Tez No İndirme Tez Künye Durumu
538197
An investigation of material waste management in prefabricated construction industry and developing an integrated waste management tool / Prefabrik yapı endüstrisinde malzeme atık yönetiminin incelenmesi ve entegre atık malzeme yönetimi için bir aracın geliştirilmesi
Yazar:BABAK RAHMANI MIRSHEKARLOU
Danışman: PROF. DR. İREM DİKMEN TOKER ; PROF. DR. MUSTAFA TALAT BİRGÖNÜL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2018
217 s.
İnşaat projelerinde atık azaltma stratejilerinin geliştirilmesi için, atık üretiminin sürekli olarak izlenmesi ve analiz edilmesi ve mevcut süreçlerin sürekli iyileştirilmesi esastır. Bu, proje ekibinin kaynakta israfı önlemek ve kurumsal atık yönetimi bilgisini geliştirmek ve verimli ve zamanında harekete geçmesine yardımcı olmak için kuruluştaki önceki deneyimlere dayanan bir atık kriter oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu çalışma, Türkiye'deki prefabrike çelik yapı inşaat şirketlerinde atık yönetimini araştırmak ve mevcut atık yönetimi prosedürlerinin verimliliğini kolaylaştırmak ve geliştirmek için entegre bir atık yönetim aracı kullanarak bir süreç modeli geliştirmek ilkesini hedeflemektedir. Sınıflandırılmış bir malzeme seti ve potansiyel atık nedenleri, ayrıntılı literatür taraması ile belirlenip, gerçek proje kayıtları ve sektördeki uzmanlarla görüşme yoluyla listelenmiştir. Türk prefabrike çelik yapı inşası şirketleri ile işbirliği içinde, malzeme atık yönetiminde firmaların mevcut performansını araştırmak ve en çok israfa yol açan materyalleri ve atık üretiminin ana nedenlerini belirlemek için bir anket çalışması yapılmıştır. Ayrıca, atık yönetimi süreçlerindeki mevcut eksiklikler araştırılmış ve etkili atık yönetimi yolunun tıkandığı faktörler belirlenmiştir. Öngörülen süreç modelini kullanarak atık tahminini, izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak amacıyla, Türk prefabrike yapı şirketleri için entegre bir atık yönetim süreci modeli ve destekleyici bir uygulama geliştirilmiştir. Son olarak, geliştirilen araç sektör profesyonelleri tarafından test edilmiş ve doğrulanmıştır. Doğrulama ve test etme süreci olumlu sonuçlar vermiştir. Atıklar ve atık yönetimi ile ilgili bulgular Türk prefabrike yapı sektörünü yansıtmakla birlikte, geliştirilen süreç modeli ve araç, gerekli uyarlamalar yapıldıktan sonra, diğer ülkeler ve sektörler için uygun hale getirilebilecektir.
In order to formulate effective waste reduction strategies in construction projects, it is essential to continuously monitor and analyze the waste generation and improve the existing processes continuously. This requires to establish a waste benchmark, based on the previous experiences in the organization, to assist the project team in taking efficient and timely actions to prevent the waste at source and enhance the corporate waste management capability. The current study is carried out to explore the waste management in prefabricated steel structure construction companies in Turkey and develop a process model using an integrated waste management tool, to facilitate and improve the efficiency of existing waste management procedures. A classified set of materials and potential waste causes were listed through detailed literature review, studying real project records and interviewing with experts in the sector. A questionnaire survey has been carried out in collaboration with the Turkish prefabricated steel structure building companies to investigate the current performance of companies in material waste management and identify the most waste-prone materials and the main causes of waste generation. Also, the existing deficiencies in waste management processes were explored and factors plugging the way of effective waste management were identified. An integrated waste management process model and a supporting application were developed for the Turkish prefabricated building companies, in order to facilitate waste estimation, management, monitoring and controlling. Finally, the developed tool, the "Waste Tracker", was tested and verified by the sector professionals. The testing and verification process gave favourable results. Although the findings on waste-prone materials and waste management practices reflect the situation in the Turkish prefabricated construction industry, it is believed that the proposed process model as well as the tool are generic and be modified to other countries and industries after some modifications.