Tez No İndirme Tez Künye Durumu
229307
Afet yönetimi ve Bandırma örneği / Disaster management and Bandırma case study
Yazar:ALPER SABRİ YAHŞİ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. İRFAN ÖZCAN
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
135 s.
Başta deprem olmak üzere pekçok afet yaşamış ve pekçok afet tehlikesiyle karşıya karşıya olan bir ülkedir Türkiye. En son 17. Ağustos 1999 da yaşadığımız büyük deprem bize aslında konuyla ilgili yapmamız gerekenleri henüz yapmamış olduğumuzu gösterdi. Ülkemizde afetlere yaklaşım hep afet sonrası maddi destek sağlayarak yara sarmak olmuştur. Bu yaklaşım afet döngüsünü kıramamıştır. Aksine, tehlike altinda olan unsurlar tehlike altında kalmaya devam etmişlerdir. Buna karşın son yıllarda dünyada afetlerle başedebilmek için yaklaşım değişmiştir. Afet öncesi planlama bu değişimin bir sonucudur. Afet öncesi planlamayla toplumlar iki ana konuda önlem alırlar: 1) Afetten nasıl kaçınılabilir? 2) Afetle nasıl başedilebilir?Bu çalışmada çağdaş bir afet yönetiminin nasıl olması gerektiği açıklanmış, Türkiye'nin genel durumu gösterilmiş ve Bandırma ilçesinde yapılmış olan bir ön çalışma konuya yaklaşımının bir örneği olarak sunulmuştur.
Turkey has experienced a lot of disasters in history and is under the threat of various potential hazards . The August 17 earthquake recently showed us that we had not yet done what should be done to handle such disasters. In Turkey, basic approach to disasters is to provide money to bring the community back to pre-disaster conditions. This approach did not break the damage cycle. In fact, it re-exposed the vulnerable elements to the hazard. However, over the past few years, philosophies in the world on how to deal with disasters have changed. Pre-disaster planning is the result of this shift. With pre disaster planning, communities mitigate two main areas: 1) how to plan around (avoid) a hazard; and 2) how to plan against (cope with the hazard).In this study, how should an up to date disaster management be, is explained, general situation of Turkey is shown and a preliminary study carried on Bandırma is given as an example to show the approach.