Tez No İndirme Tez Künye Durumu
105096 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
An Evaluation of the political parties in the Turkish Republic of Northern Cyprus / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`ndeki siyasal partilerin değerlendirilmesi
Yazar:FEVZİ ORKUNT CANYAŞ
Danışman: PROF.DR. AYŞE AYATA
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Siyasal Bilimler = Political Science
Dizin:Cumhuriyetçi Türk Partisi = Cumhuriyetçi Türk Party ; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti = Turkish Republic of Northern Cyprus ; Kıbrıs = Cyprus ; Siyasi partiler = Political parties ; Toplumcu Kurtuluş Partisi = Toplumcu Kurtuluş Party ; Ulusal Birlik Partisi = Ulusal Birlik Party
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
108 s.
öz KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDEKÎ SİYASAL PARTİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Canyaş, Fevzi Orkunt Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Ayşe Ayata Ağustos 2001, 108 Sayfa Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde mevcut siyasal partiler ile söz konusu siyasi partilerin Türkiye'nin Avrupa Birliğine giriş süreci arifesinde Kıbns sorununa ve Kıbns sorununun çözümüne ilişkin görüşleri Kıbrıs Türklerinin geçmişten günümüze siyasal örgütlenmeleri de dikkate alınmak suretiyle incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: KKTC, Siyasal Partiler iv
ABSTRACT AN EVALUATION OF THE POLITICAL PARTIES IN THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS Canyaş, Fevzi Orkunt M.S., Department of Political Science and Public Administration Supervisor : Prof.Dr.Ayşe Ayata August 2001, 108 Pages This thesis analyzes the political parties and political system in the Turkish Republic of Northern Cyprus. It also tries to hightlight what the existing political parties think about the current state of "the Cyprus problem" and their proposals for its solution in the context of Turkey's pre-accession process to the European Union. Keywords: Politics in the Turkish Republic of Northern Cyprus, Cyprus problem. Ill