Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 674 219 294 0 1 0 1188
Ağaç İşleri 450 75 0 1 0 0 526
Aile Hekimliği 44 10 663 0 0 0 717
Aile Planlaması 64 14 14 0 0 0 92
Aktüerya Bilimleri 86 14 0 0 0 0 100
Allerji ve İmmünoloji 134 96 272 0 0 41 543
Alman Dili ve Edebiyatı 685 248 0 0 0 0 933
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 336 103 0 0 0 0 439
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 268 158 86 0 0 0 512
Anestezi ve Reanimasyon 38 24 3293 0 0 0 3355
Antropoloji 495 195 8 0 0 0 698
Arkeoloji 1650 473 0 0 0 0 2123
Arkeometri 125 19 0 0 0 0 144
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 90 15 0 2 0 0 107
Astronomi ve Uzay Bilimleri 435 141 0 0 0 0 576
Bale ve Dans 88 9 1 8 0 0 106
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 193 62 0 0 0 0 255
Bankacılık 2473 537 0 0 0 0 3010
Batı Dilleri ve Edebiyatı 579 165 0 0 0 0 744
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 300 189 1 0 0 0 490
Beslenme ve Diyetetik 942 211 41 0 0 1 1195
Bibliyografya 92 9 0 1 0 0 102
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 536 148 1 0 0 0 685
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 8588 1411 1 0 0 0 10000
Bilim ve Teknoloji 1932 384 1 3 0 0 2320
Biyofizik 385 222 5 0 0 0 612
Biyografi 512 130 0 1 0 0 643
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 267 116 2 0 0 0 385
Biyokimya 2811 1351 1268 0 0 0 5430
Biyoloji 8827 2543 7 0 0 0 11377
Biyomühendislik 1415 404 9 0 0 0 1828
Biyoteknoloji 2125 783 9 0 0 0 2917
Botanik 1073 419 0 0 0 0 1492
Coğrafya 1857 469 0 0 0 0 2326
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2378 524 0 0 0 0 2902
Çevre Mühendisliği 4382 840 0 0 0 0 5222
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 16 5 376 0 0 0 397
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 648 191 5416 0 0 271 6526
Demografi 161 42 10 0 0 0 213
Deniz Bilimleri 366 156 0 0 0 0 522
Deniz ve Sualtı Hekimliği 4 2 40 0 0 0 46
Denizcilik 409 126 0 1 0 0 536
Deontoloji ve Tıp Tarihi 80 119 20 0 0 0 219
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 448 119 0 0 0 0 567
Deri Mühendisliği 30 21 0 0 0 0 51
Deri ve Kürk Teknolojisi 68 15 0 0 0 0 83
Dermatoloji 31 10 1270 0 0 0 1311
Dilbilim 2320 703 0 0 0 0 3023
Din 8594 2296 0 1 0 0 10891
Diş Hekimliği 263 4800 24 0 163 0 5250
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 892 264 0 0 0 0 1156
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 64 15 0 0 0 0 79
Eczacılık ve Farmakoloji 2762 1202 313 0 0 1 4278
Eğitim ve Öğretim 29460 6104 5 45 0 1 35615
Ekonometri 1135 373 0 0 0 0 1508
Ekonomi 12053 3117 1 0 0 0 15171
El Sanatları 1101 78 0 86 0 0 1265
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 11649 2263 2 0 0 0 13914
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 160 87 2040 0 0 97 2384
Endüstri Ürünleri Tasarımı 335 71 0 5 0 0 411
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 5344 863 0 4 0 0 6211
Enerji 2568 584 0 0 0 0 3152
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 172 76 0 0 0 0 248
Ev Ekonomisi 488 158 0 0 0 0 646
Felsefe 2796 856 0 2 0 0 3654
Fizik ve Fizik Mühendisliği 7412 2549 0 0 0 0 9961
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 784 244 1511 0 0 2 2541
Fizyoloji 798 514 260 0 0 0 1572
Fizyopatoloji 15 20 35 0 0 0 70
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 329 92 28 0 0 1 450
Fransız Dili ve Edebiyatı 408 143 0 0 0 0 551
Gastroenteroloji 72 27 1418 0 0 97 1614
Gazetecilik İletişim Bilimleri 1440 391 0 1 0 0 1832
Gemi Mühendisliği Denizcilik 427 79 0 0 0 0 506
Genel Cerrahi 129 34 2623 0 0 5 2791
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 1242 556 279 0 0 3 2080
Geriatri 72 32 105 0 0 3 212
Gıda Mühendisliği 3874 901 0 0 0 0 4775
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 521 64 0 25 0 0 610
Göğüs Hastalıkları 103 29 1405 0 0 2 1539
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 66 13 1144 0 0 2 1225
Göz Hastalıkları 45 23 2077 0 0 0 2145
Güzel Sanatlar 4962 347 0 788 0 0 6097
Halk Bilimi (Folklor) 1202 261 0 10 0 0 1473
Halk Sağlığı 1387 492 583 0 0 1 2463
