Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 704 235 327 0 1 0 1267
Ağaç İşleri 489 79 0 1 0 0 569
Aile Hekimliği 49 11 943 0 0 0 1003
Aile Planlaması 72 14 16 0 0 0 102
Aktüerya Bilimleri 89 14 0 0 0 0 103
Allerji ve İmmünoloji 153 108 291 0 0 45 597
Alman Dili ve Edebiyatı 704 262 0 0 0 0 966
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 361 109 0 0 0 0 470
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 318 189 93 0 0 0 600
Anestezi ve Reanimasyon 43 25 3597 0 1 0 3666
Antropoloji 522 210 8 0 0 0 740
Arkeoloji 1758 517 0 0 0 0 2275
Arkeometri 126 22 0 0 0 0 148
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 100 14 0 2 0 0 116
Astronomi ve Uzay Bilimleri 468 152 0 0 0 0 620
Bale ve Dans 108 10 1 9 0 0 128
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 215 67 0 0 0 0 282
Bankacılık 2676 599 0 0 0 0 3275
Batı Dilleri ve Edebiyatı 642 199 0 0 0 0 841
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 320 204 1 0 0 0 525
Beslenme ve Diyetetik 1122 234 45 0 0 1 1402
Bibliyografya 96 12 0 1 0 0 109
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 576 164 1 0 0 0 741
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 9294 1591 1 0 0 0 10886
Bilim ve Teknoloji 2124 425 1 4 0 0 2554
Biyofizik 430 250 6 0 0 0 686
Biyografi 554 138 0 1 0 0 693
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 313 132 3 0 0 0 448
Biyokimya 3107 1469 1324 0 1 0 5901
Biyoloji 9513 2750 8 0 0 0 12271
Biyomühendislik 1632 483 9 0 0 0 2124
Biyoteknoloji 2453 945 10 0 0 0 3408
Botanik 1161 455 0 0 0 0 1616
Coğrafya 1962 498 0 0 0 0 2460
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2629 564 0 1 0 0 3194
Çevre Mühendisliği 4701 906 0 0 0 0 5607
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 17 5 398 0 0 0 420
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 699 204 5942 0 0 280 7125
Demografi 168 44 11 0 0 0 223
Deniz Bilimleri 407 168 0 0 0 0 575
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 2 53 0 0 0 60
Denizcilik 453 142 0 1 0 0 596
Deontoloji ve Tıp Tarihi 89 130 20 0 0 0 239
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 481 132 0 0 0 0 613
Deri Mühendisliği 32 22 0 0 0 0 54
Deri ve Kürk Teknolojisi 68 16 0 0 0 0 84
Dermatoloji 35 11 1351 0 0 0 1397
Dilbilim 2677 799 0 0 0 0 3476
Din 9350 2476 0 1 0 0 11827
Diş Hekimliği 277 4999 34 0 496 0 5806
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1095 289 0 0 0 0 1384
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 68 17 0 0 0 0 85
Eczacılık ve Farmakoloji 2916 1302 320 0 0 1 4539
Eğitim ve Öğretim 32028 6809 5 46 0 1 38889
Ekonometri 1255 431 0 0 0 0 1686
Ekonomi 12859 3356 1 0 0 0 16216
El Sanatları 1170 89 0 95 0 0 1354
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 12486 2472 2 0 0 0 14960
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 169 90 2170 0 0 99 2528
Endüstri Ürünleri Tasarımı 387 84 0 5 0 0 476
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 5667 947 0 4 0 0 6618
Enerji 2917 693 0 0 0 0 3610
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 182 83 0 0 0 0 265
Ev Ekonomisi 493 160 0 0 0 0 653
Felsefe 3010 940 0 2 0 0 3952
Fizik ve Fizik Mühendisliği 7866 2746 0 0 0 0 10612
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 801 246 1682 0 0 2 2731
Fizyoloji 885 570 264 1 0 0 1720
Fizyopatoloji 16 21 36 0 0 0 73
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 533 125 33 0 0 1 692
Fransız Dili ve Edebiyatı 420 146 0 0 0 0 566
Gastroenteroloji 74 28 1554 0 0 99 1755
Gazetecilik İletişim Bilimleri 1568 435 0 1 0 0 2004
Gemi Mühendisliği Denizcilik 451 85 0 0 0 0 536
Genel Cerrahi 137 36 2793 0 0 5 2971
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 1450 665 316 0 0 3 2434
Geriatri 82 38 128 0 0 3 251
Gıda Mühendisliği 4264 996 0 0 0 0 5260
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 567 66 0 31 0 0 664
Göğüs Hastalıkları 108 33 1491 0 0 2 1634
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 88 14 1225 0 0 2 1329
Göz Hastalıkları 49 24 2258 1 0 0 2332
Güzel Sanatlar 5284 383 0 853 0 0 6520
Halk Bilimi (Folklor) 1307 289 0 9 0 0 1605
Halk Sağlığı 1494 526 686 0 0 1 2707
