Tez No İndirme Tez Künye Durumu
248550
Elit düzeydeki alp disiplini kayakçıların reaksiyon zamanlarının araştırılması / Research of the reaction times of the alpine discipline skiers in elit level
Yazar:SEVDA MUSABAŞOĞLU
Danışman: YRD. DOÇ. NECİP FAZIL KİSHALI
Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Spor Sağlık Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Spor = Sports
Dizin:Reaksiyon = Reaction ; Reaksiyon zamanı = Reaction time
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
59 s.
Araştırmanın amacı, Milli takım düzeyindeki Alp disiplini kayakçıların işitsel (ses) ve görsel (ışık) reaksiyon zamanlarının tespit edilerek, alınan değerlerin sedanter bireylerinki ile karşılaştırılmasıdır.Araştırma kayak milli takım kampında olan sporcular ile Atatürk üniversitesinde okuyan ve herhangi bir sporla uğraşmayan sedanter bireyler arasında yapılmıştır. Araştırma örneklemi, milli olmuş 37'si bayan, 37'si erkek 74 sporcu ile sporla uğraşmayan 22'si bayan, 22'si erkek 44 sedanter öğrenciden meydana gelmektedir. Reaksiyon zamanları Newtest 1000 reaksiyon cihazı ile işitsel ve görsel olarak ölçülmüştür.Denek gurubumuzu oluşturan kayakçılarla kontrol gurubunu oluşturan sedanter bireylerin reaksiyon zamanları karşılaştırıldı. Kendi içlerinde grupların reaksiyon ölçümlerinde anlamlı bir fark bulunamamış ancak her iki gurubun kıyaslanmasında alınan ölçümlerde, guruplarının sağ el ışık reaksiyon değerleri arasında yapılan üç ölçümde P<0,05'e göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Bunun yanı sıra sağ el ses ölçüm değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Sol el ışık reaksiyon değerlerinde birinci ve üçüncü ölçümlerde anlamsız ikinci ölçümde P<0,05'e göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Bunun yanı sıra sol el ses ölçüm değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.
The reason of the search is to determine the rates obtained from the National Team professional level alpine skiers? auditorial (sound) and visual (light) reaction times and to compare these rates with the sedentary individuals.This research was made on the sportsmen of National Skiers Team and some sedentary individuals who are the students from Ataturk University and do not make any sports at all. The research sampling is formed as follows: 74 sportsmen who deal with sports (37 professional female skiers who skied for the National Skiers Team and 37 professional male skiers who skied for the National Skiers Team ) and 44 sedentary students (22 female, 22 male ) who do not deal with sports. Reaction times were measured as auditoria and visual with Newtest 1000 reaction device.Reaction times of individuals of sedentary in control group with skiers in sample group were compared. There was no meaningful differences in reaction measurement of groups itself, however, there was significant differences (P<0,05) light reaction values right hand in there measurement of values when two groups compared. In edition, there were not significant differences in values of measurements of right hand sound. There were not any meaningful differences in first and third measurement of light reaction of left hand, on the other hand, there was significant differences (P<0,05) in second measurement. In addition, there were not any statistical differences in left voice measurement.