Tez No İndirme Tez Künye Durumu
75413 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Türkiye'de üretilen yüksek fırın curuflarının çimento özelliklerine etkisi /
Yazar:ONUR BELGAN ONAT
Danışman: PROF. DR. MEHMET UYAN
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:Cüruf = Slag ; Yüksek fırın = Blast furnace ; Çimento = Cement
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
100 s.
ÖZET Bu çalışmada Ereğli Demir Çelik Fabrikası. İskenderun Demir Çelik Fabrikası ve Karabük Demir Çelik Fabrikasından temin edilen yüksek fırın cüruflarının özellikleri ve çimento özelliklerine etkisi araştırılmıştır Çalışma ana hatlarıyla altı bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölümde çalışmaya giriş yapılarak konunun önemine değinilmiş, araştırmanın genel amacı açıklanmıştır. İkinci bölümde yüksek fırın cürufları ile ilgili genel bilgi verilmiş, önceki yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir Üçüncü bölümde kullanılan malzemelerin özellikleri ve yapılan deneysel çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir. STFA Kalite Ekspertiz ve Gözetim Ltd.Şti. Yapı Malzemeleri Laboratuvarında gerçekleştirilen çalışmada ilk önce cürufların puzolanik aktiviteleri tespit edilmiştir. Daha sonra her üç cüruf portland çimentosuna ağırlıkça %25, %50 ve %75 oranlarında karıştırılmış ve böylece 9 ayrı cüruflu çimento elde edilmiştir. Elde edilen çimentolara ve portland çimentosuna çimento fiziksel, kimyasal ve mekanik deneyleri, çimento boy değişimi tayini deneyleri ve hızlı klor iyonu penetrasyonu deneyleri uygulanmıştır. Mekanik deneyler ve boy değişimi deneyleri normal kür ve sülfat kürü olmak üzere iki ayrı kür koşulunda yapılmıştır. Dördüncü bölümde cürufların puzolanik aktıvite deney sonuçları, çimentoların fiziksel, kimyasal ve mekanik deney sonuçlan, boy değişimi deney sonuçları ve hızlı klor iyonu penetrasyonu deney sonuçları toplu olarak sunulmuştur Beşinci bölümde elde edilen toplu sonuçların değerlendirilmesi ve irdelenmesi yapılmıştır. Altıncı ve son bölümde ise yapılan çalışmanın bütününden elde edilen sonuçlar ışığında bazı sonuçlar ortaya çıkarılmış ve önerilerde bulunulmuştur. XI
SUMMARY THE EFFECT OF THE BLAST FURNACE SLAG PRODUCED IN TURKEY TO THE PROPERTIES OF CEMENT Mineral admixtures have been used over 100 years in the cement technology. Because of energy consumption and economical reasons many countries have been producing blended puzzolan Portland cements The most often used mineral admixture m the concrete industry is the puzzolan. The puzzolan which is used in the cement may be a natural or an artificial one. A natural puzzolan is a volcanic origin such as trass. An artificial puzzolans which include such by-products as fly ash (the burning of coal), blast furnace slag (steel industry) and silica fume (silicon and ferrosilicon manufacture). Granulated blastfurnace slag are extensively used in the manufacture of various slag cements Their use can help to conserve energy used m cement manufacture and also improves the chemical and mechanical properties of cement as well A very wide range of cements containing granulated slag are produced containing slag in proportions varying from as low as 5 to over 90 °o and types vary considerably from country to country Blast furnace slag provides many benefits in concrete Some of the advantages of the blast furnace slag are briefly.. Improved long-term strength. Reduced permeability. Degreased shrinkage. Reduced heat of hydration. Reduced chloride permeability. Improved sulfate resistance Compared with Portland cements, blastfurnace slag cements have lower strength at early ages but may achieve equivalent strengths ultimately The low early strength is most marked in cold weather, less apparent in hot weather. At high slag contents over about 60 % the advantageous properties of low heat of hydration and resistance to chemical attack become more significant but these must be balanced against the lower early strengths. Because of these reasons high slag cements are used mainly for specific purpose such as mass concrete or foundations and structures subject to chemical attack. XIIIn this study examines the effect of the blast furnace slag produced in Turkey to the properties of cement Specimens of blended cements are produced by adding 0%. 