Tez No İndirme Tez Künye Durumu
172247 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A total for designing robust autopilots for ramjet missiles / Ramjet füzelerin gürbüz otopilot tasarımı için bir araç
Yazar:ALPER KAHVECİOĞLU
Danışman: DR. VOLKAN NALBANTOĞLU ; PROF.DR. NAFİZ ALEMDAROĞLU
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Havacılık ve Uzay Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Hava ve Uzay Hekimliği = Air and Space Medicine ; Havacılık Mühendisliği = Aeronautical Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2006
134 s.
ÖZ RAMJET FÜZELERİN GÜRBÜZ OTOPİLOT TASARIMI İÇİN BİR ARAÇ KAHVECİOĞLU, Alper Yüksek Lisans, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Nafiz ALEMDAROĞLU Ortak Tez Yöneticisi: Dr. Volkan NALBANTOĞLU Ocak 2006, 134 sayfa Bu tezde, "ramjet" itki sistemli bir havadan-karaya füzenin yunuslama otopilotunun geliştirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar sunulmaktadır. "Ramjet" itkili sistemler günümüzde kısa hedefe-uçuş süreleri sebebiyle tercih edilmekle birlikte, "Ramjet" itki sistemlerinin sınırlı operasyonel zarflarından kaynaklanan hücum açısı kısıtlan sebebi ile sıkıntı yaşamaktadır. Bu kısıtlar ve varolan belirsizlikler sebebiyle tasarımda Gürbüz Kontrol Teknikleri kullanılmıştır. Gürbüz Kontrol Teknikleri Çok-Girdi-Çok-Çıktı (MIMO) sistemler için limitasyon/belirsizlik/performans isteklerinin kolayca ele alınmasını sağlamakla birlikte, gürbüz kontrolcüler, önceden mertebesi verilen bilinmezlik ve belirsizliklerin olduğu durumlarda dahi kararlığı ve performansı garantileyebilmektedir. Tasarım süreci, çalışmaların sonunda ortaya Missile DATCOM çıktısı olan ham aerodinamik veriyi işleyebilen, sistem hareket denklemlerini doğrusallaştıran, sistem yapışım oluşturan ve kullanıcının gireceği performans isteklerini karşılayan optimal-altı ü» kontrolcüleri tasarlayan bir program çıkartacak şekilde yürütülmüştür. Karşılaştırma için klasik kontrol yöntemleri ile tasarlanmış bir otopilot, ve doğrulama için doğrusal-olmayan bir benzetim aracı kullanılmıştır. Diğer füze sistemleri için de kolaylıkla değiştirilebilecek olan bu kodun, bilinmezlik ve belirsizliklerin olduğu ön tasarım çalışmaları sırasında tasarım işini hızlandırırken aynı zamanda tatmin edici sonuçlar verebilen güvenilir bir araç olarak kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Keywords: Ramjet İtkili Füze, Gürbüz Kontrol, Füze Otopilotu
ABSTRACT A TOOL FOR DESIGNING ROBUST AUTOPILOTS FOR RAMJET MISSILES KAHVECÎO?LU, Alper M.S., Department of Aerospace Engineering Supervisor: Prof.Dr. Nafiz ALEMDARO?LU Co-Supervisor: Dr. Volkan NALBANTO?LU January 2006, 134 pages The study presented in this thesis comprises the development of the longitudinal autopilot algorithm for a ramjet powered air-to-surface missile. Ramjet Missiles have short time-of-flight, however they suffer from limited angle of attack margins due to poor operational-region characteristics of the ramjet engine. Because of such limitations and presence of uncertainties involved, Robust Control Techniques are used for the controller design. Robust Control Techniques not only provide an easy limitation/uncertainty/performance handling for MIMO systems, but also, robust controllers promise stability and performance even in the presence of uncertainties of a pre-defined class. All the design process is carried out in such a way that at the end of the study a tool has been developed, that can process raw aerodynamic data obtained by Missile DATCOM program, linearize the equations of motion, construct the system structure and design sub-optimal FL» controllers to meet the requirements provided by the user. An autopilot which is designed by classical control techniques is used for performance and robustness comparison, and a non-linear simulation is used for validation. It is concluded that the code, which is very easy to modify for the specifications of other missile systems, can be used as a reliable tool in the preliminary design phases where there exists uncertainties/limitations and still can provide satisfactory results while making the design process much faster. Keywords: Ramjet Missile, Robust Control, Missile Autopilot IV