Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 727 246 364 0 1 0 1338
Ağaç İşleri 533 88 0 1 0 0 622
Aile Hekimliği 52 11 1203 0 0 0 1266
Aile Planlaması 72 17 17 0 0 0 106
Aktüerya Bilimleri 102 17 0 0 0 0 119
Allerji ve İmmünoloji 170 117 310 0 0 45 642
Alman Dili ve Edebiyatı 722 275 0 0 0 0 997
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 377 116 0 0 0 0 493
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 359 224 105 0 0 0 688
Anestezi ve Reanimasyon 43 25 3874 0 1 1 3944
Antropoloji 559 229 10 0 0 0 798
Arkeoloji 1884 541 0 0 0 0 2425
Arkeometri 132 24 0 0 0 0 156
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 100 19 1 2 0 0 122
Astronomi ve Uzay Bilimleri 485 156 0 0 0 0 641
Bale ve Dans 114 11 1 9 0 0 135
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 226 68 0 0 0 0 294
Bankacılık 2839 629 0 0 0 0 3468
Batı Dilleri ve Edebiyatı 665 218 0 0 0 0 883
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 337 215 2 0 0 0 554
Beslenme ve Diyetetik 1415 263 50 0 0 1 1729
Bibliyografya 97 13 0 1 0 0 111
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 611 172 1 0 0 0 784
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 9962 1749 1 0 0 0 11712
Bilim ve Teknoloji 2316 470 1 3 0 0 2790
Biyofizik 456 264 8 0 0 0 728
Biyografi 590 148 0 1 0 0 739
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 347 148 3 0 0 0 498
Biyokimya 3343 1549 1378 0 1 0 6271
Biyoloji 10010 2897 8 0 0 0 12915
Biyomühendislik 1774 544 9 0 0 0 2327
Biyoteknoloji 2667 1035 10 0 0 0 3712
Botanik 1214 481 0 0 0 0 1695
Coğrafya 2068 527 0 0 0 0 2595
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2818 591 0 0 0 0 3409
Çevre Mühendisliği 4954 946 0 0 0 0 5900
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 19 6 423 0 0 0 448
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 766 221 6359 0 1 281 7628
Demografi 175 46 11 0 0 0 232
Deniz Bilimleri 440 182 0 0 0 0 622
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 2 56 0 0 0 63
Denizcilik 483 146 0 1 0 0 630
Deontoloji ve Tıp Tarihi 95 130 20 0 0 0 245
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 501 138 0 0 0 0 639
Deri Mühendisliği 35 23 0 0 0 0 58
Deri ve Kürk Teknolojisi 69 16 0 0 0 0 85
Dermatoloji 42 13 1412 0 0 0 1467
Dilbilim 2880 874 0 0 0 0 3754
Din 9964 2633 0 1 0 0 12598
Diş Hekimliği 293 5131 38 0 816 0 6278
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1204 308 0 0 0 0 1512
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 68 18 0 0 0 0 86
Eczacılık ve Farmakoloji 3057 1386 323 0 0 1 4767
Eğitim ve Öğretim 34124 7298 6 50 0 1 41479
Ekonometri 1353 473 0 0 0 0 1826
Ekonomi 13517 3546 2 0 0 0 17065
El Sanatları 1229 95 0 99 0 0 1423
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 13192 2651 2 0 0 0 15845
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 175 97 2313 0 0 99 2684
Endüstri Ürünleri Tasarımı 427 90 0 5 0 0 522
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 5975 1002 0 4 0 0 6981
Enerji 3262 788 0 0 0 0 4050
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 193 92 0 0 0 0 285
Ev Ekonomisi 504 161 0 0 0 0 665
Felsefe 3215 984 0 3 0 0 4202
Fizik ve Fizik Mühendisliği 8142 2860 0 0 0 0 11002
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 814 248 1794 0 0 2 2858
Fizyoloji 972 615 274 0 0 0 1861
Fizyopatoloji 17 22 40 0 0 0 79
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 742 163 41 0 0 1 947
Fransız Dili ve Edebiyatı 428 150 0 0 0 0 578
Gastroenteroloji 78 30 1647 0 0 101 1856
Gazetecilik İletişim Bilimleri 1707 463 0 1 0 0 2171
Gemi Mühendisliği Denizcilik 484 92 0 0 0 0 576
Genel Cerrahi 155 39 2923 0 0 6 3123
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 1651 753 339 0 0 3 2746
Geriatri 90 46 147 0 0 3 286
Gıda Mühendisliği 4519 1068 0 0 0 0 5587
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 599 66 0 32 0 0 697
Göğüs Hastalıkları 109 36 1561 0 0 2 1708
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 108 17 1288 0 0 2 1415
Göz Hastalıkları 53 27 2405 0 0 0 2485
Güzel Sanatlar 5574 410 0 921 0 0 6905
Halk Bilimi (Folklor) 1429 315 0 9 0 0 1753
Halk Sağlığı 1624 557 764 0 0 1 2946
