Tez No İndirme Tez Künye Durumu
94227
1980 sonrası değişen paradigma açısından çeviri, çocuk edebiyatı / Changing padigmas in translation of chıldren`s literature after 1980`s
Yazar:NECDET NEYDİM
Danışman: PROF.DR. TURGAY KURULTAY
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Alman Dili ve Edebiyatı = German Linguistics and Literature ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Alman edebiyatı = German literature ; Edebiyat = Literature ; Paradigma = Paradigm ; Çeviri = Translation ; Çocuk edebiyatı = Children’s literature
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2000
218 s.