Tez No İndirme Tez Künye Durumu
217572
1930-1946 döneminde Türk bankacılık tarihi / Turkish banking history during the period between 1930-1946
Yazar:NACİ YILMAZ
Danışman: PROF. DR. TEVFİK GÜRAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics
Dizin:
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2007
357 s.