Tez No İndirme Tez Künye Durumu
223058
Akaryakıt istasyonunda iş sağlığı, emniyeti ve çevre yönetim sisteminin uygulanması / The application of occupational health, safety and environment management system at the gas station
Yazar:ŞİLAN EPİK
Danışman: PROF.DR. AYŞEGÜL BAYSAL TANIK
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Dalı
Konu:Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering
Dizin:Çevre yönetim sistemi = Environmental management system ; İş sağlığı = Occupational health
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
297 s.
Bu çalısmada, is güvenligi ve çevre açısından akaryakıt sektörünün ve insaat sektörünün risklerini tasıyan akaryakıt istasyonunun insasına ve çalısmakta olan akaryakıt istasyonunun tadilatına yönelik bir yönetim sistemi tasarlanmıstır. Firmada İs Saglıgı, Emniyeti ve Çevre Yönetim Sistemi'nin olusturulmasından önce, Türkiye'de faaliyet gösteren üç akaryakıt firmasının dokümantasyon yapısı ve uygulamaları İSEÇ kapsamında incelenmis; sistemin planlanması için yasal ve akaryakıt sektörüne özgü gereklilikler belirlenmistir. Bu gereklilikler ısıgında gerçeklestirilen, yetki ve sorumlulukları da içeren dokümantasyon çalısmaları hakkında firma personeli bilgilendirilmis ve bir akaryakıt istasyonu insaatında uygulamaya geçilmistir. Gerçeklestirilen iç denetim ve yönetim gözden geçirme toplantısıyla sistemin aksayan yönleri tespit edilmistir. Uygulama sırasında ortaya çıkan, İs Saglıgı, Emniyeti ve Çevre Yönetim Sistemi'ne aykırı faaliyetlerin nedenleri firma ve akaryakıt sektörü açısından arastırılmıs, bu nedenlerin giderilerek, is güvenligi ve çevre açısından emniyetli bir akaryakıt istasyonu insasına yönelik önerilerde bulunulmustur. Anahtar Kelimeler: Akaryakıt, İs Saglıgı, Çevre Yönetim Sistemi
Bu çalısmada, is güvenligi ve çevre açısından akaryakıt sektörünün ve insaat sektörünün risklerini tasıyan akaryakıt istasyonunun insasına ve çalısmakta olan akaryakıt istasyonunun tadilatına yönelik bir yönetim sistemi tasarlanmıstır. Firmada s Saglıgı, Emniyeti ve Çevre Yönetim Sistemi?nin olusturulmasından önce, Türkiye?de faaliyet gösteren üç akaryakıt firmasının dokümantasyon yapısı ve uygulamaları SEÇ kapsamında incelenmis; sistemin planlanması için yasal ve akaryakıt sektörüne özgü gereklilikler belirlenmistir. Bu gereklilikler ısıgında gerçeklestirilen, yetki ve sorumlulukları da içeren dokümantasyon çalısmaları hakkında firma personeli bilgilendirilmis ve bir akaryakıt istasyonu insaatında uygulamaya geçilmistir. Gerçeklestirilen iç denetim ve yönetim gözden geçirme toplantısıyla sistemin aksayan yönleri tespit edilmistir. Uygulama sırasında ortaya çıkan, s Saglıgı, Emniyeti ve Çevre Yönetim Sistemi?ne aykırı faaliyetlerin nedenleri firma ve akaryakıt sektörü açısından arastırılmıs, bu nedenlerin giderilerek, is güvenligi ve çevre açısından emniyetli bir akaryakıt istasyonu insasına yönelik önerilerde bulunulmustur. Anahtar Kelimeler: Akaryakıt, s Saglıgı, Çevre Yönetim Sistemi