Tez No İndirme Tez Künye Durumu
292253
A proposed mathematical model for the personnel scheduling problem in a manufacturing company / Bir imalat firmasında personel çizelgeleme problemi için bir matematiksel model önerisi
Yazar:JOSEP TOMAS OLİVE
Danışman: PROF. DR. DEMET BAYRAKTAR
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Matematik programlama = Mathematics programming ; Çizelgeleme modeli = Scheduling model
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
153 s.
Günümüz ekonomik ve endüstriyel koşullarında, dalgalanan talep ve optimizasyon, her alanda daha fazla öneme sahip olmuş, personel çizelgesi oluşturmak için zaman tablosu hazırlanması zorlaşmıştır.Personel çizelgesi, çalışanlar için yapacakları işi gösteren zaman tablosu oluşturma sürecidir. Bu sürecin birinci aşaması, talepleri karşılamak için özel becerilere sahip çalışan/personel sayısını belirlemeyi kapsar. Farklı zaman dilimlerindeki gerekli çalışan düzeyini karşılamak amacıyla çalışanlar vardiyalara tahsis edilirler ve daha sonra her bir çalışana her bir vardiya için görev atanır. Bu tür çok sayıda kısıt içeren karmaşık problemlere iyi çözüm yolları bulmak gerçekten zordur. Tüm kısıtları karşılayan, maliyetleri minimum kılan, çalışanların tercihlerini karşılayan, çalışanları vardiyalara eşit dağıtabilmeyi sağlayan optimal çözümler belirlemek daha da zordur.Birçok organizasyonda, personel çizelgelerini oluşturan kişiler, doğru zamanda, doğru maliyette, doğru çalışanları belirlemeye yardımcı olan karar destek sistemlerine gereksinim duyarlar. Genel olarak, birçok farklı uygulama alanında personel çizelgeleme çözümlemesi için özel matematiksel modeller ve algoritmalar geliştirilmelidir. Çok sayıda ticari yazılım programları bulunmasına rağmen her firma için kullanmak uygun değildir. Buna bağlı olarak, firmalara, personel çizelgeleme ile ilgili problemlerini çözmek için matematiksel programlama, optimizasyon ve höristik yaklaşımlarından yararlanmaları önerilebilir.
In the current economic and industrial conditions, with demand ever fluctuating and optimization more important in every field, designing a timetable to define a personnel schedule is not an easy task.Personnel scheduling is the process of constructing work timetables for its staff. The first part of this process involves determining the number of staff, with particular skills, needed to meet the demand. Individual staff members are allocated to shifts in order to meet the required staffing levels at different times, and duties are then assigned to individuals for each shift. It is really difficult to find good solutions to these highly constrained and complex problems and even more difficult to determine optimal solutions that minimize costs, meet employee preferences, distribute shifts equitably among employees and satisfy all the workplace constraints.In many organizations, the people involved in developing personnel scheduling need decision support tools to help to provide the right employees at the right time and at the right cost. In general, the unique characteristics of each industry and organization mean that specific mathematical models and algorithms must be developed for personnel scheduling solutions in different areas of application. There is a large number of commercial software packages but sometimes it is not possible to use these in companies with specific features. Accordingly, mathematical programming, optimization and heuristics are suggested to be utilized in order to solve the personnel scheduling problem.