Tez No İndirme Tez Künye Durumu
619071
Cybersecurity risk assessment for tankers and defence methods / Tankerler için siber güvenlik risk değerlendirmesi ve savunma metotları
Yazar:AYBARS ORUÇ
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRE ÇAKMAK ; DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT SELÇUK SOLMAZ
Yer Bilgisi: Piri Reis Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Denizcilik = Marine ; Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
146 s.
Deniz taşımacılığının olmazsa olmazı gemilerdir ve teknolojik gelişmeler gemilere hızla yansır. Bir gemi üzerinde emniyetli seyri sağlamak amacıyla GPS, ECDIS, AIS, ARPA-Radar gibi pek çok ekipman bulunur. Ancak üzücüdür ki seyir ekipmanlarındaki siber zaafiyetleri gösteren çeşitli araştırmalar da yayınlanmıştır. Ayrıca denizcilik sektöründe yaşanan siber saldırılar da denizde siber güvenlik konusunun ön plana çıkmasına sebep olmuştur. Kuruyük, RO-RO gibi diğer gemi tipleri ile karşılaştırıldıklarında tankerlerin, taşıdıkları yükler sebebi ile meydana gelecek bir kaza sonrasında çevreyi daha fazla kirletmesi, daha fazla sayıda insanın yaralanmasına ya da ölmesine sebebiyet vermesi ve daha çok ekonomik kayba uğratması olasıdır. Bu bilinen gerçek sebebi ile siber güvenlik ile ilgili denetlemeler öncelikle tankerlerde TMSA, SIRE ve CDI gibi denet programları aracılığıyla başlatılmıştır. IMO ise 2021 senesi itibari ile tüm denizcilik şirketlerinden bir siber risk değerlendirmesi yapılmasını beklemektedir. Bu çalışmada seyir halinde bulunan bir tankerin köprüüstü, makine dairesi ve kargo kontrol dairesine ait ekipmanların sahip olabileceği olası siber riskler değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda dokuz kategoride, toplam 31 adet risk belirlenmiş olup belirlenen bu risklerine karşı alınabilecek toplam 37 adet prosedürel ve teknik önlem incelenmiştir. Riskler Bulanık Fine-Kinney metodu kullanılarak gerek önlemler alınmadan önce gerek ise önlemler alındıktan sonra değerlendirilmiştir. Böylelikle önerilen tedbirlerin etkinliği gözlemlenmiştir.
Ships take significant place in the maritime transport, and technological developments are rapidly reflected on ships. A wide range of equipments, such as GPS ECDIS, AIS and ARPA-Radar is utilized in this field in order to ensure safe navigation on a ship. However, several studies have also been published that show cyber vulnerabilities in navigational equipments. Moreover, cyber attacks in the maritime industry also have led to gain importance of cybersecurity at sea. When compared to other vessel types, such as dry cargo vessels and RO-ROs, tankers are more likely to pollute the environment, to cause more people to be injured or died and more economic loss after an arising accident due to the cargo they carry. Due to this known fact, inspections on cybersecurity have been started firstly on tankers through vetting programmes of TMSA, SIRE and CDI. IMO requires all maritime companies to carry out a cyber risk assessment by 2021. In this study, the potential cyber risks of equipments in the bridge, engine room and cargo control room on a tanker underway were assessed. As a result of the assessment, a total of 31 risks are identified in nine categories, and 37 procedural and technical measures that could be taken against these risks are examined. The risks either before taking measure or after taking measures are evaluated by using the Fuzzy Fine-Kinney method. Thus, effectiveness of the suggested measures is approached.