Tez No İndirme Tez Künye Durumu
261979
Orta Asya Hayvan Üslubu'nun modern resim eğitiminde değerlendirilmesi / Evaluation of Central Asia animal style in modern painting education
Yazar:MEHTAP DEDE KODAMAN
Danışman: PROF. DR. AYŞE ÖZEL ; PROF. DR. SELÇUK MÜLAYİM
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü / Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı / Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Arkeoloji = Archeology ; Güzel Sanatlar = Fine Arts ; Halk Bilimi (Folklor) = Folklore
Dizin:Hayvanlar = Animals ; Modern resim = Modern painting ; Orta Asya ülkeleri = Central Asia countries ; Resim eğitimi = Painting education ; Resimler = Pictures ; Üslup = Stylistic
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2010
349 s.
Sanat Eğitimi'nin önemli bir konusu, sanat kimliğinin geliştirilmesidir. Erken devir Türk Sanatı son derece zengin ve besleyici bir kaynaktır.-Modern resim alanında Orta Asya kökenli Hayvan Üslubu'nun incelemesi; bu üslubun yer aldığı bir eğitim programının uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi nedir? sorusuyla yola çıkılan bu çalışmada üslup ayrıntılı olarak tanıtılmış, yayılımı ve gelişimi, geleneksel Türk sanatlarına nasıl kaynaklık ettiği; sanat tarihi, modern sanat ve özellikle çağdaş Türk sanatı üzerinde etkileri gösterilmiştir. Üslub hakkında temel bilgilerin edindirildiği ve üslubun yöntem olarak da denendiği bir eğitim programı hazırlanıp; ilköğretimin son basamağında sınanarak süreç ve sonuç değerlendirilmiştir.Bu tezin konusu geleneksel Türk sanatlarına kaynaklık ettiği gibi aslında resmin, desenin ve tasarımın da kökeni sayılan Orta Asya Hayvan Üslubu'dur. Orta Asya Hayvan Üslubu'nun öğretilmesi ve denenmesi resmin temeli olan desen ve temel tasarım ilkelerinin kazandırılması açısından esas teşkil edebilir. Bu kökler soyutlama ve üsluplaştırmayla modern yöntemleri de destekleyip onlara yön verebilecek yapıdadır. Yaratıcılık boyutu çok yüksek bu üslubun eğitim sistemi içinde değerlendirilmesi, yetişmekte olan gençlerin zihinsel gelişimini de olumlu yönde etkileyecektir. Gençlerde soyut işlem basamağı döneminde üslup yardımıyla soyutlama konusuna girilmesi hem kolay anlaşılır, hem de konuyu sevdirir niteliktedir.
One of the main subject of Art Education is the development of identity in art. Early period Turkish Arts are extremely rich source.The study has started with the questions -What is the application of the curriculum which includes Animal Style with the origin of Central Asia and what is the evaluation of the results?? . The style has been introduced,in details. Its spread and development, how it has been the resource of traditional Turkish art, art history, modern art and particularly its impacts on contemporary Turkish art are shown in the study. A curriculum in which basic information was obtained about style and style was experimented as a method was prepared and was tested at the last year of the primary education. Finally, the process and the results were analyzed.The topic of this thesis is Animal Style of