Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 779 262 404 0 4 0 1449
Ağaç İşleri 638 101 0 1 0 0 740
Aile Hekimliği 65 11 1563 0 0 0 1639
Aile Planlaması 75 16 21 0 0 0 112
Aktüerya Bilimleri 112 21 0 0 0 0 133
Allerji ve İmmünoloji 196 123 336 0 0 46 701
Alman Dili ve Edebiyatı 803 290 0 0 0 0 1093
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 418 121 0 0 0 0 539
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 458 255 116 0 1 0 830
Anestezi ve Reanimasyon 44 27 4049 0 1 1 4122
Antropoloji 668 249 11 2 1 0 931
Arkeoloji 2272 582 0 0 0 0 2854
Arkeometri 164 26 0 0 0 0 190
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 123 20 2 2 0 0 147
Astronomi ve Uzay Bilimleri 546 168 0 0 0 0 714
Bale ve Dans 136 15 1 10 0 0 162
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 257 72 0 0 0 0 329
Bankacılık 3261 684 1 0 0 0 3946
Batı Dilleri ve Edebiyatı 768 249 0 1 0 0 1018
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 377 228 2 0 0 0 607
Beslenme ve Diyetetik 1853 303 58 0 0 1 2215
Bibliyografya 105 13 0 1 0 0 119
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 730 178 1 0 0 0 909
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 11175 1977 1 0 0 0 13153
Bilim ve Teknoloji 2733 528 1 4 0 0 3266
Biyofizik 499 282 9 0 0 0 790
Biyografi 657 152 0 1 0 0 810
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 436 173 4 0 0 0 613
Biyokimya 3791 1652 1427 0 3 0 6873
Biyoloji 11104 3069 8 0 0 0 14181
Biyomühendislik 2059 625 10 0 0 0 2694
Biyoteknoloji 3137 1195 10 0 0 0 4342
Botanik 1381 513 0 0 0 0 1894
Coğrafya 2412 574 1 0 0 0 2987
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3319 640 0 0 0 0 3959
Çevre Mühendisliği 5592 1034 0 0 0 0 6626
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 19 7 444 0 0 0 470
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 898 243 6881 0 2 297 8321
Demografi 195 46 12 0 0 0 253
Deniz Bilimleri 495 199 0 0 0 0 694
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 3 57 0 0 0 65
Denizcilik 569 176 0 1 0 0 746
Deontoloji ve Tıp Tarihi 108 140 20 0 0 0 268
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 565 155 0 0 0 0 720
Deri Mühendisliği 47 23 0 0 0 0 70
Deri ve Kürk Teknolojisi 70 16 0 0 0 0 86
Dermatoloji 46 15 1489 0 0 0 1550
Dilbilim 3405 974 0 0 0 1 4380
Din 12218 2932 0 1 0 0 15151
Diş Hekimliği 335 5305 42 0 1208 0 6890
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1456 372 0 0 0 0 1828
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 83 19 0 0 0 0 102
Eczacılık ve Farmakoloji 3404 1517 330 1 1 1 5254
Eğitim ve Öğretim 40948 8248 8 56 0 1 49261
Ekonometri 1698 544 0 0 0 0 2242
Ekonomi 15459 3848 2 0 0 0 19309
El Sanatları 1384 100 0 108 0 0 1592
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 14492 2872 2 0 0 0 17366
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 196 105 2431 0 0 105 2837
Endüstri Ürünleri Tasarımı 533 100 0 6 0 0 639
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 6580 1120 0 4 0 0 7704
Enerji 3957 919 0 0 0 0 4876
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 216 104 0 0 0 0 320
Ev Ekonomisi 513 164 0 0 0 0 677
Felsefe 3949 1088 0 4 0 0 5041
Fizik ve Fizik Mühendisliği 8817 3049 0 0 0 0 11866
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 832 248 1916 0 0 2 2998
Fizyoloji 1112 670 287 0 0 0 2069
Fizyopatoloji 21 25 43 0 0 0 89
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1139 221 48 0 0 1 1409
Fransız Dili ve Edebiyatı 469 158 0 0 0 0 627
Gastroenteroloji 84 31 1761 0 0 106 1982
Gazetecilik İletişim Bilimleri 1998 504 0 1 0 0 2503
Gemi Mühendisliği Denizcilik 532 106 0 0 0 0 638
Genel Cerrahi 166 40 3048 0 0 7 3261
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 1952 849 360 0 1 3 3165
Geriatri 114 51 171 0 0 3 339
Gıda Mühendisliği 5268 1176 0 0 0 0 6444
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 691 72 0 33 0 0 796
Göğüs Hastalıkları 110 37 1647 0 0 3 1797
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 133 19 1363 0 0 2 1517
Göz Hastalıkları 64 31 2544 0 0 0 2639
Güzel Sanatlar 6980 478 0 1048 0 0 8506
Halk Bilimi (Folklor) 1661 348 0 10 0 0 2019
Halk Sağlığı 1929 602 830 0 0 1 3362