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 1490 399 0 0 0 0 1889
Hastaneler 1069 134 16 1 0 0 1220
Hava ve Uzay Hekimliği 12 2 3 0 0 0 17
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 599 85 0 0 0 0 684
Hematoloji 135 47 997 0 0 45 1224
Hemşirelik 4868 1205 3 0 0 0 6076
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 650 220 121 0 0 0 991
Hukuk 8682 2163 0 1 0 0 10846
İç Mimari ve Dekorasyon 983 84 0 90 0 0 1157
İletişim Bilimleri 2511 789 0 8 0 0 3308
İlk ve Acil Yardım 71 7 1239 0 1 0 1318
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2365 482 0 0 0 0 2847
İnşaat Mühendisliği 10171 1762 0 0 0 0 11933
İstatistik 2226 653 2 1 0 0 2882
İşletme 28368 6132 0 2 0 0 34502
Jeodezi ve Fotogrametri 1395 399 0 0 0 0 1794
Jeofizik Mühendisliği 766 229 0 0 0 0 995
Jeoloji Mühendisliği 3506 961 0 0 0 0 4467
Kadın Hastalıkları ve Doğum 557 166 3196 0 0 9 3928
Kamu Yönetimi 6576 1439 0 0 0 0 8015
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 171 77 2594 0 0 14 2856
Karşılaştırmalı Edebiyat 194 52 0 0 0 0 246
Kazalar 274 53 6 0 0 0 333
Kimya 11432 3458 0 1 0 0 14891
Kimya Mühendisliği 4516 1005 0 0 0 0 5521
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 102 42 1101 0 0 2 1247
Kulak Burun ve Boğaz 436 80 1841 0 1 0 2358
Maden Mühendisliği ve Madencilik 1879 511 0 0 0 0 2390
Makine Mühendisliği 12500 2433 0 0 0 0 14933
Maliye 1572 397 0 0 0 0 1969
Matbaacılık 158 40 0 2 0 0 200
Matematik 7939 2533 0 0 0 0 10472
Mekatronik Mühendisliği 481 85 0 0 0 0 566
Metalurji Mühendisliği 3373 639 0 0 0 0 4012
Meteoroloji 206 59 1 0 0 0 266
Mikrobiyoloji 1999 1007 1350 0 0 4 4360
Mimarlık 6916 1330 0 19 0 0 8265
Moleküler Tıp 372 236 75 0 0 3 686
Morfoloji 287 366 205 0 0 0 858
Mühendislik Bilimleri 3394 802 0 0 0 0 4196
Mütercim-Tercümanlık 453 114 0 0 0 0 567
Müzecilik 314 27 0 6 0 0 347
Müzik 3243 609 1 315 0 0 4168
Nefroloji 78 31 1270 0 0 78 1457
Nöroloji 360 138 1874 0 0 13 2385
Nöroşirürji 25 27 1090 0 0 0 1142
Nükleer Mühendislik 526 142 0 0 0 0 668
Onkoloji 694 263 1791 0 0 71 2819
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 1982 520 0 0 0 0 2502
Ortopedi ve Travmatoloji 91 45 2038 0 0 1 2175
Parazitoloji 216 130 40 0 0 0 386
Patoloji 85 86 1205 0 1 5 1382
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 317 44 0 0 0 0 361
Peyzaj Mimarlığı 1341 361 0 1 0 0 1703
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 13 18 840 0 0 1 872
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1240 389 0 0 0 0 1629
Psikiyatri 595 150 2236 0 0 1 2982
Psikoloji 6716 1151 52 3 0 0 7922
Radyoloji ve Nükleer Tıp 287 79 3348 0 3 1 3718
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1286 355 0 13 0 0 1654
Reklamcılık İletişim Bilimleri 809 202 0 1 0 0 1012
Romatoloji 44 26 592 0 0 32 694
Sağlık Eğitimi 325 88 28 0 0 0 441
Sağlık Kurumları Yönetimi 1935 243 7 0 0 0 2185
Sahne ve Görüntü Sanatları 2456 410 0 164 0 0 3030
Sanat Tarihi 2395 662 0 70 0 0 3127
Savunma ve Savunma Teknolojileri 683 102 0 0 0 0 785
Seramik Mühendisliği 423 105 0 5 0 0 533
Sigortacılık 698 97 1 0 0 0 796
Sivil Havacılık 281 96 0 0 0 0 377
Siyasal Bilimler 4604 1313 0 3 0 0 5920
Sosyal Hizmetler 608 120 2 0 0 0 730
Sosyoloji 6701 1654 1 14 0 0 8370
Spor 4379 1158 79 0 0 0 5616
Su Ürünleri 2449 879 0 0 0 0 3328
Şehircilik ve Bölge Planlama 2297 532 0 0 0 0 2829
Tarih 10364 2726 0 5 0 0 13095
Teknik Eğitim 1485 318 0 0 0 0 1803
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 1648 331 0 35 0 0 2014
Tıbbi Biyoloji 1343 598 76 0 0 1 2018
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 17 16 25 0 0 0 58
Trafik 406 61 1 0 0 0 468
Turizm 2701 708 0 2 0 0 3411
Türk Dili ve Edebiyatı 8927 2298 0 3 0 0 11228
Türk İnkılap Tarihi 1500 536 0 0 0 0 2036
Uçak Mühendisliği 510 81 0 0 0 0 591
Ulaşım 1185 239 0 0 0 0 1424
Uluslararası İlişkiler 6517 1211 0 0 0 0 7728
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 63 14 15 0 0 0 92
Üroloji 73 24 1582 0 0 0 1679
Veteriner Hekimliği 1191 2171 3 0 0 1 3366
Ziraat 13461 4135 0 0 0 0 17596
Zooloji 886 356 0 0 0 0 1242
2018 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.