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 1602 440 0 0 0 0 2042
Hastaneler 1171 144 16 1 0 0 1332
Hava ve Uzay Hekimliği 12 3 3 0 0 0 18
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 649 96 0 0 0 0 745
Hematoloji 142 56 1054 0 0 45 1297
Hemşirelik 5576 1341 3 0 0 0 6920
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 720 250 130 0 0 0 1100
Hukuk 9332 2302 0 1 0 0 11635
İç Mimari ve Dekorasyon 1076 88 0 97 0 0 1261
İletişim Bilimleri 2789 852 0 8 0 0 3649
İlk ve Acil Yardım 87 8 1430 0 1 0 1526
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2463 529 0 0 0 0 2992
İnşaat Mühendisliği 10725 1856 1 0 0 0 12582
İstatistik 2354 699 2 1 0 0 3056
İşletme 30370 6619 0 2 0 0 36991
Jeodezi ve Fotogrametri 1494 414 0 0 0 0 1908
Jeofizik Mühendisliği 797 240 0 0 0 0 1037
Jeoloji Mühendisliği 3650 985 0 0 0 0 4635
Kadın Hastalıkları ve Doğum 635 184 3443 0 0 10 4272
Kamu Yönetimi 7084 1550 0 0 0 0 8634
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 183 85 2726 0 0 14 3008
Karşılaştırmalı Edebiyat 224 56 0 0 0 0 280
Kazalar 308 57 6 0 0 0 371
Kimya 11963 3622 0 0 0 0 15585
Kimya Mühendisliği 4755 1051 0 0 0 0 5806
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 112 46 1168 0 0 2 1328
Kulak Burun ve Boğaz 497 85 1927 0 1 0 2510
Maden Mühendisliği ve Madencilik 1951 529 0 0 0 0 2480
Makine Mühendisliği 13225 2570 0 0 0 0 15795
Maliye 1749 455 0 0 0 0 2204
Matbaacılık 161 39 0 3 0 0 203
Matematik 8392 2671 0 0 0 0 11063
Mekatronik Mühendisliği 558 103 0 0 0 0 661
Metalurji Mühendisliği 3572 677 0 0 0 0 4249
Meteoroloji 216 59 1 0 0 0 276
Mikrobiyoloji 2146 1062 1391 0 2 5 4606
Mimarlık 7379 1404 0 24 0 0 8807
Moleküler Tıp 415 263 79 0 0 3 760
Morfoloji 294 368 206 0 0 0 868
Mühendislik Bilimleri 3713 870 0 0 0 0 4583
Mütercim-Tercümanlık 488 126 0 0 0 0 614
Müzecilik 342 35 0 7 0 0 384
Müzik 3486 646 1 327 0 0 4460
Nefroloji 80 31 1362 0 0 82 1555
Nöroloji 407 151 1995 0 0 13 2566
Nöroşirürji 28 28 1153 0 0 0 1209
Nükleer Mühendislik 544 144 0 0 0 0 688
Onkoloji 757 290 1855 0 0 71 2973
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 2096 551 0 0 0 0 2647
Ortopedi ve Travmatoloji 105 46 2204 0 1 1 2357
Parazitoloji 234 139 40 0 0 0 413
Patoloji 91 98 1273 0 1 5 1468
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 336 46 0 0 0 0 382
Peyzaj Mimarlığı 1410 374 0 1 0 0 1785
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 14 18 884 0 0 1 917
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1368 420 0 0 0 0 1788
Psikiyatri 637 163 2447 0 0 1 3248
Psikoloji 7534 1276 60 2 1 0 8873
Radyoloji ve Nükleer Tıp 302 83 3518 0 5 1 3909
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1379 384 0 13 0 0 1776
Reklamcılık İletişim Bilimleri 917 214 0 2 0 0 1133
Romatoloji 48 29 632 0 0 32 741
Sağlık Eğitimi 379 98 36 0 0 0 513
Sağlık Kurumları Yönetimi 2232 277 8 0 0 0 2517
Sahne ve Görüntü Sanatları 2655 450 0 170 0 0 3275
Sanat Tarihi 2547 707 1 74 0 0 3329
Savunma ve Savunma Teknolojileri 714 113 0 0 0 0 827
Seramik Mühendisliği 440 110 0 4 0 0 554
Sigortacılık 738 102 1 0 0 0 841
Sivil Havacılık 331 114 0 0 0 0 445
Siyasal Bilimler 5025 1421 0 3 0 0 6449
Sosyal Hizmetler 732 150 3 0 0 0 885
Sosyoloji 7310 1796 1 13 0 0 9120
Spor 4888 1247 82 0 0 0 6217
Su Ürünleri 2553 907 0 0 0 0 3460
Şehircilik ve Bölge Planlama 2445 554 0 0 0 0 2999
Tarih 11113 2909 0 6 0 0 14028
Teknik Eğitim 1498 319 0 0 0 0 1817
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 1715 352 0 36 0 0 2103
Tıbbi Biyoloji 1423 633 76 0 0 1 2133
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 18 17 25 0 0 0 60
Trafik 426 62 2 0 0 0 490
Turizm 2942 786 0 2 0 0 3730
Türk Dili ve Edebiyatı 9534 2428 0 3 0 0 11965
Türk İnkılap Tarihi 1540 551 0 0 0 0 2091
Uçak Mühendisliği 547 88 0 0 0 0 635
Ulaşım 1304 257 0 0 0 0 1561
Uluslararası İlişkiler 7053 1289 0 0 0 0 8342
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 73 16 15 0 0 0 104
Üroloji 82 25 1666 0 0 0 1773
Veteriner Hekimliği 1327 2270 2 0 0 1 3600
Ziraat 14193 4274 1 0 0 0 18468
Zooloji 946 374 0 0 0 0 1320
2019 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.