Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 755 253 395 0 4 0 1407
Ağaç İşleri 599 99 0 1 0 0 699
Aile Hekimliği 63 11 1497 0 0 0 1571
Aile Planlaması 73 16 21 0 0 0 110
Aktüerya Bilimleri 106 17 0 0 0 0 123
Allerji ve İmmünoloji 187 121 330 0 0 46 684
Alman Dili ve Edebiyatı 771 285 0 0 0 0 1056
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 400 120 0 0 0 0 520
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 435 247 114 0 1 0 797
Anestezi ve Reanimasyon 43 27 4033 0 1 1 4105
Antropoloji 635 243 11 1 1 0 891
Arkeoloji 2087 567 0 0 0 0 2654
Arkeometri 155 26 0 0 0 0 181
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 116 19 2 2 0 0 139
Astronomi ve Uzay Bilimleri 521 167 0 0 0 0 688
Bale ve Dans 124 15 1 10 0 0 150
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 243 72 0 0 0 0 315
Bankacılık 3124 672 1 0 0 0 3797
Batı Dilleri ve Edebiyatı 711 241 0 1 0 0 953
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 362 225 2 0 0 0 589
Beslenme ve Diyetetik 1673 297 55 0 0 1 2026
Bibliyografya 103 13 0 1 0 0 117
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 672 177 1 0 0 0 850
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 10731 1912 1 0 0 0 12644
Bilim ve Teknoloji 2563 511 1 4 0 0 3079
Biyofizik 487 277 9 0 0 0 773
Biyografi 633 152 0 1 0 0 786
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 406 170 4 0 0 0 580
Biyokimya 3652 1632 1421 0 2 0 6707
Biyoloji 10724 3025 8 0 0 0 13757
Biyomühendislik 1975 606 9 0 0 0 2590
Biyoteknoloji 3000 1168 10 0 0 0 4178
Botanik 1320 505 0 0 0 0 1825
Coğrafya 2265 559 1 0 0 0 2825
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3094 629 0 0 0 0 3723
Çevre Mühendisliği 5363 1016 0 0 0 0 6379
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 19 7 439 0 0 0 465
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 852 243 6800 0 2 297 8194
Demografi 187 46 12 0 0 0 245
Deniz Bilimleri 476 196 0 0 0 0 672
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 2 57 0 0 0 64
Denizcilik 539 168 0 1 0 0 708
Deontoloji ve Tıp Tarihi 103 136 20 0 0 0 259
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 550 152 0 0 0 0 702
Deri Mühendisliği 36 23 0 0 0 0 59
Deri ve Kürk Teknolojisi 70 16 0 0 0 0 86
Dermatoloji 43 15 1475 0 0 0 1533
Dilbilim 3200 958 0 0 0 1 4159
Din 11202 2852 0 1 0 0 14055
Diş Hekimliği 317 5286 41 0 1174 0 6818
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1355 353 0 0 0 0 1708
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 79 19 0 0 0 0 98
Eczacılık ve Farmakoloji 3269 1487 326 1 1 1 5085
Eğitim ve Öğretim 38338 8030 8 54 0 1 46431
Ekonometri 1565 522 0 0 0 0 2087
Ekonomi 14687 3781 2 0 0 0 18470
El Sanatları 1327 100 0 106 0 0 1533
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 14053 2821 2 0 0 0 16876
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 187 103 2414 0 0 105 2809
Endüstri Ürünleri Tasarımı 492 96 0 5 0 0 593
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 6361 1095 0 4 0 0 7460
Enerji 3707 885 0 0 0 0 4592
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 207 102 0 0 0 0 309
Ev Ekonomisi 507 164 0 0 0 0 671
Felsefe 3605 1054 0 4 0 0 4663
Fizik ve Fizik Mühendisliği 8608 3010 0 0 0 0 11618
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 828 248 1901 0 0 2 2979
Fizyoloji 1070 655 284 0 0 0 2009
Fizyopatoloji 19 25 43 0 0 0 87
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1014 207 48 0 0 1 1270
Fransız Dili ve Edebiyatı 453 156 0 0 0 0 609
Gastroenteroloji 81 30 1735 0 0 106 1952
Gazetecilik İletişim Bilimleri 1876 494 0 1 0 0 2371
Gemi Mühendisliği Denizcilik 518 105 0 0 0 0 623
Genel Cerrahi 163 40 3039 0 0 7 3249
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 1873 830 358 0 1 3 3065
Geriatri 110 51 168 0 0 3 332
Gıda Mühendisliği 5022 1156 0 0 0 0 6178
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 660 71 0 33 0 0 764
Göğüs Hastalıkları 109 37 1634 0 0 3 1783
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 124 19 1355 0 0 2 1500
Göz Hastalıkları 58 29 2529 0 0 0 2616
Güzel Sanatlar 6314 466 0 1019 0 0 7799
Halk Bilimi (Folklor) 1581 334 0 9 0 0 1924
Halk Sağlığı 1820 594 815 0 0 1 3230
