Tez No İndirme Tez Künye Durumu
143690 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A statistical approach for examining internet traffic and delay characteristics of UDP packets / İnternet trafiğinin ve UDP paketlerine ait gecikmenin incelenmesi için istatistiksel bir yaklaşım
Yazar:CÜNEYT SEVGİ
Danışman: DOÇ. DR. BUYURMAN BAYKAL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
141 s.
Çeşitli paket ağlarda, ampirik olarak yapılan birçok trafik ölçüm çalışmaları göstermiştir ki, sıkça yapılan trafik modelleme varsayımlarmın aksine gerçek ağ trafikleri özbenzeşlik ve uzun dönem bağımlı özellikler göstermektedir. Veri ağlarının istatistiksel analizlerini içeren bu çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda METU-NET ve Internet arasındaki toplam trafik akışı için durağanlık, özbenzeşlik ve otokorolasyon özelliklerini içeren istatistiksel analizler yapılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmımda ise METU-NET içerisinde yoklayıcı UDP paketlerinin gecikmesine ait otokorolasyon, kısmi otokorolasyon ve paket kayıplarına ilişkin istatistiksel analizler yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Özbenzeşlik, Durağanlık, Uzun Dönem Bağımlılığı, Gecikme.
A number of empirical studies of traffic measurements from a variety of packet networks have demonstrated that actual network traffics are self-similar or long-range dependent in nature in contrast to commonly made traffic modeling assumptions. This study, which deals with the statistical analyses of data networks, consists of two main parts. In the first part, statistical analyses including stationarity, self-similarity and autocorrelation characteristics of aggregate traffic stream between METU-NET and the Internet were carried out. In the second part of the study, the statistical analyses (autocorrelation, partial autocorrelation of delay, packet loss) of the probe UDP datagrams were examined inside METU-NET. Keywords: Self-similarity, Stationarity, Long-Range Dependent, Delay.