Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 714 239 340 0 1 0 1294
Ağaç İşleri 503 82 0 1 0 0 586
Aile Hekimliği 52 11 1018 0 0 0 1081
Aile Planlaması 72 16 17 0 0 0 105
Aktüerya Bilimleri 91 16 0 0 0 0 107
Allerji ve İmmünoloji 157 113 297 0 0 45 612
Alman Dili ve Edebiyatı 709 267 0 0 0 0 976
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 362 110 0 0 0 0 472
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 330 205 97 0 0 0 632
Anestezi ve Reanimasyon 42 25 3700 0 1 0 3768
Antropoloji 539 217 9 0 0 0 765
Arkeoloji 1797 523 0 0 0 0 2320
Arkeometri 127 22 0 0 0 0 149
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 97 15 0 2 0 0 114
Astronomi ve Uzay Bilimleri 470 154 0 0 0 0 624
Bale ve Dans 113 10 1 9 0 0 133
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 222 67 0 0 0 0 289
Bankacılık 2729 613 0 0 0 0 3342
Batı Dilleri ve Edebiyatı 644 200 0 0 0 0 844
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 323 206 1 0 0 0 530
Beslenme ve Diyetetik 1213 246 47 0 0 1 1507
Bibliyografya 96 12 0 1 0 0 109
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 579 170 1 0 0 0 750
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 9516 1627 1 0 0 0 11144
Bilim ve Teknoloji 2176 441 1 3 0 0 2621
Biyofizik 439 257 7 0 0 0 703
Biyografi 568 140 0 1 0 0 709
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 328 136 3 0 0 0 467
Biyokimya 3183 1494 1342 0 1 0 6020
Biyoloji 9681 2811 8 0 0 0 12500
Biyomühendislik 1690 499 9 0 0 0 2198
Biyoteknoloji 2517 974 10 0 0 0 3501
Botanik 1183 464 0 0 0 0 1647
Coğrafya 1991 515 0 0 0 0 2506
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2695 575 0 1 0 0 3271
Çevre Mühendisliği 4780 922 0 0 0 0 5702
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 18 6 406 0 0 0 430
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 720 208 6075 0 0 280 7283
Demografi 169 46 11 0 0 0 226
Deniz Bilimleri 425 175 0 0 0 0 600
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 2 54 0 0 0 61
Denizcilik 463 145 0 1 0 0 609
Deontoloji ve Tıp Tarihi 91 130 20 0 0 0 241
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 488 134 0 0 0 0 622
Deri Mühendisliği 33 23 0 0 0 0 56
Deri ve Kürk Teknolojisi 68 16 0 0 0 0 84
Dermatoloji 38 12 1374 0 0 0 1424
Dilbilim 2726 819 0 0 0 0 3545
Din 9530 2536 0 1 0 0 12067
Diş Hekimliği 280 5048 35 0 589 0 5952
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1136 299 0 0 0 0 1435
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 67 17 0 0 0 0 84
Eczacılık ve Farmakoloji 2957 1337 321 0 0 1 4616
Eğitim ve Öğretim 32622 6979 5 45 0 1 39652
Ekonometri 1279 443 0 0 0 0 1722
Ekonomi 13030 3423 1 0 0 0 16454
El Sanatları 1187 91 0 96 0 0 1374
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 12698 2549 2 0 0 0 15249
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 171 94 2224 0 0 99 2588
Endüstri Ürünleri Tasarımı 398 87 0 5 0 0 490
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 5759 972 0 4 0 0 6735
Enerji 3001 730 0 0 0 0 3731
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 184 87 0 0 0 0 271
Ev Ekonomisi 494 160 0 0 0 0 654
Felsefe 3066 949 0 2 0 0 4017
Fizik ve Fizik Mühendisliği 7957 2794 0 0 0 0 10751
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 806 247 1716 0 0 2 2771
Fizyoloji 912 580 268 1 0 0 1761
Fizyopatoloji 16 21 37 0 0 0 74
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 593 142 35 0 0 1 771
Fransız Dili ve Edebiyatı 423 148 0 0 0 0 571
Gastroenteroloji 76 29 1598 0 0 99 1802
Gazetecilik İletişim Bilimleri 1597 445 0 1 0 0 2043
Gemi Mühendisliği Denizcilik 464 85 0 0 0 0 549
Genel Cerrahi 144 36 2830 0 0 5 3015
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 1518 699 326 0 0 3 2546
Geriatri 84 44 136 0 0 3 267
Gıda Mühendisliği 4336 1029 0 0 0 0 5365
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 578 66 0 31 0 0 675
Göğüs Hastalıkları 109 34 1512 0 0 2 1657
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 96 14 1252 0 0 2 1364
Göz Hastalıkları 51 24 2309 1 0 0 2385
Güzel Sanatlar 5324 382 0 867 0 0 6573
Halk Bilimi (Folklor) 1347 290 0 9 0 0 1646
Halk Sağlığı 1532 539 711 0 0 1 2783
