Tez No İndirme Tez Künye Durumu
607036
Arama motoru optimizasyonu / Search engine optimization
Yazar:EMRE GÖKHAN VURAN
Danışman: DOÇ. DR. ADİL ALPKOÇAK
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
133 s.
Arama motoru optimizasyonu (SEO) uygulamalarında daha fazla SEO yöntemi uygulayan sitenin arama motoru sonuç sayfasında (SERP) daha başarılı olduğu bilinir. Ancak bu başarının nasıl elde edildiği ve hangi yöntemlerin daha etkili olduğu net değildir. Bu çalışmada, SEO yöntemlerinin SERP sıralamaları için ne kadar etkili olduğu incelendi. Google arama motoru deney ortamı olarak seçildi. Önce güncel SEO yöntemleri derlendi. Sonra konusu araç kiralama olan beş web sitesi kuruldu. Konuyla ilgili 52 önemli arama sorgusu belirlendi. Deney sitelerinden bir tanesine bütün SEO yöntemleri, diğerlerine ise seçilmiş SEO yöntemleri uygulandı. Yapılan deneylerde özellikle iki önemli SEO kriteri, orijinal içerik yoğunluğu ve sosyal medya paylaşımı, test edildi. Deney sitelerinin yüz gün boyunca, her bir arama sorgusu için SERP sıralama değişimleri kaydedildi. Yüz günün sonunda, en iyi SEO yöntemi uygulanan sitenin sayfaları, 32 farklı sorgu için Google'ın ilk on sayfasında yer aldı. Yine bu sitenin üç sayfası, 3 arama sorgusu için Google'ın birinci sonuç sayfasında yer aldı. Deneylerden elde edilen tüm sonuçlar ayrıntılı olarak sunuldu ve bulgular ışığında SEO yöntemlerinin başarımları karşılaştırmalı olarak gösterildi.
In search engine optimization (SEO), the site that applies more SEO methods is known to be more successful in search engine result page (SERP). However, it isn't clear how this success is achieved and what criteria are more effective. In this study, we examined how effective SEO methods are for SERP rankings. This SEO experiment was conducted on Google. First, the current SEO methods were compiled. Then, 5 sites were established, the subject of which is car rental. 52 important search queries were determined which are related to the topic. All SEO methods were applied to one of the experiment sites and selected SEO methods were applied to the others. Specifically, we tested two important SEO criteria, original content density and social media sharing. For hundred days, SERP changes of 5 sites were recorded. At the end of the hundred days, pages of the site which best practices SEO methods, appeared for 32 different queries on Google's top ten results pages. Three of these pages appeared on the 1st page for 3 search queries. All results from the experiments were presented in detail and SEO methods achievements were shown comparatively.