Tez No İndirme Tez Künye Durumu
201680
Semantic processes for constructing composite Web services / Birleşik Web servislerinin oluşturulabilmesi için anlamsal işlemler
Yazar:KARANİ KARDAŞ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. PINAR ŞENKUL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
117 s.
Web servislerinin birlesiminde, servis arama ve farklı servisler arasında birlikte çalısabilirlik belirlenerek uygun servislerin birlestirilmesi önemli islerdir. Anlamsallık birlesik servis kalitesini arttırır ve bu islemlerin otomasyonunu kolaylastırır. Anlamsal servis arama ve servis esleme için çesitli yaklasımlar vardır. Bu çalısma, ihtiyaçları ve kısıtları karsılamak amacıyla, bir çok farklı web servisinin bir araya getirilerek birlesik Web servislerinin anlamlı bir sekilde olusturulabilmesi için yapılan çalısmaları anlatmaktadır. Bu çalısmada; Web servis birlesimi sürecini daha kolay, daha az hataya yatkın ve daha otomatik hale getirmek için önceki anlamsal yaklasımları kullandık ve genislettik. Bu çalısma önceki anlamsal esleme yöntemlerini genisleten servis arama ve servis birlikte çalısabilirlik yöntemlerini içerir. Bunlara ek olarak, kullanıcıya yol gösterme amacıyla çesitli ontolojilerde yer alan kavramlar arasındaki anlamsal iliskileri kapsayan yeni bir anlamsal alan modeli önerilmistir. Anahtar Kelimeler: Anlamsal Web Servisleri, Anlamsal Web Servisi Birlesimi, Anlamsal Esleme, Anlamsal Çıkarsama
In Web service composition, service discovery and combining suitable services through determination of interoperability among different services are important operations. Utilizing semantics improves the quality and facilitates automation of these operations. There are several previous approaches for semantic service discovery and service matching. In this work, we exploit and extend these semantic approaches in order to make Web service composition process more facilitated, less error prone and more automated. This work includes a service discovery and service interoperability checking technique which extends the previous semantic matching approaches. In addition to this, as a guidance system for the user, a new semantic domain model is proposed that captures semantic relations between concepts in various ontologies. Keywords: Semantic Web Services, Semantic Web Service Composition, Semantic Matching, Semantic Mapping, Semantic Inference