Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 717 240 341 0 1 0 1299
Ağaç İşleri 506 81 0 1 0 0 588
Aile Hekimliği 52 11 1053 0 0 0 1116
Aile Planlaması 72 16 17 0 0 0 105
Aktüerya Bilimleri 91 16 0 0 0 0 107
Allerji ve İmmünoloji 159 113 298 0 0 45 615
Alman Dili ve Edebiyatı 712 272 0 0 0 0 984
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 362 111 0 0 0 0 473
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 332 206 100 0 0 0 638
Anestezi ve Reanimasyon 42 25 3723 0 1 0 3791
Antropoloji 540 219 9 0 0 0 768
Arkeoloji 1814 530 0 0 0 0 2344
Arkeometri 127 23 0 0 0 0 150
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 97 18 1 2 0 0 118
Astronomi ve Uzay Bilimleri 470 154 0 0 0 0 624
Bale ve Dans 113 10 1 9 0 0 133
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 222 67 0 0 0 0 289
Bankacılık 2748 617 0 0 0 0 3365
Batı Dilleri ve Edebiyatı 646 208 0 0 0 0 854
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 327 207 1 0 0 0 535
Beslenme ve Diyetetik 1229 246 48 0 0 1 1524
Bibliyografya 96 12 0 1 0 0 109
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 591 171 1 0 0 0 763
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 9556 1643 1 0 0 0 11200
Bilim ve Teknoloji 2189 447 1 3 0 0 2640
Biyofizik 439 259 8 0 0 0 706
Biyografi 572 141 0 1 0 0 714
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 330 136 3 0 0 0 469
Biyokimya 3199 1505 1349 0 1 0 6054
Biyoloji 9711 2819 8 0 0 0 12538
Biyomühendislik 1695 504 9 0 0 0 2208
Biyoteknoloji 2525 982 10 0 0 0 3517
Botanik 1183 466 0 0 0 0 1649
Coğrafya 1999 520 0 0 0 0 2519
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2722 579 0 0 0 0 3301
Çevre Mühendisliği 4788 924 0 0 0 0 5712
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 18 6 408 0 0 0 432
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 728 213 6119 0 0 280 7340
Demografi 169 46 11 0 0 0 226
Deniz Bilimleri 427 176 0 0 0 0 603
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 2 54 0 0 0 61
Denizcilik 465 145 0 1 0 0 611
Deontoloji ve Tıp Tarihi 91 129 20 0 0 0 240
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 488 135 0 0 0 0 623
Deri Mühendisliği 33 23 0 0 0 0 56
Deri ve Kürk Teknolojisi 68 16 0 0 0 0 84
Dermatoloji 39 12 1382 0 0 0 1433
Dilbilim 2768 843 0 0 0 0 3611
Din 9613 2558 0 1 0 0 12172
Diş Hekimliği 282 5076 35 0 627 0 6020
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1157 302 0 0 0 0 1459
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 68 18 0 0 0 0 86
Eczacılık ve Farmakoloji 2965 1347 321 0 0 1 4634
Eğitim ve Öğretim 32878 7026 5 47 0 1 39957
Ekonometri 1295 459 0 0 0 0 1754
Ekonomi 13113 3453 1 0 0 0 16567
El Sanatları 1203 92 0 96 0 0 1391
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 12752 2559 2 0 0 0 15313
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 171 94 2239 0 0 99 2603
Endüstri Ürünleri Tasarımı 399 87 0 5 0 0 491
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 5771 972 0 4 0 0 6747
Enerji 3039 736 0 0 0 0 3775
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 185 89 0 0 0 0 274
Ev Ekonomisi 494 160 0 0 0 0 654
Felsefe 3095 957 0 2 0 0 4054
Fizik ve Fizik Mühendisliği 7975 2802 0 0 0 0 10777
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 807 247 1734 0 0 2 2790
Fizyoloji 919 586 269 0 0 0 1774
Fizyopatoloji 16 21 37 0 0 0 74
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 610 144 36 0 0 1 791
Fransız Dili ve Edebiyatı 423 149 0 0 0 0 572
Gastroenteroloji 77 29 1604 0 0 99 1809
Gazetecilik İletişim Bilimleri 1617 449 0 1 0 0 2067
Gemi Mühendisliği Denizcilik 466 85 0 0 0 0 551
Genel Cerrahi 145 36 2845 0 0 5 3031
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 1541 710 327 0 0 3 2581
Geriatri 84 44 138 0 0 3 269
Gıda Mühendisliği 4354 1032 0 0 0 0 5386
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 584 66 0 31 0 0 681
Göğüs Hastalıkları 109 34 1519 0 0 2 1664
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 97 14 1258 0 0 2 1371
Göz Hastalıkları 51 25 2332 0 0 0 2408
Güzel Sanatlar 5360 389 0 880 0 0 6629
Halk Bilimi (Folklor) 1363 300 0 9 0 0 1672
Halk Sağlığı 1542 544 729 0 0 1 2816
