Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Acil Tıp İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid 74 11 745 0 0 0 830
Adli Tıp 1178 363 665 0 7 0 2213
Ağaç İşleri 772 166 0 1 0 0 939
Aile Hekimliği 87 16 4470 0 0 0 4573
Aile Planlaması 124 25 40 0 0 0 189
Aktüerya Bilimleri 142 34 0 0 0 0 176
Allerji ve İmmünoloji 308 198 423 0 0 54 983
Alman Dili ve Edebiyatı 931 361 0 0 0 0 1292
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 580 156 0 0 0 0 736
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 862 482 192 2 5 0 1543
Anestezi ve Reanimasyon 57 36 5581 0 5 1 5680
Antropoloji 881 345 16 1 1 0 1244
Arkeoloji 3126 861 0 2 0 0 3989
Arkeometri 223 47 0 0 0 0 270
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 172 42 0 2 0 0 216
Askeri Sağlık Hizmetleri 4 1 1 0 0 0 6
Astronomi ve Uzay Bilimleri 767 274 0 0 0 0 1041
Bale ve Dans 188 21 0 18 0 0 227
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 310 104 0 0 0 0 414
Bankacılık 4565 1003 0 0 0 0 5568
Batı Dilleri ve Edebiyatı 1044 406 0 1 0 0 1451
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 553 300 0 0 0 0 853
Beslenme ve Diyetetik 3879 636 71 1 0 1 4589
Bibliyografya 140 15 1 1 1 0 158
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 1030 272 0 0 0 0 1302
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 16793 3523 5 0 1 0 20322
Bilim ve Teknoloji 4338 886 3 4 0 0 5231
Biyofizik 693 420 12 0 0 0 1125
Biyografi 840 188 0 3 0 0 1031
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 673 322 10 0 0 0 1005
Biyokimya 5431 2250 1674 0 3 0 9358
Biyoloji 14448 3947 9 0 0 0 18404
Biyomühendislik 3476 1118 19 0 1 0 4614
Biyoteknoloji 5208 1937 15 0 1 0 7161
Botanik 1776 652 0 0 0 0 2428
Coğrafya 3275 825 0 0 0 0 4100
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4688 978 0 0 0 0 5666
Çevre Mühendisliği 7357 1434 0 0 0 0 8791
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 40 13 605 0 0 0 658
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1430 419 9854 0 5 352 12060
Demografi 288 83 14 0 0 0 385
Deniz Bilimleri 674 335 0 0 0 0 1009
Deniz ve Sualtı Hekimliği 6 6 79 0 0 0 91
Denizcilik 872 308 0 1 0 0 1181
Deontoloji ve Tıp Tarihi 179 183 21 0 0 0 383
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 913 241 0 0 0 0 1154
Deri Mühendisliği 62 30 0 0 0 0 92
Deri ve Kürk Teknolojisi 72 16 0 0 0 0 88
Dermatoloji 60 17 1887 0 0 0 1964
Dilbilim 5719 1659 0 2 0 1 7381
Din 19077 4642 0 1 0 0 23720
Diş Hekimliği 463 6240 44 0 3854 0 10601
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 2311 679 0 0 0 0 2990
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 92 33 0 0 0 0 125
Ebelik 385 84 0 0 0 0 469
Eczacılık ve Farmakoloji 4316 2124 390 0 1 1 6872
Eğitim ve Öğretim 61415 12519 10 82 0 1 74027
Ekonometri 2383 864 0 0 0 0 3247
Ekonomi 20622 5460 1 1 0 0 26084
El Sanatları 1948 136 0 153 0 0 2237
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 19317 4263 3 0 0 0 23583
