Tez No İndirme Tez Künye Durumu
386907
11 Eylül saldırıları ve İslamofobi: ABD ve Avrupa'da görülen İslam karşıtı eylem ve hareketlerinin nedenleri ve sonuçları / 9/11 attacks and Islamophobia: The results and consequences of actions and movements against Islam in the USA and Europe
Yazar:MURAT ERDİN
Danışman: DOÇ. DR. NURAY MERT
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
Konu:Siyasal Bilimler = Political Science ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
Dizin:11 Eylül 2001 olayı = Event of September 11th ; Amerika Birleşik Devletleri = United States of America ; Avrupa = European ; Saldırı = Intrusion ; Sosyal hareketler = Social movements ; Terör olayları = Terror avents ; Terörizm = Terrorism ; İslamofobi = Islamophobia
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
108 s.
Bu yüksek lisans tezi çalışmasında ABD ve Avrupa'da son yıllarda yükselen İslamofobi (İslam karşıtlığı)kavramı ele alınmıştır. Hareketler ve eylemler incelenirken gündemden örnekler verilmiş ve böylece tarihteki bazı örnekler hatırlatılmıştır. Çalışma 11 Eylül 2001 saldırılarıyla başlatılmıştır.
9/11 attacks and Islamophobia. The results and consequences of actions and movements against Islam in the USA and EUROPE.