Tez No İndirme Tez Künye Durumu
251723
Süneklik düzeyi yüksek yatay yük taşıyan çelik sistemler için Türk Deprem Yönetmeliği'nde verilen tasarım kurallarının değerlendirilmesi / Evaluation of the 2007 design specifications for buildings in earthquake regions with high ductility seismic load resisting steel systems
Yazar:EGEMEN ERSÖZ
Danışman: PROF. DR. CAVİDAN YORGUN
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:Çelik kolonlar = Steel columns ; Çelik yapılar = Steel structures ; Çelik çerçeveler = Steel frames ; Çerçeve sistemi = Frame system
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
143 s.
Bu çalışmada süneklik düzeyi yüksek yatay yük taşıyan sistemler incelenerek moment aktaran çerçeveler ve merkezi çaprazlı perdeler tanımlanmıştır. DBYBHY 2007'nin 4. bölümü olan `Çelik Binalar İçin Depreme Dayanıklı Tasarım Kuralları' verilerek örnek binanın tasarımında buradaki kriterlere uyulmuştur. Ayrıca DBYBHY 2007'de tasarım kriterleri verilen kolon-kiriş birleşimlerinin FEMA 350'de detaylı şekilde yer alan tasarım kuralları anlatılmıştır. Tasarımı yapılan örnek çelik yapının yatay yük taşıyıcı sistemi süneklik düzeyi yüksek çerçeveler ve süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazlı perdelerden oluşmaktadır. Bina 6 katlı, 4x4 açıklıklıdır. Deprem hesabı için eşdeğer deprem yükü yöntemi kullanılmıştır. Binanın yapısal analizleri SAP2000 bilgisayar programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler yorumlanarak sonuç kısmına yazılmıştır.
In this study high ductility seismic load resisting systems are investigated and moment frames and concentrically braced frames are defined. Earthquake resistant design code for steel buildings which is the fourt chapter of the Design Specifications for Building in Earthquake Region 2007 is given and used in design of the sample steel structure. Restriction and calculation methods of the beam to column connections in FEMA 350, which are given in DBYBHY 2007 shortly, are given. Lateral load resisting system of the structure is consists of special moment frames and special concentrically braced frames. Designed sample steel structure system is 6 stories and 4x4 span. Equivalent earthquake load method is used for the earthquake evaluation. SAP2000 computer program is used in the analysis of the structure. Results are evaluated and given in conclusion part.