Tez No İndirme Tez Künye Durumu
599470
Akıllı kentlerde çevre dostu ulaşım için trafik verisinin oluşturulması ve sınıflandırılması / Creation and classification of traffic data for environment-friendly transportation in smart cities
Yazar:MUSTAFA BAYKAL
Danışman: DOÇ. DR. ÜMİT DENİZ ULUŞAR
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı
Konu:Ulaşım = Transportation
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
45 s.
Türkiye nüfusunun %92'si şehir ve çevresinde yaşamaktadır. Kentleşme ülkemizde hızla artmaktadır. Kentleşmenin etkisiyle artan ve eskiyen altyapı sistemlerinin yenilenmesi gibi problemlerle karşılaşan belediyeler şehirlerindeki verileri incelemek, problemleri önceden tahmin etmek ve bu sorunları çözmek için sürekli daha etkili yöntemler aramaktadır. Dünya genelinde şehirleşmenin artmasına bağlı olarak insanların gündelik ihtiyaçları ve bir noktadan farklı bir noktaya erişiminde araçlar vazgeçilmez bir unsurdur. Her geçen gün trafiğe çakan araç sayısı bu ihtiyaç neticesinde artmaktadır. Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık 2018 tarihi itibari ile 23 milyon adeti bulmuştur. Antalya ilinde ise 1 milyon 60 bin 419 sayısına ulaşmıştır. Antalya bu araç sayısı ile Türkiye'de 4. sırada yer almaktadır. Her geçen gün artan ulaşım ağındaki trafik sıkışıklığını önlemeye yardımcı olabilecek, iyileştirilebilir en uygun seyahat süresi ile hedeflenen noktaya ulaşımı sağlayan akıllı trafik için araştırmalar son zamanlarda hızlanmıştır. Bu çalışmada, trafik problemine farklı bir bakış açısı getirmek ve otobüslerin ortalama hızları ile trafik üzerinde bekleme süreleri arasındaki ilişkiyi incelemek için trafikte bulunan toplu taşıma araçlarının hareketleri GPS verisi kullanılarak makine öğrenme ve sınıflandırma yöntemleri ile incelenmiştir. Çalışma Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerinde uygulanmıştır.
92% of Turkey's population lives in cities and the surrounding areas. Urbanization is a major problem in our country. Municipalities face problems such as the renewal of infrastructure systems, which are increasing and aging due to urbanization, are constantly searching for more effective methods to analyze the data in their cities, to predict the problems in advance and to solve these problems. Due to the increase in urbanization around the world, people's daily needs and means of accessing from one point to another, vehicles are indispensable. As a result of this need, the number of vehicles in traffic is increasing day by day. The number of vehicles registered to traffic in Turkey was 23 million as of December 2018. In the province of Antalya, number of vehicles has reached to 1 million 60 thousand 419. Antalya ranks 4th in number of vehicles. Research has been accelerating recently for intelligent traffic, which can help prevent congestion in the ever-increasing transport network, providing optimal travel time with the most favorable travel time. In this study, in order to provide a different perspective to the traffic problem and to examine the relationship between the average speed of buses and waiting times on traffic, using GPS data, the movements of the public transportation vehicles are examined by machine learning and classification methods. The study was conducted in Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa districts.