Tez No İndirme Tez Künye Durumu
592604
Service and design components of Turkish raki as a table drink / Sofra içkisi olarak Türk rakısının servis ve tasarım bileşenleri
Yazar:SEÇİL MOLER
Danışman: YRD. DOÇ. DR. AHMET CAN ÖZCAN
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı / Tasarım Bilim Dalı
Konu:Gastronomi ve Mutfak Sanatları = Gastronomy and Culinary Arts ; Güzel Sanatlar = Fine Arts ; Sosyoloji = Sociology
Dizin:Görsel tasarım = Visual design ; Menü tasarımı = Menu design ; Modernleşme = Modernization ; Rakı = Raki ; Ritüel = Ritual ; Servisler = Services ; Tasarım = Design ; Ürün tasarımı = Product design ; İçecekler = Beverages ; İçkiler = Drinks
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
107 s.
Bu çalışma, Türk Rakısı'nın sofra içkisi olarak servis ve tasarım bileşenlerinden bahseder. Bu araştırma Rakı'nın tarihi, tanımı, servis ve tasarım bileşenleri hakkında önemli bilgiler içerir. Rakı masası'nın bilinen çok fazla adabı ve rituelleri vardır o yüzden bu tez Rakı'nın nasıl içileceği, eşlikçileri, sofra adabı'nı sorgular. Beş duyu organımızı kullanarak nasıl içildiği, görsel duyusal ve dokusal olarak nasıl bir deneyim sunduğunu ve Rakının ritualistik sıralamasını konu alır
This thesis is focused on the service and design components of Turkish Rakı as a table drink.This study gives information about the definition of Rakı, historical development and the components of design and service. There are lots of recognized rituals and table etiquettes about the Rakı table. This study aims that how to drink Rakı and what are the companions of this alcoholic beverages. Using the five senses with drinking it and how it should be. There are many questions in this study and the chapter by chapter I am going to explain the rituals, design elements of a table, the process of the set up a proper Rakı table.