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 238 150 2946 0 2 126 3462
Endüstri Ürünleri Tasarımı 832 201 0 10 0 0 1043
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 8604 1617 0 4 0 0 10225
Enerji 6328 1601 0 0 0 0 7929
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 215 92 1655 0 1 5 1970
Ergoterapi 104 16 1 0 0 0 121
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 292 141 0 0 0 0 433
Ev Ekonomisi 536 170 0 0 0 0 706
Farmasötik Toksikoloji 50 44 1 0 0 0 95
Felsefe 5968 1682 0 9 0 0 7659
Fizik ve Fizik Mühendisliği 10446 3915 1 0 0 0 14362
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1007 278 2566 0 0 2 3853
Fizyoloji 1603 992 351 1 1 0 2948
Fizyopatoloji 32 40 49 0 0 0 121
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3009 682 62 0 0 1 3754
Fransız Dili ve Edebiyatı 546 189 0 0 0 0 735
Gastroenteroloji 105 58 2274 0 0 130 2567
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 794 91 0 0 0 0 885
Gazetecilik İletişim Bilimleri 3030 772 0 1 0 0 3803
Gemi Mühendisliği Denizcilik 688 196 0 0 0 0 884
Genel Cerrahi 213 65 3987 0 0 13 4279
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 3087 1368 499 0 6 4 4964
Geriatri 182 110 296 1 1 4 596
Gıda Mühendisliği 7390 1760 0 0 0 0 9150
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 943 98 0 49 0 0 1090
Göğüs Cerrahisi 6 3 43 0 0 0 52
Göğüs Hastalıkları 130 54 2234 0 0 4 2422
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 274 41 1778 0 0 3 2096
Göz Hastalıkları 88 52 3322 0 2 1 3465
Güzel Sanatlar 9952 724 0 1562 0 0 12238
Halk Bilimi (Folklor) 2543 567 0 13 0 0 3123
Halk Sağlığı 3047 868 1227 1 0 1 5144
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 2838 789 1 0 0 0 3628
Hastaneler 1614 239 19 0 0 0 1872
Hava ve Uzay Hekimliği 25 7 17 0 0 0 49
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Uçak Mühendisliği 1290 232 0 0 0 0 1522
Hematoloji 226 92 1566 0 0 57 1942
Hemşirelik 11901 2813 4 0 0 0 14718
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 1174 536 226 0 0 0 1936
Hukuk 17042 3998 5 1 0 0 21046
İç Hastalıkları 86 46 1917 0 1 4 2056
İç Mimari ve Dekorasyon 2009 215 0 131 0 0 2355
İletişim Bilimleri 5873 1709 3 20 0 0 7605
İlk ve Acil Yardım 294 24 2451 0 1 0 2770
İngiliz Dili ve Edebiyatı 3811 865 0 0 0 0 4676
İnşaat Mühendisliği 16548 2875 0 0 0 0 19423
İstatistik 3422 1074 4 1 1 0 4502
İşletme 49380 11473 0 3 0 0 60856
Jeodezi ve Fotogrametri 2431 619 0 0 0 0 3050
Jeofizik Mühendisliği 1047 332 0 0 0 0 1379
Jeoloji Mühendisliği 4785 1280 0 0 0 0 6065
Kadın Hastalıkları ve Doğum 1268 350 5623 0 0 16 7257
Kamu Yönetimi 11588 2481 0 0 0 0 14069
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 254 140 3636 0 1 19 4050
Karşılaştırmalı Edebiyat 527 192 0 0 0 0 719
Kazalar 607 111 14 0 0 0 732
Kimya 16043 4885 0 0 0 0 20928
Kimya Mühendisliği 6866 1529 0 0 0 0 8395
Kulak Burun ve Boğaz 1289 211 2596 0 3 0 4099
Maden Mühendisliği ve Madencilik 2482 669 0 0 0 0 3151
Makine Mühendisliği 19250 4055 0 0 0 0 23305
Maliye 4078 1093 0 0 0 0 5171
