Tez No İndirme Tez Künye Durumu
611890
Ab initio investigation of the nanotribological properties of MOS2/AU(111) interface / MOS2/AU(111) yüzeyinin başlanğıçtan itibaren nanotribolojik özelliklerinin incelenmesi
Yazar:ÜMİT DOĞAN DAĞLUM
Danışman: DOÇ. DR. HANDE TOFFOLİ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Ana Bilim Dalı
Konu:Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
66 s.
Atomların etkileşimleri ve kuantum etkileri nedeniyle mikrokopik sistemler klasik sürtünme konseptine uygun hareket etmezler. Bu nedenle, her sistem farklı sürtünme davranışı gösterir yani sistemler teker teker incelenmelidir. Tribolojinin alt alanlarından olan nanotriboloji iki boyutlu sistemlerde yoğunluk fonksiyoneli teorisi (YFT) kullanarak sürtünme çalışır. Ek olarak, Atom Kuvvet Mikroskobu(AKM) ve Sürtünme Kuvveti Mikroskobu(SKM) materyellerin sürtünme ve kayganlık davranışlarını ortaya çıkararak nanotribolojik çalışmalara yardımcı olur.Bu tezde, MoS2/Au(111) arayüzünün nanotribolojik özellikleri yoğunluk fonksiyoneli teorisi (YFT) kullanılarak çalışdık. MoS2 yapısının elektriksel, atomik orbital ve fonon yapısını inceledik. Sürtünme kuvvetinin yönelimini her bir dik uygulamış yük ile tanımladık ve tartıştık. Atom Kuvvet Mikroskobunun (AKM) uçunun katetmesi gereken en ideal yolu ortaya çıkarmak için potensiyel enerji yüzeyini hesapladık.
Microscopic system is not obey classic friction concept due to atomic interaction and quantum effect in nano scale such as van der Waals forces etc. Therefore, each system display different friction behavior so they should studied one by one. Nanotribology which is sub-field of tribology studies friction at the two dimensional structure such as graphene, silicen and TMD's material using Density Functional Theory. Moreover, atomic force microscopy (AFM) and friction force microscopy (FFM) are used reveal friction behavior and lubricant behavior of structures to help nanotribological stuides. In this thesis, we studied the nanotribological properties of MoS2/Au(111) interface using Density Functional Theory (DFT). Electronic,atomic orbital and phonon structure of MoS2 is examined. We identify and discuss friction force trends for each different applied vertical load. To reveal the most optimum path to take for AFM tip on MoS2 structure, energy corrugation is calculated for MoS2/Au(111) interface.