Tez No İndirme Tez Künye Durumu
427958
Energy analysis and optimization of a solar boat / Güneş enerjisi ile çalişan bir teknenin enerji analizi ve optimizasyon
Yazar:CENNET ÖZLEM BİLİR FİDAN
Danışman: YRD. DOÇ. AYTAÇ GÖREN
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Mekatronik Mühendisliği = Mechatronics Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2015
43 s.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi fosil yakıtların çevreye etkisi dikkate alındığında günümüzde fosil yakıtlı enerjiye iyi bir alternatiftir. Güneş enerjisinin verimli kullanımı, hem çevresel hem de ekonomik kaygıları azaltmaya yardımcı olmaktadır. Güneş enerjisi karasal tesisler ve taşıtlarda kullanıldığı gibi yaygın bir şekilde deniz taşıtlarında da yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır, özellikle yatlarda ve gezinti teknelerinde. Buna ek olarak, ticari gemilerde kullanılmaya başlanmıştır. Araştırmanın amacı, elektrikli teknelerden eğitim amaçlı iki kişilik bir tekne modeli ele alınarak, teknenin enerji sarfiyatı ve kullanım alanı ile günlük enerji ihtiyacına göre sistem kapasitesi ile gücünün optimizasyonuna dayalı bilimsel bir çalışma yapmaya yöneliktir. Elektrik enerjisinin taşıtlarda kullanımı, çevreye dost ve efektif bir kullanım olmasına karşın, güç ihtiyacına göre belirlenen tahrik sistemi ile kullanım ihtiyacına göre belirlenen depolama kapasitesinin yeterli seçilmesi ile kullanılan alanlara göre uygun olmaktadır. Bu nedenle, tahrik sisteminin tasarımı ve enerji optimizasyonu elektrikle çalışan taşıtlar için büyük önem arz eder.
Nowadays solar energy, which is one of the renewable energy resources, is a good alternative to fossil fuel based energy by considering the impact of fossil fuel on the environment. Efficient use of solar energy is helping to reduce both environmental and economic concerns. Solar energy is widely used on marine vessels, as well as the use of terrestrial facilities and vehicles, especially on yachts and pleasure boats. In addition to this it began to be used in commercial ships. The aims of this research are to determine the daily energy needs of a two-seater hand line fishing electric boat for optimization and to form an implementation of renewable energy use on a solar boat for a vocational school education. Besides, the use of electric powered vehicles is environmentally friendly and effective. It is appropriate for the selected area of usage by adequate selection of the propulsion system based on the power need and adequate selection of the storage capacity based on the use need. Therefore, the design of propulsion system and energy optimization have major significance for the electric powered vehicles.