Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 678 220 303 0 1 0 1202
Ağaç İşleri 453 76 0 1 0 0 530
Aile Hekimliği 44 10 718 0 0 0 772
Aile Planlaması 67 14 14 0 0 0 95
Aktüerya Bilimleri 86 14 0 0 0 0 100
Allerji ve İmmünoloji 137 96 277 0 0 42 552
Alman Dili ve Edebiyatı 687 251 0 0 0 0 938
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 342 106 0 0 0 0 448
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 289 165 91 0 0 0 545
Anestezi ve Reanimasyon 40 24 3343 0 0 0 3407
Antropoloji 495 201 8 0 0 0 704
Arkeoloji 1667 478 0 0 0 0 2145
Arkeometri 124 20 0 0 0 0 144
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 89 13 0 2 0 0 104
Astronomi ve Uzay Bilimleri 442 145 0 0 0 0 587
Bale ve Dans 90 9 1 8 0 0 108
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 198 63 0 0 0 0 261
Bankacılık 2509 551 0 0 0 0 3060
Batı Dilleri ve Edebiyatı 591 170 0 0 0 0 761
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 307 192 1 0 0 0 500
Beslenme ve Diyetetik 974 214 41 0 0 1 1230
Bibliyografya 94 11 0 1 0 0 106
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 543 149 1 0 0 0 693
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 8678 1432 1 0 0 0 10111
Bilim ve Teknoloji 1963 387 1 3 0 0 2354
Biyofizik 393 223 6 0 0 0 622
Biyografi 530 134 0 1 0 0 665
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 278 118 2 0 0 0 398
Biyokimya 2877 1380 1283 0 0 0 5540
Biyoloji 8991 2580 7 0 0 0 11578
Biyomühendislik 1458 413 9 0 0 0 1880
Biyoteknoloji 2195 816 9 0 0 0 3020
Botanik 1104 426 0 0 0 0 1530
Coğrafya 1871 478 0 0 0 0 2349
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2447 529 0 0 0 0 2976
Çevre Mühendisliği 4443 855 0 0 0 0 5298
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 16 5 385 0 0 0 406
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 658 193 5537 0 0 273 6661
Demografi 162 42 10 0 0 0 214
Deniz Bilimleri 374 161 0 0 0 0 535
Deniz ve Sualtı Hekimliği 4 2 48 0 0 0 54
Denizcilik 407 127 0 1 0 0 535
Deontoloji ve Tıp Tarihi 80 123 20 0 0 0 223
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 457 120 0 0 0 0 577
Deri Mühendisliği 30 21 0 0 0 0 51
Deri ve Kürk Teknolojisi 68 15 0 0 0 0 83
Dermatoloji 32 10 1291 0 0 0 1333
Dilbilim 2396 736 0 0 0 0 3132
Din 8760 2336 0 1 0 0 11097
Diş Hekimliği 265 4857 27 0 213 0 5362
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 931 271 0 0 0 0 1202
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 64 15 0 0 0 0 79
Eczacılık ve Farmakoloji 2793 1215 315 0 0 1 4324
Eğitim ve Öğretim 29952 6230 5 45 0 1 36233
Ekonometri 1165 381 0 0 0 0 1546
Ekonomi 12208 3165 1 0 0 0 15374
El Sanatları 1113 81 0 87 0 0 1281
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 11784 2290 2 0 0 0 14076
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 163 89 2070 0 0 97 2419
Endüstri Ürünleri Tasarımı 341 73 0 5 0 0 419
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 5393 873 0 4 0 0 6270
Enerji 2623 602 0 0 0 0 3225
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 177 77 0 0 0 0 254
Ev Ekonomisi 488 159 0 0 0 0 647
Felsefe 2835 870 0 2 0 0 3707
Fizik ve Fizik Mühendisliği 7493 2583 0 0 0 0 10076
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 784 244 1550 0 0 2 2580
Fizyoloji 819 523 262 0 0 0 1604
Fizyopatoloji 15 21 35 0 0 0 71
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 365 97 29 0 0 1 492
Fransız Dili ve Edebiyatı 412 144 0 0 0 0 556
Gastroenteroloji 72 28 1453 0 0 99 1652
Gazetecilik İletişim Bilimleri 1469 402 0 1 0 0 1872
Gemi Mühendisliği Denizcilik 433 80 0 0 0 0 513
Genel Cerrahi 134 35 2664 0 0 5 2838
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 1280 579 292 0 0 3 2154
Geriatri 73 33 108 0 0 3 217
Gıda Mühendisliği 3937 916 0 0 0 0 4853
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 529 64 0 26 0 0 619
Göğüs Hastalıkları 105 29 1429 0 0 2 1565
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 72 13 1168 0 0 2 1255
Göz Hastalıkları 45 23 2121 0 0 0 2189
Güzel Sanatlar 5019 352 0 795 0 0 6166
Halk Bilimi (Folklor) 1225 264 0 10 0 0 1499
Halk Sağlığı 1407 495 599 0 0 1 2502
