Tez No İndirme Tez Künye Durumu
354504
Enterprise resource planning selection by multi-criteria decision making methods for defence industry / Savunma sanayinde çok kriterli karar verme metotları kullanarak kurumsal kaynak planlaması seçimi
Yazar:MEHTAP METİN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. TURAN ERMAN ERKAN
Yer Bilgisi: Atılım Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü
Konu:Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
96 s.
Bu çalışma, kurumsal kaynak planlaması uygulamaları ve Savunma Sanayi için çok kriterli karar verme metotlarını kullanarak kurumsal kaynak planlaması seçimini detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Bu metotlar, Ağırlıklı Toplam Modeli, Ağırlıklı Ürün Modeli, Analitik Hiyerarşi Süreci, ELECTRE ve TOPSIS'tir ve detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Kurumsal kaynak planlaması seçimi için sektörde çalışan uzmanlardan ve akademik kişilerden görüşler alınarak kriterler ve alternatifler belirlenmiştir. Kurumsal kaynak planlaması seçimi için belirlenen bu kriter ve alternatifler, çok kriterli karar verme metotlarıyla karşılaştırılmış ve Savunma Sanayi için en uygun kurumsal kaynak planlaması seçilmiştir. Bu metotlar üzerinde detaylı bir şekilde çalışılmış ve açıkça anlatılmıştır.
This thesis reviews the Enterprise Resource Planning (ERP) implementation and ERP selection by Multi-Criteria Decision Making (MCDM) methods for Defence Industry. These MCDM methods are: The Weighted Sum Model, The Weighted Product Model, The Analytic Hierarchy Process, The ELECTRE Method, The TOPSIS Method, and they are introduced in detail. Criteria?s and alternatives had been determined by sector experts and academicians for ERP Selection. ERP selection is realised by those MCDM methods and all the comparisons and discussions about ERP selection in Defence Sector and MCDM methods held in brief.