Tez No İndirme Tez Künye Durumu
176902
Interference suppression by using space-time adaptive processing for airborne radar / Hava araçlarındaki radarlar için uzay-zaman uyarlamalı işleme tekniği kullanılarak girişim bastırılması
Yazar:ÖZGÜR ERYİĞİT
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ALİ ÖZGÜR YILMAZ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Dizin:Radar = Radar ; Radar sistemleri = Radar systems
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2008
134 s.
Uzay-Zaman Uyarlamalı İşleme (STAP), hava radarlarında kullanılan etkili bir Yerde Hareketli Hedef Belirtisi (GMTI) yöntemidir. Kargaşanın bastırılması, başarılı bir MTI operasyonu için anahtardır. Operasyon sırasında hava aracının yer değiştirmesine bağlı olarak hava radarları, yerde konuşlu radarlara göre kargaşa açısından farklıdır. STAP yöntemleri araştırıldığında, performans değerlendirmesi yapabilmek için doğru sinyal modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tez kapsamında, hava radarında konuşlu bir anten dizisi için kapsamlı bir alınan sinyal modeli geliştirilmiştir. Hava aracının hareketi ve bu hareketteki düzensizlikler, alma esnasında hava aracının yer değiştirmesi, kargaşanın özünde olan hareket ve radar parametrelerinin modelde göz önüne alınmış ve simülasyon ortamına aktarılmıştır. Sinyal simülatörünü doğrulamak için, klasik DPCA yaklaşımı ve optimal STAP yöntemleri incelenmiştir.
Space-Time Adaptive Processing (STAP) is an effective method in Ground Moving Target Indicator (GMTI) operation of airborne radars. Clutter suppression is the key to successful MTI operation. Airborne radars are different than the ground based ones in regard to clutter due to the displacement of the platform during operation. When STAP methods are to be investigated, one needs to have accurate signal models while evaluating performance. In this thesis, a comprehensive received signal model is developed first for an airborne antenna array. The impacts of the aircraft motion and irregularities in it, aircraft displacement during reception, intrinsic clutter motion and radar parameters have been accounted in the model and incorporated into a simulator environment. To verify the correctness of the signal simulator, the classical DPCA approach and optimum STAP methods are inspected.