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 1883 474 0 0 0 0 2357
Hastaneler 1279 160 16 1 0 0 1456
Hava ve Uzay Hekimliği 12 3 3 0 0 0 18
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 721 112 0 0 0 0 833
Hematoloji 156 61 1129 0 0 47 1393
Hemşirelik 6412 1512 3 0 0 0 7927
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 826 276 141 0 0 0 1243
Hukuk 10482 2496 1 1 0 0 12980
İç Mimari ve Dekorasyon 1258 98 0 106 0 0 1462
İletişim Bilimleri 3211 948 0 8 0 0 4167
İlk ve Acil Yardım 112 9 1573 0 1 0 1695
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2619 579 0 0 0 0 3198
İnşaat Mühendisliği 11603 1975 1 0 0 0 13579
İstatistik 2531 753 3 1 1 0 3289
İşletme 33504 7245 0 2 0 0 40751
Jeodezi ve Fotogrametri 1682 442 0 0 0 0 2124
Jeofizik Mühendisliği 867 258 0 0 0 0 1125
Jeoloji Mühendisliği 3895 1021 0 0 0 0 4916
Kadın Hastalıkları ve Doğum 760 217 3682 0 0 10 4669
Kamu Yönetimi 7664 1664 0 0 0 0 9328
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 192 86 2881 0 0 14 3173
Karşılaştırmalı Edebiyat 258 69 0 0 0 0 327
Kazalar 349 61 6 0 0 0 416
Kimya 12709 3797 0 0 0 0 16506
Kimya Mühendisliği 5068 1110 0 0 0 0 6178
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 124 50 1217 0 0 3 1394
Kulak Burun ve Boğaz 592 98 2041 0 1 0 2732
Maden Mühendisliği ve Madencilik 2084 562 0 0 0 0 2646
Makine Mühendisliği 14140 2746 0 0 0 0 16886
Maliye 2078 533 0 0 0 0 2611
Matbaacılık 163 39 0 3 0 0 205
Matematik 9064 2829 0 0 0 0 11893
Mekatronik Mühendisliği 682 121 0 0 0 0 803
Metalurji Mühendisliği 3854 738 0 0 0 0 4592
Meteoroloji 239 65 1 0 0 0 305
Mikrobiyoloji 2341 1128 1414 0 4 7 4894
Mimarlık 8130 1494 0 25 0 0 9649
Moleküler Tıp 469 306 84 0 0 3 862
Morfoloji 306 369 207 0 0 0 882
Mühendislik Bilimleri 4247 968 0 0 0 0 5215
Mütercim-Tercümanlık 551 152 0 0 0 0 703
Müzecilik 388 40 0 7 0 0 435
Müzik 3951 702 1 354 0 0 5008
Nefroloji 83 33 1446 0 0 85 1647
Nöroloji 489 187 2088 0 0 13 2777
Nöroşirürji 31 30 1217 0 0 0 1278
Nükleer Mühendislik 574 149 0 0 0 0 723
Onkoloji 839 315 1927 0 0 74 3155
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 2303 578 0 0 0 0 2881
Ortopedi ve Travmatoloji 111 50 2348 0 1 1 2511
Parazitoloji 263 151 40 0 0 1 455
Patoloji 105 100 1319 0 1 5 1530
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 358 46 0 0 0 0 404
Peyzaj Mimarlığı 1553 392 0 1 0 0 1946
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 16 20 936 0 0 1 973
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1507 471 0 0 0 0 1978
Psikiyatri 703 187 2642 1 0 1 3534
Psikoloji 9060 1426 65 2 1 0 10554
Radyoloji ve Nükleer Tıp 325 87 3664 0 8 1 4085
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1604 405 0 15 0 0 2024
Reklamcılık İletişim Bilimleri 1065 240 0 3 0 0 1308
Romatoloji 53 30 678 0 0 34 795
Sağlık Eğitimi 467 111 40 0 0 0 618
Sağlık Kurumları Yönetimi 2613 345 8 0 0 0 2966
Sahne ve Görüntü Sanatları 2898 489 0 184 0 0 3571
Sanat Tarihi 2855 756 1 81 0 0 3693
Savunma ve Savunma Teknolojileri 752 120 0 0 0 0 872
Seramik Mühendisliği 464 118 0 4 0 0 586
Sigortacılık 795 108 1 0 0 0 904
Sivil Havacılık 388 124 0 0 0 0 512
Siyasal Bilimler 5709 1565 0 3 0 0 7277
Sosyal Hizmetler 992 189 4 0 0 0 1185
Sosyoloji 8136 1955 2 13 0 0 10106
Spor 5630 1361 84 0 0 0 7075
Su Ürünleri 2740 952 0 0 0 0 3692
Şehircilik ve Bölge Planlama 2673 588 0 0 0 0 3261
Tarih 12403 3140 0 5 0 0 15548
Teknik Eğitim 1524 325 0 0 0 0 1849
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 1846 376 0 38 0 0 2260
Tıbbi Biyoloji 1511 669 77 0 0 1 2258
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 17 17 27 0 0 0 61
Trafik 446 68 2 0 0 0 516
Turizm 3416 915 0 2 0 0 4333
Türk Dili ve Edebiyatı 10599 2588 0 3 0 0 13190
Türk İnkılap Tarihi 1609 574 0 0 0 0 2183
Uçak Mühendisliği 589 94 0 0 0 0 683
Ulaşım 1482 294 1 0 0 0 1777
Uluslararası İlişkiler 7813 1419 0 0 0 0 9232
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 90 17 17 0 0 0 124
Üroloji 85 27 1754 0 0 0 1866
Veteriner Hekimliği 1511 2348 2 0 0 1 3862
Ziraat 15693 4468 1 0 0 0 20162
Zooloji 1010 381 0 0 0 0 1391
2019 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.