Tez No İndirme Tez Künye Durumu
384978
Channel estimation refinement by training sequence extension and interleaver design / Deneme dizisi genişletimi ve karıştırıcı tasarımıyla kanal kestirimi iyileştirmesi
Yazar:SAMET GELİNCİK
Danışman: DOÇ. DR. ALİ ÖZGÜR YILMAZ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü / Telekomünikasyon Ana Bilim Dalı
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2014
75 s.
Kanal katsayılarının hızlı değişimi kablosuz haberleşmenin en önemli problemlerinden biridir. Kaliteli bir iletişimin sağlanması ve sürdürülebilmesi için kanal katsayılarının sürekli kestirilmelidir. Bu ise veri bloklarının arasında gönderilecek alıcı ve verici tarafından bilinen deneme sembolleri vasıtasıyla yapılabilir. Pilot sembolleri arasındaki kanal katsayıları aradeğerleme yöntemiyle bulunabilmesine rağmen bu yöntem hızlı değişen kanallarda deneme sembollerinin yakınlarında kanalı iyi takip etmesine rağmen özellikle kanalın ortasına doğru kanalı takip edememektedir. Biz bu çalışmada yukarıda belirttiğimiz aradeğerlemenin yetersiz kalma problemine çözüm olarak, deneme sembollerinin etrafındaki veri sembollerini kullanarak kanalı deneme sembollerinin etrafındaki belli noktalara kadar LMS yöntemiyle takip etmeyi ve bundan sonra aradeğerleme yapmayı önerdik. Ayrıca bu uyguladığımız yönteme uygun, zaman ekseninde bir çeşit çoklama sağlayan bir karıştırıcı tasarlayarak iletişim kalitesini arttırdık.
Rapid variation of channel coefficients is one of the most challenging problems in wireless communication. To provide and keep communication in desired quality, channel coefficients should be estimated continuously. This can be made by using pilot symbols between data blocks which are known by the transmitter and receiver. The channel coefficients between pilot symbols can be estimated by interpolation but this method has a disadvantage in fast fading channels since the channel coefficient estimates have better quality around the pilot blocks than away from them. To solve this problem, we propose to extend the pilot block by making use of the soft information produced by channel decoder. We track the channel estimates in time by the LMS algorithm bidirectionally so that we can estimate coefficients more accurately by interpolation . We also introduce a new interleaver which divides the bits into subregions based on their proximity to pilot blocks and permutes them within their own region.