Tez No İndirme Tez Künye Durumu
449420
Fasulye kültürü yapılan toprağa Cystoseira barbata kompostu ve zeolit ilavesinin kısa dönemde toprak organizmalarına etkisi / The short term effect on soil microorganisms of Cystoseira barbata compost and zeolite addition into soil of bean culture
Yazar:SEVDA ERASLAN
Danışman: PROF. DR. İHSAN AKYURT
Yer Bilgisi: Giresun Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Biyoloji = Biology
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
100 s.
Bu çalışmada Cystoseira barbata makroalgi kullanılarak elde edilen kompost ile zeolit kombinasyonlarının fasülye (Phaseolus vulgaris) yetiştirilen toprağa uygulandıktan sonra toprak mikro ve makroorganizmalarına olan etkisi araştırılmıştır. Giresun sahil şeridinden mayıs ayında uygun koşullarda toplanan Cystoseira barbata deniz suyu ile birkaç defa epifitler, sedimentler ve diğer organik maddelerden temizlenmesi amacıyla yıkanmıştır. Sonraki aşamada tuz ve kirliliğin giderilmesi için musluk suyu ile örnekler tekrar yıkanarak bir gün oda sıcaklığında bekletilmiştir. Temizlenen yosunlar, 1-3 cm boyunda kıyıldıktan sonra laboratuvar ortamında %60 nem oranına getirilinceye kadar kurutulmuştur. Kullanıma hazır hale getirilen kompost bir sonraki aşamada zeolit ile kombine edilerek saksılara doldurulmuştur. Giresun Fındık Araştırma İstasyonunda yürütülen deneme; tesadüf deneme parsellerine göre üçer tekerrürlü olarak tasarlanmıştır. Her ay saksılardan toprak örnekleri alınarak laboratuvar ortamında mikroorganizma sayımı yapılmıştır. Kasım ayında bütün saksılar boşaltılarak saksıların içindeki makroorganizma sayımı yapılmıştır. Kısa dönemde kompost ve zeolit kombinasyonlarının mikro ve makro toprak organizmaları üzerine önemli bir etki yapmadığı belirlenmiştir. Ancak inorganik gübre uygulanan toprakta mikro ve makroorganizmalar daha fazla artış göstermiştir.
The present study investigated the effect of compost aerobic fermented from Cystoseira barbata macro algae with zeolite combinations on soil macro and microorganisms applied to soil of bean culture. Collected along the coastal zone of Giresun on May with optimum conditions, Cystoseira barbata were washed with seawater several time to clean up from epiphytes, sediments and other organic matters. Then, samples were washed with tap water to remove salt and pollution and let them stay at room temperature for a day. Cleaned algae were chopped 1-3 cm long and dried to bring them down to % 60 humidity. Ready to use compost were mixed with zeolite and filled into pots. The study which carried out at Giresun Hazelnut Research Station were divided by eight treatments with three replicates each. Microorganism count were performed at laboratory conditions each month by taking soil samples from pots. After six months, Macroorganism were counted by emptying the pots on November. The compost and zeolite combinations were determined to be unaffected on soil micro and macro organism in short term. However, micro and microorganism were increased more in soil of the inorganic fertilizer treatment.