Tez No İndirme Tez Künye Durumu
596420
A dependency grammar based semantics for copularcomparatives / Koşaçlı karşılaştırmalı cümleler için bağımsal dilbilgisitemelli bir semantik
Yazar:ASİYE TUBA ŞERBETÇİ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. UMUT ÖZGE ; DOÇ. DR. AZİZ FEVZİ ZAMBAK
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişsel Bilim Ana Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
94 s.
Karşılaştırmalı cümle yapıları, anlamsal içerik bakımından zengindir; bu da onları dilleri anlama araştırmaları ve teknolojileri için önemli kılmaktadır. Stanford Dependencies programı, yaygın olarak kullanılan bir gramer formalizmidir ve gramer ilişkilerinin basit ve sade bir tanımını yapmayı amaçlar. Universal Dependencies projesi, bu amacı birçok dilde diller arası tutarlı açıklamalara ulaşmak için genişletmektedir. Karşılaştırmalı cümleler gibi bazı karmaşık yapılar için, daha sözdizimsel olarak motive olmuş bir bağımsal dilbilgisi gösterimi, daha kolay anlamsal çıkarım yapabilmek adına faydalı olacaktır. Tez, İngilizce koşaçlı karşılaştırmalı cümleler ve bu cümlelerin ilgeçlerle etkileşimleri için bağımsal dilbilgisi temelli bir gösterimi sağlamayı hedeflemektedir. Sağladığımız yapılar için kompozisyonsal bir semantiğin mümkün olduğunu da göstermekteyiz. Ayrıca bağımsal dilbilgisi yapılarından doğrudan türetilen karşılaştırma cümleleri için anlamsal bir yorumlama yöntemi de öneriyoruz. Tez önerilerini çeşitli koşaçlı karşılaştırmalı cümle türlerini tespit eden ve anlamsal yorumlarını hesaplayan bir sistemde hesaplıyoruz.
Comparative constructions are rich in semantic content, which makes them important for natural language understanding research and technology. A widely used grammar formalism and parser is The Stanford Dependency scheme which aims to provide a simple and strightforward description of grammatical relations. The Universal Dependecies project extends this aim to reach cross-linguistically consistent annotations for many languages. For some complicated constructions like comparatives, a more syntactically motivated dependency representation would be beneficial for easier semantic interpretation. The thesis intends to provide such representation for English copular comparatives including their interatction with prepositional phrases. We show that a compositional semantics is possible for the structures we provide. We also propose a semantic interpretation scheme for comparatives that is directly derived from the dependency structures. We computationally implement the proposals of the thesis in a system that detects various types of copular comparatives and computes their semantic interpretations.