Tez No İndirme Tez Künye Durumu
116193 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Numerical investigation of scattering from three-dimensional structures / Üç boyutlu yapılardan saçılımların sayısal incelenmesi
Yazar:FARUK ŞÜKRÜ USLU
Danışman: DOÇ.DR. SENCER KOÇ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Dizin:Elektromanyetik saçılma = Electromagnetic scattering ; Geri saçılım = Back scattering ; Monte Carlo Yöntemi = Monte Carlo Method ; Sayısal analiz = Numerical analysis
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
66 s.
oz ÜÇ BOYUTLU YAPILARDAN SAÇILIMLARIN SAYISAL İNCELENMESİ Uslu, Faruk Şükrü Yüksek Lisans, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi : Doç. Dr. Sencer Koç Temmuz 2001, 66 sayfa Bu tez de üç boyutlu rastgele dağılmış dielektrik saçıcılardan saçılım sayısal olarak analiz edilir ve özellikle geri saçılma çoğalması üzerinde önemle durur. Saçılım hesaplamalarında, Parçalı Dipol Yaklaşım metodu ve Çokseviyeli Hızlı Multipol ilerlemeci çözümleyiciyi kullanan DDAScat isimli Fortran programı kullanılmaktadır. Geri saçılma çoğalma olayını incelemek için Monte Carlo metodu kullanılmaktadır. Herbir olay için birçok gerçekleştirme yapılmakta ve bu gerçekleştirmelerin istatistiksel sonuçlan elde edilmektedir. Gerçekleştirme sonuçları ve yorumlan da verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik saçılma, Geri Yansıma Çoğalması, Parçalı Dipol Yaklaşımı, Çokseviyeli Hızlı Multipol Akışı, Monte Carlo metodu iv
ABSTRACT NUMERICAL INVESTIGATION OF SCATTERING FROM THREE-DIMENSIONAL STRUCTURES Uslu, Faruk Şükrü M.S., Department of Electrical and Electronics Engineering Supervisor: Doç. Dr. Sencer Koç July 2001, 66 pages In this thesis the scattering from three-dimensional randomly distributed dielectric scatterers is numerically analyzed with particular emphasis on the backscattering enhancement phenomenon. For scattering calculations a Fortran program called DDAScat that employs the Discrete Dipole Approximation (DDA) method and Multilevel Fast Multipole Algorithm (MLFMA) iterative solver is used. To investigate the backscattering enhancement phenomenon, Monte Carlo method is used. Many realizations are simulated for each case and statistics of these realizations is obtained. The simulation results and their interpretation are also given. Keywords: Electromagnetic Scattering, Backscattering Enhancement, Discrete dipole Approximation (DDA), Multilevel Fast Multipole Algorithm (MLFMA), Monte Carlo method. m