Reanimasyon 40 24 3321 0 0 0 3385
Antropoloji 499 197 8 0 0 0 704
Arkeoloji 1662 474 0 0 0 0 2136
Arkeometri 124 19 0 0 0 0 143
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 90 14 0 2 0 0 106
Astronomi ve Uzay Bilimleri 434 141 0 0 0 0 575
Bale ve Dans 90 9 1 8 0 0 108
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 194 62 0 0 0 0 256
Bankacılık 2486 543 0 0 0 0 3029
Batı Dilleri ve Edebiyatı 590 169 0 0 0 0 759
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 301 189 1 0 0 0 491
Beslenme ve Diyetetik 948 211 41 0 0 1 1201
Bibliyografya 93 10 0 1 0 0 104
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 541 149 1 0 0 0 691
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 8612 1420 1 0 0 0 10033
Bilim ve Teknoloji 1936 385 1 3 0 0 2325
Biyofizik 387 223 6 0 0 0 616
Biyografi 521 130 0 1 0 0 652
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 273 118 2 0 0 0 393
Biyokimya 2829 1358 1275 0 0 0 5462
Biyoloji 8857 2550 7 0 0 0 11414
Biyomühendislik 1423 405 9 0 0 0 1837
Biyoteknoloji 2144 792 9 0 0 0 2945
Botanik 1081 419 0 0 0 0 1500
Coğrafya 1862 471 0 0 0 0 2333
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2411 527 0 0 0 0 2938
Çevre Mühendisliği 4389 843 0 0 0 0 5232
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 16 5 378 0 0 0 399
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 651 191 5469 0 0 272 6583
Demografi 161 42 10 0 0 0 213
Deniz Bilimleri 367 158 0 0 0 0 525
Deniz ve Sualtı Hekimliği 4 2 48 0 0 0 54
Denizcilik 408 126 0 1 0 0 535
Deontoloji ve Tıp Tarihi 80 121 20 0 0 0 221
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 450 120 0 0 0 0 570
Deri Mühendisliği 30 21 0 0 0 0 51
Deri ve Kürk Teknolojisi 68 15 0 0 0 0 83
Dermatoloji 32 10 1277 0 0 0 1319
Dilbilim 2367 723 0 0 0 0 3090
Din 8669 2320 0 1 0 0 10990
Diş Hekimliği 263 4809 26 0 183 0 5281
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 918 266 0 0 0 0 1184
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 64 15 0 0 0 0 79
Eczacılık ve Farmakoloji 2773 1207 313 0 0 1 4294
Eğitim ve Öğretim 29586 6130 5 45 0 1 35767
Ekonometri 1151 378 0 0 0 0 1529
Ekonomi 12114 3140 1 0 0 0 15255
El Sanatları 1110 80 0 86 0 0 1276
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 11693 2271 2 0 0 0 13966
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 162 88 2057 0 0 97 2404
Endüstri Ürünleri Tasarımı 336 72 0 5 0 0 413
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 5359 864 0 4 0 0 6227
Enerji 2586 592 0 0 0 0 3178
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 174 77 0 0 0 0 251
Ev Ekonomisi 488 158 0 0 0 0 646
Felsefe 2824 868 0 2 0 0 3694
Fizik ve Fizik Mühendisliği 7426 2550 0 0 0 0 9976
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 785 244 1531 0 0 2 2562
Fizyoloji 807 520 261 0 0 0 1588
Fizyopatoloji 15 21 35 0 0 0 71
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 332 92 29 0 0 1 454
Fransız Dili ve Edebiyatı 408 143 0 0 0 0 551
Gastroenteroloji 72 27 1433 0 0 97 1629
Gazetecilik İletişim Bilimleri 1459 397 0 1 0 0 1857
Gemi Mühendisliği Denizcilik 428 79 0 0 0 0 507
Genel Cerrahi 129 35 2649 0 0 5 2818
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 1253 564 287 0 0 3 2107
Geriatri 72 32 106 0 0 3 213
Gıda Mühendisliği 3886 902 0 0 0 0 4788
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 525 64 0 25 0 0 614
Göğüs Hastalıkları 103 29 1417 0 0 2 1551
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 70 13 1161 0 0 2 1246
Göz Hastalıkları 45 23 2098 0 0 0 2166
Güzel Sanatlar 4986 348 0 790 0 0 6124
Halk Bilimi (Folklor) 1215 262 0 10 0 0 1487
Halk Sağlığı 1392 493 591 0 0 1 2477
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 1379 362 0 0 0 0 1741
Hastaneler 952 119 14 0 0 0 1085
Hava ve Uzay Hekimliği 12 1 3 0 0 0 16
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 527 78 0 0 0 0 605
