Tez No İndirme Tez Künye Durumu
217122
A security management system design / Güvenlik yönetim sistemi tasarımı
Yazar:HULUSİ ÖNDER
Danışman: DOÇ.DR. ZEYNEP ONAY
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Ağ güvenliği = Network security
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
99 s.
Bu çalısma, ag güvenlik yönetiminde karsılasılan sorunları analiz etmistir. Bu çalısmada ele alınan sorun, kurumsal ag ve bilgi güvenligi saglamak maksadıyla kullanılan çok sayıda ve çesitlilikteki güvenlik yazılım ve donanımların merkezi olarak yönetimidir. Güvenlik yönetiminin nasıl daha kolaylastırılabilecegi ve güvenlik ile ilgili konuların üst yönetim kademesine nasıl daha anlasılır sekilde anlatılabilecegi hususları arastırılmıstır. Bu çalısma neticesinde ag güvenlik yönetimi, kayıt izleme ve raporlama islemlerinde kullanılmak üzere gelistirilen Güvenlik Yönetim Sisteminin (GYS) kullanımı önerilmektedir. Bu sistem, güvenlik cihazlarının kritik performans göstergelerini biraraya getirerek, web sayfaları aracılıgı ile kullanıcıların kullanımına sunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Merkezi Güvenlik Yönetimi, Ag Güvenligi zleme, Kayıt zleme.
This thesis analyzes the difficulties of managing the security of an enterprise network. The problem that this thesis study deals with is the central management of a large number and variety of services that provide organization-wide network and information security. This study addresses two problem areas: how to better manage the security of a network, and how to explain the security issues to upper management better. The study proposes a Security Management System (SMS) to be used for network security management, monitoring and reporting purposes. The system is a custom made, central management solution, which combines the critical performance indicators of the security devices and presents the results via web pages. Keywords: Centralized Security Management, Monitoring Network Security, Log Handling.