Tez No İndirme Tez Künye Durumu
355343
A methodology for cross-resolution modeling in DEVS using EVENT-B refinement / DEVS için melez-çözünürlüklü modellemede EVENT-B arıtımı kullanan bir yöntembilimi
Yazar:AHMET KARA
Danışman: DOÇ. DR. MEHMET HALİT SEYFULLAH OĞUZTÜZÜN ; DR. MAHMUT NEDİM ALPDEMİR
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:Ayrık olay benzetimi = Discrate event simulation
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2014
120 s.
Bu tezde benzetim uygulamalarında farklı çözünürlükteki modellerin biçimsel yöntemler yardımıyla bileştirimi konusunda bir yazılım mühendisliği çözümü sunulmaktadır. Çözümümüz varlıkların çözünürlüklerinin eşleştirilmesi için iyi tanımlı ardışık aşamalar ile çalıştırılabilir dönüştürücü elde eden düzenli bir yöntembilimi sunmaktadır, öyle ki varlıkların cinslerine ait öznitelikleri model arayüzleri ve eşleştirme tanımları ile takas edilmektedir. Yöntembilimimiz Event-B adındaki biçimsel tanımlama dili ve DEVS adındaki model bileştirme çerçevesini ile Event-B makineleri arasındaki arıtma ilişkilerine dayanarak modeller arasındaki veri dönüştürüm adımlarının doğrulanması ve üretilmesi, arıtma ilişkilerinin dönüştürümün tanımlanması ve doğrulanması için kullanılması ile Event-B makine tanımlarını kod üretiminde kullanarak iki modelin birbirine bağlanması için dönüştürücü kodu üretilmesine dayanmaktadır. Model bileştirimi için çözünürlük dönüştürücüleri, modelleme ve benzetim ortamında bağlaştırıcı örneklemi kullanılmasına giriş yapmaktadır. DEVS bağdaştırıcılarından elde ettiğimiz başarıları ayrıcinsten ortamlarda DEVS benzetim uygulamalarının bileşen tabanlı yazılım mühendisliği algısı içerisindeki bağlaştırıcıların yardımıyla geliştirilmesi için de kullandık. Bu çözüm bağlaştırıcıların atomik model olarak uygulanması ile veri cinsi ve zaman çözünürlüğü uyuşmazlıklarına arabuluculuk sunmaktadır. Atomik modellerin bağlaştırıcı olarak uygulanması Reo tarzı bağlaştırıcı bileştirimine olanak vererek benzetim üretiminde daha yüksek seviye yeniden kullanılabilirlik geliştirmektedir. Anahtar Kelimeler: Melez-Çözünürlüklü Modelleme; Model Bile¸stirimi; DEVS; EventB; Bagla¸stırıcılar; Modelleme ve Benzetim
This thesis proposes a software engineering solution for implementing simulations via composition of models at different resolution levels with the help of formal methods. Our solution provides a systematic methodology that offers a well-defined sequence of stages to obtain executable converters for entity resolution mapping, given the types of entity attributes that are exchanged at model interfaces and the mapping specifications. Our methodology relies on Event-B as the formal specification language and DEVS as the model composition framework; utilizes refinement relations between Event-B machines for specification, verification and generation of the data conversion steps between models, and employs a code generator that inputs Event-B machine definitions to generate converter code that connects two model ports. Resolution converters for model compositions allows an introduction to use of connector paradigm in modeling and simulation environment. We use our achievements in DEVS converters for implementing DEVS simulations in heterogeneous environments with the help of connectors in the sense of component based software engineering. This solution involves implementing connectors as atomic models to be used in mediation of data type and time resolution mismatches. Employing atomic models as connectors allows connector composition in the style of Reo and promotes higher level of reuse in simulation construction. Keywords: Cross-Resolution Modeling; Model Composability; DEVS; Event-B; Connectors; Modeling and Simulation