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 1369 359 0 0 0 0 1728
Hastaneler 935 117 13 0 0 0 1065
Hava ve Uzay Hekimliği 12 1 3 0 0 0 16
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 525 78 0 0 0 0 603
Hematoloji 127 43 900 0 0 44 1114
Hemşirelik 4196 1059 3 0 0 0 5258
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 537 188 116 0 0 0 841
Hukuk 8026 1986 0 1 0 0 10013
İç Mimari ve Dekorasyon 861 75 0 89 0 0 1025
İletişim Bilimleri 2229 704 0 8 0 0 2941
İlk ve Acil Yardım 59 7 967 0 0 0 1033
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2259 441 0 0 0 0 2700
İnşaat Mühendisliği 9519 1617 0 0 0 0 11136
İstatistik 2083 599 2 0 0 0 2684
İşletme 25690 5436 0 2 0 0 31128
Jeodezi ve Fotogrametri 1306 373 0 0 0 0 1679
Jeofizik Mühendisliği 730 220 0 0 0 0 950
Jeoloji Mühendisliği 3290 928 1 0 0 0 4219
Kadın Hastalıkları ve Doğum 492 156 2923 0 0 5 3576
Kamu Yönetimi 6005 1304 0 0 0 0 7309
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 163 75 2411 0 0 14 2663
Karşılaştırmalı Edebiyat 166 39 0 0 0 0 205
Kazalar 233 47 5 0 0 0 285
Kimya 10632 3202 0 0 0 0 13834
Kimya Mühendisliği 4195 934 0 0 0 0 5129
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 96 38 1012 0 0 2 1148
Kulak Burun ve Boğaz 396 72 1701 0 0 0 2169
Maden Mühendisliği ve Madencilik 1797 487 0 0 0 0 2284
Makine Mühendisliği 11706 2259 0 0 0 0 13965
Maliye 1376 331 0 0 0 0 1707
Matbaacılık 152 38 0 2 0 0 192
Matematik 7390 2325 0 0 0 0 9715
Mekatronik Mühendisliği 393 60 0 0 0 0 453
Metalurji Mühendisliği 3130 590 0 0 0 0 3720
Meteoroloji 190 54 0 0 0 0 244
Mikrobiyoloji 1766 934 1293 0 0 3 3996
Mimarlık 6413 1224 0 20 0 0 7657
Moleküler Tıp 309 193 66 0 0 2 570
Morfoloji 282 360 205 0 0 0 847
Mühendislik Bilimleri 3024 719 0 0 0 0 3743
Mütercim-Tercümanlık 403 95 0 0 0 0 498
Müzecilik 285 18 0 6 0 0 309
Müzik 2984 558 1 296 0 0 3839
Nefroloji 71 30 1154 0 0 75 1330
Nöroloji 320 119 1720 0 0 13 2172
Nöroşirürji 23 27 1006 0 0 0 1056
Nükleer Mühendislik 511 136 0 0 0 0 647
Onkoloji 612 242 1683 0 0 70 2607
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 1808 495 0 0 0 0 2303
Ortopedi ve Travmatoloji 83 44 1852 0 0 1 1980
Parazitoloji 196 118 37 0 0 0 351
Patoloji 73 84 1118 0 0 5 1280
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 298 37 0 0 0 0 335
Peyzaj Mimarlığı 1263 324 0 1 0 0 1588
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 10 18 776 0 0 1 805
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1113 333 0 0 0 0 1446
Psikiyatri 550 131 1961 0 0 1 2643
Psikoloji 5538 1020 44 3 0 0 6605
Radyoloji ve Nükleer Tıp 265 71 3187 0 3 1 3527
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1181 327 0 10 0 0 1518
Reklamcılık İletişim Bilimleri 716 185 0 1 0 0 902
Romatoloji 42 24 526 0 0 31 623
Sağlık Eğitimi 292 77 18 0 0 0 387
Sağlık Kurumları Yönetimi 1569 195 6 0 0 0 1770
Sahne ve Görüntü Sanatları 2175 353 0 140 0 0 2668
Sanat Tarihi 2201 603 0 60 0 0 2864
Savunma ve Savunma Teknolojileri 646 98 0 0 0 0 744
Seramik Mühendisliği 402 100 0 4 0 0 506
Sigortacılık 654 86 0 0 0 0 740
Sivil Havacılık 231 73 0 0 0 0 304
Siyasal Bilimler 4109 1151 0 1 0 0 5261
Sosyal Hizmetler 480 106 1 0 0 0 587
Sosyoloji 6095 1493 1 11 0 0 7600
Spor 3910 1039 66 0 0 0 5015
Su Ürünleri 2284 821 0 0 0 0 3105
Şehircilik ve Bölge Planlama 2166 496 0 0 0 0 2662
Tarih 9535 2460 1 5 0 0 12001
Teknik Eğitim 1461 312 1 0 0 0 1774
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 1534 304 0 29 0 0 1867
Tıbbi Biyoloji 1224 564 75 0 0 1 1864
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 15 15 21 0 0 0 51
Trafik 383 56 0 0 0 0 439
Turizm 2413 602 0 1 0 0 3016
Türk Dili ve Edebiyatı 8291 2125 0 3 0 0 10419
Türk İnkılap Tarihi 1444 504 0 0 0 0 1948
Uçak Mühendisliği 486 71 0 0 0 0 557
Ulaşım 1042 209 0 0 0 0 1251
Uluslararası İlişkiler 5966 1085 0 0 0 0 7051
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 59 11 11 0 0 0 81
Üroloji 66 23 1481 0 0 0 1570
Veteriner Hekimliği 1046 2086 3 0 0 1 3136
Ziraat 12365 3891 0 0 0 0 16256
Zooloji 843 344 0 0 0 0 1187
2017 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.