Tez No İndirme Tez Künye Durumu
166892 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A metamodel for the high level architecture object model / Yüksek seviye mimarisi nesne modeli için bir metamodel
Yazar:DENİZ ÇETİNKAYA
Danışman: YRD. DOÇ. DR. HALİT OĞUZTÜZÜN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2005
81 s.
ÖZ YÜKSEK SEVİYE MİMARİSİ NESNE MODELİ İÇİN BİR METAMODEL Çetinkaya, Deniz Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Assî. Prof. Dr. Haiit Oğuztüzün Ağustos 2005, 69 sayfa IEEE Std. 1516 ile tanımlanan Yüksek Seviye Mimarisi (YSM), Modelleme ve Simülasyon (M&S) uygulamaları için genel bir altyapı tanımlamaktadır. YSM simulasyonların yani federelerin birbirleriyle olan etkileşimleri üzerinde durur ve tekrar kullanılabilirlik ile birlikte çalışabilirlik ilkelerine özel önem verir. YSM nesne modelleri, simülasyon nesne modeli (SOM), federasyon nesne modeli (FOM) ve federasyon yönetimi nesne modeli (MOM) olarak tanımlanır ve federasyon hedeflerini gerçekleştirmek için kullanılan bilgiyi tanımlarlar. Bu tezde YSM nesne modelleri için IEEE 1516.2 standardını tamamen kapsayan bir metamodel önerilmiştir. Bu metamodel meta programlanabilir bir modelleme aracı olan ve Vanderbilt Üniversitesi tarafından geliştirilen GME (Generic Modeling Environment) aracı ile tanımlanmıştır. GME tanımlanan metamodeli kullanarak YSM nesne modelleri için bir modelleme ortamı oluşturur. Bu çalışma bütünleşik gelişim sürecinin (MIC) YSM'ye uygulanması konusunda bir basamak olarak görülebilir. Anahtar Kelimeler: Yüksek Seviye Mimarisi, Nesne Modeli, metamodelleme, Generic Modelleme Ortamı
ABSTRACT A METAMODEL FOR THE HIGH LEVEL ARCHITECTURE OBJECT MODEL Çetinkaya, Deniz M.S., Department of Computer Engineering Supervisor: Asst. Prof. Dr. Hal it Oğuztüzün August 2005, 69 pages The High Level Architecture (HLA), !EEE Std. 1516-2000, provides a general framework for distributed modeling and simulation applications, called federations. HLA focuses on interconnection of interacting simulations, called federates, with special emphasis on reusability and interoperability. An HLA object model, be it a simulation object model (SOM), a federation object model (FOM) or the management object model (MOM), describes the data exchanged during federation execution. This thesis introduces a metamodel for the HLA Object Model, fully accounting for IEEE Std. 1516.2. The metamodel is constructed with GME (Generic Modeling Environment), a meta- programmable tool for domain-specific modeling, developed at Vanderbilt University. GME generates a design environment for HLA object models having the HLA OM metamodel as input. This work can be regarded as a step for bringing model-integrated computing to bear on HLA-based distributed simulation. Keywords: High Level Architecture, Object Model Template, metamodeling, Generic Modeling Environment IV