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 1529 418 0 0 0 0 1947
Hastaneler 1113 137 16 1 0 0 1267
Hava ve Uzay Hekimliği 12 2 3 0 0 0 17
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 606 88 0 0 0 0 694
Hematoloji 136 52 1021 0 0 45 1254
Hemşirelik 5051 1267 3 0 0 0 6321
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 680 228 124 0 0 0 1032
Hukuk 8890 2206 0 1 0 0 11097
İç Mimari ve Dekorasyon 1015 85 0 90 0 0 1190
İletişim Bilimleri 2595 815 0 8 0 0 3418
İlk ve Acil Yardım 80 7 1312 0 1 0 1400
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2401 495 0 0 0 0 2896
İnşaat Mühendisliği 10337 1802 1 0 0 0 12140
İstatistik 2259 672 2 1 0 0 2934
İşletme 29079 6302 0 2 0 0 35383
Jeodezi ve Fotogrametri 1426 405 0 0 0 0 1831
Jeofizik Mühendisliği 774 233 0 0 0 0 1007
Jeoloji Mühendisliği 3541 970 0 0 0 0 4511
Kadın Hastalıkları ve Doğum 580 179 3288 0 0 10 4057
Kamu Yönetimi 6737 1473 0 0 0 0 8210
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 175 79 2627 0 0 14 2895
Karşılaştırmalı Edebiyat 209 51 0 0 0 0 260
Kazalar 277 54 6 0 0 0 337
Kimya 11631 3509 0 1 0 0 15141
Kimya Mühendisliği 4595 1021 0 0 0 0 5616
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 105 43 1123 0 0 2 1273
Kulak Burun ve Boğaz 464 82 1869 0 1 0 2416
Maden Mühendisliği ve Madencilik 1897 517 0 0 0 0 2414
Makine Mühendisliği 12714 2474 0 0 0 0 15188
Maliye 1616 418 0 0 0 0 2034
Matbaacılık 158 39 0 2 0 0 199
Matematik 8056 2558 0 0 0 0 10614
Mekatronik Mühendisliği 505 94 0 0 0 0 599
Metalurji Mühendisliği 3419 656 0 0 0 0 4075
Meteoroloji 207 59 1 0 0 0 267
Mikrobiyoloji 2055 1027 1364 0 0 4 4450
Mimarlık 7050 1360 0 19 0 0 8429
Moleküler Tıp 389 246 75 0 0 3 713
Morfoloji 287 368 205 0 0 0 860
Mühendislik Bilimleri 3496 828 0 0 0 0 4324
Mütercim-Tercümanlık 464 118 0 0 0 0 582
Müzecilik 320 29 0 7 0 0 356
Müzik 3295 617 1 315 0 0 4228
Nefroloji 78 31 1302 0 0 79 1490
Nöroloji 374 142 1914 0 0 13 2443
Nöroşirürji 25 28 1111 0 0 0 1164
Nükleer Mühendislik 531 144 0 0 0 0 675
Onkoloji 721 278 1812 0 0 71 2882
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 2012 527 0 0 0 0 2539
Ortopedi ve Travmatoloji 95 46 2090 0 0 1 2232
Parazitoloji 221 130 40 0 0 0 391
Patoloji 87 91 1223 0 1 5 1407
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 318 44 0 0 0 0 362
Peyzaj Mimarlığı 1358 367 0 1 0 0 1726
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 13 18 854 0 0 1 886
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1292 401 0 0 0 0 1693
Psikiyatri 607 155 2307 0 0 1 3070
Psikoloji 6945 1196 56 2 1 0 8200
Radyoloji ve Nükleer Tıp 293 81 3396 0 3 1 3774
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1314 365 0 13 0 0 1692
Reklamcılık İletişim Bilimleri 842 203 0 1 0 0 1046
Romatoloji 47 28 606 0 0 32 713
Sağlık Eğitimi 346 94 28 0 0 0 468
Sağlık Kurumları Yönetimi 2032 251 7 0 0 0 2290
Sahne ve Görüntü Sanatları 2542 425 0 167 0 0 3134
Sanat Tarihi 2433 679 1 71 0 0 3184
Savunma ve Savunma Teknolojileri 691 104 0 0 0 0 795
Seramik Mühendisliği 434 107 0 5 0 0 546
Sigortacılık 712 99 1 0 0 0 812
Sivil Havacılık 299 100 0 0 0 0 399
Siyasal Bilimler 4745 1353 0 3 0 0 6101
Sosyal Hizmetler 631 133 2 0 0 0 766
Sosyoloji 6884 1694 1 14 0 0 8593
Spor 4510 1182 79 0 0 0 5771
Su Ürünleri 2492 888 0 0 0 0 3380
Şehircilik ve Bölge Planlama 2331 539 0 0 0 0 2870
Tarih 10573 2772 0 5 0 0 13350
Teknik Eğitim 1486 318 0 0 0 0 1804
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 1671 341 0 35 0 0 2047
Tıbbi Biyoloji 1364 607 76 0 0 1 2048
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 17 17 25 0 0 0 59
Trafik 416 61 1 0 0 0 478
Turizm 2760 727 0 2 0 0 3489
Türk Dili ve Edebiyatı 9081 2333 0 3 0 0 11417
Türk İnkılap Tarihi 1510 537 0 0 0 0 2047
Uçak Mühendisliği 513 84 0 0 0 0 597
Ulaşım 1218 247 0 0 0 0 1465
Uluslararası İlişkiler 6676 1234 0 0 0 0 7910
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 69 17 15 0 0 0 101
Üroloji 74 24 1615 0 0 0 1713
Veteriner Hekimliği 1219 2196 3 0 0 1 3419
Ziraat 13731 4183 0 0 0 0 17914
Zooloji 911 363 0 0 0 0 1274
2018 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.