Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 901 283 471 0 4 0 1659
Ağaç İşleri 683 119 0 1 0 0 803
Aile Hekimliği 72 12 2286 0 0 0 2370
Aile Planlaması 88 16 27 0 0 0 131
Aktüerya Bilimleri 116 25 0 0 0 0 141
Allerji ve İmmünoloji 217 135 365 0 0 48 765
Alman Dili ve Edebiyatı 835 307 0 0 0 0 1142
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 445 129 0 0 0 0 574
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 574 306 137 0 2 0 1019
Anestezi ve Reanimasyon 49 27 4492 0 4 1 4573
Antropoloji 729 268 9 2 1 0 1009
Arkeoloji 2508 639 0 0 0 0 3147
Arkeometri 182 30 0 0 0 0 212
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 138 23 0 2 0 0 163
Astronomi ve Uzay Bilimleri 603 186 0 0 0 0 789
Bale ve Dans 150 15 0 11 0 0 176
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 274 79 0 0 0 0 353
Bankacılık 3623 757 0 0 0 0 4380
Batı Dilleri ve Edebiyatı 842 284 0 1 0 0 1127
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 426 237 0 0 0 0 663
Beslenme ve Diyetetik 2413 364 65 1 0 1 2844
Bibliyografya 118 12 0 1 1 0 132
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 801 207 0 0 0 0 1008
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 12478 2323 1 0 0 0 14802
Bilim ve Teknoloji 3126 603 1 4 0 0 3734
Biyofizik 551 315 10 0 0 0 876
Biyografi 720 164 0 2 0 0 886
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 506 209 8 0 0 0 723
Biyokimya 4175 1788 1513 0 3 0 7479
Biyoloji 11874 3268 7 0 0 0 15149
Biyomühendislik 2388 725 13 0 1 0 3127
Biyoteknoloji 3657 1354 12 0 1 0 5024
Botanik 1493 542 0 0 0 0 2035
Coğrafya 2646 624 0 0 0 0 3270
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3730 718 0 0 0 0 4448
Çevre Mühendisliği 6114 1103 0 0 0 0 7217
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 27 7 493 0 0 0 527
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1054 283 7829 0 3 333 9502
Demografi 219 50 12 0 0 0 281
Deniz Bilimleri 536 223 0 0 0 0 759
Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 3 62 0 0 0 70
Denizcilik 645 205 0 1 0 0 851
Deontoloji ve Tıp Tarihi 139 148 21 0 0 0 308
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 692 169 0 0 0 0 861
Deri Mühendisliği 52 26 0 0 0 0 78
Deri ve Kürk Teknolojisi 70 16 0 0 0 0 86
Dermatoloji 52 16 1609 0 0 0 1677
Dilbilim 4009 1130 0 0 0 1 5140
Din 13897 3291 0 1 0 0 17189
Diş Hekimliği 376 5511 29 0 1939 0 7855
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1698 449 0 0 0 0 2147
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 86 21 0 0 0 0 107
Ebelik 19 6 0 0 0 0 25
Eczacılık ve Farmakoloji 3676 1691 351 0 1 1 5720
Eğitim ve Öğretim 46070 9282 7 69 0 1 55429
Ekonometri 1881 613 0 0 0 0 2494
Ekonomi 16896 4191 0 0 0 0 21087
El Sanatları 1590 110 0 117 0 0 1817
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 15796 3184 2 0 0 0 18982
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 209 116 2644 0 1 112 3082
Endüstri Ürünleri Tasarımı 598 126 0 7 0 0 731
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 7133 1240 0 4 0 0 8377
Enerji 4586 1068 0 0 0 0 5654
Ergoterapi 14 2 0 0 0 0 16
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 238 108 0 0 0 0 346
Ev Ekonomisi 521 165 0 0 0 0 686
Felsefe 4475 1196 0 3 0 0 5674
Fizik ve Fizik Mühendisliği 9288 3260 0 0 0 0 12548
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 882 253 2141 0 0 2 3278
Fizyoloji 1270 752 302 0 0 0 2324
Fizyopatoloji 26 27 45 0 0 0 98
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1624 327 55 0 0 1 2007
Fransız Dili ve Edebiyatı 489 163 0 0 0 0 652
Gastroenteroloji 89 36 1951 0 0 123 2199
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 21 6 0 0 0 0 27
Gazetecilik İletişim Bilimleri 2326 556 0 1 0 0 2883
Gemi Mühendisliği Denizcilik 579 118 0 0 0 0 697
Genel Cerrahi 178 49 3353 0 0 10 3590
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 2260 961 408 0 1 3 3633
Geriatri 131 65 210 0 0 4 410
Gıda Mühendisliği 5872 1314 0 0 0 0 7186
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 756 82 0 35 0 0 873
Göğüs Hastalıkları 115 40 1861 0 0 3 2019
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 189 22 1514 0 0 3 1728
Göz Hastalıkları 72 35 2813 0 0 1 2921
Güzel Sanatlar 7691 535 0 1149 0 0 9375
Halk Bilimi (Folklor) 1912 392 0 10 0 0 2314
Halk Sağlığı 2219 670 964 0 0 1 3854
