Tez No İndirme Tez Künye Durumu
580232
Yumurta, yumurta kullanımının Türk mutfak tarihindeki gelişimi ve yumurta temelli gastronomi trendleri / Egg, the development of egg use in Turkish kitchen history and egg-based gastronmy trends
Yazar:ELİF CEMRE BOZAGCI
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKAY GÖK
Yer Bilgisi: İstanbul Okan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gastronomi Ana Bilim Dalı
Konu:Beslenme ve Diyetetik = Nutrition and Dietetics ; Gastronomi ve Mutfak Sanatları = Gastronomy and Culinary Arts
Dizin:Beslenme = Nutrition ; Beslenme alışkanlıkları = Nutritional habits ; Gastronomi = Gastronomy ; Mutfak sanatları = Culinary arts ; Mutfak sektörü = Kitchen sector ; Türk mutfağı = Turkish cuisine ; Yumurtalar = Eggs
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
162 s.
Gastronomi dünyasında ortaya çıkan eğilimler yeni trendler yaratmakta ve bu trendler diğer mutfakları da etkileyerek yayılmaktadır. Son dönemde popüler olan trendlerden biri de yumurta temelli gastronomi trendleridir. Bu trendler gastronomi dünyasındaki yenilikleri yakından takip eden Türk mutfağında da benimsenerek kullanılmaktadır. Ancak bir mutfağın gastronomi dünyasında yerini koruyabilmesi için yeniliklerin takip edilmesi gerektiği gibi aynı zamanda kültürel ve tarihi gastronomi mirasına da sahip çıkılması, korunması ve yaşatılması gereklidir. Özellikle Türk mutfağı gibi geniş ve çok çeşitli kültürel mirasa sahip olan, yumurtanın çok eski zamanlardan beri kullanıldığı bilinen bir mutfakta yeniliklere uyum sağlamanın yanında trend haline gelmiş ürünlerin mutfak tarihindeki yerinin ve trend olmuş ürünleri içeren reçetelerin araştırılması, gerekli durumlarda reçetenin özü korunarak günümüze uyarlanması gibi çalışmalar hem kültürel mutfak mirasının gelecek nesillere aktarılması hem de trendi takip ederken mutfağın marka değerinin arttırılması açısından önem taşımaktadır.
Trends in the world of gastronomy create new trends, and these trends spread by affecting other cuisines. One of the recent popular trends is egg-based gastronomy trends. These trends are used in Turkish cuisine, which closely follows the innovations in the world of gastronomy. However, in order to maintain the existence of a kitchen, innovations must be followed and cultural and historical gastronomy heritage must be maintained and maintained. With a diverse cultural heritage, especially from the Turkish cuisine is very wide and the egg in a kitchen that is known to be used since ancient times to adapt to the next trend of products that have become culinary innovations has been the trend in history-the investigation of products containing formulations, if necessary, adapted to the present day, while maintaining the essence of the recipe, such as culinary studies and cultural heritage to future generations follow the trend of the kitchen while enhancing the value of the transfer both in terms of the brand is important.