Matbaacılık 193 46 0 5 0 0 244
Matematik 12714 3810 0 0 0 0 16524
Mekatronik Mühendisliği 1406 287 0 0 0 0 1693
Metalurji Mühendisliği 5541 1121 0 0 0 0 6662
Meteoroloji 301 92 1 0 0 0 394
Mikrobiyoloji 3471 1555 1674 0 5 13 6718
Mimarlık 12401 2267 0 32 0 0 14700
Moleküler Tıp 882 558 106 0 0 5 1551
Morfoloji 344 387 208 0 0 0 939
Mühendislik Bilimleri 7223 1717 0 0 0 0 8940
Mütercim-Tercümanlık 896 286 0 0 0 0 1182
Müzecilik 684 70 0 8 0 0 762
Müzik 6305 1124 2 530 0 0 7961
Nefroloji 102 57 1899 0 0 101 2161
Nöroloji 954 356 2638 0 1 27 3976
Nöroşirürji 56 52 1685 0 0 1 1794
Nükleer Mühendislik 810 183 0 0 0 0 993
Onkoloji 1181 536 2360 0 0 87 4166
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 3062 765 0 0 0 0 3827
Ortopedi ve Travmatoloji 190 82 3327 0 1 3 3603
Otomotiv Mühendisliği 241 55 0 0 0 0 296
Parazitoloji 377 243 43 0 0 1 664
Patoloji 167 151 1730 0 1 7 2056
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 462 72 0 0 0 0 534
Peyzaj Mimarlığı 2333 546 0 1 0 0 2880
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 29 24 1210 0 0 1 1264
Polimer Bilim ve Teknolojisi 2236 720 1 0 0 0 2957
Psikiyatri 1203 338 4132 0 0 1 5674
Psikoloji 18514 2764 101 7 2 0 21388
Radyasyon Onkolojisi 94 37 61 0 1 0 193
Radyoloji ve Nükleer Tıp 464 162 4585 0 13 1 5225
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 2629 622 0 16 0 0 3267
Reklamcılık İletişim Bilimleri 1813 402 0 9 0 0 2224
Romatoloji 76 41 935 0 1 42 1095
Sağlık Eğitimi 927 221 87 0 0 0 1235
Sağlık Kurumları Yönetimi 3835 643 12 0 0 0 4490
Sağlık Yönetimi 940 244 3 0 0 0 1187
Sahne ve Görüntü Sanatları 4579 749 0 283 0 0 5611
Sanat Tarihi 4441 1110 0 128 0 0 5679
Savunma ve Savunma Teknolojileri 1254 183 0 0 0 0 1437
Seramik Mühendisliği 585 163 0 4 1 0 753
Sigortacılık 1066 152 0 0 0 0 1218
Sivil Havacılık 954 268 0 0 0 0 1222
Siyasal Bilimler 9914 2741 0 4 0 0 12659
Sosyal Hizmet 2057 454 0 0 0 0 2511
Sosyoloji 13525 3153 3 20 0 0 16701
Spor 10624 2350 116 0 0 0 13090
Su Ürünleri 3310 1182 0 0 0 0 4492
Şehircilik ve Bölge Planlama 3925 878 0 0 0 0 4803
Tarih 18933 4829 0 6 0 0 23768
Teknik Eğitim 1602 343 0 0 0 0 1945
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 2446 539 0 51 0 0 3036
Tıbbi Biyoloji 2083 975 88 0 0 2 3148
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 30 27 34 0 0 0 91
Trafik 578 104 3 0 0 0 685
Turizm 5847 1534 0 2 0 0 7383
Türk Dili ve Edebiyatı 16028 3925 0 4 0 0 19957
Türk İnkılap Tarihi 2002 745 0 0 0 0 2747
Uçak Mühendisliği 855 163 0 0 0 0 1018
Ulaşım 2458 522 0 0 0 0 2980
Uluslararası İlişkiler 12569 2461 0 1 0 0 15031
Uluslararası Ticaret 133 15 0 0 0 0 148
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 174 34 27 0 0 0 235
Üroloji 95 40 2306 0 0 1 2442
Veteriner Hekimliği 2433 3122 0 0 0 1 5556
Yönetim Bilişim Sistemleri 229 48 0 0 0 0 277
Ziraat 22051 5895 0 0 0 0 27946
Zooloji 1265 492 0 0 0 0 1757
11111 26 10 0 0 0 0 36
2024 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.