Tez No İndirme Tez Künye Durumu
630373
Estonia's influence on the implementation of the European Union's Digital Single Market Strategy during its Council Presidency / Estonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı sırasında Avrupa Birliği'nin Dijital Tek Pazar Stratejisi'nin uygulanması üzerinde olan etkisi
Yazar:NAZLI ECE BALTEPE
Danışman: DOÇ. DR. ALEXANDER BUERGIN
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı
Konu:Uluslararası İlişkiler = International Relations
Dizin:Avrupa Birliği = European Union ; Avrupa Konseyi = Europe Council ; Estonya = Estonia ; Küçük devlet = Small state ; Sayısal tek pazar stratejisi = Digital single market strategy ; Tek pazar = Single market
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
78 s.
Bu araştırma, Estonya'nın Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında Avrupa Birliği'nin Dijital Tek Pazar Stratejisi'nin yürütülmesini etkilemekte kullandığı yollara keşif amaçlı bir bakış açısı sunmayı hedeflemektedir. Estonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı dönemi sırasındaki politik gündem belirleme süreçlerini Kingdon'un Çoklu Akış Modeli temelinde araştırarak literatürdeki boşluğun doldurulmasına katkıda bulunmaya çalışılmıştır. Akademik makaleler, haber bültenleri ve Estonya Hükümeti'nin, Estonya Dönemsel Avrupa Konseyi Başkanlığı'nın ve Avrupa Birliği kurumlarının resmi sitelerinden alınan veriler üzerinde metin analizi ve istatistiksel analiz yapılmıştır. Sonuçlar, Estonya Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı'nın Başkanlık dönemi sırasında üç akışın bir araya gelerek bir firsat penceresi oluşturmasından faydalandığını göstermektedir. Estonya Avrupa Konseyi Başkanlığı, dijitalizasyon temasına odaklanarak ve başarılı politikalarını konu çerçeveleme yoluyla Avrupa Birliği'ne aktararak seçici angajmana girmiştir. Buna ek olarak, Estonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı sırasında, yapıcı tartışmaları, işbirliklerini, teknik bilgi ve becerilerin paylaşımını teşvik ederek, Estonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı sonrasında imkan dahilinde fırsat penceresini açık tutmasını sağlayan, yılda bir yapılan Tallinn Dijital Zirveleri oluşturulmuştur. Estonya Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı, bazen Avrupa Birliği kurumlarıyla beraber olarak politika girişimcisi rolünü üstlenmiş ve aynı zamanda da güçlü bir yasal etkiye sahip olmuştur. Estonya Avrupa Konseyi Başkanlığı sırasında yapılmış olan anlaşmalar, sınırlar arası paket taşıma servisleri, kişisel olmayan verilerin serbest akışı, haksız coğrafi engellemelerin yasaklanması ve e-ticarette Katma Değer Vergisi Paketi konularında yürürlüğe girmiş veya girecek olan ve Dijital Tek Pazar Stratejisi'nin uygulanmasını teşvik eden düzenlemelere kaynaklık etmiştir. Anahtar Kelimeler: Estonya, Dijital Tek Pazar Stratejisi, Avrupa Birliği, Konsey Başkanlığı, Küçük Devletler, Çoklu Akış
This research aims to offer an exploratory look into the ways Estonia influenced the implementation of the Digital Single Market (DSM) Strategy of the EU during its Council Presidency. It attempts to narrow the gap in the literature on small states in the EU by exploring the agenda-setting processes during the Estonian Presidency period using the Multiple Streams Framework of Kingdon. Textual and statistical analysis were performed on academic articles, news bulletins, and data from the official websites of the Estonian Government, Estonian Council Presidency, and the European Union (EU) institutions. The results demonstrate that the Estonian Presidency took advantage of the three policy streams coming together during the Presidency period, creating a window of opportunity. The Estonian Presidency practiced selective engagement by focusing on the theme of digitalization and transferred its successful policies to the EU by framing issues accordingly. Furthermore, during the Estonian Presidency the annual Tallinn Digital Summits were created, which - by fostering constructive discussion, cooperation, and the share of know-how - helped Estonia to possibly keep the window of opportunity open after its Council Presidency. The Estonian Presidency acted as a policy entrepreneur, often together with EU institutions, and also had a strong legislative impact. The agreements that were made during the Presidency fathered regulations on cross-border parcel delivery services, free flow of non-personal data, banning unjustified geo-blocking, and Value Added Tax (VAT) e-commerce package that has now come or are coming into force, fostering the implementation of DSM Strategy. Keywords: Estonia, Digital Single Market Strategy, European Union, Council Presidency, Small States, Multiple Streams