Tez No İndirme Tez Künye Durumu
592306
Embodying beliefs through design: Ottoman talismanic shirts / İnancın tasarımla somutlaştırılması: Osmanlı tılsımlı gömlekleri
Yazar:EGE GÖKÇE DEMİR
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLEK HİMMAM ER
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı / Tasarım Bilim Dalı
Konu:El Sanatları = Crafts ; Giyim Endüstrisi = Clothing Industry ; Tekstil ve Tekstil Mühendisliği = Textile and Textile Engineering
Dizin:El sanatları = Handicrafts ; Giysi tasarımı = Clothing design ; Giysiler = Clothes ; Gömlek = Shirt ; Halk bilimi = Folklore ; Osmanlı Dönemi = Ottoman Period ; Osmanlı sanatı = Ottoman art ; Tasarım = Design ; Tılsım = Talismanic ; İnançlar = Beliefs
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
96 s.
Bu araştırma kültürlerin inançlarını, duygularını, korkularını veya dileklerini nasıl somutlaştırdığını Osmanlı İmparatorluğu'nda kullanılmış olan tılsımlı gömlekler üzerinden incelemektedir. Ayrıca bu araştırmada, her kültürün kendilerine göre görselleştirip elle tutulabilir hale getirdiği tılsımlardan ve bunların kaynaklarından bahsedilmiştir. Çalışma, Topkapı Sarayında bulunan ve günümüze kadar ulaşmış olan Osmanlı tılsımlı gömleklerinin detaylı bir incelemesidir. Bu gömleklerin gizemi ve yapılış amaçlarından bahsedilmiştir. Ayrıca döneminin en gösterişli örneklerinden olan Osmanlı tılsımlı gömleklerinin hazırlanış aşamaları, ortaya çıkış süreçleri ve üzerlerindeki bazı sembollerin anlamları incelenmiştir. Toplanan bilgilere, Hülya Tezcan'ın bu konu hakkında uzun yıllar boyunca süren araştırmalarının ışığında ulaşılmıştır. Gömlekler özelliklerine göre kategorize edilmiş ve bazı temel tasarım ilkelerine göre analiz edilmiştir.
This research examines how cultures embody their beliefs, emotions, fears, or wishes through Ottoman talismanic shirts. Also in this study, it refers to the talismans and their sources that each culture has visualized and handle it differently. The study has detailed research of Ottoman talismanic shirts that are now in the Topkapi Palace and have reached today. The mystery of these shirts and their purpose of construction are mentioned. In addition, the preparation stages of the Ottoman talismanic shirts which are one of the most spectacular examples of the period, the processes and the meanings of some symbols on them were examined. The information that gathered has been reached in the light of Hülya Tezcan's long-standing researches on this subject. The designs of the shirts were categorized through their properties, and analyzed according to some basic design principles