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 1388 364 0 0 0 0 1752
Hastaneler 978 123 14 0 0 0 1115
Hava ve Uzay Hekimliği 12 1 3 0 0 0 16
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 538 79 0 0 0 0 617
Hematoloji 129 45 925 0 0 44 1143
Hemşirelik 4402 1077 3 0 0 0 5482
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 570 193 118 0 0 0 881
Hukuk 8165 2025 0 1 0 0 10191
İç Mimari ve Dekorasyon 874 78 0 89 0 0 1041
İletişim Bilimleri 2292 727 0 8 0 0 3027
İlk ve Acil Yardım 62 7 1023 0 1 0 1093
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2291 455 0 0 0 0 2746
İnşaat Mühendisliği 9624 1636 0 0 0 0 11260
İstatistik 2105 606 2 0 0 0 2713
İşletme 26234 5581 0 2 0 0 31817
Jeodezi ve Fotogrametri 1324 381 0 0 0 0 1705
Jeofizik Mühendisliği 739 220 0 0 0 0 959
Jeoloji Mühendisliği 3330 934 1 0 0 0 4265
Kadın Hastalıkları ve Doğum 509 156 2984 0 0 6 3655
Kamu Yönetimi 6161 1349 0 0 0 0 7510
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 165 75 2462 0 0 14 2716
Karşılaştırmalı Edebiyat 176 42 0 0 0 0 218
Kazalar 240 46 5 0 0 0 291
Kimya 10790 3249 0 0 0 0 14039
Kimya Mühendisliği 4249 943 0 0 0 0 5192
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 98 40 1032 0 0 2 1172
Kulak Burun ve Boğaz 412 72 1731 0 0 0 2215
Maden Mühendisliği ve Madencilik 1809 494 0 0 0 0 2303
Makine Mühendisliği 11853 2294 0 0 0 0 14147
Maliye 1412 343 0 0 0 0 1755
Matbaacılık 153 39 0 2 0 0 194
Matematik 7489 2366 0 0 0 0 9855
Mekatronik Mühendisliği 409 64 0 0 0 0 473
Metalurji Mühendisliği 3180 601 0 0 0 0 3781
Meteoroloji 192 56 0 0 0 0 248
Mikrobiyoloji 1823 944 1307 0 0 3 4077
Mimarlık 6505 1249 0 19 0 0 7773
Moleküler Tıp 321 201 68 0 0 2 592
Morfoloji 284 360 205 0 0 0 849
Mühendislik Bilimleri 3095 735 0 0 0 0 3830
Mütercim-Tercümanlık 414 99 0 0 0 0 513
Müzecilik 294 20 0 6 0 0 320
Müzik 3017 564 1 299 0 0 3881
Nefroloji 73 30 1185 0 0 75 1363
Nöroloji 326 123 1757 0 0 13 2219
Nöroşirürji 23 27 1025 0 0 0 1075
Nükleer Mühendislik 515 136 0 0 0 0 651
Onkoloji 632 245 1720 0 0 71 2668
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 1827 500 0 0 0 0 2327
Ortopedi ve Travmatoloji 85 45 1901 0 0 1 2032
Parazitoloji 200 121 38 0 0 0 359
Patoloji 74 85 1137 0 0 5 1301
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 300 37 0 0 0 0 337
Peyzaj Mimarlığı 1280 330 0 1 0 0 1611
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 10 18 789 0 0 1 818
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1143 344 0 0 0 0 1487
Psikiyatri 557 134 2022 0 0 1 2714
Psikoloji 5730 1041 47 3 0 0 6821
Radyoloji ve Nükleer Tıp 269 72 3242 0 3 1 3587
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1197 335 0 9 0 0 1541
Reklamcılık İletişim Bilimleri 730 193 0 1 0 0 924
Romatoloji 43 25 550 0 0 31 649
Sağlık Eğitimi 304 79 19 0 0 0 402
Sağlık Kurumları Yönetimi 1647 205 6 0 0 0 1858
Sahne ve Görüntü Sanatları 2215 367 0 143 0 0 2725
Sanat Tarihi 2237 608 0 63 0 0 2908
Savunma ve Savunma Teknolojileri 657 96 0 0 0 0 753
Seramik Mühendisliği 410 101 0 4 0 0 515
Sigortacılık 663 89 0 0 0 0 752
Sivil Havacılık 235 78 0 0 0 0 313
Siyasal Bilimler 4223 1200 0 2 0 0 5425
Sosyal Hizmetler 493 107 1 0 0 0 601
Sosyoloji 6236 1519 1 11 0 0 7767
Spor 3970 1063 69 0 0 0 5102
Su Ürünleri 2313 830 0 0 0 0 3143
Şehircilik ve Bölge Planlama 2195 504 0 0 0 0 2699
Tarih 9706 2510 1 4 0 0 12221
Teknik Eğitim 1466 314 1 0 0 0 1781
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 1568 311 0 29 0 0 1908
Tıbbi Biyoloji 1247 572 75 0 0 1 1895
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 15 15 23 0 0 0 53
Trafik 384 56 0 0 0 0 440
Turizm 2469 614 0 2 0 0 3085
Türk Dili ve Edebiyatı 8405 2154 0 3 0 0 10562
Türk İnkılap Tarihi 1463 513 0 0 0 0 1976
Uçak Mühendisliği 493 75 0 0 0 0 568
Ulaşım 1061 214 0 0 0 0 1275
Uluslararası İlişkiler 6064 1119 0 0 0 0 7183
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 61 11 12 0 0 0 84
Üroloji 67 23 1510 0 0 0 1600
Veteriner Hekimliği 1082 2100 3 0 0 1 3186
Ziraat 12606 3934 0 0 0 0 16540
Zooloji 850 347 0 0 0 0 1197
2017 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.