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 2276 557 0 0 0 0 2833
Hastaneler 1434 186 17 0 0 0 1637
Hava ve Uzay Hekimliği 15 3 8 0 0 0 26
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 857 137 0 0 0 0 994
Hematoloji 183 73 1292 0 0 51 1599
Hemşirelik 8097 1825 2 0 0 0 9924
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 963 372 166 0 0 0 1501
Hukuk 12780 2853 2 1 0 0 15636
İç Hastalıkları 4 5 311 0 0 2 322
İç Mimari ve Dekorasyon 1520 130 0 116 0 0 1766
İletişim Bilimleri 4106 1146 0 14 0 0 5266
İlk ve Acil Yardım 165 16 2047 0 1 0 2229
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2919 652 0 0 0 0 3571
İnşaat Mühendisliği 13228 2193 0 0 0 0 15421
İstatistik 2864 847 4 1 1 0 3717
İşletme 39662 8535 0 3 0 0 48200
Jeodezi ve Fotogrametri 1928 480 0 0 0 0 2408
Jeofizik Mühendisliği 946 276 0 0 0 0 1222
Jeoloji Mühendisliği 4245 1098 0 0 0 0 5343
Kadın Hastalıkları ve Doğum 954 255 4227 0 0 15 5451
Kamu Yönetimi 9073 1863 0 0 0 0 10936
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 208 96 3177 0 0 15 3496
Karşılaştırmalı Edebiyat 344 99 0 0 0 0 443
Kazalar 448 79 10 0 0 0 537
Kimya 13927 4062 0 0 0 0 17989
Kimya Mühendisliği 5734 1210 0 0 0 0 6944
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 156 59 1349 0 1 4 1569
Kulak Burun ve Boğaz 770 132 2243 0 2 0 3147
Maden Mühendisliği ve Madencilik 2241 591 0 0 0 0 2832
Makine Mühendisliği 15854 3086 0 0 0 0 18940
Maliye 2759 658 0 0 0 0 3417
Matbaacılık 176 40 0 4 0 0 220
Matematik 10161 3077 0 0 0 0 13238
Mekatronik Mühendisliği 916 163 0 0 0 0 1079
Metalurji Mühendisliği 4391 828 0 0 0 0 5219
Meteoroloji 258 70 0 0 0 0 328
Mikrobiyoloji 2710 1241 1503 0 4 11 5469
Mimarlık 9585 1687 0 28 0 0 11300
Moleküler Tıp 578 365 89 0 0 4 1036
Morfoloji 320 375 208 0 0 0 903
Mühendislik Bilimleri 5265 1171 0 0 0 0 6436
Mütercim-Tercümanlık 672 190 0 0 0 0 862
Müzecilik 490 42 0 7 0 0 539
Müzik 4794 811 2 409 0 0 6016
Nefroloji 89 38 1616 0 0 90 1833
Nöroloji 597 209 2276 0 1 25 3108
Nöroşirürji 41 32 1371 0 0 0 1444
Nükleer Mühendislik 620 160 0 0 0 0 780
Onkoloji 980 369 2086 0 0 81 3516
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 2674 622 0 0 0 0 3296
Ortopedi ve Travmatoloji 133 58 2674 0 1 3 2869
Parazitoloji 300 183 41 0 0 1 525
Patoloji 126 108 1456 0 1 6 1697
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 385 51 0 0 0 0 436
Peyzaj Mimarlığı 1861 420 0 1 0 0 2282
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 20 21 1029 0 0 1 1071
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1765 534 0 0 0 0 2299
Psikiyatri 836 225 3148 0 0 1 4210
Psikoloji 11836 1761 76 3 2 0 13678
Radyasyon Onkolojisi 5 3 5 0 0 0 13
Radyoloji ve Nükleer Tıp 377 103 4002 0 10 1 4493
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1962 446 0 15 0 0 2423
Reklamcılık İletişim Bilimleri 1342 279 0 4 0 0 1625
Romatoloji 58 31 769 0 1 37 896
Sağlık Eğitimi 605 131 59 0 0 0 795
Sağlık Kurumları Yönetimi 3198 440 9 0 0 0 3647
Sağlık Yönetimi 35 13 0 0 0 0 48
Sahne ve Görüntü Sanatları 3539 556 0 215 0 0 4310
Sanat Tarihi 3474 854 0 89 0 0 4417
Savunma ve Savunma Teknolojileri 863 134 0 0 0 0 997
Seramik Mühendisliği 500 133 0 4 1 0 638
Sigortacılık 904 120 0 0 0 0 1024
Sivil Havacılık 555 169 0 0 0 0 724
Siyasal Bilimler 7086 1866 0 4 0 0 8956
Sosyal Hizmetler 1293 243 0 0 0 0 1536
Sosyoloji 9967 2263 1 13 0 0 12244
Spor 7215 1613 93 0 0 0 8921
Su Ürünleri 2994 1014 0 0 0 0 4008
Şehircilik ve Bölge Planlama 3117 644 0 0 0 0 3761
Tarih 15005 3545 0 5 0 0 18555
Teknik Eğitim 1562 327 0 1 0 0 1890
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 2085 415 0 43 0 0 2543
Tıbbi Biyoloji 1701 758 81 0 0 2 2542
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 20 18 30 0 0 0 68
Trafik 491 78 2 0 0 0 571
Turizm 4282 1108 0 2 0 0 5392
Türk Dili ve Edebiyatı 12691 3004 0 3 0 0 15698
Türk İnkılap Tarihi 1806 621 0 0 0 0 2427
Uçak Mühendisliği 659 110 0 0 0 0 769
Ulaşım 1833 356 0 0 0 0 2189
Uluslararası İlişkiler 9435 1702 0 0 0 0 11137
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 116 24 23 0 0 0 163
Üroloji 87 29 1924 0 0 1 2041
Veteriner Hekimliği 1826 2516 0 0 0 1 4343
Ziraat 18085 4868 0 0 0 0 22953
Zooloji 1094 401 0 0 0 0 1495
2021 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.