Tez No İndirme Tez Künye Durumu
195833
15-49 yaş grubu kadınlarda premenstrual sendrom görülme sıklığı / Prevalance of premenstrual syndrome in 15-49 age group women
Yazar:AYFER PINAR
Danışman: Y.DOÇ.DR. SELMA ÖNCEL
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Konu:Hemşirelik = Nursing
Dizin:Kadın sağlığı = Women's health
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
95 s.