Tez No İndirme Tez Künye Durumu
604635
Afet tedarik zinciri yönetimi: Bir uygulama / Disaster supply chain management: One case
Yazar:FÜSUN GÜNAY ULUGERGERLİ
Danışman: PROF. DR. MURAT ERDAL
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı / Tedarik Zinciri Yönetimi Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
358 s.
Topraklarının %95' i deprem kuşağında yer alan ve farklı afet risk türleri ile sık sık karşı karşıya olan ülkemizde, afet öncesi, sırası ve sonrasında yürütülen tedarik zinciri faaliyetlerin planlanması, koordine edilmesi ve yönetilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu noktadan yola çıkılarak yapılan çalışmada tedarik zinciri yönetiminin hem kamu hem de sivil toplum kuruluşların da nasıl uygulandığı incelenmiştir. Araştırma, ülkemizde afet yönetiminde söz sahibi olan kurum ve kuruluşların yöneticileri ile derinlemesine görüşme çalışmaları olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada; afet tedarik zinciri yönetimi açısından Türkiye'deki ilgili bulgulara ulaşılmış, hem kamu hem de sivil toplum kuruluşları açısından yürütülen saha faaliyetleri değerlendirilerek, her bir kuruluş için uygulamalarındaki benzer ve farklı noktalar belirlenmiştir. Uygulamada ülkemizde son yaşanan vaka olarak Van Depremi etki alanı, can ve mal kayıplarının büyüklüğü ve sonrasında toplumun topyekün yaraları sarma kararlılığı noktasında katılımı nedeni ile seçilerek Türkiye'deki afet tedarik zinciri yönetiminin yapı ve işleyiş şekli incelenmiştir. Ayrıca çalışmanın sonunda afet tedarik zinciri yönetimi ile ilgili önerilerde bulunulmuştur
It is vital in coordinating and managing before disasters, during and after the execution of the planning supply chain activities in our country, which is located in % 95 of earthquake zone and often confronted various disaster risk types of soil. In this study I have examined how implementations of both the public and civil society organizations are starting from the supply chain management point. In this research, disaster supply chain practices have been incorparated into one to one with the institutions, who have a say with the disaster management in our country with participants having observed the experience in the disaster areas were conducted in depth interviews.This study's findings relates in terms of supply chain management in Turkey, defines similar and different points for each institutions' applications whilst assessing field operations carried out for both the public and civil society organizations. The supply chain management's structure and functioning of Van Earthquake as a last application in Turkey were examined because of size of domain, loss of life and property and overall participation from the community. In addition, suggestions were made at the end of the research related to disaster supply chain management.