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 1543 423 0 0 0 0 1966
Hastaneler 1127 139 16 1 0 0 1283
Hava ve Uzay Hekimliği 12 2 3 0 0 0 17
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 608 89 0 0 0 0 697
Hematoloji 136 52 1031 0 0 45 1264
Hemşirelik 5119 1284 3 0 0 0 6406
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 687 234 125 0 0 0 1046
Hukuk 8965 2243 0 1 0 0 11209
İç Mimari ve Dekorasyon 1016 86 0 90 0 0 1192
İletişim Bilimleri 2623 826 0 8 0 0 3457
İlk ve Acil Yardım 81 7 1330 0 1 0 1419
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2410 502 0 0 0 0 2912
İnşaat Mühendisliği 10368 1808 1 0 0 0 12177
İstatistik 2268 676 2 1 0 0 2947
İşletme 29322 6385 0 2 0 0 35709
Jeodezi ve Fotogrametri 1428 405 0 0 0 0 1833
Jeofizik Mühendisliği 777 234 0 0 0 0 1011
Jeoloji Mühendisliği 3554 972 0 0 0 0 4526
Kadın Hastalıkları ve Doğum 587 179 3317 0 0 10 4093
Kamu Yönetimi 6815 1493 0 0 0 0 8308
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 177 79 2655 0 0 14 2925
Karşılaştırmalı Edebiyat 213 52 0 0 0 0 265
Kazalar 279 54 6 0 0 0 339
Kimya 11667 3522 0 0 0 0 15189
Kimya Mühendisliği 4611 1026 0 0 0 0 5637
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 107 45 1133 0 0 2 1287
Kulak Burun ve Boğaz 468 82 1875 0 1 0 2426
Maden Mühendisliği ve Madencilik 1903 519 0 0 0 0 2422
Makine Mühendisliği 12764 2488 0 0 0 0 15252
Maliye 1622 427 0 0 0 0 2049
Matbaacılık 159 39 0 2 0 0 200
Matematik 8092 2574 0 0 0 0 10666
Mekatronik Mühendisliği 509 96 0 0 0 0 605
Metalurji Mühendisliği 3435 657 0 0 0 0 4092
Meteoroloji 208 59 1 0 0 0 268
Mikrobiyoloji 2064 1032 1369 0 1 4 4470
Mimarlık 7063 1367 0 21 0 0 8451
Moleküler Tıp 394 248 75 0 0 3 720
Morfoloji 287 368 205 0 0 0 860
Mühendislik Bilimleri 3513 833 0 0 0 0 4346
Mütercim-Tercümanlık 468 120 0 0 0 0 588
Müzecilik 326 30 0 7 0 0 363
Müzik 3320 618 1 318 0 0 4257
Nefroloji 78 31 1315 0 0 79 1503
Nöroloji 383 147 1933 0 0 13 2476
Nöroşirürji 25 28 1118 0 0 0 1171
Nükleer Mühendislik 533 144 0 0 0 0 677
Onkoloji 723 278 1818 0 0 71 2890
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 2017 532 0 0 0 0 2549
Ortopedi ve Travmatoloji 96 46 2106 0 0 1 2249
Parazitoloji 226 131 40 0 0 0 397
Patoloji 87 93 1233 0 1 5 1419
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 323 44 0 0 0 0 367
Peyzaj Mimarlığı 1363 367 0 1 0 0 1731
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 13 18 859 0 0 1 891
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1293 402 0 0 0 0 1695
Psikiyatri 610 155 2324 0 0 1 3090
Psikoloji 7036 1210 56 2 1 0 8305
Radyoloji ve Nükleer Tıp 293 81 3418 0 3 1 3796
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1324 373 0 13 0 0 1710
Reklamcılık İletişim Bilimleri 850 204 0 2 0 0 1056
Romatoloji 47 28 608 0 0 32 715
Sağlık Eğitimi 352 93 30 0 0 0 475
Sağlık Kurumları Yönetimi 2066 255 8 0 0 0 2329
Sahne ve Görüntü Sanatları 2565 432 0 170 0 0 3167
Sanat Tarihi 2449 686 1 72 0 0 3208
Savunma ve Savunma Teknolojileri 694 106 0 0 0 0 800
Seramik Mühendisliği 435 107 0 4 0 0 546
Sigortacılık 717 100 1 0 0 0 818
Sivil Havacılık 300 100 0 0 0 0 400
Siyasal Bilimler 4802 1373 0 3 0 0 6178
Sosyal Hizmetler 642 134 2 0 0 0 778
Sosyoloji 6953 1722 1 13 0 0 8689
Spor 4572 1196 79 0 0 0 5847
Su Ürünleri 2504 890 0 0 0 0 3394
Şehircilik ve Bölge Planlama 2335 541 0 0 0 0 2876
Tarih 10672 2813 0 5 0 0 13490
Teknik Eğitim 1487 319 0 0 0 0 1806
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 1680 341 0 35 0 0 2056
Tıbbi Biyoloji 1370 611 76 0 0 1 2058
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 17 17 25 0 0 0 59
Trafik 416 61 1 0 0 0 478
Turizm 2810 751 0 2 0 0 3563
Türk Dili ve Edebiyatı 9163 2359 0 3 0 0 11525
Türk İnkılap Tarihi 1515 543 0 0 0 0 2058
Uçak Mühendisliği 515 84 0 0 0 0 599
Ulaşım 1221 248 0 0 0 0 1469
Uluslararası İlişkiler 6745 1256 0 0 0 0 8001
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 69 17 15 0 0 0 101
Üroloji 76 25 1622 0 0 0 1723
Veteriner Hekimliği 1239 2215 3 0 0 1 3458
Ziraat 13788 4199 1 0 0 0 17988
Zooloji 913 364 0 0 0 0 1277
2018 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.