Tez No İndirme Tez Künye Durumu
606321
Improvement of routing protocols for unmanned flying ad hoc networks (UFANETs) by using cross layer metrics / Çapraz katman metrıklerı kullanarak insansız uçan tasarsız ağların (İUTA) yönlendırme protokollerının iyileştirilmesi
Yazar:OĞUZ ALKIŞ
Danışman: PROF. DR. İLKAY ULUSOY
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
145 s.
İnsansız Hava Araçları (İHA) sivil ve askeri kullanımlar için farklı türde görevleri yerine getirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu ticari ve askeri görevlerin birçoğu İHA lar arasında bilgi alışverişine ihtiyaç duymaktadır. Bu bilgi alışverişi, kablosuz tasarsız ağlar için yönlendirme protokolleri kullanılarak gerçekleştirilir. İnsansız uçan tasarsız ağlar (İUTA) için verimli bir yönlendirme protokolü, veri iletimi ve çeşitli uygulamalar için kritik bir rol oynar. Literatürde, mobil tasarsız ağların (MTA) yönlendirme protokolleri için birçok çalışma bulunmaktadır. Yüksek mobilite ve sık topoloji değişiklikleri nedeniyle, bu çalışmaların çoğu uçan tasarsız ağlara uygulanamamaktadır. Öte yandan, İUTA'lar için bazı çalışmalar bulunmakla beraber, bu çalışmaların neredeyse tümü, yönlendirme kararı ve idamesi için çapraz katman metriklerini kullanmaz. Bu tezde, İUTA lar için çapraz katman metriklerini kullanarak yönlendirme ömür zamanını belirlemek için yeni bir karar verme yöntemi önerilmektedir. Önerilen yöntem çapraz katman metrikleri olarak sinyal gürültü oranı, dopplere bağlı frekans kaymasını ve alıcı sinyal gücü parametrelerini kullanmaktadır. Bu yeni yaklaşım, Tasarsız İsteğe Bağlı Mesafe Vektörü (TİBMV) yönlendirme protokolüne uygulanmış ve yönlendirme ömür zamanını kontrol etmiştir. Yeni yöntemin ve temel TİBMV protokolünün simülasyonları, OMNET ++ simülasyon aracının INET çerçeve yapısı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, önerilen yöntemin uçtan uca gecikme, yönlendirme amacıyla fazladan kullanılan mesajların toplam sayısı ve başarılı veri gönderim oranı yönünden yönlendirme ömür zamanına karar verme performansını iyileştirdiğini göstermektedir.
Unmanned Air Vehicles (UAV) have been used to perform different type of missions. Many of these civilian and military missions require information exchange between UAVs, which is performed by using routing protocols for wireless ad hoc networks. An efficient routing protocol for unmanned flying ad hoc networks (UFANETs) plays a critical role for data transmission during various applications. In the literature, there are many studies for mobile ad hoc networks (MANET) routing protocols. Due to high mobility and frequent topology changes, most of these studies are not applicable to flying ad hoc networks. Although there are some studies for UFANETs, none of them use cross layer metrics for routing decision and maintenance. In this thesis, a new routing lifetime decision method is proposed for UFANETs by using cross layer metrics. The proposed method uses signal to noise ratio (SNR), frequency offset due to Doppler Effect and received signal power (RSSI or RSRP) parameters as cross layer metrics. This novel approach is applied to Ad Hoc On Demand Distance Vector (AODV) routing protocol and controls the remaining routing life time of the active routes. Simulations of the new approach and basic AODV protocol are done by using INET Framework of OMNET++ simulation tool. Results show that the proposed method improves the routing lifetime decision performance in terms of end-to-end latency, total number of routing overhead messages and successful data transmission ratio.