Tez No İndirme Tez Künye Durumu
229607
Aloe vera (L.) Burm. fil. (Sarısabır) ekstresinin ve bu ekstreden saflaştırılan lektinin antioksidan aktivitesinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi / Comparative study on the antioxidant activitys of the Aloe vera (L.) Burm. fil. (in Turkish Sarısabır) extract and the lectin purified from the leaf pulp extract
Yazar:EDA ÇANDÖKEN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. NURTEN ÖZSOY
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Ana Bilim Dalı
Konu:Biyokimya = Biochemistry
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
119 s.
Uzun yıllardan beri ?mucizevi bitki? olarak adlandırılan Aloe vera türünün laksatif, antienflamatuar, immunostimulan, antiseptik, yara ve yanık iyileştirici, antiülser, antitümör ve antidiabetik aktiviteleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Aloe'nin bu etkilerinin antioksidan etkisinden ileri gelebileceği düşünülebilir. Bu çalışmanın birinci bölümünde, bitkinin antioksidan potansiyelini değerlendirmek amacıyla Aloe vera yapraklarının pulpa ve jel kısmınlarından hazırlanan sulu ekstrelerin antioksidan aktiviteleri, çeşitli antioksidan testler kullanılarak incelendi. Aloe vera yaprak pulpasında antioksidan aktiviteye sahip askorbik asit, beta-karoten, alfa-tokoferolün yanı sıra, fenolik ve flavonoit bileşikler bulunduğu saptandı. Aloe vera yaprak pulpasından hazırlanan sulu ekstrenin potansiyel antioksidan olarak demir ve askorbik asit ile indüklenmiş fosfatidilkolin lipozomlarının peroksidasyonunu inhibe ettiği, ABTS, DPPH ve süperoksit radikallerini giderdiği, indirgeyici güç gösterdiği ve doğal antioksidan kaynağı olarak kullanılabileceği sonucuna varıldı. Buna karşın, Aloe vera yaprak jelinden hazırlanan sulu ekstrenin DPPH radikali giderici aktivitesi değerlendirilerek antioksidan aktivite göstermediği sonucuna varıldı. Çalışmanın ikinci bölümünde Aloe vera yapraklarının pulpasından, amonyum sülfatla çöktürme ve ovalbumin bağlanmış siyanojen bromür ile aktive edilmiş Sefaroz 4B affinite kromatografisi ile tek bir lektinin saflaştırılması gerçekleştirildi. Lektinin molekül ağırlığını belirlemede ve saflaştırılmış proteinin saflık derecesinin tayininde doğal ve sodyum dodesil sülfatlı poliakrilamit jel elektroferezinden yararlanıldı. Doğal poliakrilamit jel elektroforezinde tek bant olarak ilerleyen lektinin, altbirim molekül ağırlığı sodyum dodesil sülfat poliakrilamit jel elektroforezinde belirlendi. Bu lektinin DPPH radikali giderici aktivitesi değerlendirilerek antioksidan aktivite göstermediği sonucuna varıldı.
Known for many years as miracoulous plant, Aloe possesses many pharmaceutical activities, including laxative, antiinflammatory, immunostimulant, antiseptic, wound and burn healing, antiulcer, antitumor, and antidiabetic in which the mediation of the ROS levels could be involved. In order to evaluate the antioxidant potential of the plant, in the first part of this study, the antioxidant activities of the water extracts prepared separetely from the pulp and gel parts of the plant leaves, were evaluated by using several antioxidant tests. The present study demonstrated that the water extract from Aloe leaves pulp contained naturally occuring antioxidant components, including ascorbic acid, beta-carotene, alpha-tocopherol, phenols and flavonoids. It was concluded that Aloe leaf pulp aqueous extract exhibited an inhibitory capacity against posphatidylcholine liposome peroxidation, induced with iron and ascorbic acid, scavenged ABTS, DPPH and superoxide radicals and acted as reductant and thus can be used as natural antioxidant source in contrast, Aloe vera gel did not show any antioxidant activity as determined by DPPH radical scavenging test. In the second part of the study, a single lectin from the leaf pulp of Aloe vera was isolated by ammonium sulphate precipitation and affinity chromatography on cyanogen bromide activated Sepharose 4B coupled to ovalbumin. Native and SDS polyacrylamide gel electrophoresis were used to determine the degree of purity of the lectin and the apparent molecular weight. The molecular weight of the subunits of the purified lectin, migrating as one band in native PAGE was determined by SDS polyacrylamide gel electrophoresis. The lectin did not show any antioxidant activity as determined by the DPPH radical scavenging test.