Hematoloji 128 43 911 0 0 44 1126
Hemşirelik 4261 1061 3 0 0 0 5325
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 548 188 117 0 0 0 853
Hukuk 8089 2015 0 1 0 0 10105
İç Mimari ve Dekorasyon 866 75 0 89 0 0 1030
İletişim Bilimleri 2256 713 0 8 0 0 2977
İlk ve Acil Yardım 60 7 999 0 0 0 1066
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2264 446 0 0 0 0 2710
İnşaat Mühendisliği 9537 1621 0 0 0 0 11158
İstatistik 2089 604 2 0 0 0 2695
İşletme 25870 5509 0 2 0 0 31381
Jeodezi ve Fotogrametri 1308 374 0 0 0 0 1682
Jeofizik Mühendisliği 731 220 0 0 0 0 951
Jeoloji Mühendisliği 3294 928 1 0 0 0 4223
Kadın Hastalıkları ve Doğum 503 156 2960 0 0 5 3624
Kamu Yönetimi 6097 1325 0 0 0 0 7422
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 163 75 2441 0 0 14 2693
Karşılaştırmalı Edebiyat 172 40 0 0 0 0 212
Kazalar 236 47 5 0 0 0 288
Kimya 10671 3208 0 0 0 0 13879
Kimya Mühendisliği 4200 936 0 0 0 0 5136
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 96 39 1023 0 0 2 1160
Kulak Burun ve Boğaz 403 72 1717 0 0 0 2192
Maden Mühendisliği ve Madencilik 1799 488 0 0 0 0 2287
Makine Mühendisliği 11737 2268 0 0 0 0 14005
Maliye 1384 338 0 0 0 0 1722
Matbaacılık 153 39 0 2 0 0 194
Matematik 7404 2339 0 0 0 0 9743
Mekatronik Mühendisliği 395 60 0 0 0 0 455
Metalurji Mühendisliği 3146 591 0 0 0 0 3737
Meteoroloji 189 54 0 0 0 0 243
Mikrobiyoloji 1783 936 1300 0 0 3 4022
Mimarlık 6423 1229 0 19 0 0 7671
Moleküler Tıp 311 193 67 0 0 2 573
Morfoloji 282 360 205 0 0 0 847
Mühendislik Bilimleri 3043 724 0 0 0 0 3767
Mütercim-Tercümanlık 408 98 0 0 0 0 506
Müzecilik 290 18 0 6 0 0 314
Müzik 3004 562 1 298 0 0 3865
Nefroloji 71 30 1169 0 0 75 1345
Nöroloji 323 120 1735 0 0 13 2191
Nöroşirürji 23 27 1017 0 0 0 1067
Nükleer Mühendislik 512 136 0 0 0 0 648
Onkoloji 619 243 1699 0 0 70 2631
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 1811 496 0 0 0 0 2307
Ortopedi ve Travmatoloji 84 44 1874 0 0 1 2003
Parazitoloji 199 118 38 0 0 0 355
Patoloji 74 85 1123 0 0 5 1287
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 298 37 0 0 0 0 335
Peyzaj Mimarlığı 1267 328 0 1 0 0 1596
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 10 18 780 0 0 1 809
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1115 335 0 0 0 0 1450
Psikiyatri 550 135 1994 0 0 1 2680
Psikoloji 5593 1025 45 3 0 0 6666
Radyoloji ve Nükleer Tıp 265 71 3212 0 3 1 3552
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1200 334 0 9 0 0 1543
Reklamcılık İletişim Bilimleri 724 191 0 1 0 0 916
Romatoloji 43 24 537 0 0 31 635
Sağlık Eğitimi 292 78 19 0 0 0 389
Sağlık Kurumları Yönetimi 1597 200 6 0 0 0 1803
Sahne ve Görüntü Sanatları 2189 363 0 142 0 0 2694
Sanat Tarihi 2216 607 0 61 0 0 2884
Savunma ve Savunma Teknolojileri 646 97 0 0 0 0 743
Seramik Mühendisliği 403 100 0 4 0 0 507
Sigortacılık 657 87 0 0 0 0 744
Sivil Havacılık 234 73 0 0 0 0 307
Siyasal Bilimler 4152 1178 0 1 0 0 5331
Sosyal Hizmetler 488 106 1 0 0 0 595
Sosyoloji 6153 1506 1 11 0 0 7671
Spor 3931 1050 69 0 0 0 5050
Su Ürünleri 2292 826 0 0 0 0 3118
Şehircilik ve Bölge Planlama 2174 498 0 0 0 0 2672
Tarih 9622 2479 1 5 0 0 12107
Teknik Eğitim 1462 313 1 0 0 0 1776
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 1553 305 0 29 0 0 1887
Tıbbi Biyoloji 1227 567 75 0 0 1 1870
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 15 15 23 0 0 0 53
Trafik 383 56 0 0 0 0 439
Turizm 2438 613 0 1 0 0 3052
Türk Dili ve Edebiyatı 8346 2141 0 3 0 0 10490
Türk İnkılap Tarihi 1453 504 0 0 0 0 1957
Uçak Mühendisliği 487 71 0 0 0 0 558
Ulaşım 1046 209 0 0 0 0 1255
Uluslararası İlişkiler 6003 1102 0 0 0 0 7105
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 59 11 12 0 0 0 82
Üroloji 66 23 1491 0 0 0 1580
Veteriner Hekimliği 1059 2093 3 0 0 1 3156
Ziraat 12415 3904 0 0 0 0 16319
Zooloji 844 344 0 0 0 0 1188
2017 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.