Tez No İndirme Tez Künye Durumu
451645
Anonim ortaklıkta ayni sermaye / Contribution in kind in joint stock companies
Yazar:MUSTAFA HALİL ÇONKAR
Danışman: PROF. DR. ABUZER KENDİGELEN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Anonim ortaklıklar = Incorporated companies ; Anonim şirketler = Joint stock companies ; Ayni haklar = Real rights ; Sermaye = Capital ; Sermaye şirketleri = Capital companies ; Ticaret Hukuku = Commercial Law ; Ticari şirketler = Commercial companies ; Türk Ticaret Hukuku = Turkish Commercial Law
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2015
626 s.
"Anonim Ortaklıkta Ayni Sermaye" başlıklı tezimizde anonim ortaklıklarda anonim ortaklığa nakit dışı değerlerin sermaye olarak kazandırılması konusu çeşitli cepheleriyle inceleme konusu yapılmıştır. Birinci bölümde anonim ortaklığa ayni sermaye olarak konabilecek varlıklara ilişkin kanunun öngördüğü temel nitelikler üzerinde durulmuş, ikinci bölümde ise ayrı başlıklar altında çeşitli nakit dışı değerlerin ayni sermaye yeterliliği incelenmiştir. Üçüncü bölüm ayni sermaye taahhüdü haline özgü olarak öngörülen kuralların, bu çerçevede esas sözleşmeye yapılacak kaydın, önleyici tedbirlerin ve kurucular beyanının detayları üzerinde durmaktadır. Dördüncü bölüm ayni sermaye borcunun ifa aşamasına ilişkindir ve bu aşamaya özgü olarak öngörülen düzenlemelerin incelenmesine ayrılmıştır. Beşinci ve son bölümde ise ayni sermaye borcunun ifa edilmemesi veya kötü ifa edilmesi hallerinde uygulanacak hukuki rejim tespit edilmeye çalışılacaktır.
In our thesis which is named "Contributions in Kind in Joint Stock Companies", the problem of bringing in goods other than cash to joint stock companies as capital is dealt with. In the first chapter of the study, fundemantal qualities of contributions in kind, which are formulated by the Turkish Commercial Code are dealt with, whereas in the second chapter various goods are studied according to their ability to be brought in as share capital. Third chapter is concerned with the rules governing the regime of undertaking the obligation of contributing in kind. Fourth chapter focuses on fulfillment of this particular obligation and is committed to the examination of related rules. In the five and last chapter of the thesis, legal regime which is to be applied in case of non-fulfillment or poor-fulfillment of the obligation of contributing in kind.