Tez No İndirme Tez Künye Durumu
336156
Terör mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda soruşturma ve kovuşturma usulü / The prosecution and procedore of the terror crimes courts
Yazar:AHMET SACİT MÜDERRİSOĞLU
Danışman: DOÇ. DR. AHMET CANER YENİDÜNYA
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Ana Bilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Kovuşturma = Prosecution ; Soruşturma = Investigation ; Terör = Terror ; Terör olayları = Terror avents ; Terör örgütleri = Terror organizations ; Terörist = Terrorist ; Terörizm = Terrorism ; Terörle Mücadele Kanunu = Turkish Anti-Terror Law ; Özel yetkili mahkemeler = Special courts
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
226 s.
Çalışmamızın konusunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 10?uncu maddesinde düzenlenen ağır ceza mahkemeleri oluşturmaktadır. Tezimizde bu mahkemeleri ?Terör Mahkemeleri? olarak adlandırdık ve özel görevli ağır ceza mahkemesi şeklinde nitelendirmeyi uygun bulduk. Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri bu mahkemelerin tarihsel altyapısını oluşturmaktadır. Belirli suçları, genel ceza yargılamasından ayrık bir takım usul kuralları ile yargılama görevi olan bu mahkemeler, Türkiye?deki medya hassasiyeti sonucu sürekli gündemde kalmıştır. 6352 sayılı kanunla ceza yargılamasına giren Terör Mahkemeleri, özel görevli ağır ceza mahkemesi olarak Özel Yetkili Mahkemeler yerine yerleşmiştir. Çalışmamızın birinci bölümünde; Terör Mahkemelerinin tarihsel boyutu, ikinci bölümünde; görevi ve yetkisi, üçüncü bölümünde; soruşturma usulü başlığı altında savcılık teşkilatı, koruma ve araştırma tedbirleri, dördüncü bölümünde ise; kovuşturma usulü anlatılmaya çalışılmıştır. Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, mafya tipi örgütlü suçlar ve terör suçlarının arttığı günümüzde, bu suçlar için yapılacak yargılamaların önemi de artmakta ve usule dair hükümlerin açık olması, bu hususta kanun boşluklarının bulunmaması ve varolan düzenlemelerin dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir. Azami gözaltı ve tutukluluk süreleri, görev hususu, sayılı suçlar için özel olarak başvurulabilen koruma tedbirleri, bu mahkemelerin uzmanlık gerektiren işlerle uğraştığını göstermektedir. Çalışmamız sırasında Terör Mahkemelerinin, Terörle Mücadele Kanunu?nda düzenlenmiş olmasından ve varolan bir mahkemenin acele ile kaldırılıp yerine bu mahkemelerin yerleştirilmesinden dolayı boşluklara ve diğer yasalar ile uyumsuzluklara rastladık. Özellikle şüpheli ve sanıklar için katlanma yükümlülüğünü arttıran bu tip yargılamalarda keyfiliğin sıfıra indirilmesi gereklidir. Anahtar Kelimeler : Terör Suçları, Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri, Terör Mahkemeleri, 3713 Sayılı TMK Md. 10 İle Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri, Soruşturma ve Kovuşturma Usulü
The subject of this study is High Criminal Courts in Article 10 of the Law on Fight Against Terrorism (Act 3713). In this thesis we name these courts as "Terrorism Courts" and we qualify these courts as ?Specially Authorized High Criminal Court?. Special High Criminal Courts coming from State Security Courts' background which has an authority to judge certain crimes with special procedurel rules has always been on the agenda because of sensitivity attitude of media. Terrorism courts functioned in the scope Act 6352 are influenced by hanges in Turkey and current events. The historical dimension of Terror Courts is explained in the first section and the duties and authority in the second section, organization of prosecution under investigation procedure title, protections and judicial research precautions in the third section; the prosecution procedure in the fourth section. Crimes against the constitutional order and functioning of this order, crimes against national security, crimes against state secrets and espionage, mafia-type organized crimes and terrorist offenses increased nowadays, it is increasingly important for the crimes trials held. Procedures provisions should be clear, gap of law this regard should not be, these arrangements should be carefully evaluated. While writing this study Terror Courts came under Law on Fight Against Terrorism Act. The existing courts hastily removed than the new court was replaced by another. For this reason i come across gap of law and incompatibility with other laws. Criminal procedures does not accept gaps therefore arbitrariness should be eliminated and especially the burden on suspects and defendants must be minimized