25%, 50% and 75% blast furnace slag of Ereğli. Karabük and iskenderun steel factory, to Portland cement. To prepare blended cement samples for testing the following proportions were used COD Percent of proportion PC 42.5 Portland cement ERL 1 % 25 Ereğli BFS* + % 75 Portland cement ERL 2 % 50 Ereğli BFS + % 50 Portland cement ERL 3 % 75 Ereğli BFS + ° o 25 Portland cement ISD I % 25 İskenderun BFS + % 75 Portland cement ISD 2 % 50 İskenderun BFS+ % 50 Portland cement ISD 3 % 75 İskenderun BFS+ % 25 Portland cement KAR 1 % 25 Karabük BFS + % 75 Portland cement KAR 2 % 50 Karabük BFS + % 50 Portland cement KAR 3 % 75 Karabük BFS + % 25 Portland cement (*) BFS: Blast furnace slag The puzzolanic activity of the blast furnace slags and physical properties of all types of cements are determined according to TS 539. ASTM C 31 1 and TS 24 Mechanical properties are determined two different condition The compressive strength, flexural strength and shrinkage of specimens immersed in water according to TS 24 and in sulfate solutions according to ASTM C 1012 were determined at specified ages for all types of cement. Rapid chloride ion penetration tests done for all types of cement also according to ASTM C 1202 The results of this study are given as below. The puzzolanic activity test results according to TS 639 Sample Description Compressive Strength 28 days (Kg/cm2) PC 42.5 Portland cement 533 Ereğli BFS + PC 42.5 503 İskenderun BFS + PC 42.5 506 Karabük BFS + PC 42.5 500 MilThe puzzolanic activity test results according to ASTM ("311 Sample Description Compressive Strength 28 days (Kg/cnr) PC 42.5 Portland cement * 1 3 Ereğli BFS- PC 42.5 470 İskenderun BFS + PC 42.5 475 Karabük BFS + PÇ 42.5 465 Physical properties of cements Compressive strength test results of specimens immersed in water XIVCompressive strength test results of specimens immersed in sulfate solution Flexural strength test results of specimens immersed in water Flexural strength test results of specimens immersed in sulfate solution XVShrinkage lest results of specimens immersed in water Shrinkage test results of specimens immersed in sulfate solution Rapid chloride ion penetration test results XVIBased on the results of this experimental investigations, the following conclusions can be drawn: 1. Test results indicate that all the blast furnace slags have good puzzolanic activity 2. Physical test results of the cements indicate that all cements are appropriate TS 20 3. Compressive and Flexural strength test results of the specimens immersed in water indicate that,. Specimens that are consist of Ereğli blast furnace slag and Portland cement strengths are less than the specimens consist of wiih Karabük and İskenderun blast furnace slags. Specimens that are consist of 25 % blast furnace slag and Portland cement strengths reach as a same value with Portland cement at 28. days.. Specimens that are consist of 50 % blast furnace slag and Portland cement strengths reach as a same value with Portland cement at 56. days. Specimens that are consist of 75 % blast furnace slag and Portland cement strengths reach as a same value with Portland cement at 90 days.. No reduction observed to the compressive and flexural strengths of the specimens. 4. Compressive and Flexural strength test results of the specimens immersed in sulfate solution indicate that,. Specimens that are consist of only Portland cement strengths reduced at 75 days and 90 days.. No reduction observed to the compressive and flexural strengths of the specimens that are consist of in any proportion of blast furnace slag and Portland cement 5 The length change of the mortar bars immersed in water and a sulfate solutions is dependent to slag percentage of cement The shrinkage is reduced as the ratio of slag is increased and also shrinkage of slag cements is less than Portland cements. Reduction of the samples immersed in sulfate solutions is more significant than the samples immersed in water 6. Rapid chloride ion permeability test results indicate that chloride permeability is significantly reduced as the ratio of slag to total cementitious material is increased. The effect of ion permeability is eliminated m mixtures containing slag in blends greater than 50 % of total cementitious material