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 2016 483 0 0 0 0 2499
Hastaneler 1304 163 16 1 0 0 1484
Hava ve Uzay Hekimliği 13 3 5 0 0 0 21
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 766 115 0 0 0 0 881
Hematoloji 163 63 1139 0 0 47 1412
Hemşirelik 6822 1554 3 0 0 0 8379
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 868 285 146 0 0 0 1299
Hukuk 11192 2554 1 1 0 0 13748
İç Mimari ve Dekorasyon 1329 102 0 106 0 0 1537
İletişim Bilimleri 3422 979 0 8 0 0 4409
İlk ve Acil Yardım 128 14 1605 0 1 0 1748
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2733 589 0 0 0 0 3322
İnşaat Mühendisliği 12030 2006 1 0 0 0 14037
İstatistik 2652 763 3 1 1 0 3420
İşletme 35247 7458 0 2 0 0 42707
Jeodezi ve Fotogrametri 1743 449 0 0 0 0 2192
Jeofizik Mühendisliği 885 260 0 0 0 0 1145
Jeoloji Mühendisliği 4000 1029 0 0 0 0 5029
Kadın Hastalıkları ve Doğum 817 222 3717 0 0 11 4767
Kamu Yönetimi 8001 1678 0 0 0 0 9679
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 193 86 2898 0 0 14 3191
Karşılaştırmalı Edebiyat 287 75 0 0 0 0 362
Kazalar 371 63 8 0 0 0 442
Kimya 13065 3844 0 0 0 0 16909
Kimya Mühendisliği 5279 1128 0 0 0 0 6407
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 129 50 1226 0 0 3 1408
Kulak Burun ve Boğaz 620 101 2054 0 1 0 2776
Maden Mühendisliği ve Madencilik 2137 564 0 0 0 0 2701
Makine Mühendisliği 14586 2786 0 0 0 0 17372
Maliye 2364 557 0 0 0 0 2921
Matbaacılık 165 39 0 4 0 0 208
Matematik 9420 2869 0 0 0 0 12289
Mekatronik Mühendisliği 733 129 0 0 0 0 862
Metalurji Mühendisliği 4000 753 0 0 0 0 4753
Meteoroloji 240 65 1 0 0 0 306
Mikrobiyoloji 2437 1146 1417 0 4 7 5011
Mimarlık 8485 1523 0 25 0 0 10033
Moleküler Tıp 489 314 84 0 0 3 890
Morfoloji 309 369 207 0 0 0 885
Mühendislik Bilimleri 4489 1008 0 0 0 0 5497
Mütercim-Tercümanlık 586 158 0 0 0 0 744
Müzecilik 418 40 0 7 0 0 465
Müzik 4280 721 1 360 0 0 5362
Nefroloji 86 34 1463 0 0 86 1669
Nöroloji 509 194 2101 0 0 13 2817
Nöroşirürji 32 31 1222 0 0 0 1285
Nükleer Mühendislik 587 153 0 0 0 0 740
Onkoloji 866 325 1945 0 0 74 3210
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 2487 585 1 0 0 0 3073
Ortopedi ve Travmatoloji 115 51 2366 0 1 1 2534
Parazitoloji 273 156 40 0 0 1 470
Patoloji 109 102 1329 0 1 5 1546
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 362 47 0 0 0 0 409
Peyzaj Mimarlığı 1647 394 0 1 0 0 2042
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 17 21 937 0 0 1 976
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1586 482 0 0 0 0 2068
Psikiyatri 739 194 2682 1 0 1 3617
Psikoloji 9868 1476 69 3 1 0 11417
Radyoloji ve Nükleer Tıp 338 88 3693 0 8 1 4128
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1744 412 0 15 0 0 2171
Reklamcılık İletişim Bilimleri 1134 245 0 3 0 0 1382
Romatoloji 54 30 690 0 0 34 808
Sağlık Eğitimi 498 112 43 0 0 0 653
Sağlık Kurumları Yönetimi 2756 358 8 0 0 0 3122
Sahne ve Görüntü Sanatları 3009 498 0 189 0 0 3696
Sanat Tarihi 3081 774 1 83 0 0 3939
Savunma ve Savunma Teknolojileri 782 120 0 0 0 0 902
Seramik Mühendisliği 474 120 0 4 0 0 598
Sigortacılık 831 111 1 0 0 0 943
Sivil Havacılık 424 125 0 0 0 0 549
Siyasal Bilimler 6116 1618 0 3 0 0 7737
Sosyal Hizmetler 1082 194 4 0 0 0 1280
Sosyoloji 8682 2012 2 13 0 0 10709
Spor 6008 1389 84 0 0 0 7481
Su Ürünleri 2837 960 0 0 0 0 3797
Şehircilik ve Bölge Planlama 2773 600 0 0 0 0 3373
Tarih 13311 3213 0 5 0 0 16529
Teknik Eğitim 1537 324 0 0 0 0 1861
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 1924 380 0 39 0 0 2343
Tıbbi Biyoloji 1553 676 78 0 0 1 2308
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 17 17 27 0 0 0 61
Trafik 452 69 3 0 0 0 524
Turizm 3677 948 0 2 0 0 4627
Türk Dili ve Edebiyatı 11352 2662 0 3 0 0 14017
Türk İnkılap Tarihi 1673 580 0 0 0 0 2253
Uçak Mühendisliği 601 95 0 0 0 0 696
Ulaşım 1569 305 1 0 0 0 1875
Uluslararası İlişkiler 8272 1473 0 0 0 0 9745
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 95 17 18 0 0 0 130
Üroloji 87 28 1766 0 0 0 1881
Veteriner Hekimliği 1593 2373 2 0 0 1 3969
Ziraat 16441 4520 1 0 0 0 20962
Zooloji 1038 383 0 0 0 0 1421
2020 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.