Tez No İndirme Tez Künye Durumu
118007 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
3-hidroksi-3-metilglutaril koenzim A (HMG KoA) redüktaz inhibitörü atorvastatinin sıçan gastrointestinal düz kası üzerindeki etkisinin incelenmesi / Effects of 3-hyroxy-3-methylglutaryl A reductase (HMG CoA) inhibitor, atorvastatin on rat gastrointestinal smooth muscle
Yazar:DENİZ KALELİ
Danışman: DOÇ.DR. B. SÖNMEZ UYDEŞ-DOĞAN ; PROF.DR. OSMAN ÖZDEMİR
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmakoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
81 s.