Tez No İndirme Tez Künye Durumu
63517 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Amerikan güldürü sinemasında bir örnek: Marx Kardeşler /
Yazar:ESRA IŞIK EZBER
Danışman: PROF. DR. OĞUZ ADANIR
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sinema Televizyon Ana Sanat Dalı
Konu:Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
Dizin:Amerikan sineması = American cinema ; Marx Kardeşler = Marx Brothers ; Sinema = Cinema
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
98 s.
ÖZET Sahne ve Görüntü sanatlarının başlangıçtan bu yana vazgeçemediği türlerin başında güldürü türü gelmektedir. Antik çağdan başlayarak, XX. yüzyılın başına uzanan süreçte güldürü, tarz değiştirerek gelişimini sürdürmüş ve yüzyılın başında sinemanın doğusuyla birlikte de beyaz perde serüveni başlamıştır. Sinemanın ilk ürünlerini güldürü türünde vermesi, sinemanın ilk dönemlerinde emek vermiş olan sanatçıların vodvil, müzikhol vb. sahne çalışmaları yapan kişiler olmasıdır. Sinemada kısa zaman içinde endüstrileşme sürecini başlatan Amerikan sinemasının adı, sinemada güldürü türüyle anılır. Amerikan güldürü sineması içinde, sahne çalışmalarında yetişmiş sanatçıların yaklaşımları sonucu sinemada güldürü, kısa zaman içinde, insanları eğlendirme işlevinden, "sanat" dalı olma yolunda önemli mesafe almıştır. Sinemaya sesin katılması ile birlikte, güldürü tarzı da çeşitlilik kazanmıştır. Güldürü toplumun aynasıdır. Bu bağlamda Amerikan toplumunda yüzyılın başlarında yaşanmaya başlanan değişim, hem sesli, hem de sessiz sinema dönemindeki güldürü örneklerinde açıkça izlenebilmektedir. Sesli sinema dönemi Amerikan güdürü sinemasında, birbirine koşut iki farklı güldürü akımından söz edilmektedir, bunlardan birisi Screwball komedi, diğeri ise anarşist tavrı benimseyen "clown'Mar. Marx Kardeşler bu ikinci tarzı benimseyen güldürü sanatçılarıdır. Sahne ve vodvil çalışmalarıyla uzun yıllar boyunca Birleşik Devletler'de gündemde kalan Marx Kardeşler, sesli sinema dönemiyle birlikte beyaz perdeye geçmiş ve yirmi yıl süresince çevirdikleri on üç filmle güldürü sanatına önemli katkıda bulunmuşlardır. Marx Kardeşler, sessiz sinema döneminin güldürü tarzı olan "clown" komedisini temeli üzerine kelime oyunlarını ekleyerek, benimsedikleri "kinik" tarzda önemli bir örnek oluşturmuşlardır. Chico, Harpo ve Groucho Marx'tan oluşan grup, geliştirdikleri tarz bağlamında güldürü sinemasında ilk örnektirler. "Clown" komedisi çerçevesinde, geliştirdikleri karakterler filmlerde değişiklik göstermemektedir. Marxlann dünyaya bakış açıları çerçevesinde gelişen güldürü anlayışları, toplum yaşamındaki bütün kurum ve geleneklere saldırarak, dünyayı "değiştirmek" değil, aksine bu dünyayı tamamen yok etmektir. Filmlerinde bu anlayışlarını gerçekleştirmişlerdir. Güldürü türünün toplumdaki çarpıklıkları yansıtması ve bunların üzerine korkusuzca gidebilmesi, Marx Kardeşlerin bu yolda gerçekleştirdikleri çalışmalarla önemli bir boyut kazanmış, kendilerinden sonra bu türe emek veren sanatçılara esin kaynağı olmuştur.
ABSTRACT From the ancient ages to the begining of the XX. century, comedy has changed it's style, kept on progressing and with the birth of cinema, the adventures of comedy on the movie screen has begun. The first generation of the actors and actresses were originated from music halls and voudvilles, therfore the first shots on the movie screen had the basics of comedy. In the period of the silent cinema the comedians were people of innocence, stoic or sentimental, small figures in a large and hostile universe. The comedy of this period is called slapstick. In 1927 the first sound motion picture "The Jazz Singer" was shot. After this event the style of comedy has changed and gained many variations. For instance, the comedians like Marx Brothers, W. C. Fields and Mae West gave the examples of cynicism on the movie screen. And also in the same period we see screwball comedy as a second variation. The Marx Brothers were the most heroic of all screen comedians. After spending 20 years on the stage, they made their first picture "The Cocoanuts" in 1929. They tackled a world that obstructed them and brought it to submission as capably as a cowboy hero disposes of the villians. The team were the heroes of everyone who had suirered from other people's hypocricy, pomposity, pedantisim and patronage. The Marxes assumed that the audience join on their comic crusade. They did not need the audience but they treated them as equals and invited them to their side. The Marx Brothers have made 13 pictures, and with these pictures they have gained s precious and unforgettable place in the world of comedy.